Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag

Bevat gegevens van overige pensioenuitkeringen aan personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Hieronder vallen ook vut-regelingen. En voor werknemers die geboren zijn in 1949 of eerder en hun levenslooptegoed opnemen om met pensioen te gaan, geldt dat het opgenomen tegoed ook valt onder "overige pensioenen en lijfrentes". AOW-uitkeringen evenals ANW-uitkeringen (die wel eens als pensioen worden gezien) vallen hier NIET onder. Het gaat hier dus voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing gegeven. Vanaf 2017 vervangen door OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGBUS (Maandbedragen van personen met een oorlogs-/verzetspensioen) en PENSOVPERSOONMNDBEDRAGBUS (maandbedragen van personen met een pensioen anders dan AOW of oorlogs-/verzetspensioen).