Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Economie groeit met 2,6 procent in tweede kwartaal 2022
 2. Werkloosheid opnieuw toegenomen
 3. Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd
 4. Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen
 5. Economisch beeld iets verbeterd
 6. Opnieuw minder mensen in de bijstand
 7. Werkloosheid verder toegenomen in juli
 8. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 9. Economie groeit in 2e kwartaal 2022 met 2,6 procent
 10. Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op
 11. Economisch beeld nagenoeg gelijk
 12. Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona
 13. Werkloosheid in juni toegenomen
 14. Meer nieuwkomers op de werkvloer
 15. Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021
 16. Economisch beeld wat positiever in juni
 17. Economie groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2022
 18. Meer mensen wisselden van beroep in 2021
 19. Inhaalslag arbeidsdeelname jonge mannen
 20. Werkloosheid in mei licht toegenomen
 21. Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren
 22. In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten
 23. Toename nieuwe vacatures in 2021 voor alle beroepen
 24. Verschillen arbeidsdeelname onder G4 grootst binnen Den Haag en Rotterdam
 25. Economisch beeld positiever
 26. 407 duizend mensen in de bijstand: laagste aantal in achtenhalf jaar
 27. Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk
 28. Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties
 29. In april opnieuw meer mensen met betaald werk
 30. Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
 31. Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen
 32. Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal
 33. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19
 34. Economisch beeld wat positiever
 35. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021
 36. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021
 37. Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen
 38. Meer stakingen in 2021
 39. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021
 40. Baanverlies in maart op laagtepunt
 41. In maart meer werkenden en minder werklozen
 42. Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen
 43. Pensioenleeftijd in 2021 ruim 4 jaar hoger dan in 2006
 44. Ongewenste seksuele aandacht klanten bij 1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers
 45. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021 Methode
 46. NEA 2021 Resultaten in vogelvlucht
 47. Cao-loonstijging in eerste kwartaal 2,4 procent
 48. Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
 49. AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020
 50. Economisch beeld opnieuw minder positief
 51. Bbp groeit 1 procent in vierde kwartaal 2021
 52. Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan
 53. Werkloosheid in februari verder afgenomen
 54. Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021
 55. 42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten
 56. Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2021 verder toegenomen
 57. Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom
 58. 1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress
 59. Vooral 45-plussers met chronische aandoening werken minder
 60. Minder bijstandsontvangers in 2021
 61. Economisch beeld minder positief
 62. 1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon
 63. Werkloosheid in januari afgenomen
 64. Economie groeit met 0,9 procent in vierde kwartaal 2021
 65. Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper
 66. Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename
 67. Economisch beeld positiever
 68. Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
 69. Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking
 70. Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag
 71. Werkloosheid in december licht toegenomen
 72. Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020