Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)

Het bestand bevat gegevens over personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar naar relatie tot huishoudkern. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2011-2022.