Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring

De positie in de voornaamste werkkring van personen met inkomen uit arbeid (werkzame personen) in een bepaalde maand.

Van alle personen met loon of met inkomen uit eigen onderneming in een bepaalde maand (werkzame personen) is de positie in de voornaamste werkkring afgeleid waarin deze personen werkzaam zijn.

Bij de bepaling hiervan wordt allereerst uitgegaan van de zwaartepunttypering van de variabele sociaaleconomische categorie op maandbasis (SECM). Wanneer een persoon als sociaaleconomische categorie "werknemer" heeft (SECM='11') dan wordt voor de bepaling van de positie in de werkkring uitgegaan van de soort arbeidsrelatie van de laatste hoofdbaan als werknemer in de betreffende verslagmaand.

Bestanden beschikbaar per jaar 2006 t/m 2022.