Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Werkloosheid in juni onder 300 duizend
 2. Economisch beeld iets positiever
 3. Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW
 4. 1 op 5 werkenden rond Amsterdam in bedrijfseconomisch beroep
 5. Arbeidsproductiviteit lager in 2020
 6. Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen
 7. Ruim helft zzp’ers ziet vraag tijdens coronacrisis afnemen
 8. Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in vogelvlucht
 9. Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 10. Economisch beeld positief
 11. Economie krimpt met 0,8 procent in eerste kwartaal 2021
 12. Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei
 13. Meer werkenden met kleine deeltijdbaan
 14. Vooral toename jongeren in de bijstand
 15. Hoogste ziekteverzuim werknemers in 17 jaar
 16. Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe
 17. Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april
 18. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 19. AZW: ontstane vacatures naar branche en regio, 2017-2020
 20. Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2021
 21. Economisch beeld verbetert
 22. Spanning op de arbeidsmarkt in eerste kwartaal toegenomen
 23. Daling aantal flexwerknemers afgevlakt na begin coronacrisis
 24. Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner
 25. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 26. Weinig stakingen in 2020
 27. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 28. Wisselingen arbeidsmarkt, maart
 29. Werkloosheid verder gedaald
 30. NEA 2020 Resultaten in vogelvlucht
 31. 1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk
 32. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten
 33. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Methode
 34. Grootste loonkostenstijging in 12 jaar
 35. Economisch beeld wat negatiever
 36. Arbeidsparticipatie statushouders stagneert
 37. Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020
 38. Statistisch Bulletin nr. 04
 39. Economisch beeld iets minder negatief
 40. Bbp krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
 41. Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020
 42. Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6
 43. Wisselingen arbeidsmarkt, februari
 44. Statistisch Bulletin nr. 03
 45. Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld
 46. Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen
 47. Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020
 48. Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak
 49. Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020
 50. Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent
 51. Wisselingen arbeidsmarkt, januari
 52. Economisch beeld negatiever
 53. Economie krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
 54. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent
 55. Statistisch Bulletin nr. 02
 56. 1,2 miljoen nachtwerkers in 2020
 57. Terugval arbeidsparticipatie in eerste helft 2020 deels hersteld
 58. Werkloosheid in december verder gedaald
 59. Wisselingen arbeidsmarkt, december
 60. Statistisch Bulletin nr. 01
 61. Economisch beeld fractie negatiever
 62. Aandeel bijstandsontvangers in 2020 weer toegenomen
 63. In 2020 grootste cao-loonstijging in twaalf jaar