Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Opnieuw minder werkenden met armoederisico
 2. 221 duizend kinderen met armoederisico, laagste aantal in 25 jaar
 3. Regionale Brede Welvaart in Nederland stabiel, wonen onder druk
 4. Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode
 5. Aantal bijstandsontvangers gedaald tot niveau net voor coronacrisis
 6. Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft
 7. Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt
 8. Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis
 9. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 10. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
 11. AZW: vacatures naar branche en regio, 2017-2021
 12. Economisch beeld verbetert
 13. Economie groeit met 1,9 procent in derde kwartaal 2021
 14. Werkgelegenheid in derde kwartaal naar nieuw record
 15. Half miljoen mensen kregen Tozo-uitkering in 2020
 16. 1 op 8 werknemers ervaart werk als gevaarlijk
 17. Opnieuw minder vakbondsleden in 2021
 18. Bijna 2 procent minder werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2020
 19. Aantal werkenden opnieuw toegenomen
 20. Steeds minder werkenden willen langere arbeidsduur
 21. Economisch beeld verbetert
 22. Allebei werken is voor vrouwen van 40 met partner steeds meer de norm
 23. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2021
 24. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2021
 25. Gemiddelde koopkracht vrouwen 5 jaar na scheiding vijfde lager dan mannen
 26. Economisch beeld opnieuw positiever
 27. Economie groeit met 3,8 procent in tweede kwartaal 2021
 28. Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren
 29. Aantal werkenden verder toegenomen
 30. Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003
 31. Aantal personen in de bijstand vrijwel onveranderd
 32. 300 duizend werkende 65-plussers in 2020
 33. Werkloosheid daalt het sterkst onder jongeren
 34. In een jaar 150 duizend werkenden erbij
 35. Economisch beeld weer positiever
 36. Economie groeit met 3,1 procent in tweede kwartaal 2021
 37. Tijdelijke en vaste contracten
 38. Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal
 39. Werkloosheid in juni onder 300 duizend
 40. Economisch beeld iets positiever
 41. Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW
 42. 1 op 5 werkenden rond Amsterdam in bedrijfseconomisch beroep
 43. Arbeidsproductiviteit lager in 2020
 44. Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen
 45. Ruim helft zzp’ers ziet vraag tijdens coronacrisis afnemen
 46. Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in vogelvlucht
 47. Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 48. Economisch beeld positief
 49. Economie krimpt met 0,8 procent in eerste kwartaal 2021
 50. Aflevering 5 - De eeuw van mijn dochters
 51. Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei
 52. Meer werkenden met kleine deeltijdbaan
 53. Vooral toename jongeren in de bijstand
 54. Hoogste ziekteverzuim werknemers in 17 jaar
 55. Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe
 56. Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april
 57. Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2021
 58. Economisch beeld verbetert
 59. Spanning op de arbeidsmarkt in eerste kwartaal toegenomen
 60. Daling aantal flexwerknemers afgevlakt na begin coronacrisis
 61. Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner
 62. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 63. Weinig stakingen in 2020
 64. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 65. Wisselingen arbeidsmarkt, maart
 66. Werkloosheid verder gedaald
 67. NEA 2020 Resultaten in vogelvlucht
 68. 1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk
 69. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten
 70. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Methode
 71. Grootste loonkostenstijging in 12 jaar
 72. Economisch beeld wat negatiever
 73. Arbeidsparticipatie statushouders stagneert
 74. Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020
 75. Statistisch Bulletin nr. 04
 76. Economisch beeld iets minder negatief
 77. Bbp krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
 78. Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020
 79. Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6
 80. Wisselingen arbeidsmarkt, februari
 81. Statistisch Bulletin nr. 03
 82. Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld
 83. Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen
 84. Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020
 85. Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak
 86. Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020
 87. Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent
 88. Wisselingen arbeidsmarkt, januari
 89. Economisch beeld negatiever
 90. Economie krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
 91. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent
 92. Statistisch Bulletin nr. 02
 93. 1,2 miljoen nachtwerkers in 2020
 94. Terugval arbeidsparticipatie in eerste helft 2020 deels hersteld
 95. Werkloosheid in december verder gedaald
 96. Wisselingen arbeidsmarkt, december
 97. Statistisch Bulletin nr. 01
 98. Economisch beeld fractie negatiever
 99. Aandeel bijstandsontvangers in 2020 weer toegenomen
 100. In 2020 grootste cao-loonstijging in twaalf jaar