Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen

Een deelnemer van een pensioenfonds is iedereen die op enig moment premie heeft betaald of nog betaalt aan het pensioenfonds. Een pensioenfonds is gekoppeld aan bepaalde werkgevers. Heeft een werknemer meerdere werkgevers gehad, dan kan hij deelnemer zijn in meerdere pensioenfondsen (of in bij verzekeraars ondergebrachte pensioenregelingen).

Downloads