Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen van 55 jaar of ouder die in een bepaald jaar een pensioen hebben ontvangen anders dan een AOW, ANW of Oorlogs- en verzetspensioen. Het gaat voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd (2e pijler pensioen). Maar ook lijfrentes (3e pijler pensioen) zijn vertegenwoordigd. De gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie van het UWV. Dit bestand is, vanaf 2016, een gedeeltelijk opvolger van PENSOVJAARBEDRAGTAB, PENSOVMNDBEDRAGBUS en PENSOVPERSOONBUS. De personen met een oorlog en/of verzetspensioen zijn opgenomen in OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGBUS. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2016-2020.