Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Koopwoningen ruim 7 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april ruim 7 procent duurder dan een jaar eerder.

Meer omzet bouwsector, meer verleende bouwvergunningen in eerste kwartaal

De bouwsector ondervond in het eerste kwartaal nog geen hinder van de coronacrisis. De omzet van de bouw was 9,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Koopwoningen 7 procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart 7 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijs nieuwbouwkoopwoning 7,4 procent hoger in vierde kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning 7,4 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder.

55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen.

55-plussers over hun (toekomstige) woning

Huidige woonsituatie van 55-plussers en hun woonwensen en woonbehoeften voor de toekomst.

Koopwoningen 6,6 procent duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,6 procent duurder dan een jaar eerder.

Koopwoningen 6,3 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 6,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen valt terug tot 57 duizend

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 18 procent minder vergunde nieuwbouwwoningen dan in 2018.

Meeste vergunde nieuwbouwwoningen in Utrecht

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 18 procent minder vergunde nieuwbouwwoningen dan in 2018. Een derde van de vergunde nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen.

Huizenprijzen in de meeste gemeenten opnieuw gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308 duizend euro. In Noord-Holland werd gemiddeld het meeste voor een huis betaald.

In veel gemeenten nauwelijks langdurige woningleegstand

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig.

Bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen in 2019

In 2019 werden bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd.

Koopwoningen 6,5 procent duurder in december

Bestaande koopwoningen waren in december 6,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Grootste prijsstijging in de provincie Groningen

In 2019-IV wasd de prijsstijging van koopwoningen met 8,4 procent het grootst in de provincie Groningen.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen ruim 6 procent hoger

In het derde kwartaal van 2019 waren nieuwbouwkoopwoningen 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode ook met 6,3 procent.

Koopwoningen bijna 6 procent duurder in november

Bestaande koopwoningen waren in november 5,8 procent duurder dan een jaar eerder.

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Meeste oppervlakteleegstand bij kantoren en winkels

Het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, was op 1 januari 2019 4 procent van het totaal. De oppervlakteleegstand was het grootst onder kantoren en winkels.

Koopwoningen ruim 6 procent duurder in oktober

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen 24 procent lager

In het derde kwartaal van 2019 werd voor 13,1 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend.

Verkochte woningen op Bonaire duurder

De prijs van verkochte woningen op Bonaire was in 2018 gemiddeld 21,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Woningen uit transformatie van gebouwen, regionaal

In 2018 zijn er 13 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Regionale cijfers.

13 duizend woningen door transformatie van gebouwen

In 2018 zijn er 13 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Het zijn vooral kleinere woningen, met een gebruiksoppervlak tot 50 vierkante meter.

Koopwoningen ruim 6 procent duurder in september

Bestaande koopwoningen waren in september 6,1 procent duurder dan een jaar eerder.

Minder gezinnen met kinderen verhuisd

In de eerste helft van 2019 verhuisden vrijwel evenveel mensen als in dezelfde periode een jaar eerder.

Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2018

Onderzoek naar het houtverbruik van huishoudens met behulp van de Energiemodule van het WoON-onderzoek 2018.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 16 procent hoger

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2019 ongeveer 16 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen daarmee harder dan in de rest van de Europese Unie.

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Koopwoningen bijna 6 procent duurder in augustus

Bestaande koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018.

Huurders minder tevreden met woning

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor.

WOZ-waarde naar record, hoogste stijging sinds jaren

Op 1 januari 2019 was de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder, de hoogste stijging sinds jaren

Huren stijgen met 2,5 procent in 2019

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent.

Meer grond voor woningen en bedrijven

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. Woongebieden zijn met name gegroeid door Vinexwijken.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen neemt wederom af

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd.

Koopwoningen 7 procent duurder in juli

Bestaande koopwoningen waren in juli 7 procent duurder dan in juli 2018.

Koopwoningen bijna 7 procent duurder in juni

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 procent duurder dan in juni 2018.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 10 procent hoger

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Meer koopwoningen in de verhuur

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt.

Koopwoningen 7,2 procent duurder in mei

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2018.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen laagste in drie jaar

Voor de bouw van ruim 12,5 duizend woningen werd in het eerste kwartaal van 2019 een vergunning afgegeven. Dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd.

Koopwoningen 7,7 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

Prijsstijging koopwoningen Flevoland opnieuw het hoogst

In negen van de twaalf provincies was de prijsstijging van bestaande koopwoningen in 2019-I kleiner dan in 2018-IV.

Koopwoningen 7,7 procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

Nieuwbouwkoopwoningen ruim 11 procent duurder

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het vierde kwartaal van 2018 11,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,0 procent. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 9,3 procent.

Woonlasten ten opzichte inkomen niet verder gestegen

De woonquote, het deel van het besteedbaar inkomen dat aan woonlasten wordt uitgegeven, is ten opzichte van 2015 niet verder toegenomen. Voor huurders bleef de woonquote nagenoeg gelijk, voor eigenaren nam de woonquote iets af.

Meer huishoudens binnen twee jaar verhuisd

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13 procent rapporteerde te zijn verhuisd.

Bijna half miljoen woningen in particuliere verhuur

In 2018 bezaten ruim 280 duizend personen een of meer woningen voor de verhuur. Deze particuliere verhuurders verhuurden samen ruim 475 duizend woningen. Dat is 6 procent van de totale woningvoorraad.

Regionale verschillen in huizenprijzen groter

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot.

Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018.

Bijna een kwart Zuid-Holland nu bebouwd

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent van het totale oppervlak.

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari bijna 9 procent duurder dan in januari 2018.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen blijft gelijk

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer evenveel als in 2017.

Sterkste omzetstijging bouwsector in meer dan tien jaar

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2018 met 10,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de omzet met ruim 10 procent.

Meer import én export van bouwdiensten

Nederlandse bedrijven verhandelden met buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan bouw- en baggerdiensten in de eerste drie kwartalen van 2018.

Koopwoningen 2018: fors duurder, maar minder verkopen

In het vierde kwartaal van 2018 waren de koopwoningen opnieuw duurder, maar werden voor het eerst na medio 2013 in alle provincies minder woningen verkocht dan een jaar eerder.

Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad in 2017.

Nieuwbouwkoopwoningen 17 procent duurder

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde kwartaal van 2018 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,2 procent.

Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam.

Omzet bouwsector opnieuw gestegen

De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 2018 met 9,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De totale vergunde bouwsom lag 5 procent hoger, door een toename van de vergunde bouwkosten voor de bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen.

Ruim 7 500 woningen door transformatie van gebouwen

In 2017 zijn er 7 570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018

Alleen in Zeeland meer woningen verkocht

Alleen in Zeeland zijn in het derde kwartaal van 2018 meer woningen verkocht dan een jaar eerder.

Koopwoningen ruim 9 procent duurder in september

Bestaande koopwoningen waren in september 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

Vooral in en rond Amsterdam boven vraagprijs verkocht

Woningkopers in Amsterdam betalen in doorsnee 5 procent meer dan de vraagprijs. Daarmee ligt de verkoopprijs van bestaande woningen in Amsterdam relatief het verst boven de vraagprijs. Ook in de gemeenten rondom Amsterdam en in een aantal andere grote steden worden relatief vaak bedragen boven de vraagprijs betaald.

Nieuwbouwkoopwoningen 13 procent duurder

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal bijna 13 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is groter dan bij bestaande koopwoningen, die in dezelfde periode bijna 9 procent duurder zijn geworden.

Koopwoningen ruim 9 procent duurder in augustus

Bestaande koopwoningen waren in augustus 9,3 procent duurder dan in augustus 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017

De huren van woningen zijn in 2018 gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In de afgelopen zes jaren is de gemiddelde woninghuur gestegen met 18,5 procent.

Huizenprijzen op niveau van voor de kredietcrisis

10 jaar na het uitbreken van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn echter grote regionale verschillen.

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog

De woz steeg per 1 januari 2018 gemiddeld met 6,5 procent. De grootste stijging was in Amsterdam met 17 procent.

Keert de verdwenen bouwvakker terug?

De paper "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat over de ontwikkeling van het aantal werkenden, de in- en uitstromers in de bouwsector tijdens en na de economische crisis. Tot en met 2016 keerden 36 duizend werkenden teriug in de bouw, terwijl er in de crisis meer dan 230 duizend vertrokken uit die sector.

36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw

36 duizend bouwvakkers die in de economische crisis de bouw hebben verlaten, zijn teruggekeerd in die sector.

Omzet bouw groeit met dubbele cijfers

De omzet van de bouwsector is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent gestegen. Het aantal vacatures in de bouw is verder opgelopen, net als het aantal bouwbedrijven dat aangaf last te hebben van personeelstekort.

Koopwoningen 9 procent duurder in juli

Bestaande koopwoningen waren in juli 9,0 procent duurder dan in juni 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting.

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren.

Prijzen koopwoningen stijgen verder

Bestaande koopwoningen waren in juni 8,9 procent duurder dan in juni 2017.

Huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde

De huizenprijsindex (hpi) is samengesteld uit de prijsindex bestaande koopwoningen (pbk) en de nieuwe indicator prijsindex nieubouw koopwoningen (pnk).

Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018

In 2017 verhuisde een recordaantal personen. Aan de stijging van het aantal personen dat verhuist lijkt in december 2017 een eind te zijn gekomen.

Woonoppervlakte in Nederland

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Omzet bouw wederom toegenomen

Omzet van de bouwnijverheid is weer gestegen in het eerste kwartaal van 2018

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017.

Prijsstijging koopwoningen, daling verkopen

Voor alle woningtypen gold in het eerste kwartaal van 2018 dat de prijzen gemiddeld hoger lagen dan een jaar eerder, maar er minder huizen werden verkocht.

Koopwoningen 8,6 procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart 8,6 procent duurder dan in maart 2017.

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Energieverbruik van particuliere huishoudens

Aanleiding, data, gebruikte methode en resultaten nieuwe cijfers elektriciteit en gasverbruik

Koopwoningen 9,5 procent duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 9,5 procent duurder dan in februari 2017.

Meeste uitwonende studenten in Wageningen en Groningen

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Factsheet De Kempen

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand

Welke naoorlogse stadswijken onttrekken zich aan het algemene beeld van achterstand?

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2017.

Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Ook nam in de bouw de werkgelegenheid toe.

Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven.

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017.

Regionale verschillen huizenprijzen

De gemiddelde verkoopprijs per gemeente van een huis in Nederland is in 2017 gestegen.

Recordaantal huizen verkocht in Limburg

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017.

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

De ontwikkeling van de woningvoorraad en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2018

Nieuw record aan huizen verkocht

In 2017-IV zijn ruim 66 duizend bestaande woningen verkocht, het hoogste aantal in een kwartaal ooit

Koopwoningen ruim 8 procent duurder in december

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Koopwoningen opnieuw ruim 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

Eerste Rural Data Center gelanceerd in De Kempen

In het Rural Data Center Kempengemeenten gaan gemeenten samenwerken met CBS om tot meer datagedreven beleid te komen.

Kwartaalmonitor bouw, derde kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het derde kwartaal van 2017.

Omzetgroei bouw kleiner, tekort aan personeel groter

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Verhuiskaart Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Verhuiskaart Noord-Holland en Zuid-Holland

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Verhuiskaart Flevoland, Gelderland en Utrecht

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

8 duizend woningen door transformaties van gebouwen

Door transformaties van bestaande gebouwen zijn in 2016 ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan.

Eigenaren vaker tevreden met woning dan huurders

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Koopwoningen ruim 7 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in september ruim 7 procent duurder dan jaar eerder.

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Koopwoningen bijna 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in augustus 7,8 procent duurder dan in augustus 2016.

Kwartaalmonitor bouw, tweede kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017.

Koopwoningen bijna 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,6 procent duurder dan in juli 2016.

Koophuizen Noord-Holland duurder dan voor crisis

Prijzen bestaande koopwoningen in Noord-Holland in tweede kwartaal van 2017 weer boven het niveau van voor de crisis.

Koopwoningen 8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in juni 8 procent duurder dan in juni 2016.

Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Storymap verstedelijking

Verstedelijking heeft niet alleen invloed op de stad. Wat zijn de regionale verschillen tussen stad en land?

Koopwoningen 7,8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,8 procent duurder dan in mei 2016.

Recordaantal Nederlanders verhuisd

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest

Kwart minder nieuwbouw door woningcorporaties

Veranderingen in de woningvoorraad van woningcorporaties door sloop, nieuwbouw en verkoop.

Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Koopwoningen 7,4 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in april 7,4 procent duurder dan in april 2016.

Vergunde bouwsom naar hoogtepunt

De ontwikkeling van de afgegeven bouwvergunningen in maart 2017

Grootste prijsstijging koopwoningen in 15 jaar

De prijsstijging van bestaande koopwoningen van 7,3 procent is de hoogste in 15 jaar.

Duur scheefwonen in 2015 niet verder toegenomen

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

Vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen blijft achter

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen steeg.

Huizenkopers worden steeds ouder

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een huis kopen is de afgelopen jaren gestegen.

Gemeenten heffen dit jaar 2,5 procent meer ozb

Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting heffen.

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2016.

Regionale verschillen huizenprijzen nemen weer toe

De regionale verschillen in verkoopprijzen van woningen zijn weer toegenomen, tot bijna 522 duizend euro in 2016.

Leegstand vastgoed licht gedaald in 2015

De landelijke monitor leegstand geeft overzicht over het leegstaande vastgoed in Nederland.

Koopwoningen 6 procent duurder dan jaar eerder

Koopwoningen waren in november 6,0 procent duurder dan een jaar eerder. De toename is net zo groot als in augustus.

Corporatiebezit neemt af

Ontwikkelingen in de woningvoorraad naar eigendomssituatie (koop- of huurwoning, corporatiewoning of overige verhuurder)

Drie op de tien bedrijfsbestelauto’s gebruikt in bouw

Van alle bestelauto's die in 2014 op naam van bedrijven stonden, stond bijna 30 procent op naam van bouwbedrijven.

Kwartaalmonitor bouw, derde kwartaal 2016

In het 3e kwartaal van 2016 groeide de omzet van de bouw opnieuw. Het ondernemersvertrouwen bereikte een recordhoogte.

Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven

In het 3e kwartaal van 2016 werd voor bijna 14 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven

26 duizend woningen erbij door transformaties gebouwen

In de periode 2011 - 2015 zijn bijna 26 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen

Huizen bevingsgebied Groningen staan langer te koop

Woningen in het bevingsgebied zijn minder makkelijk te verkopen dan elders in de regio.

Grootste prijsstijging koopwoningen in 14 jaar

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015.

Kwartaalmonitor bouw, tweede kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2016.

Groei omvang bedrijventerreinen 30 procent in 16 jaar

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

WOZ-waarde stijgt na jarenlange daling

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen.

Roemenen wonen het krapst

Roemenen zijn binnen Europa het krapst behuisd met 1 kamer per persoon. Nederlandse woningen hebben 1,9 kamers pp.

Nederlandse bouwproductie groeit harder dan in rest EU

De productie van de Nederlandse bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 harder dan gemiddeld in Europa.

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Storymap Bevolkingsontwikkeling

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Bijna 200 duizend werkenden weg uit de bouw

Van alle mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er zes jaar later bijna 200 duizend uitgestroomd.

Groeiende bouwsector ziet toekomst zonnig in

Omzetstijging bouw 5,5 procent 1e kwartaal 2015, vooruitzichten voor dit jaar positief

Meeste nieuwbouwwoningen in Noord-Holland

Er zijn bijna 48 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werd er het meeste bijgebouwd.

Aantallen en kenmerken van verenigingen van eigenaren

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015.

Meeste nieuwe woningen in Amsterdam

In 2015 zijn er welgeteld 47 878 nieuwe woningen bijgekomen. In Amsterdam kwamen er de meeste nieuwe woningen bij.

14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

Begin 2014 stond 14% van het maatschappelijke vastgoed (bv scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen) leeg.

Grootste prijsstijging koopwoningen in 8 jaar

Bestaande koopwoningen waren in maart 4,3 procent duurder dan in maart 2015.

Indicatoren woningmarkt op groen

Bijna alle factoren van de CBS-woningmarktbloem staan op groen.

Woningen Amsterdam duurder dan voor de crisis

Bestaande koopwoningen in Amsterdam waren in het eerste kwartaal van 2016 voor het eerst duurder dan voor de crisis

Meer huurders die relatief duur wonen

Het aantal huishoudens met een relatief laag inkomen dat relatief veel huur betaalt

Omzet bouw groeit, vertrouwen neemt verder toe

De bouw heeft in 2015 elk kwartaal de omzet zien toenemen ten opzichte een jaar eerder. Wel was de groei in het laatste kwartaal van 2015 een stuk lager dan in de eerste drie kwartalen. Desondanks zijn de bouwondernemers positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt in jaren.

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Grootste prijsstijging koopwoningen in bijna 8 jaar

Bestaande koopwoningen waren in januari 4,1 procent duurder dan in januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna 8 jaar.

Bouw beleeft in 2015 hoogste omzetgroei sinds crisis

De omzet in de bouw is met ruim 5 procent gegroeid in 2015, het hoogste groeicijfer sinds 2008. Voornamelijk bedrijven in de woning en kantorenmarkt (burgerlijke en utiliteitsbouw) deden het erg goed met een omzetgroei van bijna 10 procent.

Koopwoningen ruim 3 procent duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in december 3,2 procent duurder dan in december 2014. Deze toename is kleiner dan in november, toen de grootste prijsstijging in 7 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen. In 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent duurder dan in 2014.

Koopwoningen bijna 4 procent duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in november 3,8 procent duurder dan in november 2014. Deze toename op jaarbasis is de grootste in 7,5 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

Woningmarkt aardbevingsgebied Groningen blijft achter

De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen ontwikkelt zich sinds de zomer van 2012 iets ongunstiger dan in een vergelijkbaar gebied in de omgeving.

Positieve ontwikkelingen in de bouw houden aan

De ontwikkelingen in de bouw waren ook in het derde kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast gingen er minder bouwbedrijven failliet in het derde kwartaal en hebben bouwondernemers positieve verwachtingen voor 2016.

Koopwoningen ruim 3 procent duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 3,4 procent duurder dan in oktober 2014. Deze toename op jaarbasis is bijna net zo groot als in september, toen de grootste prijsstijging in ruim 7 jaar gemeten werd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

Woningmarkt bloeit langzaam op

In het derde kwartaal van 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. Enkele factoren die deze prijsontwikkeling beïnvloeden, geven een wisselend beeld. Sommige factoren werken prijsverhogend, andere prijsverlagend. Zo was de gemiddelde hypotheekrente lager dan vorig jaar. Tegelijkertijd traden er nieuwe regels in werking, die de vraag vermoedelijk juist dempen.

Grootste prijsstijging koopwoningen in ruim 7 jaar

Bestaande koopwoningen waren in september 3,5 procent duurder dan in september 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder is de grootste na april 2008.

Prijsstijging woningen in Amsterdam het grootst

In het derde kwartaal van 2015 stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het hardst in Amsterdam. Ook in de andere drie grote steden en elf provincies lagen de prijzen van bestaande koopwoningen hoger dan een jaar eerder. Alleen in Zeeland waren koopwoningen goedkoper dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Omzet verhuizers stagneert

Verhuizers hebben in het tweede kwartaal van 2015 niet weten te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Hoewel er 19 procent meer woningen werden verkocht dan in die periode vorig jaar, zetten verhuisbedrijven nog geen halve procent meer om.

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een corporatie.

Koopwoningen opnieuw duurder dan een jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in augustus 2,5 procent duurder dan in augustus 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder verandert al maanden nauwelijks.

Omzetstijging bouw houdt aan

In juli 2015 lag de omzet van de bouwnijverheid 5 procent hoger dan in juli 2014, meldt CBS. Juli was de eerste maand waarin er door particulieren geen gebruik meer wordt gemaakt van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen

Verdubbeling vergunningen voor nieuwe woningen

In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2009.

Bijna alle seinen voor de bouw op groen

Met de bouw gaat het steeds beter. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Uit de bouwput? Crisis en opleving in de bouwketen (2005-2015)

In dit artikel schetst CBS waar de bouwsector nu staat in vergelijking met voor en tijdens de crisis, zowel op het gebied van productie en financiën als qua aantallen bedrijven en banen. Er wordt bovendien niet alleen naar de bouwsector zelf gekeken, maar ook naar de woningmarkt, de utiliteitsmarkt en de infrastructuurmarkt.

Koopwoningen in juli duurder dan een jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juli 2,7 procent duurder dan in juli 2014. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van koophuizen

Bouw boekt grootste omzetstijging in tien jaar

De omzet van de bouw lag in juni 2015 bijna een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt CBS. Dit is de grootste stijging van de laatste tien jaar.

Installatiebouw zorgt voor kwart werkgelegenheid in bouwbranche

In de bouwinstallatie werken ruim 141 duizend mensen. Zij zijn daarmee goed voor 27 procent van de werkgelegenheid binnen de hele bouwsector.

Koopwoningen duurder in juni, prijsstijging Amsterdam het grootst

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,6 procent duurder dan in juni 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is het grootst in Amsterdam.

Vooral meer gezinnen verhuisd

Het aantal mensen dat is verhuisd, lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren hiervoor. In de eerste maanden van dit jaar zette deze stijgende lijn door. Eerst waren het de ongehuwde stellen, meestal twintigers en dertigers, die vaker verhuisden. Vervolgens namen gezinnen het stokje over.

Koopwoningen in mei duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in mei 2,6 procent duurder dan in mei 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Factsheet bouw

In deze factsheet staan feiten en grafieken over de bouw. Er komen onderwerpen aan de orde zoals het aantal bedrijven en het aantal banen. Verder ook informatie over bouwomzet, vacatures en verkochte woningen.

Bijna de helft langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

Nederland telde medio 2013 bijna 189 duizend woningen waar 1,5 jaar of langer geen personen stonden ingeschreven. Ongeveer 88 duizend van deze woningen zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt omdat de woning in de praktijk toch gebruikt wordt of omdat de woning een andere bestemming heeft gekregen.

Omzet bouw blijft groeien, vertrouwen neemt toe

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de bouw met ruim 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij van groei. Vooral kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) zagen hun omzet fors stijgen. De omzet van grotere bedrijven steeg ook, maar minder hard.

Koopwoningen in april duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in april 2,3 procent duurder dan in april 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Koopwoningen in maart opnieuw duurder dan een jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,7 procent duurder dan in maart 2014. De prijzen zijn nu 12 maanden achter elkaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen in februari opnieuw duurder

Bestaande koopwoningen waren in februari 2,4 procent duurder dan in februari 2014. De prijzen zijn nu al bijna een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen, vooral voor marktsector, woningcorporaties blijven achter

In 2014 zijn voor ruim 39 duizend te bouwen woningen vergunningen afgegeven, 50 procent meer dan een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de koopsector (+ 78 procent), de vergunningverlening aan corporaties is licht gestegen (+1,9 procent). In 2014 is het aandeel herstel verbouw in de verleende bouwvergunningen afgenomen.

Omzet bouw neemt toe, meer woningbouw

De bouwsector kende in 2014 een positief vierde kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013 nam de omzet met ruim 3 procent toe. Over heel 2014 steeg de omzet met ruim 1 procent. Ondanks deze groei ligt het omzetniveau nog bijna 20 procent onder de recordomzet van 2008.

Bestaande koopwoningen ook in januari duurder

Bestaande koopwoningen waren in januari 2,1 procent duurder dan in januari 2014. Al tien maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Woonbranche veert op in tweede helft 2014

Sinds midden vorig jaar groeien de omzetten in de woonbranche weer. De omzetten daalden voortdurend sinds de start van de economische crisis in 2008. Het herstel van de woningmarkt draagt bij aan het omzetherstel van de woonbranche.

Huisvestingskosten detailhandel 5 procent van de omzet

Jaarlijks betalen detailhandelsbedrijven 5 procent van hun omzet aan huisvestingskosten. Vooral in de cosmetica-en deschoenen- en kledingwinkels zijn de huisvestingskosten relatief hoog. Hier gaat gemiddeld 10 tot 14 procent van de omzet op aan huisvesting.

Veel kleine particuliere huurwoningen in Amsterdamse Pijp

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS een maatwerktabel samengesteld van de woningvoorraad op 1 januari 2014 per 4-cijferig postcodegebied. De tabel geeft cijfers over het aantal woningen naar eigendom (koopwoning of huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder), woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

Bestaande koopwoningen in 2014 duurder

Bestaande koopwoningen waren in december 2,0 procent duurder dan in december 2013. Al negen maanden zijn de prijzen van koopwoningen onafgebroken hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen al meer dan een half jaar duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in november 2,3 procent duurder dan in november 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in oktober. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Omzet bouw daalt opnieuw

De omzet van de bouw is in het derde kwartaal met ruim 1,5 procent gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de bouw een pas terug doet, na een goed eerste kwartaal

Bestaande koopwoningen al meer dan een half jaar duurder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2,2 procent duurder dan in oktober 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in september. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Aantal verleende bouwvergunningen daalt niet verder

In de eerste helft van 2014 zijn ruim 15 duizend vergunningen afgegeven, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de koopsector, de vergunningverlening aan huurwoningen is verder gedaald.

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest.

Bestaande koopwoningen ook in september duurder

Bestaande koopwoningen waren in september 1,7 procent duurder dan in september 2013. Dat is dezelfde prijsstijging als in augustus.

Architecten krijgen opnieuw meer opdrachten

In het eerste halfjaar van 2014 is de bouwsom van door architecten ontvangen ontwerpopdrachten met gemiddeld ruim 37 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Mede dankzij deze opdrachten steeg ook de omzetten van architectenbureaus, al liggen deze nog wel bijna 50 procent onder het niveau van 2008.

Bestaande koopwoningen opnieuw duurder

Bestaande koopwoningen waren in augustus 1,7 procent duurder dan in augustus 2013. Al vijf maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

WOZ-waarde gedaald tot onder het niveau van 2007

De WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is met ruim vijf procent gedaald vergeleken met 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211 duizend euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.

Bestaande koopwoningen voor de vierde maand op rij duurder

Bestaande koopwoningen waren in juli 1,9 procent duurder dan in juli 2013. Al vier maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Zeer slecht tweede kwartaal bouw

De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2014 met 2,4 procent gedaald. De omzetafname vond vooral plaats bij het midden- en grootbedrijf, het kleinbedrijf wist wel hogere omzetten te halen.

Bestaande koopwoningen ook in juni duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,2 procent duurder dan in juni 2013. Al drie maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen opnieuw duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in mei 1,4 procent duurder dan in mei 2013. Een maand eerder werd de eerste prijsstijging in 5 jaar genoteerd. Toen lagen de prijzen gemiddeld 0,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Bouwkosten bruggen en tunnels lager dan voor de crisis

De kosten voor de bouw van bruggen en tunnels lagen in april 2014 nog onder het niveau van het begin van de economische crisis medio 2008. Dit terwijl de totale kosten binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww) in de tussentijd met gemiddeld 4,5 procent gestegen zijn. Dat de kostenontwikkeling van de bouw van bruggen en tunnels achterblijft komt vooral door de sterk gedaalde staalprijs.

Bestaande koopwoningen fractie duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in april 0,1 procent duurder dan in april 2013. Dit is de eerste prijsstijging in 5 jaar.

Leegstaande woningen

Rapportage en tabellenset over leegstaande woningen in Nederland. De tabellenset bevat informatie over het aantal leegstaande woningen naar regio, kenmerken van de leegstaande woningen en de duur van de leegstand. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2,5 procent van alle woningen staat lange tijd leeg

In Nederland staan ruim 400 duizend woningen leeg, 190 duizend woningen staan langer dan anderhalf jaar leeg. Deze langdurige leegstand betreft 2,5 procent van alle woningen.

Prijzen koopwoningen in Amsterdam en Den Haag gestegen

De prijzen van bestaande koopwoningen dalen steeds minder hard. De prijsdaling in het eerste kwartaal van 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder, is de kleinste daling in drie jaar. In Amsterdam en Den Haag zijn de woningprijzen gestegen, in de hoofdstad zelfs met 2,6 procent.

Bestaande koopwoningen in maart 2,1 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,1 procent goedkoper dan in maart 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in februari, toen bestaande koopwoningen 1,7 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen 1,7 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in februari 1,7 procent goedkoper dan in februari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in januari, toen bestaande koopwoningen 0,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen iets goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in januari 0,5 procent goedkoper dan in januari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een stuk kleiner dan in de voorgaande maand, toen de daling 3,8 procent bedroeg.

Vergunningverlening woningbouw in 2013 historisch laag

In 2013 is voor ruim 26 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 30 procent minder dan in 2012.

Voorzichtig herstel bouwsector

De bouw zat in 2013 nog steeds in recessie, maar het herstel is zichtbaar. De omzet daalde met ruim 4 procent ten opzichte van 2012. Vooral in de eerste kwartalen daalden de omzetten flink, maar gedurende het jaar nam de omzetdaling af. In het vierde kwartaal groeide de omzet met bijna 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Ook nam van steeds meer bouwbedrijven de omzet toe.

Prijzen bestaande koopwoningen in december bijna 4 procent lager dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in december 3,7 procent goedkoper dan in december 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,7 procent goedkoper waren. Hoewel de bestaande koopwoningen in 2013 nog goedkoper waren dan een jaar eerder, is het prijsniveau in het afgelopen halfjaar nagenoeg stabiel gebleven.

Prijzen bestaande koopwoningen in heel 2013 met ruim 6 procent gedaald

In 2013 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsafname ten opzichte van een jaar eerder was in de tweede helft van het jaar minder dan in de eerste helft. Vanaf het tweede kwartaal stabiliseerde het prijsniveau.

Prijzen bestaande koopwoningen bijna 5 procent lager dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in november 4,7 procent goedkoper dan in november 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,0 procent goedkoper waren.

Bestaande koopwoningen 4 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 4 procent goedkoper dan in oktober 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand.

Paren met kinderen bewonen de duurste woningen

Paren met kinderen bewonen vaker een woning met een WOZ-waarde boven 300 duizend euro dan andere typen huishoudens. Begin 2012 bewoonde 30 procent van deze huishoudens een woning uit dit segment. Regionaal zijn er flinke verschillen. In Noord Brabant en Utrecht komt het percentage uit op 40 procent.

Huizenprijzen in Utrecht het minst gedaald van de vier grote steden

Bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2013 gemiddeld 4,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. In Utrecht daalden de prijzen met 2,0 procent het minst van de vier grote steden. De daling van het aantal woningverkopen in de eerste drie kwartalen was er groter dan in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Bestaande koopwoningen ruim 4 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in september 4,1 procent goedkoper dan in september 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,4 procent goedkoper waren.

Bestaande koopwoningen ruim 4 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in augustus 4,4 procent goedkoper dan in augustus 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand.

Bestaande koopwoningen 5 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juli 5,0 procent goedkoper dan in juli 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is veel kleiner dan in de voorgaande maand.

Historisch dieptepunt verleende bouwvergunningen

Het aantal verleende bouwvergunningen daalt al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 valt het aantal bouwvergunningen sterk terug. In het eerste kwartaal van dit jaar is voor nog geen 2,9 duizend koopwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is nog geen kwart van het aantal waarvoor een vergunning is afgegeven in hetzelfde kwartaal van 2008.

Meer startende huishoudens naar een huurwoning

Bij startende huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende huishoudens een huurwoning, bijna 10 procent meer dan in 2010.

Bestaande koopwoningen in juni bijna 10 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in de voorgaande maand.

Bestaande koopwoningen ruim 8 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in mei 8,2 procent goedkoper dan in mei 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand.

Uit de Monitor koopwoningmarkt: Minder woningen verkocht

Het aantal transacties van koopwoningen in het eerste kwartaal van 2013 is een stuk lager dan in het laatste kwartaal van 2012 en ligt op het niveau van een jaar geleden. Het aantal opgeleverde koopwoningen was in het vierde kwartaal van 2012 zelfs historisch laag.

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

De afgelopen twee jaar zijn minder huishoudens verhuisd, maar meer huishoudens dan ooit willen verhuizen. Vooral in de koopsector is de doorstroming sterk afgenomen, terwijl velen wel willen verhuizen. De vraag naar huurwoningen neemt toe, zowel in het sociale segment als in de vrije sector. In de huursector is steeds minder sprake van goedkope scheefheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder bijna zeventigduizend mensen.

60-plussers hebben vaker aflossingsvrije hypotheken

Zestigplussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft geen hypotheek meer op de woning.

Omzetniveau industrie en groothandel snel hersteld sinds begin crisis

Nadat de financieel-economische crisis zich in september 2008 aandiende, hebben veel sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een scherpe omzetval laten zien. De industrie, groothandel en transport liepen in 2009 de hardste klappen op. De industrie en de groothandel hebben zich echter snel hersteld, in 2011 passeerden zij alweer het omzetniveau van 2008. De overige sectoren slaagden hier nog niet in.

Bouwkosten woningen in Nederland minder hard gestegen dan EU-gemiddelde

De bouwkosten van een woning in Nederland zijn de afgelopen vier jaar minder hard gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt doordat de kosten van bouwmaterialen in Nederland minder zijn toegenomen dan het Europese gemiddelde; de arbeidskosten stegen evenveel als het EU-gemiddelde.

Bestaande koopwoningen in april bijna 8 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in april 7,6 procent goedkoper dan in april 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 7,0 procent goedkoper.

Leefbaarheid in de buurt: een gedeelde verantwoordelijkheid

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak onder burgers: driekwart voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Echter, niet alle taken vinden zij de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

Daling bouwsom nieuwe ontwerpopdrachten houdt aan

De totale waarde van door architecten ontvangen nieuwe ontwerpopdrachten daalde in 2012 met bijna 15 procent vergeleken met 2011. Inmiddels ligt de waarde van de bouwsom bijna 70 procent onder het niveau van 2007.

Bestaande koopwoningen in maart 7 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent goedkoper dan in maart 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand.

Ruim 600 duizend corporatiewoningen bewoond door allochtonen

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Bestaande koopwoningen ruim 8 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in februari 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in januari.

Woononderzoek Nederland 2012

Van de ruim 7,1 miljoen huishoudens die in 2012 een zelfstandige woning woonden, was 59 procent eigenaar-bewoner. Deze verhouding tussen huur en koop is voor het eerst sinds 1986 niet toegenomen.

Corporatiewoningen met lage WOZ-waarde voor lage- en middeninkomens

Begin 2010 waren er bijna 6,7 miljoen bewoonde woningen in Nederland, waaronder 3,8 miljoen koopwoningen en 2,1 miljoen corporatiewoningen. Bijna een miljoen corporatiewoningen hadden een WOZ-waarde lager dan 150 duizend euro. Dat aantal is bijna drie keer zo hoog als het aantal koopwoningen in die prijsklasse in 2010.

Forse krimp bouw in 2012

De bouw is in 2012 van alle bedrijfstakken het zwaarst getroffen door de crisis. De productie daalde met ruim 8 procent, de omzet nam met 7 procent af.

Aantal verleende bouwvergunningen sterk gedaald

In 2012 is voor ruim 37 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 33 procent minder dan in 2011.

Bestaande koopwoningen bijna 10 procent goedkoper dan jaar eerder

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 9,6 procent goedkoper dan in januari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995. Dit hangt waarschijnlijk samen met de verandering van de hypotheekregels per 1 januari.

Twee derde van alle woningen eengezinswoning

Van de 7,4 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2012 is twee derde deel een eengezinswoning. Van de woningen die sinds 2005 zijn gebouwd is de helft een eengezinswoning.

Bestaande koopwoningen ruim 6 procent goedkoper dan jaar eerder

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 6,3 procent goedkoper dan in december 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is deze maand opnieuw minder groot dan in de voorafgaande maand.

Bestaande koopwoningen bijna 7 procent goedkoper dan jaar eerder

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november 6,8 procent goedkoper dan in november 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is deze maand minder groot dan in de vier voorafgaande maanden.

Voorraadverandering woningen en overige gebouwen vanaf 2012

De gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 zijn bekend. Deze zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die de gemeentelijke basisgegevens bevat over alle gebouwen en adressen in Nederland.

Kleine bouwbedrijven minst getroffen door crisis

In de eerste 9 maanden van 2012 ging in de bouw 6 procent omzet verloren. In vergelijking met het recordjaar 2008 heeft de bouw inmiddels 15 procent omzet verloren. Het kleinbedrijf in de bouw verliest het minst, het middenbedrijf het meest.

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger was dan de woningwaarde.

Basisverlegging indexreeksen

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit het basisjaar.

Energieklasse bekend van ruim 2 miljoen woningen

Aan het eind van 2011 waren ruim 2 miljoen woningen van een energielabel voorzien. Dat is ruim een kwart meer dan eind 2009.

Bestaande koopwoningen bijna 8 procent goedkoper dan jaar eerder

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september 7,9 procent goedkoper dan in september 2011. Dat is nagenoeg dezelfde prijsdaling als in de twee voorgaande maanden.

Opnieuw sterke prijsdaling bestaande koopwoningen

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus 8,0 procent goedkoper dan in augustus 2011. Ook in juli daalden de huizenprijzen met 8,0 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aantal verleende bouwvergunningen verder gedaald

In het eerste halfjaar van 2012 is voor bijna 17 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is 37 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Herziene versie - 300 duizend woningen staan leeg

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 300 duizend leeg. Dat is 4,2 procent van de woningen. Een op de zeven leegstaande woningen - 47 duizend - is amper tien jaar oud. Van alle leegstaande huurwoningen is twee derde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders. De leegstand wordt deels veroorzaakt door de relatief hogere huren die particuliere verhuurders vragen en deels door de grootschalige renovatieprojecten van vóór 2000 gebouwde huurwoningen.

300 duizend woningen staan leeg

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 300 duizend leeg. Dat is een kleine 5 procent van de woningen. Een op de zeven leegstaande woningen - 47 duizend - is amper tien jaar oud. Van alle leegstaande huurwoningen is twee derde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders. De leegstand wordt deels veroorzaakt door de relatief hogere huren die particuliere verhuurders vragen en deels door de grootschalige renovatieprojecten van vóór 2000 gebouwde huurwoningen.

Forse prijsdaling bestaande koopwoningen

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli 8,0 procent goedkoper dan in juli 2011. Dit is de grootste prijsdaling in een jaar tijd sinds de start in 1995 van de Prijsindex bestaande koopwoningen.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen blijft dalen

De gemiddelde woningwaarde volgens de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) is op 1 januari 2012 uitgekomen op 232 duizend euro. Dat is ruim 2 procent minder dan een jaar eerder.

Prijsdaling bestaande koopwoningen minder groot

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni 4,4 procent goedkoper dan in juni 2011. De prijsdaling is hiermee kleiner dan in de drie voorgaande maanden.

Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro

In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

Prijsdaling bestaande koopwoningen groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei 5,5 procent goedkoper dan in mei 2011.

Middelgrote bedrijven hardst getroffen door bouwcrisis

In 2011 ging in de bouw 16 procent omzet verloren. Het kleinbedrijf in de bouw liet een omzetgroei zien van 3 procent. In het midden- en k]grootbedrijf daalde de omzet. Vooral de burgerlijke en utiliteitsbouw maakt zware tijden door. Voor die sector zijn ook de vooruitzichten niet goed.

Prijsdaling bestaande koopwoningen groter

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april 5,2 procent lager dan in april 2011.

Prijzen bestaande koopwoningen fors lager

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart 4,7 procent lager dan in maart 2011. De prijsdaling was hiermee aanzienlijk groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld 3,4 procent lager waren dan een jaar eerder.

Zes procent van de woningen officieel niet bewoond

Van de meer dan 7 miljoen woningen in Nederland stonden op 1 januari 2010 417 duizend woningen leeg. Dat is een kleine 6 procent van de woningen.

Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953.

Prijsdaling koopwoning vrijwel even groot

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari 2012 gemiddeld 3,4 procent lager dan in februari 2011. De prijsdaling was hiermee vrijwel even groot als in januari.

Prijsdaling koopwoning minder groot

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 2012 gemiddeld 3,3 procent lager dan in januari 2011.

Voortdurende prijsdaling koopwoningen

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 2011 gemiddeld 4,0 procent goedkoper dan in december 2010.

Gas- en elektriciteitsverbruik per woning het laagst in stedelijke gebieden

Tussen 2004 en 2010 was het gemiddeld jaarverbruik van elektriciteit in particuliere woningen redelijk stabiel. In 2010 was er over alle woningtypen gerekend een lichte stijging met 50 kilowattuur (kWh) naar gemiddeld 3 300 kWh. De toegenomen energie-efficiëntie van elektrische apparaten en verlichting wordt blijkbaar teniet gedaan door een toename in het gebruik van deze apparatuur. Het gas- en elektriciteitsverbruik per woning was het laagst in stedelijke gebieden.

Prijsdaling koopwoningen stuk groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in november 2010.

Eén op de drie woningen eigendom van woningcorporatie

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

In Nederland staan een half miljoen onzuinige gelabelde huurwoningen

Tot 31 december 2010 heeft de helft van de huurwoningen een energielabel gekregen. Van elke honderd koopwoningen zijn er slechts drie gelabeld.

Prijsdaling koopwoningen fractie kleiner

Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in oktober 2010.

Vooral corporatiewoningen hebben energielabel

Tot 31 december 2010 is aan bijna 1,8 miljoen woningen een energielabel toegekend. Dit is een kwart van de woningvoorraad. Hieronder zijn ruim anderhalf miljoen huurwoningen.

Prijsdaling koopwoningen fractie groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 2,9 procent goedkoper dan in september 2010.

In eerste helft 2011 meer woningen opgeleverd

In het eerste halfjaar van 2011 zijn ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010.

Daling nieuwe opdrachten voor architecten zet door

In het tweede kwartaal van 2011 daalde de bouwsom van de nieuwe opdrachten van architecten opnieuw fors.

Daling huizenprijzen in vier grootste steden minder sterk dan elders

In augustus 2011 waren de huizenprijzen 8,5 procent lager dan drie jaar eerder. De huizenprijzen in de vier grootste steden zijn echter minder sterk gedaald dan in de rest van Nederland.

Prijsdaling koopwoningen opnieuw groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in augustus 2010.

Omzetherstel bouw in eerste helft 2011

Na een zeer negatief verlopen 2010 heeft de bouw (exclusief projectontwikkelaars) zich in het eerste halfjaar van 2011 enigszins hersteld. Gestimuleerd door het zachte winterweer steeg de bouwomzet in de eerste zes maanden van 2011 met 6 procent. In 2010 kromp de omzet nog met bijna 9 procent.

Prijsdaling koopwoningen iets groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010.

Prijsdaling koopwoningen onveranderd

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,9 procent goedkoper dan in juni 2010. De prijsdaling is nagenoeg gelijk aan die in april en mei.

Prijzen koopwoningen wederom lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in mei 2010. Ten opzichte van april 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,3 procent.

Bijna 16 procent van de in 2010 verkochte woningen heeft energielabel

Van de in 2010 verkochte woningen, ouder dan tien jaar, had 15,5 procent een energielabel. Dit zijn ruim 16 duizend woningen. Meer dan de helft van de in 2010 verkochte woningen valt in energieklasse C of D, ruim 40 procent valt in klassen E tot en met G, de minst energiezuinige woningen. Bijna 7 procent valt in klasse A of B, de meest energiezuinige woningen.

Prijsdaling koopwoningen stuk groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,1 procent goedkoper dan in april 2010. De prijsdaling is een stuk groter dan in maart, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

Prijsdaling koopwoningen minder groot

Verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in maart 2010.

Meer nieuwe opdrachten voor architecten

Na jaren van grote daling hebben de architecten in 2010 meer nieuwe opdrachten ontvangen.

Forse daling aantal opgeleverde woningen

In 2010 zijn er bijna 56 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is ruim 32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd.

Veel vertrouwen en contact in de buurt

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent).

Prijzen koopwoningen opnieuw lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 1,5 procent goedkoper dan in februari 2010. Deze prijsdaling is groter dan in januari, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

Omzet verhuisbranche in vierde kwartaal 2010 gestegen

De omzet van de verhuisbranche steeg in het vierde kwartaal van 2010 met bijna 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste stijging na een lange reeks van omzetdalingen.

Nog geen herstel bouw in 2010

Terwijl de Nederlandse economie weer groeit, zit de bouw nog in het slop.

Prijsdaling koopwoningen iets groter

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in januari 2010. Deze prijsdaling is iets groter dan in december, toen de verkoopprijzen 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder.

Prijsdaling koopwoningen iets kleiner

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in december 2009. De prijsdaling is iets kleiner dan in oktober en november, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

Malaise utiliteitsbouw duurt voort

De waarde van de afgegeven vergunningen voor de utiliteitsbouw is in het derde kwartaal van 2010 met ruim 17 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar werd er in het derde kwartaal nog voor 2,31 miljard euro aan vergunningen afgegeven. Dit jaar was dat 1,91 miljard euro.

Prijzen koopwoningen dalen verder

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in november 2009. De prijsdaling was gelijk aan die van oktober. De prijzen zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder.

Prijs koopwoningen weer lager

Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in oktober 2009. De prijsdaling was groter dan de 0,4 procent in augustus en 0,6 procent in september. In de daaraan voorafgaande maanden was de prijsdaling juist geleidelijk aan kleiner geworden

Koopwoningen weer iets goedkoper

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 0,6 procent goedkoper dan in september 2009.

Nieuwe opdrachten architecten in de lift

In het tweede kwartaal van 2010 is de totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten van architecten aanzienlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bouwsom van de nieuwe opdrachten voor gebouwen was ruim 17 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging deed zich over de hele linie voor.

Dieptepunt aantal bouwvergunningen voor kassen

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er slechts 25 bouwvergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van kassen. Dat is het laagste aantal bouwvergunningen voor kassen sinds de aanvang van deze statistiek in 1990. Het aantal vergunningen voor nieuwe schuren en stallen daalde over het eerste halfjaar met ruim 7 procent naar 786 stuks.

Prijzen koopwoningen dalen licht

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 0,4 procent goedkoper dan in augustus 2009.

Woningbouw blijft achter

In het eerste halfjaar van 2010 is er voor ruim 25 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

Prijsdaling koopwoningen opnieuw kleiner

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 0,9 procent lager dan in juli 2009. De prijsdaling van koopwoningen is in de eerste zeven maanden van 2010 geleidelijk aan kleiner geworden.

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten voor het eerst weer gestegen

In het eerste kwartaal van 2010 is de bouwsom van de nieuwe opdrachten die architecten ontvingen met 3,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Prijsdaling koopwoningen opnieuw kleiner

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,4 procent lager dan in juni 2009.

Prijsdaling koopwoningen blijft gelijk

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 2,2 procent lager dan in mei 2009.

Omzet bouw in april weer afgenomen

De omzetachteruitgang in de bouw duurt voort. In april dit jaar lag de omzet van de bedrijven in de bouw 11 procent lager dan in april vorig jaar.

Woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2009.

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Prijsdaling koopwoningen zwakt verder af

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2009. De prijsdaling is kleiner dan die in maart, toen koopwoningen nog 3,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens

Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid.

Vooral in Zeeland sterke groei woningen met energielabel

Eind 2009 had bijna een kwart van de Nederlandse woningen een energielabel. Halverwege 2009 was dit nog 13 procent.

Prijsdaling koopwoningen zwakt af

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 3,5 procent lager dan in maart 2009.

Minder woonterrein per huishouden

Tussen 1996 en 2006 is er in Nederland ruim 17 duizend hectare aan woonterrein bij gekomen. Het aantal vierkante meter aan woonterrein per huishouden nam in deze periode af, terwijl de oppervlakte per persoon juist toenam.

Negen op de tien Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van voortgezet onderwijs

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

Fors minder nieuwe opdrachten voor architecten in 2009

De totale bouwsom van nieuwe opdrachten voor architectenbureaus was in 2009 bijna 42 procent lager dan in 2008.

Recordaantal woningen opgeleverd in 2009, vooruitzichten minder positief

In 2009 zijn bijna 83 duizend woningen gereedgekomen, een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en eveneens het hoogste aantal gereedmeldingen sinds 1999.

Woononderzoek Nederland 2009

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De publicatie Het wonen overwogen beschrijft de recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt op basis van het nieuwe WoON.

Prijsdaling bestaande koopwoningen kleiner

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 4,2 procent lager dan in februari 2009. De prijsdaling is kleiner dan in januari, toen koopwoningen nog 5,3 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Het wonen overwogen

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON 2009), dat het CBS onder ruim 78 duizend personen van 18 jaar en ouder uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Omzet bouw in 2009 gekrompen

Na jaren van groei is de omzet van de bouw in 2009 met 4,5 procent gekrompen.

Prijsdaling bestaande koopwoningen blijft gelijk

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,3 procent lager dan in januari 2009. De prijsdaling is even groot als in december.

Forse verschillen woningprijzen tussen gemeenten

In 2009 waren bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van 2005 lagen de huizenprijzen in 2009 echter nog 8,4 procent hoger.

Opleving van de koopwoningenmarkt in Amsterdam

De koopwoningenmarkt in de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren flink in beweging.

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009.

Prijsdaling bestaande koopwoningen neemt weer toe

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 5,3 procent lager dan in december 2008.

Kleine bouwbedrijven deden het in november relatief goed

In november 2009 daalde de omzet van bouwbedrijven met bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Kleine bouwbedrijven deden het relatief goed. Hun omzet steeg in november met ruim 1,5 procent, terwijl die van het midden- en grootbedrijf met ruim 9 procent terugliep. In alle bouwbranches deden kleine bedrijven het beter dan grote.

Daling in nieuwe opdrachten architecten houdt aan

Architecten hebben in het derde kwartaal van 2009 fors minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode in 2008. De totale bouwsom van nieuwe opdrachten daalde in het derde kwartaal met ruim 34 procent. De sterkste daling deed zich voor in de woningbouw.

Prijsdaling bestaande koopwoningen vlakt verder af

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 4,7 procent lager dan in november 2008. De prijsdaling is kleiner dan in oktober. Toen waren de huizen 5,2 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Bouwvergunningen gedaald met 32 procent

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend.

Slechts 5 procent van de woningen met een energielabel is koopwoning

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel is slechts 5 procent een koopwoning. Kopers zagen in 2008 zeer vaak af van het energielabel: slechts 15 procent van de in 2008 verkochte woningen was gelabeld. De verdeling over de verschillende energieklassen is bij huur- en koop woningen vrijwel gelijk.

Prijsdaling bestaande koopwoningen stabiliseert

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober 2009 gemiddeld 5,2 procent lager dan in oktober 2008.

Omzet bouwnijverheid weer gedaald

In september 2009 is de omzet van bouwbedrijven met tien of meer werkzame personen wederom gedaald. De omzetdaling was in september het sterkst in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Alleen in de grond-, weg- en waterbouw is de omzet in 2009 op kwartaalbasis steeds toegenomen.

Bij een derde van de woningen met een energielabel kan het energieverbruik fors omlaag

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel valt één op de drie in energieklasse E, F of G. Dat betekent dat het energieverbruik relatief hoog is en er veel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Flinke omzetdaling bouwnijverheid in augustus 2009

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen lag in augustus 2009 bijna 13 procent lager dan in augustus 2008. In de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwsector, daalde de omzet in augustus 2009 met ruim 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. De bouwinstallatiebedrijven werden in augustus eveneens met een omzetdaling van 21 procent geconfronteerd, terwijl de grond- weg- en waterbouw in deze maand juist een fraaie groei boekte.

Prijsdaling bestaande koopwoningen iets minder sterk

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2008.

Fors minder nieuwe opdrachten voor architecten

In het tweede kwartaal van 2009 hebben architecten veel minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale bouwsom van de nieuwe opdrachten lag in het tweede kwartaal ruim 43 procent lager dan een jaar eerder. De sterkste daling deed zich voor in de utiliteitsbouw.

Sterke daling bouwvergunningen voor koopwoningen

In het eerste halfjaar van 2009 is voor de bouw van 32 duizend woningen een gemeentelijke bouwvergunning afgegeven. Dat is bijna 10 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijzen bestaande koopwoningen weer lager

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 5,6 procent lager dan in augustus 2008. Daarmee zet de prijsdaling op de huizenmarkt onverminderd voort

Hoogste huurstijging in vijf jaar

De huren zijn per 1 juli 2009 met 2,8 procent gestegen. Dit is de grootste stijging sinds juli 2004.

Prijzen bestaande koopwoningen wederom lager

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 4,4 procent lager dan in juli 2008. Dit is de zesde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder.

Meeste Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van ziekenhuis

Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen.

Bouwkosten nieuwbouwwoning nauwelijks gestegen

De kosten voor het bouwen van een nieuwbouwwoning waren in juni van dit jaar nagenoeg even hoog (+0,1%) als in juni 2008. In april en mei lagen de bouwkosten nog respectievelijk 0,9 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De kosten zijn opgebouwd uit lonen en materialen.

Iets meer nog op te leveren woningen

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 telde Nederland ruim 186 duizend woningen die nog konden worden opgeleverd. Dat is 3,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijzen bestaande koopwoningen dalen verder

De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in juni gemiddeld 3,7 procent lager dan in juni 2008. Dit is de vijfde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder.

Woon- en energielasten drukken het zwaarst op laagste inkomens

De grootste uitgavenpost voor huishoudens is wonen. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan.

Halvering nieuwe opdrachten architecten

In het eerste kwartaal van 2009 hebben architecten de waarde van nieuwe opdrachten voor ontwerp van woningen en utiliteitsbouw, waaronder kantoren en ziekenhuizen, met bijna 50 procent zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2008.

Opbrengst overdrachtsbelasting daalt sterk

In het eerste kwartaal van 2009 bracht de overdrachtsbelasting minder dan 0,7 miljard euro op. Dat is 30 procent minder dan een kwartaal eerder.

Flinke daling waarde nieuwe opdrachten architecten in 2008

In 2008 daalde de bouwsom van nieuwe opdrachten voor het ontwerpen van utiliteitsgebouwen met ongeveer 40 procent. De bouwsom voor het ontwerpen van woningen daalde met bijna 30 procent.

Omzet bouw in februari 8,2 procent gedaald

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen is in februari 2009 met 8,2 procent gedaald ten opzichte van februari 2008.

Bijna 6 procent van de woningen niet bewoond

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Sterke groei omzet bouw in 2008

Net als in 2007 groeide de omzet van de bouw in 2008 met bijna 10 procent. Met ruim 90 miljard euro bereikte de bouw vorig jaar een nieuw omzetrecord.

Veel nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied

In de periode 2000–2006 zijn van de 323 duizend woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd 140 duizend woningen (43 procent) gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

Meer nieuwbouw, minder bouwvergunningen

In de eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007.

Forse toename woningen van miljoen euro of meer

Op 1 januari 2008 telde Nederland ruim 24,5 duizend woningen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro en hoger. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Omzet bouw sterk gegroeid in eerste negen maanden van 2008

De omzet van de totale bouwsector was in de eerste negen maanden van dit jaar 11 procent groter dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meer opleveringen van woningen, minder bouwvergunningen verleend

In het eerste halfjaar van 2008 zijn ruim 28 duizend woningen opgeleverd, 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2007.

Minder woningen binnen twee jaar gereed

In 2007 zijn ruim 80 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen. Bij 67 procent van de opgeleverde woningen was de doorlooptijd korter dan twee jaar. In 1995 gold dat nog voor 94 procent van de nieuwe woningen.

Omzet bouw groeit ook in eerste halfjaar 2008 sterk

De sterke omzetstijging van de bouw in de afgelopen jaren hield in de eerste helft van 2008 aan. De bouw zette 12 procent meer om dan in de eerste helft van 2007.

Omzetgroei grootbedrijf bouw sterk toegenomen in 2007

In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent.

Huren in de stad, kopen op het platteland

Koopwoningen staan vooral op het platteland, in forensenplaatsen en aan de rand van de stad. In het centrum van grote steden en in studentenbuurten zijn vooral huurwoningen te vinden.

Forse stijging opgeleverde woningen

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen.

Omzet bouw groeit met 10 procent in 2007

De omzet van de bouw is in 2007 met bijna 10 procent gegroeid. De totale jaaromzet doorbrak daarmee voor het eerst de grens van 80 miljard euro.

Koopwoningen 4,1 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren vorig jaar december 4,1 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is ongeveer gelijk aan de gemiddelde stijging in de afgelopen vier jaar.

Forse daling vergunningen woningbouw

In de eerste zes maanden van 2007 is er voor ruim 37 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

Gunstige vooruitzichten woningbouw

In 2006 is voor ruim 96 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is het hoogste aantal in bijna tien jaar.

Fors meer bouwvergunningen

In het eerste halfjaar van 2006 is voor een zeer groot aantal woningen een bouwvergunning verleend. In totaal is er voor ruim 49 duizend woningen een vergunning verleend.

Woningbouw neemt toe

Stedebouw & Architectuur, nummer 6, juli 2006

Allochtonen uit stad verhuizen naar andere gemeenten dan autochtonen

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen.

Meer huurwoningen opgeleverd in 2005

In 2005 zijn 67 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent meer dan in 2004. De stijging komt volledig voor rekening van huurwoningen.