Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen

Dit bestand bevat informatie over de pensioendeelnemingen en aanspraken per persoon per pensioenfonds. Een deelnemer van een pensioenfonds is iedereen die op enig moment premie heeft betaald of nog betaalt aan het pensioenfonds. Een pensioenfonds is gekoppeld aan bepaalde werkgevers. Heeft een werknemer meerdere werkgevers gehad, dan kan hij deelnemer zijn in meerdere pensioenfondsen (of in bij verzekeraars ondergebrachte pensioenregelingen). Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2014.