Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
 2. Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen
 3. Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal
 4. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19
 5. Economisch beeld wat positiever
 6. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021
 7. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021
 8. Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen
 9. Meer stakingen in 2021
 10. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021
 11. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 12. Baanverlies in maart op laagtepunt
 13. In maart meer werkenden en minder werklozen
 14. Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen
 15. Pensioenleeftijd in 2021 ruim 4 jaar hoger dan in 2006
 16. Ongewenste seksuele aandacht klanten bij 1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers
 17. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 Methode
 18. NEA 2021 Resultaten in vogelvlucht
 19. Cao-loonstijging in eerste kwartaal 2,4 procent
 20. Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
 21. AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020
 22. Economisch beeld opnieuw minder positief
 23. Bbp groeit 1 procent in vierde kwartaal 2021
 24. Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan
 25. Werkloosheid in februari verder afgenomen
 26. Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021
 27. 42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten
 28. Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2021 verder toegenomen
 29. Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom
 30. 1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress
 31. Vooral 45-plussers met chronische aandoening werken minder
 32. Minder bijstandsontvangers in 2021
 33. Economisch beeld minder positief
 34. 1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon
 35. Werkloosheid in januari afgenomen
 36. Economie groeit met 0,9 procent in vierde kwartaal 2021
 37. Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper
 38. Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename
 39. Economisch beeld positiever
 40. Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
 41. AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn
 42. Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking
 43. Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag
 44. Werkloosheid in december licht toegenomen
 45. Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020