Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen

Gegevens over het nagelaten vermogen van overledenen die behoren tot de bevolking van Nederland aan het begin van het verslagjaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007-2021.