Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen

Gegevens over het nagelaten vermogen van overledenen die behoren tot de bevolking van Nederland aan het begin van het verslagjaar.

Downloads