Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Economisch beeld verslechtert verder in september
 2. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021
 3. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022
 4. Opnieuw meer Oekraïense vluchtelingen in loondienst
 5. Economie krimpt met 0,2 procent in tweede kwartaal 2023
 6. Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6
 7. Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden
 8. Nieuwe website AZW-programma
 9. Derde van internationale afgestudeerden blijft in Nederland om te werken
 10. Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim
 11. Economisch beeld verslechtert verder in augustus
 12. Minder mensen in de bijstand, maar wel iets meer jongeren
 13. Sterke afname aantal langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar
 14. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 15. Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn
 16. Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom
 17. Werkloosheid in juli toegenomen
 18. Economie krimpt in tweede kwartaal 2023 met 0,3 procent
 19. Spanning op de arbeidsmarkt onveranderd hoog in tweede kwartaal
 20. Werkende meerderheid verder gegroeid
 21. Economisch beeld in juli negatiever
 22. Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk
 23. Werkloosheid in juni vrijwel onveranderd
 24. Factsheet ZEA 2023
 25. Zelfstandigen Enquête Arbeid 2023
 26. ZEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
 27. Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening
 28. Ongelijk inkomen voor meeste tweeverdieners niet echt een probleem
 29. Arbeidsmigrant van buiten de EU vaak een mannelijke kennismigrant
 30. Toename aantal immigranten in 2022 vooral door oorlog Oekraïne
 31. CBS, Nibud en SCP werken aan nieuwe armoedegrens
 32. Economisch beeld negatiever
 33. Aantal werkenden Caribisch Nederland in 2022 verder toegenomen
 34. Economie krimpt met 0,3 procent in eerste kwartaal 2023
 35. 1,6 miljoen nieuwe vacatures in 2022, meeste vraag in bedrijfseconomische en administratieve beroepen
 36. De helft van de baanvinders jonger dan 25 jaar
 37. Werkloosheid in mei 3,5 procent
 38. Minder ziekteverzuim in eerste kwartaal 2023
 39. Economisch beeld weer negatiever
 40. Nog steeds minder dan 400 duizend mensen in de bijstand
 41. In 2022 opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn
 42. Vacatures 1946-1996
 43. Werkloosheid in april afgenomen
 44. Economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent
 45. Krapte op de arbeidsmarkt blijft op zelfde niveau in eerste kwartaal
 46. Meer stakingen in 2022, maar minder stakers
 47. Aantal mensen buiten beroepsbevolking in 2022 snel geslonken
 48. Economisch beeld opnieuw negatiever
 49. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022
 50. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2022
 51. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2022
 52. Werkloosheid in maart vrijwel onveranderd
 53. 1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk
 54. NEA 2022 Resultaten in vogelvlucht
 55. Steeds meer statushouders hebben betaald werk
 56. Vrouwen werken meteen na afstuderen al vaker in deeltijd dan mannen
 57. Vergelijking van Polis en EBB, 2021
 58. Grootste cao-loonstijging in 40 jaar
 59. Economisch beeld opnieuw wat negatiever
 60. Economie groeit in vierde kwartaal 2022 met 0,6 procent
 61. Werkloosheid in februari licht gedaald
 62. Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona
 63. Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger
 64. Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst
 65. Economisch beeld negatiever
 66. Aantal bijstandsontvangers in 2022 verder gedaald
 67. Bijna 6 op 10 baanwisselaars korter dan twee jaar in dienst
 68. Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe
 69. Werkloosheid in januari niet verder gedaald
 70. Economie groeit in vierde kwartaal 2022 met 0,6 procent
 71. Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
 72. Arbeidsmarkt in vierde kwartaal iets krapper
 73. Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit
 74. Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode
 75. Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen
 76. Economisch beeld negatief
 77. Werkloosheid in december verder gedaald
 78. Jonge mannen hebben nu vaker betaald werk dan jonge vrouwen
 79. Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen
 80. Aantal werknemersbanen Caribisch Nederland met ruim 50 procent toegenomen
 81. Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder