Internationale handel

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit.

Het volume van de goederenexport was in november 4,1 procent groter dan in november 2018.

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in oktober 2018.

Als het gaat om de kwaliteit van de goederenexport staat Nederland volgens een rangschikking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) internationaal op de vierde plek.

Sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie in 1995 daalden de gemiddelde invoertarieven wereldwijd. Exporteurs moeten echter voldoen aan steeds meer regels.

Een studie naar de export van digitale activiteiten

De recent opgelegde Amerikaanse invoerheffingen op concurrerende goederen uit de Europese Unie raken Frankrijk het hardst. Het gaat om goederen als vliegtuigen en wijn met een exportwaarde van 2,7 miljard euro in 2018.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

In 2018 exporteerden 8,9 duizend bedrijven goederen naar de Verenigde Staten, ruim een kwart meer dan in 2015. Deze toename is sterker dan die van het totaal aantal exporterende bedrijven, dat 10 procent groter was dan drie jaar eerder.

In deze factsheet wordt de goederenhandel over de eerste acht maanden van 2019 vergeleken met dezelfde periode van 2018. De import en export zijn gespecificeerd naar goederen en landen met de grootste aandelen. Ook is er informatie over importerende en exporterende bedrijven.

Het volume van de goederenexport was in september 1,8 procent groter dan in september 2018.

Als het gaat om de toegevoegde waarde van exportproducten verdient Nederland het meest aan machines en machine-onderdelen. In 2018 was de toegevoegde waarde van de export van deze producten bijna 16 miljard euro.

In 2018 werd 4,6 miljoen ton goederen over de weg vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is 5,7 procent minder dan een jaar eerder.

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verviervoudigd tot ruim 1 miljard euro.

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2018.

De groothandel creëerde in 2017 ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde dankzij de export van goederen en diensten. Dat is 16,5 procent van wat Nederland verdiende aan export.

In de eerste zes maanden van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht. In de eerste zes maanden van 2014 was dat nog 2,2 miljard euro.

Onderzoek naar het effect van het bedrijfsleveninstrumentarium en posteninzet op de internationalisering van bedrijven

Infographic die visueel laat zien welke voor welke landen Nederland een belangrijke of juist geen belangrijke handelspartner in de internationale goederenhandel is.

Het volume van de goederenexport was in juli 1,0 procent groter dan in juli 2018.

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017 tot 80 miljard in 2018.

Bijna 71 procent van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de goederenimport lager dan bij de export.

Het volume van de goederenexport was in juni 1,6 procent groter dan in juni 2018.

Nederland is een grote importeur van belangrijke agro-grondstoffen zoals cacaobonen, palmolie, sojabonen en koffie.

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018.

Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel.

Het volume van de goederenexport was in april bijna 2 procent groter dan in april 2018.

Nederlandse bedrijven verdienden in 2015 ruim een half miljard euro aan de Europese export van auto’s en onderdelen naar de VS. Het gaat om de rechtstreekse export, maar ook om leveringen aan de auto-industrieën in de EU die naar de VS exporteren.

Het volume van de goederenexport was in maart bijna 2 procent groter dan in maart 2018.

Aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk verdiende Nederland 25,5 miljard euro in 2018. Dat is 4 procent meer dan in 2017.

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland (39% meer dan in 2016) en groeide harder dan de aanvoer van overige goederen. De meeste gekoelde goederen komen uit Brazilië en Zuid-Afrika. Fruit in koelcontainers is vooral afkomstig uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

Onderzoek naar de samenhang tussen exportprestaties van Nederlandse bedrijven en hun importgedrag.

Een beschrijvende analyse van de demografische kenmerken en internationale ontplooiing van de gebruikers van Starters International Business en de haalbaarheid van een berekening van de toegevoegde waarde van de export daarvan.

Het volume van de goederenexport was in februari 2 procent groter dan in februari 2018.

In 2018 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 23,7 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten, 20 procent meer dan in 2017.

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

In dit rapport worden de resultaten van het e-commerce onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019 belicht.

Het volume van de goederenexport was in januari 2,7 procent groter dan in januari 2018.

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en Ierland de grootste afnemer van Nederlandse diensten. Nederland exporteerde in 2018 voor 23,8 miljard euro aan diensten naar Groot-Brittannië. Dat is ruim 4 procent meer dan in 2017.

In 2018 was het aandeel van China in de Nederlandse export van recyclebaar plastic afval 2,7 procent. In 2010 ging nog bijna de helft van het plastic afval van bedrijven en huishoudens met een buitenlandse bestemming naar China.

In 2018 was Nederland voor de eerste keer netto importeur van aardgas. De importwaarde van aardgas was bijna 12 miljard euro, 43 procent hoger dan in 2017.

De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk daalde in 2018 met 170 miljoen euro tot 20,2 miljard euro, een afname van 1 procent ten opzichte van 2017.

In 2018 importeerde Nederland voor 26,4 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Alleen in 2012 en 2013 was het bedrag hoger

De invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie in de periode 2000-2010.

In 2018 stegen de handelstekorten van Bonaire en Saba, en daalde dat van Sint Eustatius. Sint Eustatius: handelstekort onder de 50 miljoen dollar. Saba: grootste handelstekort sinds 2015. Bonaire: minder zoutexport.

Het volume van de goederenexport was in december 2,2 procent kleiner dan in december 2017.

Nederlandse bedrijven verhandelden met buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan bouw- en baggerdiensten in de eerste drie kwartalen van 2018.

Een analyse van carry-along export (CAT) door Nederlandse goederenexporteurs.

De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro, 0,2 procent meer dan in 2017. De export nam toe, maar de prijzen waren lager dan in 2017.

Het volume van de goederenexport was in november 0,6 procent groter dan in november 2017.

Het volume van de goederenexport was in oktober 5 procent groter dan in oktober 2017.

Het merendeel van de inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland.

Nederland had in 2016 een goederenhandelstekort van 12 miljard euro als het gaat om de handel met de VS. Nederland importeerde dus meer goederen dan het exporteerde. Het handelstekort is grotendeels toe te schrijven aan wederuitvoerstromen.

De export van industriële producten naar China was van januari tot en met augustus 2018 goed voor bijna 4,8 miljard euro. Dat is 860 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van 2017.

Belangrijkste uitkomsten goederenhandel januari-augustus 2018

Het volume van de goederenexport was in september 2 procent groter dan in september 2017.

Nederland heeft 213 miljoen katoenen shirts en onderhemden geïmporteerd van januari tot en met augustus van 2018. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten en ongeveer 2,5 keer zoveel als in 1998.

De Nederlandse export van diensten op het gebied van entertainment, waaronder ook royalty’s vallen, is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016

Het volume van de goederenexport was in augustus ruim 3 procent groter dan in augustus 2017

De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de eerste zeven maanden van 2018 23 miljard euro.

Meer dan de helft van de ondernemingen buiten de dienstverlening die in 2014 een belang in een buitenlands bedrijf had, had ook een handelsrelatie met het land waar dat bedrijf is gevestigd.

Een vijfde van de export van de Nederlandse industrie bestaat uit producten die de bedrijven niet zelf maken, maar meeleveren met hun eigen producten. Dit fenomeen staat bekend als carry-along trade.

Het volume van de goederenexport was in juli 3,0 procent groter dan in juli 2017.

De rol van verschillende typen bedrijven (MKB, grootbedrijf) in de Nederlandse economie, 2012, methode en resultaten.

Het volume van de goederenexport was in juni voor het eerst in ruim vier jaar is de export iets gekrompen.

De populariteit van blauwe bessen is de laatste jaren flink gegroeid

Het volume van de goederenexport was in mei 5 procent groter dan in mei 2017. Vooral de export van chemische producten en transportmiddelen groeide.

In het eerste kwartaal van 2018 hebben Nederlandse bedrijven voor 16 miljard euro aan zakelijke diensten ingevoerd.

In 2017 heeft Nederland 22,7 miljard euro verdiend aan de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Het volume van de goederenexport was in april 6,6 procent groter dan in april 2017. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten groeide.

De containeroverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 sterk toegenomen.

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

Voorlopige resultaten van onderzoek met big data naar online uitgaven van Nederlandse consumenten bij winkels in de EU

Het volume van de goederenexport was in maart 3,0 procent groter dan in maart 2017. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten groeide.

In 2016 en 2017 is het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel toegenomen.

Het aandeel in de export van Nederland in de wereldhandel nam in 2016 en 2017 toe, terwijl het in de jaren na de kredietcrisis afnam.

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht is erkend duurzaam gecertificeerd.

Duitsland met afstand de grootste afnemer van door Nederland uitgevoerd staal.

Het volume van de goederenexport was in februari 4,2 procent groter dan in februari 2017.

De waarde van de Nederlandse export van goederen nam in 2017 toe met 43,5 miljard euro, oftewel 10 procent.

Nederlandse goederen en diensten zijn steeds vaker input voor de export van andere Europese landen

De afgelopen honderd jaar is de buitenlandse handel van Nederland explosief gegroeid.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis over innovatie

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

In dit artikel kijken we naar de gevolgen van de toegenomen importconcurrentie op innovatie in Nederland.

onderzoek Nederland maakland versus handelsland

Onderzoek Transfer pricing in intra-EU intra-concernhandel

In deze notitie wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de populatie Nederlandse ondernemingen.

Het volume van de goederenexport was in januari 5,5 procent groter dan een jaar eerder.

De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het VK bedroeg in 2017 39 miljard euro, vrijwel evenveel als in 2016

Het Verenigd Koninkrijk is in 2017 onze derde handelspartner in internationale diensten.

Het volume van de goederenexport was in december 6,6 procent groter dan in december 2016.

De Nederlandse export van landbouwgoederen bereikte in 2017 een recordniveau.

Het volume van de goederenexport was in november 9,4 procent groter dan in november 2016.

Steeds meer goederen en diensten t.b.v. productie, handel of consumptie nodig heeft komen uit het buitenland.

Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren

Het volume van de goederenexport was in oktober 5,2 procent groter.

Eerste resultaten en methodebeschrijving van het ontwikkelen van een microdata tijdreeks (2012-2016)

Belangrijkste uitkomsten goederenhandel januari-juni 2017.

Het volume van de goederenexport was in september 6,9 procent groter.

Het volume van de goederenexport was in augustus ruim 7 procent groter.

Nederland is de grootste insectenimporteur van de EU met een invoer aan levende insecten ter waarde van 8,2 miljoen euro

In de eerste 7 maanden van 2017 werd voor bijna 3,2 miljard euro uitgevoerd naar Rusland

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones in.

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

Nederland voerde in 2016 voor 713 miljoen euro aan roomboter uit.

Het volume van de goederenexport was in juli bijna 7 procent groter dan in juli 2016.

De goederenexport naar het VK is in de eerste helft van 2017 met 2 procent afgenomen.

Het volume van de goederenexport was in juni 11 procent groter dan in juni 2016; de grootste stijging in 6,5 jaar.

Het volume van de goederenexport was in mei 3,3 procent groter dan in mei 2016.

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

De internationale handel van goederen met Italië.

Het volume van de goederenexport was in april 2,9 procent groter dan in april 2016.

Het volume van de goederenexport was in maart 6,5 procent groter dan in maart 2016.

Nederland importeerde in 2016 voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan avocado’s.

Nederland had in 2016 een goederenhandelsoverschot van 52 miljard euro.

Van elke euro die de Nederlandse industrie verdient, wordt 70 cent door export opgebracht.

De groei van de export in februari is de grootste na febuari 2011.

Het volume van de goederenexport was in januari opnieuw hoger. De stijging is iets kleiner dan in de voorgaande maand.

De internationale handel tussen Nederland en Schotland in 2015

In 2016 ging 10 procent van de landbouwexport van Nederlandse bodem naar het Verenigd Koninkrijk.

De goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk in 2016

De verdiensten voor de Nederlandse economie aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Hoe belangrijk is die uitvoer naar China voor de Nederlandse economie?

In 2016 exporteerde Nederland voor 8,2 miljard euro aan aardgas. Daarmee is de aardgasexport in drie jaar gehalveerd

Het handelstekort van Bonaire is in 2016 voor het tweede opeenvolgende jaar gegroeid.

Het volume van de goederenexport groeide in december verder. De stijging is iets groter dan in de voorgaande maand.

Het zelfstandig MKB draagt vooral bij aan de handel als toeleverancier voor Nederlandse exporteurs.

De export van machines en machineonderdelen leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op.

Eerste 2016-cijfers over de Nederlandse handel in agrarische producten.

Kwantitatieve voorbeelden op het gebied van landbouwkennis, -innovatie, -technologie en -duurzaamheid.

Nederland exporteerde in 2016 voor 85 miljard euro aan landbouwgoederen.

Het volume van de goederenexport groeide in november 2016 verder.

Nederland exporteerde in 2015 voor 2,8 miljard euro aan zelfgeproduceerde chocolade en halffabricaten.

De ontwikkeling van de reisbestedingen van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal van 2016

Naar verhouding was Nederland tussen 2000 en 2015 gemiddeld de grootste nettobetaler van alle EU-lidstaten.

Hoe ontwikkelde de handel met het Verenigd Koninkrijk zich na het Brexit-referendum?

In oktober 2016 was het volume van de goederenexport was in 5,2 procent groter dan een jaar eerder.

Ruim 77 procent van de kledingimport van de EU komt uit Azië.

Aantal startende exporteurs in het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het belang van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Nederlandse export

Ontwikkeling goederenstromen van en naar Nederland in 2015: invoer, uitvoer, doorvoer, wederuitvoer.

Belangrijkste uitkomsten goederenhandel januari-juni 2016.

Methodebeschrijving van het ontwikkelen van microdata over de internationale handel

Het volume van de goederenexport was in september 4,6 procent groter dan een jaar eerder.

Nederland voerde in 2015 voor 4,2 miljard euro aan goederen en diensten naar Australië uit.

De bijdrage van de export van diensten aan het bruto binnenlands product (bbp)

De bijdrage van wederuitvoer van goederen aan het bruto binnenlands product (bbp)

Het exportvolume was in augustus 3,7 procent groter dan een jaar eerder, meldt CBS.

Het belang van de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid voor de Nederlandse export

Nederland hoort bij de grootste producenten van bevroren aardappelproducten in Europa

De uitgaven van Nederlanders in het buitenland in het eerste halfjaar van 2016

In 2015 ging er voor 37 miljard euro aan goederen naar de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De export van landbouwgoederen naar Duitsland is met bijna een kwart toegenomen tussen 2010 en 2015.

Goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk (VK) per provincie in 2015

Het volume van de goederenexport was in juni 1,9 procent groter dan in juni.

De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is tussen 2014 en 2015 fors toegenomen.

Export groeit opnieuw aanzienlijk

In Limburg is het percentage bedrijven dat handelt met het buitenland het hoogst.

Nederland verdiende in 2015 ruim 20 miljard euro aan de export naar het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen

Duitsers besteedden 5 miljard euro in Nederland in 2015.

Exportwaarde van agrosector bedroeg in 2014 ruim 45 miljard euro. Nederland verdiende hieraan bijna 29 miljard euro.

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Het landbouwoverschot op de handelsbalans is 26,1 miljard euro tegenover 47,5 miljard euro voor alle goederen.

De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen relatief hard toe.

Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer naar landen buiten de Europese Unie.

Het volume van de goederenexport was in maart 2,8 procent groter dan in maart 2015.

Nog nooit werden er zoveel aardolieproducten als benzine, diesel en stookolie via Nederland verhandeld als in 2015.

Nederland exporteerde een recordhoeveelheid varkensvlees, door de lagere prijzen daalde de exportwaarde.

Dit artikel brengt oliestromen door de Nederlandse economie in beeld

Nederland exporteerde vorig jaar voor 793 miljoen euro aan fietsen en vormt samen met Duitsland een duidelijke kopgroep.

De Nederlandse vleesimport uit Brazilië, Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

Nederlandse bedrijven importeerden de afgelopen jaren steeds meer natuurproducten uit Indonesië.

Kaasimport uit Denemarken, Ierland en Griekenland overtreft de kaasexport.

Het volume van de goederenexport was in februari 3,0 procent groter dan in februari 2015.

Friesland en Noord-Brabant zijn qua goederenexport het meest gericht op landen buiten de EU.

Aardgasproductie drukt handelsoverschot.

Volkswagens zijn de populairste importoccasions van Nederland.

Geraffineerde aardolieproducten zoals benzine, diesel en stookolie zijn met afstand de meest uitgevoerde goederen.

Het handelstekort van Bonaire is in 2015 met bijna een kwart opgelopen. Bonaire importeerde veel meer, terwijl de export juist lager was dan in 2014. Ook Saba en Sint-Eustatius hadden een groter tekort.

Het volume van de goederenexport was in december 0,9 procent groter dan in december 2014, meldt CBS. In december groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, aardolie- en (basis)metaalproducten.

De goederenexport naar Iran is in 2015 gestegen naar ruim 450 miljoen euro. Dat is een groei van 21 procent in een jaar tijd. Exporteurs hadden de afgelopen jaren te maken met handelsbelemmeringen. Iran nam vorig jaar als exportbestemming een bescheiden 64e positie in. Het belangrijkste importproduct uit Iran zijn pistachenoten.

Het volume van de goederenexport was in november 1,8 procent groter dan in november 2014, meldt CBS. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maand, toen de export met 3,9 procent groeide. In november groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, rubber- en kunststofproducten.

Het volume van de goederenexport was in oktober van dit jaar 3,7 procent groter dan in oktober 2014, meldt CBS. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand, toen de export met 1,5 procent groeide. In oktober groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten. Volgens de CBS Exportradar verschillen de omstandigheden voor de export in november en december niet zo veel van die in oktober.

Relatief gezien is Limburg de meest internationaal georiënteerde provincie van Nederland.

Nederland importeerde vorig jaar voor 1,2 miljard euro aan speelgoed en spellen en ruim 900 miljoen euro aan snoepgoed.

Meer dan de helft van de goederen die Nederland binnenkomen wordt doorgevoerd of wederuitgevoerd. Bij wederuitvoer worden de goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt vaak nog een minimale bewerking gedaan.

Het volume van de goederenexport was in september van dit jaar 1,4 procent groter dan in september 2014, meldt CBS. De groei is een stuk lager dan in de voorgaande maanden.

Japan is sinds 2002 vier plaatsen gezakt op de ranglijst van belangrijkste Aziatische afnemers van goederen van Nederlandse makelij. In 2002 was Japan nog de grootste Aziatische afnemer, in 2010 stond Japan op de derde plaats en dit jaar is Japan gezakt naar plaats nummer vijf. De uitvoer naar Japan nam in waarde niet af, maar de uitvoer naar andere Aziatische landen nam sterker toe.

De Nederlandse handel in goederen met ontwikkelingslanden is het afgelopen decennium verdrievoudigd. De Nederlandse ontwikkelingshulp nam daarentegen af. Dat meldt CBS in de Internationaliseringsmonitor.

De handel met China leverde Nederland vorig jaar 4,4 miljard euro op, wat neerkomt op 0,7 procent van het Nederlandse bbp.

Het volume van de export van goederen was in augustus 5,4 procent groter dan in augustus 2014. Dit is de hoogste groei sinds februari.

De uitvoerwaarde van babymelkpoeder naar China en Hong Kong samen is in tien jaar tijd bijna vijftig keer zo hoog geworden.

Franse wijnen zijn in Nederland minder in trek dan een jaar geleden. Nederland importeerde bijna 125 miljoen liter uit Frankrijk, 4,4 procent minder dan een jaar eerder.

De reisbestedingen van Nederlanders bedroegen in het tweede kwartaal 3,5 miljard euro, een toename van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. De uitgaven in de VS stegen met ruim een derde. Niet alleen de duurdere dollar droeg hier aan bij, maar ook het aantal reizigers naar de VS lag veel hoger.

Rusland exporteerde vorig jaar bijna 60 procent minder naar Oekraïne. Omgekeerd daalde de export van Oekraïne naar Rusland met 35 procent.

Het volume van de export van goederen was in juli 5,4 procent groter dan in juli 2014. De stijging is groter dan in de vijf voorgaande maanden, meldt CBS.

De Nederlandse invoer van wapens en munitie (exclusief gevechtsvliegtuigen) neemt al jaren af, zo meldt CBS. In 2014 werd voor bijna 100 miljoen euro aan dergelijk materieel ingevoerd, tegen 200 miljoen vier jaar eerder.

Het aandeel van ingevoerde producten in de totale consumptie is vrijwel constant.

Het volume van de export van goederen was in juni 1,7 procent groter dan in juni 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. In juni groeide vooral de export van transportmiddelen en aardolieproductenCBS: Bescheiden groei export

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de EU is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

Buitenlandse multinationals zijn goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse multinationals zit vooral in de Randstad.

Nederlandse brouwerijen hebben in 2014 een nieuw exportrecord behaald. Ze exporteerden voor bijna 1,6 miljard euro aan bier, een stijging van 4 procent. Nederland is na Mexico de grootste bierexporteur ter wereld.

In de eerste vier maanden van 2015 heeft Nederland voor bijna 1,3 miljard euro naar Rusland uitgevoerd.

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Zo maakte CBS bekend in de Internationaliseringsmonitor. Daarmee is de kleine groep multinationals van groot belang voor de Nederlandse economie.

Het volume van de export van goederen was in mei 7,5 procent groter dan in mei 2014. De stijging is groter dan in de voorgaande maand. In mei groeide vooral de export van machines, apparaten, aardolie- en chemische producten.

Wereldwijd heeft Nederland het op zes na grootste overschot in de goederenhandel. China en Duitsland hebben de grootste overschotten en de Verenigde Staten het grootste tekort. De eurolanden Frankrijk, Spanje en Griekenland hebben ook een groot handelstekort.

In de eerste vier maanden van 2015 steeg de Nederlandse exportwaarde van goederen naar Zwitserland bovengemiddeld. Het belang van Zwitserland in de totale Nederlandse export is hiermee licht gestegen. De invoerwaarde nam licht af sinds de Zwitserse frank duurder werd in januari. In de afgelopen 20 jaar heeft Zwitserland fors terrein verloren als goederenleverancier voor Nederland. Bij de export is dit vrij stabiel.

Het belang van de eurozone als handelspartner van Griekenland is in 2015 sterk toegenomen, na jaren van afname of lichte groei. Zo heeft euroland Duitsland Rusland ingehaald als belangrijkste goederenleverancier, terwijl euroland Italië Turkije afloste als grootste exportbestemming.

Het volume van de export van goederen was in april 4,7 procent groter dan in april 2014. De stijging is iets groter dan in de twee voorgaande maanden. In april groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten.

De topsectoren waren in 2012 goed voor 62 procent van de export van goederen door het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het eerst is er nu de informatie naar welke landen de verschillende topsectoren exporteren, hoe de verdeling tussen MKB en grootbedrijf is en of het vooral om Nederlands product (met relatief veel toegevoegde waarde) of om wederuitvoer (met relatief weinig toegevoegde waarde) gaat.

Tussen 2008 en 2014 is olie-import uit Noorwegen gestegen en uit Rusland gedaald.

Nederland heeft een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten. De VS is de belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. In deze factsheet staan enkele feiten en grafieken waarin de handelsrelatie tussen Nederland en de VS nader wordt toegelicht.

Het volume van de export van goederen was in maart 1,1 procent groter dan in maart 2014. De stijging is een stuk kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

In 2013 leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland 140 miljard euro op. Deze export ging gepaard met 1,4 miljoen voltijdsbanen. Dat is een vijfde van het Nederlandse bbp en van de werkgelegenheid.

Uit CBS-onderzoek voor de periode 1978-2014 blijkt dat een 10 procent daling van de euro ten opzichte van de dollar gemiddeld gepaard gaat met een groei van het Nederlandse exportvolume met 1,9 procent. Voor de periode 2008-2014 is dat gemiddeld 2,8 procent.

Feiten en grafieken over de export en investeringen van Nederland. De factsheet geeft vooral aan welke positie Nederland inneemt in de Europese Unie.

In 2013 gaven bedrijven in Nederland 8 procent meer geld uit aan Research en Development (R&D) in het buitenland dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 100 miljoen euro naar 1,6 miljard euro. De R&D-uitgaven met eigen personeel bij deze bedrijven bedroeg circa 7,1 miljard euro. In totaal gaven bedrijven en instellingen samen 12,7 miljard euro uit aan R&D gedaan door eigen personeel, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2012.

Het volume van de export van goederen was in februari 6,6 procent groter dan in februari 2014. De stijging is wat kleiner dan in januari. In februari was vooral de export van transportmiddelen, aardgas en aardolieproducten hoger, meldt het CBS vandaag

Binnen Caribisch Nederland lag in 2014 alleen de waarde van de geïmporteerde goederen in Saba hoger dan in 2013. De goederenimport van Bonaire daalde licht in waarde. Dit eiland voerde minder aan minerale brandstoffen, fabrikaten en machines in dan een jaar eerder.

Het exportaandeel van Nederlandse goederen naar Afrika is in de jaren 2008-2014 gestegen van 2,6 procent tot 3,3 procent. De exportwaarde bedroeg in 2014 ruim 14,2 miljard euro en is groter dan de export naar Spanje.

Het volume van de export van goederen was in januari 10,2 procent groter dan in januari 2014. Dat was de grootste groei sinds 2011. Vooral de export van aardolieproducten, machines en apparaten was hoger.

De export van Nederlandse makelij gaat steeds minder vaak naar EU-landen. Ook bij de totale goederenexport neemt het EU-belang af. Nederland is echter internationaal gezien nog steeds sterk op de EU gericht. Griekenland is van alle EU-landen juist het minst op de EU gericht.

De Nederlandse goederenexport naar Griekenland herstelt zich de laatste jaren langzaam na een forse dip in de eerste jaren van de crisis. De import uit Griekenland kent minder schommelingen, maar is wel veel kleiner in omvang.

Het volume van de export van goederen was afgelopen december 6,9 procent groter dan in december 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 3,9 procent. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten en metaal groeide in december.

Nadat de handelsbeperkingen tussen Rusland en de EU van kracht werden is de Nederlandse exportwaarde van geboycotte voedingsproducten naar Rusland met bijna de helft afgenomen. Daarnaast werden minder machines uitgevoerd.

Het CBS gaat veranderingen doorvoeren in de opgave voor de statistiek Internationale Handel in Goederen. Vanaf 2015 werkt het CBS met een nieuwe webapplicatie waardoor het aanleveren van data eenvoudiger wordt. Daarnaast wordt aan bijna de helft van de ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun opgave voor Internationale Handel in Goederen binnen de EU op jaarbasis te verzorgen in plaats van maandelijks.

Het belang van de export is fors toegenomen in de periode 2010-2013. In 2013 was 32,4 procent van het bbp te danken aan de export. Dat is 3 procentpunt meer dan in 2010.

Een deel van het werk dat vroeger in Nederland gebeurde is verplaatst naar het buitenland. Toch zijn er hier nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als in de afgelopen tien jaar. Wel doen we veelal ander werk dan vroeger. Benieuwd naar de rol van globalisering hierin en welk type werk we nu doen? Bekijk ons filmpje over globalisering, waarin Peter Hein van Mulligen hierover vertelt.

Het volume van de export van goederen was in november 4,8 procent groter dan in november 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 5,1 procent. Vooral de export van transportmiddelen, landbouwproducten, metaal, machines en apparaten groeide in november.

In de eerste tien maanden van 2014 was de waarde van de goederenexport 0,25 procent lager dan dezelfde periode van 2013. Vooral de lagere afzetprijzen speelden hier een rol.

In de periode 2007- oktober 2014 is het aandeel ingevoerde mobiele telefoons en smartphones in de totale invoer meer dan verdubbeld tot 2 procent.

Bedrijven die deel uitmaken van een groot concern in binnen- of buitenland zijn goed voor driekwart van de exportwaarde van goederen door het Nederlands bedrijfsleven.

Dit rapport toont buitenlandse handel in goederen en investeringen door het MKB volgens drie afbakeningen van het MKB.

Het volume van de export van goederen was in augustus 1,2 procent groter dan in augustus 2013. Een maand eerder groeide de export ruim 4 procent. De groei van de export is toe te schrijven aan de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product kromp.

In augustus bedroeg de Nederlandse export naar Oekraine 53 miljoen euro. Vorig jaar werd in augustus nog voor 98 miljoen naar Oekraïne uitgevoerd.

De importwaarde van goederen uit Japan bedroeg 8,4 miljard euro in 2013. Ons land is vooral een belangrijk doorvoerland van Japanse producten naar Europa. Driekwart van de goederenimport wordt doorgevoerd.

De internationale handel was in 2012 goed voor ruim 2,2 miljoen banen in Nederland. In 1988 waren dit nog 1,5 miljoen banen. Dit is een groei van bijna 50 procent in ongeveer 25 jaar.

Het volume van de export van goederen was in juli 4,7 procent groter dan in juli 2013. In juni groeide de uitvoer met 3,6 procent. De groei van de export is bijna helemaal toe te schrijven aan de wederuitvoer. Dit meldt het CBS vandaag. Het volume van de import was in juli 6,9 procent groter dan

In 2013 bedroeg de waarde van ingevoerde goederen in Bonaire 165 miljoen dollar (120 miljoen euro). Bijna een kwart hiervan is machines en vervoermaterieel. Dit importaandeel is vergelijkbaar met dat van het Europese deel van Nederland. Op Bonaire is de importwaarde van voeding, levende dieren, dranken en tabak samen een kwart van de totale importwaarde.

Nederland kent een hoge economische verwevenheid met andere Europese landen. De welvaart en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de handelsrelaties met andere Europese landen. Dit blijkt uit een CBS-analyse op het gebied van export, buitenlandse investeringen en werkgelegenheid.

Het volume van de export van goederen was in juli 4,1 procent groter dan in juli 2013. In juni groeide de uitvoer met 3,2 procent. De groei van de export is bijna helemaal toe te schrijven aan de wederuitvoer.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 1,9 procent groter dan in juni 2013. In mei daalde de uitvoer met 3,0 procent. Het volume van de invoer was in juni 1,9 procent kleiner dan een jaar eerder. In mei kromp de invoer van goederen ook, maar iets minder (0,9 procent).

De exportwaarde van de boycotgoederen naar Rusland bedroeg ruim 500 miljoen euro in 2013. Nederland verdiende ongeveer 300 miljoen euro aan deze export en er waren ongeveer 5 duizend banen aan verbonden.

Van de bijna 4 duizend bedrijven die in 2013 goederen exporteerden naar Rusland, wordt ongeveer 10 procent direct geraakt door de Russische goederenboycot. Het gaat hierbij vooral om de groothandel en de voedingsmiddelenindustrie.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 2,4 procent groter dan in juni 2013. In mei daalde de uitvoer met 3,1 procent. Het volume van de invoer was in juni 2,3 procent kleiner dan een jaar eerder. In mei kromp de invoer van goederen ook, maar iets minder (0,7 procent).

De Russische boycot van agrarische producten betreft slechts 0,1 procent van de totale Nederlandse goederenexport. Dit gaat wel voornamelijk om uitvoer van eigen makelij waar we relatief veel aan verdienen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 3,1 procent kleiner dan in mei 2013. Zo’n grote afname is al vierenhalf jaar niet meer voorgekomen. De daling in mei volgt op een aantal maanden waarin de export matig groeide.

De waarde van de goederenexport naar snel groeiende economieën stijgt al jaren meer dan de export naar Europa. Het aandeel van Europese landen in de totale export is echter nog altijd veel hoger dan dat van de opkomende markten.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 2,8 procent kleiner dan in mei 2013. Zo’n grote afname is al vierenhalf jaar niet meer voorgekomen. De daling in mei volgt op een aantal maanden waarin de export matig groeide.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 1,2 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer van goederen was 0,9 procent groter dan in april 2013.

De handelsrelatie tussen Polen en Nederland wordt steeds belangrijker. Van de landen die de aflopen tien jaar lid zijn geworden van de Europese Unie is het handelsbelang met Polen verreweg het grootst.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,0 procent groter dan een jaar eerder. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maanden, toen het relatief zachte weer de export negatief beïnvloedde.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 0,7 procent groter dan een jaar eerder. In februari was de uitvoer 1,3 procent hoger. Door het relatief zachte weer in de eerste maanden van 2014 was er minder vraag vanuit het buitenland naar aardgas. Dit drukte de export.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 1,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat is in dezelfde orde van grootte als in februari. Door het relatief zachte weer in de eerste maanden van 2014 was er minder vraag vanuit het buitenland naar aardgas. Dit drukte de export.

Op 19 maart hebben het CBS en de Vrije Universiteit Amsterdam de workshop Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau georganiseerd. Hier vindt u een verslag van deze bijeenkomst

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,4 procent groter dan een jaar eerder. In januari groeide de uitvoer met 0,2 procent. Het volume van de invoer van goederen was in februari 0,3 procent groter dan in februari 2013. Ook in januari was er een bescheiden invoergroei van 0,3 procent.

Hoe gaat het met de export van goederen en buitenlandse investeringen van het Nederlandse MKB?

Nederland was in 2013 het tweede exportland in de EU.

In 2013 had Nederland een handelsoverschot van 61 miljard euro.

In 2012 bedroeg de werkgelegenheid door de uitvoer van goederen en diensten 2,2 miljoen voltijdbanen. Dat is een derde van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In januari kromp de uitvoer iets (0,4 procent).

In 2013 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven bijna 4 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden.

In 2012 is voor bijna 5 miljard euro ingevoerd uit de deelrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie. De uitvoer bedroeg ruim 4 miljard euro. Dit is zowel aan de invoer- als aan uitvoerzijde één procent van de Nederlandse internationale handel.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. In december 2013 groeide de uitvoer licht (0,5 procent). Het volume van de invoer nam in januari met 0,3 procent toe na een groei van 1,7 procent in december.

Dit rapport geeft nieuwe informatie over de rol van Nederland in internationale waardeketens. Het laat zien welke bedrijven hier bij betrokken zijn, hoe afhankelijk de diverse bedrijfstakken zijn van het buitenland en hoeveel werkgelegenheid hier mee gemoeid is.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 0,6 procent groter dan een jaar eerder. Ook in december 2013 groeide de uitvoer licht. Het volume van de invoer nam in januari met 0,3 procent toe na een groei van 1,3 procent in december.

In 2012 is de export van goederen naar Taiwan met 27 procent gestegen tot 2,9 miljard euro. Er werden vooral meer machines uitgevoerd. De invoer uit Taiwan nam met 9 procent toe tot 2,5 miljard euro.

De invoer van goederen uit Tsjechië is ook in 2012 gestegen. Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de import alleen maar toegenomen. In 2012 noteerden we een invoer van 5,5 miljard euro en dit is een stijging van 7 procent. De export steeg in 2012 voor het derde jaar op rij tot 6 miljard euro (+1 procent).

De uitvoer naar Zuid-Afrika steeg in 2012 met 19 procent tot 2,2 miljard euro. Er werden vooral meer minerale brandstoffen uitgevoerd. De invoer van goederen daalde met 1 procent tot 1,2 miljard euro.

De uitvoer van goederen naar Brazilië is in 2012 voor het derde jaar op rij flink in waarde gestegen. Nu bedroeg de toename 35 procent en steeg de export naar 3,1 miljard euro. De invoer bleef met 5,6 miljard euro gelijk aan het niveau van 2011.

De uitvoer naar Thailand is in 2012 voor het derde jaar op rij gestegen. De exportwaarde van goederen bedroeg ruim 1 miljard euro. Er werden vooral meer machines verkocht. De invoer uit Thailand is in 2012 met 8 procent in waarde afgenomen tot 2,4 miljard euro.

De invoer van goederen uit Argentinië steeg in 2012 met 17 procent tot 1,9 miljard euro. Vooral de sterke toename van de import van chemische producten was hiervoor verantwoordelijk. De uitvoer naar Argentinië nam met 47 procent toe tot 0,7 miljard euro.

Nederland heeft in 2012 voor 2,8 miljard euro aan goederen uit Indonesië geïmporteerd. Dit is bijna een kwart meer dan in 2011. Er werden vooral meer plantaardige oliën en chemische producten ingevoerd. De uitvoer naar Indonesië steeg in 2012 met 15 procent tot 0,6 miljard euro.

De invoer van goederen uit Polen is in 2012 met 7 procent gestegen tot 5,5 miljard euro. De uitvoer steeg met 2 procent tot 8,5 miljard euro. Het is het derde jaar op rij dat zowel de invoer als uitvoer zijn toegenomen.

In 2012 importeerde Nederland voor 2,3 miljard euro aan goederen uit Zwitserland. Dit is 7 procent meer dan in 2011. Het is voor het derde jaar op rij dat er meer goederen uit Zwitserland werden ingevoerd. De uitvoer naar Zwitserland steeg in 2012 met 12 procent tot 5,7 miljard euro.

In de eerste 10 maanden van 2013 heeft Nederland voor ruim 1 miljard euro aan goederen naar Oekraïne uitgevoerd. Dit is 2 procent minder in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

In 2013 is de exportwaarde naar de Verenigde Staten gedaald. Dit komt vooral door exportkrimp van aardolieproducten en lagere exportprijzen

In 2013 is voor bijna 51 miljard euro aan landbouwproducten ingevoerd. Dit is ruim 2 procent meer dan in 2012. Tegenover deze groei stond een daling van de totale invoer. De totale Nederlandse invoer van goederen is in 2013 namelijk met ruim 1 procent in waarde gedaald.

In 2013 is de waarde van de landbouwexport met 5 procent gestegen tot bijna 78 miljard euro. Tegenover deze toename van de landbouwexport stond een lichte afname (-0,3 procent) van de totale Nederlandse goederenexport.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,2 procent groter dan een jaar eerder. In november was de groei 1,9 procent. Het volume van de invoer nam in december met 1,3 procent toe na een groei van 0,3 procent in november.

Deze infographic visualiseert de bijdragen van alle provincies aan de Nederlandse goederenexport. Zoals in de meest recente ‘Internationalisation Monitor’ van het CBS beschreven is, heeft elke provincie een belangrijk aandeel bij de Nederlandse uitvoer van goederen naar het buitenland.

In 2012 heeft Nederland voor 36,2 miljard euro aan goederen aan Frankrijk geleverd. Dit is net zo veel als in 2011. De invoer steeg in 2012 met 4 procent, naar 17,4 miljard euro. Er werden vooral meer aardolieproducten ingevoerd.

Nederland exporteerde in 2012 voor 48,5 miljard euro aan goederen naar België. Dit is bijna hetzelfde (-0,3 procent) als in 2011. De invoer uit België steeg met 4 procent tot 37,7 miljard euro.

In 2012 is de invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk met 12 procent gestegen tot 27,4 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er twee keer zo veel ruwe olie is ingevoerd als in 2011. De uitvoer nam met 7 procent toe tot 34,6 miljard euro. Er werden met name meer minerale brandstoffen en chemische producten uitgevoerd. Het overschot op de handelsbalans daalde naar 7,3 miljard euro.

De export van goederen naar Duitsland steeg in 2012 met 7 procent naar 106,1 miljard euro. Dit wil zeggen dat een kwart van alle door Nederland uitgevoerde goederen naar Duitsland gaat. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse goederenexport is sinds 2001 niet meer zo hoog geweest.

In 2012 is er voor 8,8 miljard euro aan goederen uit Italië ingevoerd. Dat is nauwelijks meer (0,5 procent) dan in 2011. Ook de uitvoer stond zo goed als stil. Met een waarde van 19,6 miljard euro lag de export net iets hoger (0,3 procent). Hierdoor bleef het overschot op de handelsbalans met 11,8 miljard euro zo goed als onveranderd.

In 2012 werd er voor 1,8 miljard euro aan goederen uit Oostenrijk ingevoerd. Dat is 3 procent minder dan in 2011. De uitvoer naar Oostenrijk daalde met ruim 4 procent naar 4,9 miljard euro.

In 2012 is de export van goederen naar Singapore met 44 procent gestegen tot 4,2 miljard euro. Vooral de uitvoer van aardolieproducten steeg explosief. De invoer uit Singapore nam met 31 procent toe tot 3,5 miljard euro.

De invoer van goederen uit Maleisië is in 2012 met 3 procent gestegen tot 5,7 miljard euro. Het is voor het derde jaar op rij dat de invoer is toegenomen. De uitvoer naar Maleisië steeg met 31 procent tot 0,9 miljard euro.

In 2012 is de export van goederen naar Turkije met 2 procent in waarde gedaald tot 4,7 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er minder machines werden uitgevoerd. De invoer uit Turkije is met 3 procent gestegen naar 2,1 miljard euro.

In 2012 werd voor 4,4 miljard euro aan goederen uit Nigeria ingevoerd. Dit is 49 procent meer dan in 2011. Deze invoer bestaat voor 92 procent ruwe olie. De uitvoer naar Nigeria nam met 30 procent af tot 2,7 miljard euro. Dit komt doordat er minder aardolieproducten zijn geëxporteerd. Hierdoor werd het overschot op de handelsbalans omgezet in een tekort.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,1 procent groter dan een jaar eerder. In november was de groei 1,1 procent. Het volume van de invoer nam in december met 0,8 procent toe na een lichte krimp in november.

De NLse goedereninvoer uit Rusland lag in de eerste elf maanden van 2013 iets onder het niveau van 2012.

In 2012 is de Nederlandse export naar China voor het veertiende jaar op rij toegenomen. Er werd voor 7,6 miljard euro uitgevoerd. Dat is 14 procent meer dan in 2011. De invoer uit China steeg met 3 procent tot bijna 32 miljard euro.

De export van goederen naar Griekenland is in 2012 met 10 procent gedaald naar ruim 2 miljard euro. Sinds 2009 daalt de uitvoer onafgebroken. De invoer is in 2012, na twee jaren van stijging, met 6 procent gedaald tot bijna een half miljard euro.

Nederland importeerde in 2012 voor 252 miljoen euro uit Estland. Een daling van 43 procent in vergelijking met 2011. De uitvoer naar Estland haalde in 2012 een niveau van 626 miljoen euro. Dit is 58 procent meer dan in 2011.

In 2012 heeft Nederland voor 2,3 miljard euro aan goederen naar Australië geëxporteerd. Dit is 27 procent meer dan in 2011. Van alle goederencategorieën is de uitvoer toegenomen.

De export naar Hongkong steeg in 2012 met 16 procent tot 1,8 miljard euro. Dit is het zevende jaar op rij dat de uitvoer naar Hongkong is toegenomen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 1,4 procent groter dan een jaar eerder. In september en oktober was er daarentegen een kleine krimp.

In 2012 exporteerde de doorsnee exporteurs 19 procent minder dan in 2007. De totale exportwaarde van goederen steeg in deze periode echter met 25 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2,4 procent groter dan een jaar eerder. In september en oktober was er daarentegen een kleine krimp. Het volume van de invoer nam in november met 0,8 procent toe na een lichte krimp in oktober.

De uitvoer van consumptieaardappelen is in 2012 met 38 procent in waarde gedaald tot 205 miljoen euro (-128 miljoen euro). Deze daling komt vooral doordat de uitvoer naar de Russische Federatie sterk is gekelderd tot nog ruim 7 miljoen euro. Deze exportwaarde bedroeg in 2012 nog 118 miljoen euro.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was er een krimp met 0,8 procent. Het volume van de invoer nam in oktober met 0,2 procent af, na een groei van 1,5 procent in september.

De uitvoer van rundersperma bedroeg 35 miljoen euro in 2012. Dit is vrijwel gelijk (+0,5 procent) aan 2011.

In 2012 bedroeg de eierenexport 607 miljoen euro. Dit is 20 procent meer dan in 2011. Bijna driekwart van de export gaat naar Duitsland. De uitvoer van eieren naar Duitsland steeg in 2012 met 15 procent tot 442 miljoen euro.

In 2012 is de uitvoer van rozenstruiken met 4 procent gestegen tot 52 miljoen euro. Nagenoeg de gehele uitvoer (99 procent) gaat naar landen in Europa.

In 2012 is er voor 123 miljoen euro aan broedeieren uitgevoerd. Dit is 30 procent meer dan in 2011 en ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010.

Sociaaleconomische trends 2013. Bedrijven met internationale activiteiten betalen hogere salarissen dan vergelijkbare bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten. Ceteris paribus hebben het vallen onder buitenlandse zeggenschap, buitenlandse investeringen, in- en uitvoer van goederen en een hoge arbeidsproductiviteit een positieve invloed op het salaris. Veruit de belangrijkste verklaring voor salarisverschillen lijkt het opleidings- en kennisniveau van de werknemer te zijn. Toch verdienen werknemers van buitenlandse bedrijven gemiddeld bijna 7 procent meer dan gelijkgeschoolde collega’s bij vergelijkbare Nederlandse bedrijven.

In 2012 was het deel van de Nederlandse goederenexport naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bescheiden in vergelijking met de Duitse en Belgische exportaandelen. Binnen de totale EU staat het Nederlandse exportaandeel op een zestiende plek.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 0,6 procent groter dan een jaar eerder. In september was er een kleine krimp. Het volume van de invoer nam in oktober met 0,4 procent af na een lichte groei in september.

In 2010 hadden Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland ongeveer 2,1 miljoen mensen in dienst. Daarvan werkte twee derde in de EU en een derde buiten de EU.

In 2012 is de invoer uit Portugal met 6 procent tot 1,7 miljard euro gestegen. De uitvoer bereikte een waarde van bijna 2,5 miljard euro.

De uitvoer naar Roemenië is in 2012 met 4 procent gestegen naar 1,7 miljard euro. De uitvoer stijgt voor het derde jaar op rij en dat brengt de exportwaarde bijna op het niveau van 2008.

De invoer uit de Republiek Korea is in 2012 met 25 procent gestegen tot 2,5 miljard euro. De groei komt vooral door de fors toegenomen invoer van aardolieproducten. De uitvoer daalde met 8 procent tot 3,4 miljard euro.

De invoer uit Slowakije is in 2012 met 3 procent gestegen tot 1,1 miljard euro. De uitvoer naar Slowakije nam met 7 procent toe tot 1,3 miljard euro.

Na twee jaar van flinke groei, waarbij zowel de invoer als de uitvoer recordhoogten bereikten, is de goederenhandel met Finland in 2012 gedaald. De invoer nam met 12 procent af tot 3,4 miljard euro. De uitvoer is met 2 procent gedaald tot 4,3 miljard euro.

Dit artikel laat zien hoe het gebruik van gegevens op bedrijfsniveau schattingen van toegevoegde waarde van de export verbetert. Het laat ook zien dat alleen gegevens op totaalniveau gebruiken leidt tot systematische fouten.

De Nederlandse export naar Hongarije is in 2012 met ruim 1 procent afgenomen tot 2,6 miljard euro. In 2011 steeg de uitvoer nog met 15 procent.

In 2012 bedroeg de uitvoer naar Litouwen 0,8 miljard euro, 9 procent meer dan in 2011. De invoer bedroeg 1,4 miljard euro en dat is 2 procent minder dan in 2011. Het handelstekort, dat sinds 2010 is ontstaan, nam iets af tot 0,6 miljard euro

De export van goederen naar Spanje had in 2012 een waarde van 11,8 miljard euro. Daarmee daalde de export voor het tweede jaar op rij met 3 procent.

In 2012 is de waarde van de invoer uit Koeweit met 2 procent gestegen tot 2,4 miljard euro. Deze stijging komt vooral door de hogere olieprijs. De import bestaat namelijk voor ruim 93 procent uit ruwe aardolie.

Het tekort op de handelsbalans met Noorwegen is in 2012 met 1,7 miljard euro gestegen tot 8,8 miljard euro. Het tekort loopt al op sinds 2009.

De uitvoer naar Japan is in 2012 met 4 procent gestegen tot 3,5 miljard euro. Deze groei komt vooral uit de chemie-export.

De totale invoer uit Iran bedroeg in 2012 97 miljoen euro. Dit is 78 procent minder dan in 2011. Deze daling is groter dan de al forse afname in 2011 met 57 procent.

Nederland heeft in 2012 voor 26,4 miljard euro aan goederen uit de VS van Amerika ingevoerd. Dit is 12 procent meer dan in 2011. Het tekort op de handelsbalans nam met ruim 2 miljard euro toe tot 6,1 miljard euro.

De goederenhandel met Bulgarije, een van de kleinere handelspartners in de Europese unie, blijft beperkt. In 2012 werd voor 294 miljoen euro aan goederen uit het land ingevoerd. Dit is 15 procent minder dan in 2011.

De Nederlandse uitvoer naar Zweden had in 2012 een niveau van 7,1 miljard euro. Dit is 1 procent minder dan in 2011. De invoer uit Zweden nam toe met 8 procent tot 6,8 miljard euro.

De goederenhandel met Ierland is in 2012 voor het derde jaar op rij gestegen. De invoer steeg met 9 procent tot 5 miljard euro, vooral door meer invoer van machines.

Nederland heeft in 2012 voor 605 miljoen euro aan goederen uit Letland ingevoerd. Dit is 6 procent meer dan in 2011.

De uitvoer naar Denemarken is in 2012 met 2 procent gestegen tot 5,3 miljard euro. De twee voorgaande jaren steeg de uitvoer nog met respectievelijk 16 en 10 procent. Ook de invoer steeg minder hard; die was 4 procent in 2012 en 21 procent in 2011.

Nederland heeft in 2011 voor 0,4 miljard euro aan goederen uit Iran ingevoerd. Dit is 57 procent minder dan in 2010. Dit komt doordat er beduidend minder ruwe olie uit Iran is ingevoerd. Driekwart van de Nederlandse invoer uit Iran bestaat uit ruwe olie.

Nederland voerde in 2012 voor 4,7 miljard euro aan goederen uit Saoedi-Arabië in. Dat is 20 procent meer dan in 2011. De invoer uit Saoedi-Arabië bestaat voor bijna 90 procent uit ruwe olie.

In 2012 is de invoer van goederen uit India met 25 procent gestegen tot 4,5 miljard euro. Dit komt vooral door een verdubbelde import van aardolieproducten. De uitvoer naar India nam toe met 3 procent tot 1,9 miljard euro.

Het dertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de Nederlandse internationale handel in goederen naar bedrijven. De financiële crisis heeft een flinke impact gehad op de Nederlandse goederenhandel. In 2009 kromp de handel met ruim 17 procent in waarde, waarna een opleving in 2010 zorgde voor een terugkeer op het niveau van 2008. In 2011 en 2012 was gestage groei.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 0,5 procent kleiner dan een jaar eerder. In de drie voorgaande maanden was er ongeveer 2 procent groei. Het volume van de invoer nam in september met 1,2 procent toe. In augustus was er nog sprake van een krimp van 1,6 procent.

In het twaalfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt de kans op het beëindigen van een baan in verband gebracht met verschillende internationaliseringskenmerken van de werkgever en de sector waarin men werkt. De resultaten laten zien dat de invloed van deze kenmerken voor wat betreft de kans op de beëindiging van een baan relatief klein is.

Het veertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op bedrijven met internationale handel in diensten. Nederland exporteert meer diensten dan dat het importeert. In 2012 sloeg de dienstenhandelsbalans positief uit naar +10 miljard euro. De dienstenimport groeide sterker (5,6 procent) dan de -export (2,8 procent).

In het zestiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komen de trends over globalisering en werkgelegenheid aan bod. De geïntegreerde werkgever-werknemer-dataset, ontwikkeld door het CBS, is een goede bron voor verdiepende analyses naar de effecten van internationalisering op de werkgelegenheid in Nederland.

De internationale handel in goederen levert een flinke bijdrage aan de economische groei van Nederland. De mate waarin de handel bijdraagt aan de economie verschilt echter per regio. Dit zevende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 kijkt eerst naar de exportwaarde per regio. Absoluut gezien zijn Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant verreweg de grootste spelers.

Het achtste hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de regionale verschillen in de economische prestatie in de context van de economische crisis. Macro-economische ontwikkelingen kunnen heterogeniteit tussen bedrijven of regio’s maskeren. Op het macro-economische niveau lijkt de Nederlandse bedrijfseconomie de weg uit de crisis van 2009 gevonden te hebben.

In het elfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt het effect van internationalisering op de productiviteit onderzocht. Aan de orde komt het verband tussen verschillende aspecten van internationalisering en de totale factorproductiviteit (TFP). Bovendien worden de effecten van internationalisering op de productiviteit niet alleen op het niveau van bedrijven beschouwd, maar ook op regionaal niveau bekeken.

In het negende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komt het internationale karakter van topsectoren in een regionaal perspectief aan bod. Een belangrijk kenmerk van topsectoren is hun sterke oriëntatie op export. Dit komt tot uitdrukking in een relatief hoge exportwaarde. Met 30 procent van de bedrijven, zijn de topsectoren in 2011 verantwoordelijk voor 55 procent van de totale exportwaarde.

Het vijftiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de standen van buitenlandse directe investeringen (BDI). Een stand toont het niveau van alle investeringen vanuit respectievelijk naar het buitenland op een bepaald tijdstip.

Het tweede hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de internationale waardeketens en de toegevoegde waarde van de handel. Dit hoofdstuk laat zien wat de bijdrage van de export aan de Nederlandse economie is, en hoe verschillende landen hier direct en indirect voor verantwoordelijk zijn.

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van Nederland. Wat betreft het type bedrijf waar ze werkzaam zijn, blijkt dat buitenlandse kenniswerkers vaker werken in bedrijven die internationaal opereren. Ruim een kwart van hen is werkzaam bij een bedrijf in buitenlandse handen.

Het zesde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de regionale verschillen in de internationale handel en de invloed van de locatie op handelspatronen. Internationale handel in goederen is niet uitsluitend een activiteit van bedrijven in de Randstad. Provincies zoals Limburg en Noord-Brabant zijn ook vrij actief in de internationale handel in goederen.

Het vierde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat eerst in op een toedeling van de binnenlandse CO2 uitstoot, naar bedrijven met Nederlandse zeggenschap en bedrijven met buitenlandse zeggenschap. Vervolgens bespreekt het de CO2 uitstoot door Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 0,6 procent kleiner dan een jaar eerder. In de drie voorgaande maanden was er ongeveer 2 procent groei. Het volume van de invoer nam in september met 1,6 procent toe.

In 2012 bedroeg de Nederlandse importwaarde van goederen uit de Filipijnen voor het eerst meer dan 1 miljard euro. Ook in het eerste halfjaar van 2013 lag deze importwaarde met 504 miljoen euro weer iets hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2012. De hoofdlijnen van de import en export van goederen.

In 2012 bedroeg de export van spinazie 14 miljoen euro. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 22 procent. De uitvoer van spinazie groeit gestaag. In vijf jaar tijd is de exportwaarde met ruim 5 miljoen euro gestegen (+64 procent).

In 2012 is de totale export van pootaardappelen gedaald met 13 procent tot 374 miljoen euro. Vooral binnen Europa werden minder pootaardappelen (-19 procent) afgezet. Meer dan de helft van alle pootaardappelen (194 miljoen euro) gaat naar Europese landen.

In 2012 is voor 241 miljoen euro aan appels geëxporteerd. Dit is 7 procent minder dan in 2011. Appels uit Nederland worden vooral binnen Europa uitgevoerd, met Duitsland als belangrijkste afnemer. De uitvoer naar Duitsland is echter flink afgenomen (-16 procent).

In 2012 is voor 375 miljoen euro aan komkommers uitgevoerd. Hiermee lag de exportwaarde 23 procent hoger dan in 2011, maar iets onder het niveau van 2010. Toen werd voor 382 miljoen euro aan komkommers geëxporteerd.

In 2012 werd voor bijna 270 miljoen euro aan aardbeien uitgevoerd. Dit is 15 procent meer dan in 2011. De export van Nederlandse aardbeien stijgt sinds 2008 gestaag. De afgelopen vijf jaar is de uitvoer met 115 miljoen euro in waarde toegenomen.

De export van tomaten is in 2012 met 16 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee bedroeg deze exportwaarde ruim 1,4 miljard euro. De afzet van tomaten vindt nagenoeg geheel binnen Europa plaats.

De export van uien is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2012 werd voor 308 miljoen euro aan uien uitgevoerd. Dat is 19 procent minder dan in 2011. Deze daling is iets minder fors dan in 2011 toen de uitvoer met 26 procent in waarde daalde.

Nederlandse spruitjes zijn in 2012 fors meer naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. In vergelijking met 2011 was de exportwaarde ruim 3 keer zo groot en bedroeg hiermee 13 miljoen euro. De meeste spruitjes gaan naar Duitsland.

In 2102 werd voor 295 miljoen euro aan peren uitgevoerd. Dit is 4 procent meer dan in 2011. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat de perenexport is gegroeid. Peren worden vooral binnen Europa uitgevoerd.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,2 procent groter dan een jaar eerder. De groei is vergelijkbaar met die in de twee voorgaande maanden. Het volume van de invoer kromp in augustus met 2,2 procent, in juli was de krimp 0,4 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in de drie voorgaande maanden. Het volume van de invoer kromp in augustus met 2,3 procent, vrijwel evenveel als in juli.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli 1,9 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in mei en juni. Het volume van de invoer nam in juli met 2,4 procent af. In juni was er nog sprake van een toename van 1,2 procent.

De Nederlandse goederenexport naar Turkije is in vijf jaar tijd met 24 procent gestegen tot 4,7 miljard euro in 2012. De Nederlandse investeringen in Turkije overtroffen in 2012 zelfs de exportwaarde.

Het aandeel van de omzet uit exportopbrengsten van goederen (de exportintensiteit) verschilt sterk per sector. De verandering in exportintensiteit over de periode 2009-2011 waren klein.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli 1,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei is vrijwel even hoog als in mei en juni. Het volume van de invoer nam in juli met 1,4 procent af. In juni was er nog sprake van een toename van 1,2 procent.

In 2012 steeg het aantal bedrijven dat goederen exporteert met 10 duizend tot 126 duizend. Hiermee steeg dit aantal voor het derde jaar op rij.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 0,9 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets kleiner dan in mei (1,1 procent). In april kromp de export nog met 2,0 procent. Het volume van de invoer nam in juni met 1,2 procent toe. In de drie voorgaande maanden nam de import af.

Rapport biedt inzicht in de handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Latijns Amerika in de periode 2002-2011. De ontwikkelingen in de in- en uitvoer van goederen, de wederzijdse directe investeringen en de activiteiten van Nederlandse dochterondernemingen in Latijns Amerika worden in kaart gebracht. Het rapport vormt de basis voor een diepgravender analyse van het effect van economische diplomatie op export naar Latijns Amerika en is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot stand gekomen.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2013 een fractie verslechterd ten opzichte van juni 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren even hoog als een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen stegen met 0,2 procent ten opzichte van juni 2012.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 1,7 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets groter dan in mei (1,4 procent). In april kromp de export nog met 1,8 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 0,8 procent groter dan een jaar eerder. In april kromp de export nog met 1,9 procent.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in mei 2013 iets verbeterd ten opzichte van mei 2012.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 0,7 procent groter dan een jaar eerder. In april kromp de export nog met 2,2 procent. Het volume van de invoer was in mei 1,0 procent kleiner.

Van de goederen die Nederland binnenkomen wordt een derde deel meteen doorgevoerd naar andere landen. Deze doorvoer bestaat uit laagwaardiger producten dan de export. Ongeveer de helft van de doorvoer is afkomstig uit andere Europese landen, terwijl ongeveer 90 procent ook bestemd is voor Europa.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2013 verbeterd ten opzichte van april 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,0 procent lager dan een jaar eerder en de prijzen van geïmporteerde goederen 3,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,3 procent kleiner dan in april 2012. Een dergelijke exportkrimp is na oktober 2011 niet meer voorgekomen. Het volume van de invoer was gelijk aan dat van een jaar eerder.

De Nederlandse goederenhandel met Kroatië is beperkt. Dit land treedt op 1 juli 2013 als 28-ste land toe tot de Europese Unie.

Op 1 juli treedt Kroatië toe tot de EU. Hoe heeft de Nederlandse goederenexport naar de eerdere nieuwe toetreders zich ontwikkeld? En hoe sterk is onze export gericht op de EU als geheel?

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,7 procent kleiner dan een jaar eerder. Een exportkrimp is na oktober 2011 niet meer voorgekomen. Het volume van de invoer nam in april met 0,2 procent af. In maart was er een vergelijkbare afname.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2013 verbeterd ten opzichte van april 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 1,9 procent lager dan een jaar eerder en de prijzen van geïmporteerde goederen 3,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 1,6 procent groter dan een jaar eerder. De exportgroei is na augustus 2012 niet meer zo laag geweest. Het volume van de invoer nam in maart met 0,1 procent af. Hiermee is het invoervolume voor het eerst sinds november 2011 kleiner dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 1,9 procent groter dan een jaar eerder. De exportgroei is na augustus 2012 niet meer zo laag geweest. Het volume van de invoer nam in maart met 0,5 procent toe, de laagste groei in ruim een jaar.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in maart 2013 verbeterd ten opzichte van maart 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,8 procent lager dan een jaar eerder en de prijzen van geïmporteerde goederen daalden met 1,7 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 3 procent groter dan een jaar eerder. De laatste vijf maanden ligt de uitvoergroei tussen de 3 en 6 procent. Het volume van de invoer nam in februari met 1 procent toe. Dit is de laagste groei in ruim een jaar.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 3 procent groter dan een jaar eerder. De laatste vijf maanden ligt de uitvoergroei tussen de 3 en 6 procent. Het volume van de invoer nam in februari met 1,5 procent toe. Dit is de laagste groei in bijna een jaar.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in februari 2013 een fractie verslechterd ten opzichte van februari 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren even hoog als een jaar eerder en de prijzen van geïmporteerde goederen stegen met 0,2 procent.

De invoer uit de Russische Federatie is in 2012 met 20 procent gestegen tot 20,3 miljard euro. Dit komt vooral door meer invoer van ruwe aardolie in combinatie met de gestegen olieprijs. Ongeveer 92 procent van de import uit de Russische Federatie zijn minerale brandstoffen. De uitvoer is in 2012 met 11 procent gestegen tot 7,1 miljard euro.

De verschillende economische relaties met Cyprus zijn relatief klein. Het aandeel van Cyprus in de Nederlandse export van goederen en diensten is respectievelijk 0,12 en 0,16 procent. Het aandeel in de uitgaande buitenlandse investeringen van ons land is 0,36 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is even groot als in het vierde kwartaal van 2012. Het volume van de invoer nam in januari met ruim 4 procent toe, iets minder dan in de voorgaande drie maanden.

In 2012 heeft Nederland voor ruim 74 miljard euro aan landbouwproducten uitgevoerd. Dit is 5 procent meer dan in 2011. Het aandeel van landbouw in de totale Nederlandse goederenexport ligt in 2012 met 17 procent nagenoeg op hetzelfde niveau als de voorgaande twee jaren.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2013 verbeterd ten opzichte van januari 2012. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,6 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 0,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2012. Het volume van de invoer nam in januari met 4,5 procent toe, iets minder dan in de voorgaande drie maanden.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 3 procent groter dan een jaar eerder. In oktober en november was dit circa 5 procent. Het volume van de invoer nam in december met 5 procent toe, ongeveer evenveel als in de voorgaande twee maanden.

In 2011 heeft Nederland voor 1,1 miljard euro aan goederen uit Slowakije ingevoerd. Dit is 13 procent minder dan in 2010. Er werden vooral minder televisies (-24 procent) ingevoerd. De uitvoer naar Slowakije lag met 1,2 miljard euro (+23 miljoen euro) nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010.

In 2011 is de waarde van de Nederlandse export van goederen naar de VS van Amerika met 16 procent gestegen tot 19,6 miljard euro. In 2010 bedroeg de exportstijging zelfs 21 procent. De invoer uit de VS daalde in 2011 echter met 6 procent tot 23,5 miljard euro. In 2010 steeg de import nog met 9 procent.

Nederland heeft in 2011 voor 3,7 miljard euro aan goederen naar de Republiek Korea uitgevoerd. Dit is 13 procent meer dan in 2010. De invoer uit Korea steeg met 4 procent tot 2 miljard euro. Hierdoor nam het handelsoverschot met 0,4 miljard euro toe tot 1,7 miljard euro.

Nederland heeft in 2011 voor 6,6 miljard euro aan goederen uit Spanje ingevoerd. Dit is een daling van 7 procent ten opzichte van 2010. Vooral de import van chemische producten is flink afgenomen. De uitvoer naar Spanje daalde in 2011 met 3 procent tot 12,2 miljard euro.

De Nederlandse goederenexporteurs hebben in 2012 voor 431 miljard euro uitgevoerd. Nooit eerder was de export zo hoog. De exportgroei in het afgelopen jaar is echter grotendeels te danken aan toename van de wederuitvoer en hogere prijzen.

In 2011 is de Nederlandse goederenexport naar Portugal met 12 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Hiermee was de exportwaarde 2,5 miljard euro. Vooral de export van machines is flink gedaald. De invoerwaarde steeg met 11 procent tot 1,6 miljard euro.

Nederland heeft in 2011 voor 10,3 miljard euro aan goederen ingevoerd uit Noorwegen. Dit is 23 procent meer dan in 2010. Deze stijging komt vooral door hoge olie- en gasprijzen, omdat de invoer uit Noorwegen overwegend uit minerale brandstoffen bestaat. De uitvoerwaarde is in 2011 met 10 procent gestegen tot 3,3 miljard euro.

In 2011 heeft Nederland voor 1,4 miljard euro aan goederen uit Litouwen ingevoerd. Dit is 72 procent meer dan in 2010. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verhoogde invoer van aardolieproducten. Er is zowel meer stookolie als gasolie ingevoerd.

Nederland heeft in 2011 voor 572 miljoen euro aan goederen uit Letland ingevoerd. Dit is ruim drie maal zo veel als in 2010. Dit komt vooral omdat de invoerwaarde van aardolieproducten uit Letland vertienvoudigde. De uitvoer naar Letland had in 2011 een niveau van 374 miljoen euro. Dit is 27 procent meer dan in 2010.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In oktober en november was dit circa 5 procent. Het volume van de invoer nam in december met bijna 5 procent toe, ongeveer evenveel als in de voorgaande twee maanden.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in december 2012 iets verslechterd ten opzichte van december 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,5 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 0,7 procent.

In 2011 is de Nederlandse invoer van goederen uit Roemenië met bijna 25 procent gestegen naar een recordhoogte van 1,2 miljard euro. De invoer van oliehoudende zaden droeg hier in belangrijke mate aan bij. De export naar Roemenië is in 2011, in vergelijking met 2010, met 7 procent toegenomen tot 1,6 miljard euro.

De invoer van goederen uit Finland bereikte in 2011 een recordwaarde. Er werd voor 3,9 miljard euro ingevoerd en dat is 22 procent meer in vergelijking met 2010. De goederenuitvoer naar Finland is in 2011 met 11 procent gestegen tot 4,3 miljard euro. Hiermee steeg de uitvoer opnieuw naar een recordhoogte.

In 2011 voerde Nederland voor 344 miljoen euro aan goederen in uit Bulgarije. Dit is 76 procent meer dan in 2010. De uitvoer van goederen naar Bulgarije had in 2011 een niveau van 526 miljoen euro. In vergelijking met 2010 is dit 9 procent meer. Het aandeel van Bulgarije in de Nederlandse goederenhandel bedroeg in 2011 voor zowel de invoer als uitvoer slechts 0,1 procent.

In 2011 is de invoer van goederen uit Koeweit met 31 procent in waarde toegenomen tot 2,3 miljard euro. Deze invoer bestaat voor 93 procent uit ruwe aardolie. De invoer van ruwe aardolie is met 48 procent in waarde gestegen in vergelijking met 2010 tot 2,1 miljard euro. De uitvoer naar Koeweit lag met 331 miljoen euro in 2011 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010.

De groei van de goedereninvoer uit Ierland heeft zich in 2011 voortgezet. Er werd voor 4,6 miljard euro aan goederen ingevoerd. Dit is 15 procent meer dan in 2010. Toen bedroeg de importstijging zelfs 27 procent. De uitvoer steeg in 2011 met 3 procent tot 2,9 miljard euro. In 2010 steeg de uitvoer nog met 7 procent. Het negatieve handelssaldo steeg met 500 miljoen euro tot 1,7 miljard euro.

De Nederlandse goedereninvoer uit Zweden is in 2011 met 18 procent gestegen tot 6,2 miljard euro. Dit is fors meer dan de totale Nederlandse invoerstijging van 10 procent. Er werden vooral meer papierstof, voertuigonderdelen en aardolieproducten ingevoerd. De goederenuitvoer naar Zweden steeg met 8 procent toe tot 7,2 miljard euro.

In 2011 is zowel de invoer als uitvoer van goederen met India met 9 procent in waarde toegenomen. De invoer uit India is inmiddels voor het vijftiende achtereenvolgende jaar in waarde gestegen en de uitvoer naar India voor de derde keer op rij.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november ruim 4 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was dit ruim 5 procent. Het volume van de invoer nam in november met bijna 5 procent toe, evenveel als in oktober.

De Nederlandse invoer van goederen uit Indonesië is in 2011 met 22 procent gestegen tot 2,3 miljard euro. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de invoerwaarde steeg. De uitvoer naar Indonesië is in 2011, na twee jaren van daling, met 17 procent gestegen tot 0,5 miljard euro.

In 2011 heeft Nederland voor 5,2 miljard euro aan goederen naar Oostenrijk uitgevoerd. Dit is 6 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg de uitvoer nog met 19 procent. De invoer uit Oostenrijk is in 2011 met 7 procent toegenomen tot 1,9 miljard euro. Dit resulteert in een overschot op de handelsbalans van 3,3 miljard euro.

Ook in 2011 bleef de Nederlandse goederenhandel met Estland beperkt. Net zoals in 2010 bedroeg zowel bij de invoer als uitvoer het aandeel in de totale goederenhandel slechts 0,1 procent. De invoer uit Estland is in 2011 met 79 procent in waarde toegenomen tot 438 miljoen euro. De uitvoer steeg met 22 procent en bedroeg hiermee 396 miljoen euro.

Nederland heeft in 2011 voor 2,2 miljard euro aan goederen uit Zwitserland ingevoerd. Dit is 5 procent meer dan in 2010. De uitvoer naar Zwitserland is in 2011 met 5 procent gedaald tot 5,1 miljard euro. Deze uitvoerdaling wordt vooral veroorzaakt door een afname van de export van minerale brandstoffen met 22 procent. Hierdoor daalde het handelsoverschot met ruim 300 miljoen euro tot 2,9 miljard euro.

De Nederlandse goedereninvoer uit Australië is in 2011 met 68 procent gestegen tot 0,9 miljard euro. Hierdoor is het aandeel van Australië in de Nederlandse goedereninvoer in 2011 iets toegenomen tot 0,3 procent. De uitvoer naar Australië bedroeg 1,8 miljard euro. Dit is 28 procent meer dan in 2010. Het aandeel in de uitvoer bleef met 0,4 procent onveranderd in vergelijking met 2010.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in november 2012 verslechterd ten opzichte van november 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 1,4 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,4 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 5 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was dit 6 procent. Het volume van de invoer nam in november met 4 procent toe, evenveel als in oktober.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 6 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer hoger dan in de voorgaande vier maanden. Het volume van de invoer nam in oktober met ruim 4 procent toe. Deze groei is iets hoger dan in de maanden juni tot en met september.

Voor de periode 2006-2009 is de ontwikkeling in kaart gebracht van het aandeel bedrijven in buitenlands dan wel Nederlands eigendom en het geregistreerde aantal banen en baandynamiek. Ook is gekeken naar verschillen in werknemersprofielen tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven en de beloningsverhoudingen.

Een verhandeling over de demografie van internationale handelaren (in goederen), de economische ontwikkeling van deze bedrijven, de manier waarop ze groeien (extensieve versus intensieve groei) en welke factoren van invloed zijn op hun overleving.

De ontwikkeling van bedrijven die doen aan internationale goederenhandel. Aan de hand van gegevens over internationale handelsstromen tussen 2002 en 2011 is gekeken naar bedrijfskenmerken zoals economische activiteit, grootteklasse en land van eigenaarschap (Nederlands of buitenlands).

Bijdrage over de bedrijvendynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Voor de periode 2007-2010 zijn de geboortes en sterftes in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in overlevingskansen tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in buitenlandse handen. De analyses zijn uitgesplitst naar bedrijfsomvang, bedrijfstak, eigendom en internationale handel.

De ontwikkeling van zowel het aantal internationaal vervoerde reizigers als de internationaal vervoerde vracht door de lucht kan worden gezien als een belangrijke indicator voor de stand van de Nederlandse economie. In 2008 had de economische crisis een daling van én het passagiersvervoer én het goederenvervoer tot gevolg. Hierna herstelden de beide vervoersstromen zich met als hoogtepunt dat er in 2011 een recordaantal reizigers en recordhoeveelheid luchtvracht werd vervoerd.

Dit is een bijdrage over de dynamiek in omzet, internationale handel en werkzame personen bij commerciële bedrijven in de crisisperiode van 2007 tot 2011. Om meer inzicht in deze dynamiek te krijgen, is de groei dan wel krimp van de bedrijven uitgesplitst naar economische activiteit, grootte, binnenlands of buitenlands eigendom en soort handel. Tevens is er een analyse gemaakt van de meest en minst succesvolle bedrijfskenmerken in crisistijd.

Data en inzichten over Nederlandse buitenlandse directe investeringen (BDI), bedrijven in Nederland met een buitenlandse moeder en Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.

Een bijdrage over de mogelijke verschillen in de ontwikkeling van Nederlandse bedrijven in binnen- en buitenlands eigendom. Het beantwoordt twee belangrijke vragen. Als een bedrijf in Nederlands en een bedrijf in buitenlands eigendom bij geboorte vergelijkbare bedrijfskenmerken hebben zoals bedrijfstak en omzet, ontwikkelen zij zich dan verschillend? En zijn er, omgekeerd, verschillen tussen bedrijven in binnen- en buitenlands eigendom gedurende de jaren voordat zij stopten?

In deze bijdrage staat waar de internationaal georiënteerde bedrijven in Nederland gevestigd zijn. Hierbij wordt er gekeken naar bedrijven onder buitenlandse zeggenschap en naar bedrijven met internationale handel.

Wereldwijd concentreert de economische groei zich vooral in de opkomende economieën. Landen als China, India, Brazilië en Rusland krijgen in rap tempo steeds meer economische macht. De huidige en toekomstige groei van deze zogenaamde BRIC-landen biedt Nederlandse bedrijven veel mogelijkheden met het oog op handels- en investeringsrelaties.

De effecten van de economische crisis en het daaropvolgende herstel waren bij de dienstenhandel minder zichtbaar dan bij de goederenhandel. Zo groeide de invoer van diensten zelfs nog tijdens de economische crisis. De dienstenexport daalde wel in 2009, maar noteerde in 2010 en 2011 hoge groeipercentages.

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2011. De hoofdlijnen van de import en export van goederen

BRIC-landen zijn vooral leveranciers van goedkope import en grondstoffen in plaats van een afzetmarkt. De Nederlandse invoerwaarde uit BRIC-landen was in 2011 ruim drie keer zo groot als de uitvoer. Met bijna 31 miljard aan invoer is China voor Nederland het belangrijkste BRIC-land.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober 2012 verslechterd ten opzichte van september 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,9 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 6 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer hoger dan in de voorgaande vier maanden. Het volume van de invoer nam in oktober eveneens met 6 procent toe. Ook deze groei is hoger dan in de maanden juni tot en met september.

De invoer van goederen uit Thailand is in 2011 met 6 procent in waarde afgenomen tot 2,7 miljard euro. De uitvoer steeg, in vergelijking met 2010, met 10 procent en bereikte een waarde van 0,9 miljard euro. De uitvoer naar Thailand is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen.

De Nederlandse goederenhandel met Taiwan is in 2011, na een forse opleving in 2010, in waarde gedaald. De invoer daalde met 4 procent tot ruim 2,3 miljard euro. De uitvoer nam met 8 procent af tot bijna 2,3 miljard euro. Hiermee is het handelsoverschot in 2010 weer omgebogen tot een tekort op de handelsbalans in 2011.

In 2011 is zowel de invoer- als uitvoerwaarde met Tsjechië meer dan gemiddeld gestegen. De invoer steeg met 13 procent tot 5,2 miljard euro. De uitvoer is met 12 procent toegenomen tot 5,9 miljard euro. Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de invoer van goederen uit Tsjechië elk jaar gestegen.

In 2011 is de hoeveelheid ingevoerde ruwe aardolie uit het Verenigd Koninkrijk met de helft afgenomen in vergelijking met 2010. Er werd 3,3 miljard kilogram ruwe olie ingevoerd. Hierdoor nam het aandeel in de totale Nederlandse olie-import af tot 6 procent. In 2010 was dit aandeel nog ruim 10 procent. Hiermee staat het Verenigd Koninkrijk op de zesde plaats op de ranglijst van de belangrijkste olieleverancier voor Nederland.

China is de grootste hightechleverancier van Nederland. Het importbelang van hightechproducten zoals computers en mobieltjes wint terrein en dat van lowtechproducten zoals kleding en schoeisel daalt.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 3 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer al drie maanden op rij laag. Het volume van de invoer nam in september met ruim 2 procent toe. Deze groei is iets lager dan die in de voorgaande drie maanden.

De exportwaarde van de wederuitvoer is bijna net zo groot als de uitvoerwaarde van goederen van eigen makelij. De toegevoegde waarde van de wederuitvoer ligt echter een stuk lager dan die van de export van Nederlands product. Nederland verdient aan een euro wederuitvoer 8 eurocent. Voor een euro export aan goederen van eigen makelij is dit 54 eurocent.

De Nederlandse invoer van goederen uit Japan bestond in 2011 voor 70 procent uit machines en vervoermaterieel. De invoerwaarde van deze machines bedroeg in 2011 ruim 7 miljard euro.

De Nederlandse invoer uit de Russische Federatie is in 2011 met 21 procent in waarde toegenomen.

De Nederlandse goederenuitvoer naar China is in 2011 voor het dertiende jaar op rij gestegen. Er werd voor bijna 7 miljard euro aan goederen uitgevoerd. Dit is 24 procent meer dan in 2010. De invoer uit China lag in 2011 met 31 miljard euro (-0,4 procent) op vrijwel hetzelfde niveau als in 2010.

Nederland haalt 68 procent van haar grondstoffen uit het buitenland. Deze grondstoffen komen voor twee derde uit Europese landen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 2 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer al drie maanden op rij laag. Het volume van de invoer nam in september met 3 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in de voorgaande drie maanden.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in september 2012 verslechterd ten opzichte van september 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,9 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 3,1 procent.

In 2011 is de export van goederen naar Polen met 14 procent in waarde gestegen tot 8,4 miljard euro. De invoer uit Polen nam met 10 procent toe en kwam uit op 5,1 miljard euro. Hiermee is Polen het achtste belangrijkste exportland voor Nederland.

In 2011 lag de invoer uit Zuid-Afrika met 1,3 miljard euro nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010. De uitvoer nam met 7 procent toe tot 1,8 miljard euro. Hierdoor steeg het handelsoverschot naar 0,6 miljard euro.

In 2011 werd voor 1,6 miljard euro aan goederen uit Argentinië ingevoerd. Dit is 5 procent meer dan in 2010. Er werden vooral meer oliehoudende vruchten ingevoerd.

In 2011 is de Nederlandse goederenhandel met Brazilië flink in waarde toegenomen. De invoer steeg met 28 procent in vergelijking met 2010 en bereikte een waarde van 5,6 miljard euro. De uitvoer naar Brazilië bedroeg 2,3 miljard euro.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei wat hoger dan in juli, maar wel lager dan in juni. Het volume van de invoer nam in augustus met bijna 4 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in juni en juli.

Het overschot op de handelsbalans met Italië is in 2011 voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen. Tegenover een export van 19,5 miljard euro stond een invoer van goederen van 7,8 miljard euro.

Het aandeel van Franse wijn in de Nederlandse wijnimport is na zeven jaar op rij te zijn gedaald, in 2011 weer toegenomen. De ingevoerde hoeveelheid is echter in vergelijking met 2010 met 10 procent gedaald tot ruim 101 miljoen liter.

In 2011 heeft België zijn positie als tweede belangrijkste handelspartner van Nederland versterkt. Bij de invoer steeg het aandeel tot precies 10 procent. Bij de uitvoer is het aandeel van België naar bijna 12 procent gestegen.

Duitsland blijft ook in 2011 met afstand de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Maar het aandeel van Duitsland in de Nederlandse goederenhandel loopt terug. Dit geldt met name voor de invoer.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,5 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei wat hoger dan in juli, maar wel lager dan in juni. Het volume van de invoer nam in augustus met 3 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in juni en juli.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in augustus 2012 verslechterd ten opzichte van augustus 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 3,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 4,5 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In mei en juni bedroeg de groei nog respectievelijk 9 en 5 procent. Het volume van de invoer nam in juli met ruim 3 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in juni.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juli 2012 verslechterd ten opzichte van juli 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 1,4 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,1 procent.

In de periode 2004-2012 groeide de Nederlandse export naar eurolanden bijna elk jaar minder dan de export naar andere landen. Griekenland is het enige euroland waarnaar Nederland minder exporteert dan acht jaar geleden.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 1 procent groter dan een jaar eerder. In mei en juni bedroeg de groei nog respectievelijk bijna 9 en bijna 5 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. In mei bedroeg de groei bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in juni met 2 procent toe. Ook dit is lager dan in mei toen de invoergroei 6 procent was.

In het eerste kwartaal van 2012 bleven de ontwikkelingen van de in- en uitvoerwaarden van diensten achter bij die van goederen. Ook in 2010 was dat het geval, toen de internationale goederenhandel sterk groeide. In het jaar ervoor werd deze echter veel harder geraakt door de crisis dan de dienstenhandel.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2012 verslechterd ten opzichte van juni 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 0,7 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 1,3 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 4 procent groter dan een jaar eerder. In mei bedroeg de groei bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in juni met bijna 3 procent toe. Ook dit is lager dan in mei toen de invoergroei 6 procent was.

Voor 17 van de 27 EU-landen is Duitsland de belangrijkste handelspartner. De belangrijkste handelspartner van Duitsland is Nederland.

De vijf belangrijkste Nederlandse exportlanden vertegenwoordigen samen maar liefst 61 procent van de totale Nederlandse export. De Nederlandse export is met deze verdeling veel geconcentreerder dan de export van veel andere EU-landen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 8,5 procent groter dan een jaar eerder. In april bedroeg de groei ruim 4 procent en in maart ruim 2 procent. Het volume van de invoer groeide in mei met bijna 7 procent. Deze toename is vergelijkbaar met de groei in april.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei bijna 9 procent groter dan een jaar eerder. In april bedroeg de groei bijna 6 procent en in maart ruim 3 procent. Het volume van de invoer groeide in mei met bijna 7 procent.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in mei 2012 een fractie verbeterd ten opzichte van mei 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 1,7 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 1,6 procent.

Hoeveel Nederland met een ander land in goederen handelt, is goed in te schatten aan de hand van de grootte van de economie van dat land en de geografische afstand tot Nederland. Deze twee factoren verklaren 85 procent Nederlandse handel.

Economiegrootte en afstand kunnen voor een belangrijk deel de omvang van de goederenhandel tussen twee landen verklaren. Dit wordt beschreven met het zwaartekrachtmodel van de bilaterale handel, een bekend model in de internationale economiewetenschappen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 6 procent groter dan een jaar eerder. In maart bedroeg de groei ruim 3 procent en in februari 2 procent. Het volume van de invoer nam in april met bijna 7 procent toe. Ook deze groei was hoger dan in eerdere maanden.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2012 iets verbeterd ten opzichte van april 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april ruim 6 procent groter dan een jaar eerder. In maart bedroeg de groei 3 procent en in februari bijna 2 procent. Het volume van de invoer nam in april met 6 procent toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 3 procent groter dan een jaar eerder. In februari bedroeg de groei bijna 2 procent. Het volume van de invoer nam in maart met 1 procent toe.

Binnen de eurozone houdt Nederland met afstand het meeste over aan de goederenhandel met andere eurolanden (147 miljard euro in 2011). Buiten de eurozone verdient Nederland beduidend minder aan de handel in goederen.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in maart 2012 iets verslechterd ten opzichte van maart 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,9 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 3,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart ruim 5 procent groter dan een jaar eerder. In februari bedroeg de groei bijna 4 procent. Het volume van de invoer nam in maart met ruim 4 procent toe.

In 2011 exporteerde Nederland voor 1,1 miljard euro aan goederen naar Oekraïne. Dit is 0,3 procent van de totale Nederlandse exportwaarde. Hiermee staat Oekraïne op de ranglijst van belangrijke exportlanden op plaats 43. Nederland leverde in 2011 goederen aan 228 landen, voor 405 miljard euro.

Verreweg de meeste Nederlandse goederenexporteurs behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Samen zijn zij verantwoordelijk voor 60 procent van de uitvoerwaarde.

In 2011 importeerde Nederland voor 2 miljard euro aan goederen uit Turkije. Dit is 25 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg de invoer ook al fors, namelijk met 18 procent.

De goederenhandel met Maleisië is in 2011 in waarde gedaald. De invoer nam met 2 procent af tot 5,4 miljard euro. De uitvoer bedroeg 0,7 miljard euro. Dit is 5 procent minder dan in 2010.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari ruim 3 procent groter dan een jaar eerder. In januari bedroeg de groei ruim 1 procent. Het volume van de invoer nam in februari met bijna 7 procent toe. In januari was de groei 1 procent.

In 2011 is de uitvoer van goederen naar Hongkong met 18 procent gestegen tot 1,6 miljard euro. Het is al voor het zesde achtereenvolgende jaar dat de export naar Hongkong is gegroeid.

In 2011 is de invoer van goederen uit Nigeria met 40 procent gestegen tot 2,9 miljard euro. Dit komt vooral door een toename van de import van ruwe aardolie.

In 2011 is de Nederlandse goederenhandel met Singapore in waarde gedaald. De invoer daalde met 9 procent tot 2,4 miljard euro. De uitvoer naar Singapore nam, in vergelijking met 2010, licht af met 0,2 procent tot 2,9 miljard euro.

In 2011 is de waarde van de goederenexport naar Griekenland met 7 procent gedaald tot 2,3 miljard euro. Het is al voor het derde jaar op rij dat Nederland minder exporteert naar Griekenland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In januari bedroeg de groei bijna 2 procent. Het volume van de invoer nam in februari met ruim 7 procent toe. In januari was er nauwelijks groei.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in februari 2012 verbeterd ten opzichte van februari 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 3,9 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 3,4 procent.

De Nederlandse export naar de BRIC-landen groeit veel harder dan de totale Nederlandse uitvoer.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 2 procent groter dan een jaar eerder. In december bedroeg de groei 5 procent. Het volume van de invoer nam in januari nauwelijks toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 3 procent groter dan een jaar eerder. In december bedroeg de groei 4 procent. Het volume van de invoer nam in januari met bijna 1 procent toe.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2012 verbeterd ten opzichte van januari 2011. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 4,4 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 3,7 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 4 procent groter dan een jaar eerder. In november was er nog een nulgroei, terwijl er in oktober zelfs sprake was van een krimp van de export. Het volume van de invoer nam in december eveneens met 4 procent toe.

In 2010 heeft Nederland voor 1,3 miljard euro aan goederen uit Zuid-Afrika ingevoerd. Dit is 4 procent meer dan in 2009. De uitvoer is met 18 procent gestegen tot 1,7 miljard euro. Hiermee verdubbelde het handelsoverschot tot bijna 0,5 miljard euro. Hiermee heeft Nederland voor het tweede jaar op rij een positief saldo op de goederenhandelsbalans met Zuid-Afrika.

De invoer van goederen uit Rusland is in 2010 met 46 procent in waarde toegenomen tot 14 miljard euro.

Nederland heeft in 2010 voor 2,4 miljard euro aan goederen uit Saoedi-Arabië ingevoerd. Dit is 68 procent meer dan in 2009. Deze forse stijging van de invoer komt doordat er meer ruwe aardolie tegen een hogere prijs is ingevoerd. De invoer uit Saoedi-Arabië bestaat namelijk voor meer dan driekwart uit ruwe aardolie.

In 2010 heeft Nederland voor 4,5 miljard euro aan goederen naar Turkije uitgevoerd. Dit is 29 procent meer dan in 2009. De totale Nederlandse goederenexport steeg met 21 procent. De invoer bedroeg 1,6 miljard euro. In vergelijking met 2009 is dit een toename met 18 procent.

De invoer van goederen uit Roemenië is in 2010 met 2 procent gedaald in vergelijking met 2009. Deze daling staat haaks op de totale Nederlandse invoerstijging uit de EU van 16 procent. De ingevoerde goederen hadden een waarde van 942 miljoen euro. De Nederlandse uitvoer naar Roemenië steeg met 15 procent tot 1,5 miljard euro.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in december 2011 verbeterd ten opzichte van december 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 2,6 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 1,9 procent.

In dit artikel worden de Nederlandse (weder)uitvoerstromen en de kenmerken van (weder)uitvoerbedrijven in Nederland in kaart gebracht. Deze informatie is essentieel bij de inschatting van zowel het belang van de export voor de Nederlandse economie als de kansen voor exporterende bedrijven in Nederland. Het artikel is geschreven in samenwerking met het CPB.

De Nederlandse export draagt 29 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), ofwel aan wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is echter gelijk aan 69 procent van het bbp.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november bijna 1 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was er nog sprake van krimp van de export, dat was voor het eerst in bijna twee jaar. Het volume van de invoer nam in november met 1 procent toe.

In 2010 bedroeg de invoerwaarde van goederen uit Bulgarije 195 miljoen euro. Dit is 47 miljoen euro meer dan in 2007 toen het lid werd van de Europese Unie. De uitvoerwaarde was in 2010 met 481 miljoen euro zelfs 7 miljoen euro lager dan in 2007.

De Nederlandse goederenhandel met Polen is in 2010 flink gestegen. De invoer steeg met 29 procent tot 4,6 miljard euro. De uitvoer groeide met 24 procent en bedroeg 7,4 miljard euro. Deze toenames liggen ruim boven de toename van de totale Nederlandse goederenhandel. De totale in- en uitvoer steeg in 2010 met respectievelijk 21 en 20 procent in vergelijking met 2009.

In 2010 is de invoer sterker gestegen dan de uitvoer. Hiermee is het overschot op de goederenhandelsbalans met Hongarije voor het vierde jaar op rij afgenomen. De invoer uit Hongarije is met 17 procent gestegen tot 2,2 miljard euro. De uitvoer nam met 10 procent toe en had een waarde van 2,3 miljard euro. Dit resulteert in een overschot van 0,1 miljard euro. Vier jaar eerder was dit nog ruim 1 miljard euro.

De invoer van goederen uit India is in 2010 fors toegenomen. Door de import van een grote hoeveelheid gasolie en een flinke toename van de invoer van elektrische apparaten en telecommunicatietoestellen is de import met 38 procent gestegen tot 3,3 miljard euro. Omdat de uitvoerwaarde met slechts 3 procent steeg is het tekort op de handelsbalans met India meer dan verdubbeld tot 1,6 miljard euro.

De Nederlandse goederenhandel met Estland is beperkt. Zowel bij de invoer als bij de uitvoer is het aandeel in de totale goederenhandel slechts 0,1 procent. De invoer heeft vooral betrekking op aardolieproducten en de belangrijkste exportproducten zijn machines, chemie en voeding.

In Nederland hebben bedrijven met internationale dienstenhandel verhoudingsgewijs meer hoogbetaalden in dienst dan bedrijven zonder deze handel. Bedrijven die diensten importeren én exporteren, de zogeheten two-way traders, hebben het hoogste aandeel hoogbetaalden aan het werk.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was er, voor het eerst in bijna twee jaar, nog sprake van krimp van de export. Het volume van de invoer nam in november met 1 procent toe.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in november 2011 verbeterd ten opzichte van november 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 3,7 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,7 procent.

Oost-Europese bedrijven verzorgen steeds meer vervoersdiensten voor Nederland. Het gaat hierbij vooral om Poolse vervoerders.

Nederland heeft in 2010 voor 2,1 miljard euro aan goederen uit Zwitserland ingevoerd. Dit is 23 procent meer dan in 2009. De uitvoer naar Zwitserland is in 2010 met 13 procent gestegen tot 5,4 miljard euro.

Nederland heeft in 2010 voor 2,7 miljard euro aan goederen uit Denemarken ingevoerd. Dit is 8 procent minder dan in 2009. Hiermee is voor het tweede achtereenvolgende jaar de invoer uit Denemarken gedaald. In 2009 was de invoerdaling zelfs 16 procent. De uitvoer naar Denemarken is in 2010 met 16 procent gestegen tot 4,7 miljard euro.

.Nederland heeft in 2010 voor ruim 90 miljard euro aan goederen naar Duitsland uitgevoerd. Dit is 20 procent meer dan in 2009. Hiermee steeg de uitvoer naar Duitsland net zo hard als de totale Nederlandse uitvoer in 2010.

De Nederlandse uitvoer van goederen naar Indonesië is in 2010 voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2009 daalde de export met 30 procent doordat vooral de levering van organische chemische producten fors was afgenomen. In 2010 is de uitvoer van schepen naar Indonesië stilgevallen, waardoor de exportwaarde met 14 procent afnam.

In 2010 heeft Nederland voor 4,9 miljard euro aan goederen naar Oostenrijk uitgevoerd. Dit is 19 procent meer dan in 2009. Alleen in 2000 was de exportstijging met 20 procent iets groter. De invoer uit Oostenrijk nam in 2010 met 8 procent toe tot 1,8 miljard euro.

In 2010 heeft Nederland voor ruim 14 miljard euro aan goederen uit Frankrijk ingevoerd. Dit is 6 procent meer dan in 2009. Hiermee bleef deze importgroei achter bij die van andere belangrijke EU-partners.

In 2010 heeft Nederland voor 7 miljard euro aan goederen uit Italië ingevoerd. Dit is ruim 13 procent meer dan in 2009. Dit is de grootste toename sinds 1996, toen steeg de importwaarde met 17 procent. De uitvoer naar Italië is met 16 procent toegenomen tot bijna 19 miljard euro. Dit is de grootste stijging sinds 2000.

De Nederlandse goederenhandel met Zweden is in 2010 meer dan gemiddeld gestegen. De invoer steeg ten opzichte van 2009 met 32 procent tot 5,3 miljard euro. De uitvoer bereikte een niveau van 6,6 miljard euro. Dit is 28 procent meer. Het overschot op de handelsbalans nam toe met 0,2 miljard euro en bedraagt 1,3 miljard euro.

Het aandeel van Australië in de Nederlandse goederenhandel is in 2010 onveranderd gebleven in vergelijking met 2009. Het aandeel in de invoerwaarde bedraagt 0,2 procent terwijl aan de uitvoerkant dit aandeel 0,4 procent is.

In 2010 werd voor 4,4 miljard euro aan goederen uit Brazilië ingevoerd. Dat is 500 miljoen euro meer dan in 2009. Vooral voeding (+327 miljoen euro) en ijzererts (+292 miljoen euro) werden meer geïmporteerd. De uitvoer naar Brazilië steeg in 2010 met bijna 700 miljoen euro tot 1,8 miljard euro. Nederland exporteerde vooral meer gasolie en chemische producten naar Brazilië.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober ruim 2 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de eerste krimp van de export in bijna twee jaar.

In 2010 lag de invoer uit Argentinië met 1,5 miljard euro nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2009. De uitvoer van goederen naar Argentinië bedroeg 0,7 miljard euro in 2010. Dit is bijna 2,5 maal groter als een jaar eerder. Hiermee is de invoer ruim 2 maal zo groot als de uitvoer. In 2009 was de invoer nog ruim 5 maal groter dan de uitvoer.

Voor het eerst sinds 2001 is het aandeel van België in de totale Nederlandse goedereninvoer onder de 10 procent gezakt. Het aandeel is in 2010 gedaald naar 9,6 procent. Hierdoor komt de positie van België als 2e belangrijkste handelspartner in het geding. Het verschil met China, nu derde, bedraagt nog slecht 0,3 procentpunt.

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2009. De hoofdlijnen van de import en export van goederen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober bijna 2 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de eerste krimp van de export in bijna twee jaar. In september was er al geen groei. Het volume van de invoer nam in oktober met bijna 3 procent af.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober verslechterd ten opzichte van oktober 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 4,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 5,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september vrijwel even groot als een jaar eerder. In juli en augustus was er nog een toename van rond de 3 procent. Het volume van de invoer nam in september met ruim 2 procent toe.

In de periode januari-augustus 2011 was de Nederlandse invoer uit Japan ruim 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 17 procent. In de overige lidstaten van de Europese Unie (EU) steeg de importwaarde met ruim 2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In juli was de toename nog bijna 5 procent, in augustus ruim 3 procent. Het volume van de invoer nam in september met 4 procent toe.

Bloemen en planten zijn niet de grootste exportproducten, maar Nederland heeft zich er wel het meest in gespecialiseerd.

Van de 22 leden van de Arabische Liga is de Nederlandse handel met Libië veruit het sterkst afgenomen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In juni en juli lag de toename nog rond de 5 procent. Het volume van de invoer nam in augustus met ruim 6 procent toe. Dit is een stuk meer dan in juli.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In juni en juli was de toename nog ruim 5 procent. Het volume van de invoer nam in augustus met bijna 5 procent toe. Dit is een stuk meer dan in juli.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in augustus verslechterd ten opzichte van augustus 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 4,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 5,2 procent.

In de laatste twintig jaar is het aandeel van de oorspronkelijke EU-landen (EU-15) in de totale Nederlandse export naar Europa afgenomen. Het aandeel van de nieuwe EU-landen en de Europese landen buiten de EU is toegenomen. Deze verschuiving binnen de Nederlandse export heeft geresulteerd in een afnemend aandeel van de eurolanden.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli ruim 5 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is even groot als die in juni. Het volume van de invoer nam in juli met bijna 2 procent toe. Dit is een stuk minder dan in de voorgaande maand.

In 2010 is 415 miljoen liter geïmporteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2009.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is even groot als die in mei en juni. Het volume van de invoer nam in juli met bijna 1 procent toe. Dit is een stuk minder dan in eerdere maanden.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juli verslechterd ten opzichte van juli 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 5,5 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 6,7 procent.

Nederland onderhoudt met een deel van de handelspartners een eenzijdige handelsrelatie. De handelsrelatie met sommige landen berust bijna volledig op import of export. Nederland heeft de meest eenzijdige exportrelatie met Griekenland en de meest eenzijdige importrelatie met Costa Rica.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. De groei van het uitvoervolume is de laatste maanden vrij stabiel. Het volume van de invoer nam in juni met ruim 4 procent toe.

De Nederlandse handel is gericht op een beperkt aantal landen en goederen. Meer dan de helft van onze totale handelswaarde is te danken aan de handel met onze vijf belangrijkste handelspartners.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2011 verbeterd ten opzichte van juni 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 3,1 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 2,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni bijna 6 procent groter dan een jaar eerder. Dit is iets meer dan de toename in mei. De groei van het uitvoervolume is de laatste maanden vrij stabiel. Het volume van de invoer nam in juni met 4 procent toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei in bijna anderhalf jaar.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei in bijna anderhalf jaar. In april bedroeg de groei nog bijna 5 procent.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in mei 2011 nauwelijks veranderd ten opzichte van mei 2010. De prijzen van geëxporteerde goederen waren 6,2 procent hoger en die van geïmporteerde goederen 6,1 procent.

Het exportbelang van Griekenland voor de Nederlandse goederenhandel daalt in een rap tempo. In de eerste vier maanden van 2011 daalde de exportwaarde naar Griekenland met 5 procent terwijl de totale Nederlandse exportwaarde met 15 procent toenam.

In 2010 is de uitvoerwaarde naar de VS met 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee bedroeg deze export 17 miljard euro. De totale Nederlandse goederenexport steeg met 20 procent.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2011 iets verbeterd ten opzichte van april 2010. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 6,1 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 6,6 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is iets groter dan die in maart. Het volume van de invoer nam met bijna 2 procent toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 4 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is iets groter dan die in maart. Het volume van de invoer nam met een half procent af.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2011 iets verslechterd ten opzichte van april 2010. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 8,5 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,8 procent.

Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de invoer van goederen uit Tsjechië elk jaar gestegen. Ook tijdens de recessie nam de goedereninvoer toe. In 2010 bedroeg de invoer 4,5 miljard euro. Dit is 20 procent meer dan in 2009.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Bij de invoer staat het land met een aandeel van bijna 7 procent op de vijfde plaats op de ranglijst van belangrijkste handelspartners. Bij de uitvoer is dit plaats vier met een aandeel van 8 procent.

De Nederlandse goedereninvoer uit Taiwan is in 2010 met 31 procent gestegen tot 2,4 miljard euro. Deze stijging volgt na vijf achtereenvolgende jaren van dalingen. De export steeg met 91 procent tot 2,5 miljard euro.

In 2010 bedroeg de invoerwaarde van goederen uit Thailand 2,8 miljard euro. Dit is 19 procent meer dan in 2009 en deze waarde ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2008. De Nederlandse uitvoer naar Thailand is in 2010 met 15 procent gestegen tot 0,8 miljard euro.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is lager dan die in de voorgaande maanden. Het volume van de invoer nam met 7 procent toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 3 procent groter dan een jaar eerder. Deze toename is lager dan die in de voorgaande maanden. Het volume van de invoer nam met bijna 7 procent toe.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in maart 2011 iets verslechterd ten opzichte van maart 2010. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 10,0 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 9,4 procent.

In 2010 heeft Nederland voor 1,2 miljard euro aan goederen uit Slowakije ingevoerd. Dit is 11 procent meer dan in 2009. De uitvoer naar Slowakije bedroeg eveneens 1,2 miljard euro. In vergelijking met 2009 is dit een toename met ruim 36 procent.

Nederland heeft in 2010 voor 7 miljard euro aan goederen uit Spanje ingevoerd. Dit is een stijging van 46 procent ten opzichte van 2009. De uitvoer naar Spanje steeg met 18 procent tot 12,4 miljard euro. Hierdoor nam het handelsoverschot in vergelijking met 2009 iets af tot 5,4 miljard euro.

Litouwen is de belangrijkste handelspartner binnen de Baltische Staten. In 2010 bedroeg het aandeel van Litouwen in zowel de in- als uitvoer 0,2 procent. De andere Baltische Staten Estland en Letland hebben een aandeel van 0,1 procent in de Nederlandse goederenhandel.

De Nederlandse goedereninvoer uit China is in 2010 explosief gestegen. Er werd voor 31 miljard euro ingevoerd. Dit is 41 procent meer dan in 2009. Sinds 2000 is de invoer uit China niet meer zo fors toegenomen.

De Nederlandse goederenhandel bedroeg in januari en februari 2011 ruim 122 miljard euro, ruim 19 miljard meer dan in dezelfde periode van 2010. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van België en Duitsland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari bijna 7 procent groter dan een jaar eerder. Dit is hoger dan de groei in januari. Het volume van de invoer nam met ruim 9 procent toe. Dit is duidelijk meer dan in januari.

Nederland heeft in 2010 voor 8,4 miljard euro aan goederen ingevoerd uit Noorwegen. Dit is 24 procent meer dan in 2009. De uitvoerwaarde is met 1 procent afgenomen tot 3,1 miljard euro. Hierdoor steeg het handelstekort met 1,7 miljard euro tot 5,3 miljard euro.

Letland is van alle EU-landen bijna de kleinste handelspartner van Nederland. Aan de invoerkant is alleen de invoerwaarde van goederen uit Malta en Cyprus nog lager. Bij de uitvoerkant ligt uitsluitend de export naar Malta lager.

Nederland heeft in 2010 voor 3,2 miljard euro aan goederen naar Zuid-Korea uitgevoerd. De invoer uit Zuid-Korea bedroeg 1,9 miljard euro. Door dit resultaat werd het handelstekort van 12 miljoen euro in 2009 omgebogen in een overschot van 1,4 miljard euro in 2010.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Dit is vrijwel gelijk aan de groei in januari. Het volume van de invoer nam met 10 procent toe. Dit is duidelijk meer dan in januari.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in februari 2011 een fractie verslechterd ten opzichte van februari 2010. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 10,8 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 10,6 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met 7 procent toe. De toename van de internationale handel is weliswaar duidelijk lager dan in voorgaande maanden maar er wordt wel vergeleken met een hoger niveau van een jaar eerder. In januari 2010 trok de handel voor het eerst sinds de crisis flink aan.

Nederland was in 2009, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje het vijfde dienstenexportland in de Europese Unie.

In 2010 heeft Nederland 3,6 miljard bloembollen geëxporteerd. Dit is 2 procent meer dan in 2009.

In 2010 heeft Nederland voor 9 miljard euro aan goederen uit Japan ingevoerd. Dit is 27 procent meer dan in 2009. Vooral de invoer van machines en vervoersmiddelen was flink hoger.

In 2010 is de invoerwaarde van goederen uit Ierland in vergelijking met 2009 met 21 procent gestegen tot 3,8 miljard euro. De uitvoer steeg met 6 procent tot 2,8 miljard euro. Hierdoor is het negatieve handelssaldo bijna verdubbeld tot ruim een miljard euro. Sinds 1999 is de import uit Ierland niet meer zo fors gestegen.

De goederenuitvoer naar Finland is in 2010 toegenomen tot 3,9 miljard euro. Dit is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2009. Hiermee steeg deze uitvoer naar een recordhoogte. In 2007 werd voor 3,7 miljard euro uitgevoerd en voor het jaar 2000 kwam deze uitvoer niet uit boven de 2 miljard euro.

In 2010 is de invoerwaarde uit Koeweit met 53 procent toegenomen in vergelijking met 2009. Deze toename werd veroorzaakt door de gestegen olieprijzen. De invoer uit Koeweit bestaat voor 98 procent uit minerale brandstoffen. In totaal werd in 2010 voor 1,8 miljard euro aan goederen uit Koeweit ingevoerd.

Nederland heeft in 2010 voor 1,1 miljard euro aan goederen uit Iran ingevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan 2009. De invoer bestaat voor het overgrote deel uit ruwe olie.

Van de totale Nederlandse import van ruwe aardolie in 2010 is een derde afkomstig uit Rusland. Op gepaste afstand volgt het Verenigd Koninkrijk als tweede belangrijkste invoerland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met 6 procent toe. De toename van de internationale handel is weliswaar duidelijk lager dan in voorgaande maanden maar er wordt wel vergeleken met een hoger niveau van een jaar eerder. In januari 2010 trok de handel voor het eerst sinds de crisis flink aan.

De handel met landen die geen lid zijn van de Europese Unie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In 2010 kwam 46,5 procent van Nederlandse importwaarde van goederen uit niet-EU-landen. Dit was in 2007 nog 43,5 procent.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland was in januari 2011 nagenoeg gelijk aan die in januari 2010. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 9,5 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 9,6 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december bijna 12 procent groter dan een jaar eerder. In november was dit nog bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in december met 7 procent toe. Deze groei is beduidend lager dan in oktober en november.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In november was dit nog bijna 9 procent. Het volume van de invoer nam in december met bijna 8 procent toe. Deze groei is beduidend lager dan in oktober en november.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in december 2010 verslechterd ten opzichte van december 2009. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 10,5 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 9,3 procent.

De internationale handel in rozen is in de eerste acht maanden van 2010 gedaald. Het aantal ingevoerde rozen kromp 19 procent en de uitvoer slonk 9 procent. Kenia is de grootste rozenleverancier en Duitsland de belangrijkste afnemer.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 8 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden rond het hoogste niveau ooit. Het volume van de invoer nam met 10 procent toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 9 procent groter dan een jaar eerder. Hoewel dit iets minder is dan de groei in oktober, ligt het uitvoervolume in beide maanden op het hoogste niveau ooit. Het volume van de invoer nam met ruim 9 procent toe.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in november 2010 verbeterd ten opzichte van november 2009. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 8,0 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 8,6 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober ruim 10 procent groter dan een jaar eerder, iets meer dan de groei in september. Het volume van de invoer nam met ruim 16 procent toe. Dit is duidelijk hoger dan de groei van bijna 11 procent in september.

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2009. De hoofdlijnen van de import en export van goederen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober ruim 10 procent groter dan een jaar eerder, iets meer dan de groei in september.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober 2010 iets verbeterd ten opzichte van oktober 2009. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 7,1 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,6 procent.

De handel in goud en zilver is sinds 2008 explosief gestegen. De gestegen waarde van de internationale goud- en zilverhandel is vooral het gevolg van de sterk gestegen prijzen. Ook in de eerste acht maanden van 2010 lag de waarde van de internationale handel in goud- en zilverhandel nog op een hoog niveau.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 14 procent. Het uitvoervolume bleef in september nog wel iets boven het niveau van twee jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 14 procent. Het uitvoervolume bleef in september nog wel iets boven het niveau van twee jaar eerder.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in september 2010 iets verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 7,2 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,9 procent.

In 2008 was ongeveer de helft van de Nederlandse invoerwaarde van goederen en bijna 45 procent van de uitvoerwaarde toe te schrijven aan een bedrijf in buitenlandse handen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus ruim 14 procent groter dan een jaar eerder. In juli was dit nog ruim 12 procent. Net als in juli lag het uitvoervolume in augustus ruim boven het niveau van twee jaar eerder.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in augustus 2010 iets verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 6,8 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 15 procent groter dan een jaar eerder. In juli was dit nog ruim 12 procent. Net als in juli lag het uitvoervolume in augustus ruim boven het niveau van twee jaar eerder.

De Nederlandse uitvoer naar China is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Toch gaat het nog steeds om een zeer beperkt deel van de totale goederenexport. Volgens Eurostat is in de eerste helft van 2010 slechts 1,3 procent van de totale Nederlandse export naar China uitgevoerd. Het aandeel was in 2000 nog veel kleiner (0,4 procent).

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 13 procent groter dan een jaar eerder. Dit is evenveel als in juni. Voor het eerst lag het uitvoervolume ruim boven het niveau van twee jaar eerder.

Het aandeel Franse wijn in de Nederlandse wijninvoer daalde in 2009 voor het zesde jaar op rij. Daarentegen zijn Duitse, Italiaanse en Chileense wijnen steeds meer in trek.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juli 2010 iets verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 7,7 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,3 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 13 procent groter dan een jaar eerder. Dit is evenveel als in juni. Voor het eerst lag het uitvoervolume ruim boven het niveau van twee jaar eerder.

In 2009 heeft Nederland 434 miljoen kilo appels uitgevoerd. Dit is 5 procent minder dan in 2008. Deze daling zet zich voort in het eerste halfjaar van 2010. In deze periode bedroeg de appelexport 233 miljoen kilo. Dit is eveneens 5 procent minder in vergelijking met de periode januari tot en met juni 2009.

In de publicatie 'Belangrijkste handelspartners van Nederland' wordt de goederenhandel van Nederland met 40 landen beschreven. Het gaat hierbij om de belangrijkste handelspartners per continent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni ruim 13 procent groter dan een jaar eerder. In mei was dit nog ruim 16 procent. Bij deze cijfers moet in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 steeds 11 tot 16 procent kleiner was dan in 2008. In juni 2010 lag het uitvoervolume net als in mei iets boven het niveau van twee jaar eerder.

Nederland heeft in de eerste vijf maanden van 2010 voor 2,4 miljard euro aan zuivelproducten en eieren uitgevoerd. Dit is 11 procent meer dan in de eerste vijf maanden van 2009.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 14 procent groter dan een jaar eerder. In mei was dit nog ruim 16 procent. Bij deze cijfers moet in ogenschouw worden genomen dat het uitvoervolume in de eerste helft van 2009 steeds 11 tot 16 procent kleiner was dan in 2008. In juni 2010 lag het uitvoervolume net als in mei iets boven het niveau van twee jaar eerder.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2010 iets verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen waren 7,6 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 8,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei bijna 18 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee neemt de groei van het uitvoervolume in de eerste maanden van 2010 steeds verder toe.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland was in mei 2010 iets slechter dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april bijna 17 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee neemt de groei van het uitvoervolume in de eerste maanden van 2010 steeds verder toe. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

Duitsland is met afstand de belangrijkste exportbestemming voor Nederland. Ruim de helft van de Nederlandse goederenexport naar Duitsland is in ons eigen land geproduceerd.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in april 2010 verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 9,0 procent hoger en die van geëxporteerde goederen 7,0 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april ruim 17 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee neemt de groei van het uitvoervolume in de eerste maanden van 2010 steeds verder toe.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 14 procent groter dan een jaar eerder. In februari was dit nog 10 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

In 2009 ging minder dan 6 procent van de Nederlandse goederenexport naar Ierland, Griekenland, Spanje of Portugal. Dit zijn de vier landen met de grootste overheidstekorten van de eurozone.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in maart 2010 verslechterd ten opzichte van een jaar eerder.

In 2009 ging ruim 5 procent van de totale Nederlandse export naar Italië. Hiermee staat Italië op de vijfde plaats van belangrijke exportlanden.

In 2009 bedroeg de uitvoerwaarde van goederen naar China 4,6 miljard euro. Dat is 20 procent meer dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 11 procent groter dan een jaar eerder. In januari was dit nog 8 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

In 2009 exporteerde Nederland voor ruim 395 miljard euro aan goederen en diensten. De invoer kwam uit op bijna 354 miljard euro.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari ruim 11 procent groter dan een jaar eerder. In januari was dit nog 8 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in februari 2010 verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. Wel was de ruilvoetverslechtering minder groot dan in de voorgaande vier maanden.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 10 procent groter dan een jaar eerder. In december was dit nog 2 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 11 procent groter dan een jaar eerder. In december was dit nog 2 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de uitvoer, die in november 2008 begon.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in januari 2010 fors verslechterd. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 4,1 procent hoger dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 0,2 procent lager.

Nederland exporteerde in 2009 voor 26 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is 23 procent minder dan een jaar eerder.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in december 2009 ongekend verslechterd. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 1,5 procent hoger dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 3,3 procent lager. Vanaf 1991, de start van de reeks, lagen de verandering van de invoerprijzen en die van de uitvoerprijzen nog nooit zo ver uit elkaar.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. In november was de uitvoer nog vrijwel gelijk aan die in november 2008. Hierbij moet rekening worden gehouden met de forse terugval van de export, die in november 2008 begon.

In de eerste acht maanden van 2009 zijn er 2,5 miljard rozen ingevoerd. Dit is 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2 procent kleiner dan een jaar eerder. In oktober was dit nog 6 procent. De geringe afname in november komt ook doordat de uitvoer in november 2008 voor het eerst flink lager was.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2 procent kleiner dan een jaar eerder. In oktober was dit nog 6 procent. De geringe afname in november komt ook doordat de uitvoer in november 2008 voor het eerst flink lager was.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober 2009 duidelijk verslechterd. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 5,3 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 8,6 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 6 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was dit nog ruim 8 procent. Het volume van de invoer nam in oktober met 12 procent af.

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in oktober 2009 duidelijk verslechterd. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 5,3 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 8,8 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober bijna 6 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was dit nog bijna 8 procent. Het volume van de invoer nam in oktober met ruim 11 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2008.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in september 2009 verslechterd. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 9,5 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 11,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september ruim 7 procent kleiner dan een jaar eerder. In augustus was dit nog bijna 8 procent. Het volume van de invoer nam in september met bijna 14 procent af.

Slechts een beperkt deel van de goederenexport is in handen van producenten. Bij de producent ligt meestal wel het grootste deel van de toegevoegde waarde, maar de groothandel pikt bij de export een flink graantje mee.

In 2008 telde Nederland ruim 14 duizend goederenimporteurs en –exporteurs. Zij handelen meestal met een beperkt aantal landen. Veruit de meeste handelaren doen zaken met EU-landen, maar zij verhandelen gemiddeld maar voor een lage waarde met deze landen.

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

De waarde van de Nederlandse export naar landen buiten de Europese Unie is bijna weer terug op het niveau van een jaar geleden. In augustus was de uitvoerwaarde slechts 4 procent lager dan een jaar eerder.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in augustus 2009 verslechterd ten opzichte van augustus 2008. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 9,5 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 11,4 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is een lichte verslechtering ten opzichte van juli, maar nog altijd een flinke verbetering ten opzichte van de maanden daarvoor. Het volume van de invoer nam in augustus met bijna 13 procent af.

In 2008 was de exportwaarde van snoep bijna tweemaal zo groot als de importwaarde. Chocolade is met afstand het populairste snoep.

Sinds 1996 is het Europese aandeel in de totale waarde van de Nederlandse goederenhandel gedaald van 78,6 naar 72,8 procent in 2009.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juli 2009 iets verslechterd ten opzichte van juli 2008. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 11,3 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 11,7 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli bijna 6 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is een halvering van de afname ten opzichte van juni, toen het uitvoervolume nog 12 procent kleiner was.

Nederland voerde in 2008 ruim 71 miljoen liter Duitse wijn in. Dat is 13 procent meer dan in 2007.

In september bestaat de Benelux 65 jaar. De Nederlandse goederenhandel met de andere Benelux-landen is in de periode 1946-2008 sterk gestegen.

Ondanks de forse teruggang van de Nederlandse uitvoer, hebben de Nederlandse exporteurs in Europa geen marktaandeel verloren.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in juni 2009 iets verslechterd ten opzichte van juni 2008. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 9,0 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 9,5 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 2009 12 procent kleiner dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met ruim 15 procent af. Dit is de grootste daling van de invoer sinds het begin van de reeks in 1991. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

In 2008 importeerde Nederland voor ruim 7 miljard euro aan kleding en de exportwaarde bedroeg ruim 5 miljard. Nederland produceert zelf nauwelijks kleding.

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland is in mei 2009 enigszins verslechterd ten opzichte van mei 2008. De prijzen van geïmporteerde goederen lagen 10,6 procent lager dan een jaar eerder, die van geëxporteerde goederen 11,1 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei ruim 10 procent kleiner dan een jaar eerder. Daarmee is de afname iets minder groot dan in de eerste vier maanden van 2009.

De Nederlandse economie is de laatste dertig jaar steeds meer verweven geraakt met de wereldhandel. Daarmee is ons land steeds kwetsbaarder voor internationale vraaguitval.

This paper quantifies the effects of a changing euro-dollar exchange rate on Dutch imports and exports of goods during the period 1978-2007. We find that these effects did not change significantly over time. The paper also considers the effects of a changing exchange rate on re-exports and exports of Dutch products separately.

De invoer uit Argentinië was in 2008 bijna zes maal zo groot als de uitvoer naar dit land. Nederland haalt vooral veevoer, rundvlees en fruit uit Argentinië.

Na Duitsland was Nederland in 2008 het tweede exportland van de EU. Vorig jaar was ons land nog derde.

In 2008 heeft Nederland voor bijna 4 miljard euro aan goederen naar Turkije uitgevoerd.

Nederland exporteert steeds meer bloembollen naar Oost-Europa. In 2008 zijn bijna 450 miljoen bloembollen naar Oost-Europese landen uitgevoerd.

In het vierde kwartaal van 2008 kromp de waarde van de uitvoer voor het eerst sinds begin 2004. De krimp geldt voor de meeste landen en producten.

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn er in Nederland zo’n 2,7 miljard rozen ingevoerd. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2007.

Over de buitenlandse orders voor december 2008 waren de producenten industrie zeer somber. Dat kan duiden op een verdere krimp van het exportvolume.

In 2007 heeft Nederland 423 miljoen liter wijn geïmporteerd. Dat is 30 miljoen liter meer dan in 2006.

Bijna elk jaar kopen Nederlandse bedrijven meer Chinese goederen. Sinds 2004 echter groeit de waarde van de goedereninvoer uit China wel ieder jaar minder.

In 2007 hebben Nederlanders tijdens hun bezoeken aan China 141 miljoen euro uitgegeven. Dat is 3 procent meer dan in 2006.

In de periode januari tot en met april 2008 kwamen 357 duizend runderen ons land binnen. Dit is 15 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2007.

De dure euro en de stijgende prijzen van olie en voeding laten hun sporen na in de Nederlandse uitvoer. In het eerste kwartaal van 2008 was de groei van de uitvoer naar landen buiten Europa kleiner dan in 2007.

In 2007 is de Nederlandse goederenhandel met Estland fors gedaald. Dit geldt voor zowel de invoer als de uitvoer.

In 2007 is de Nederlandse goederenhandel met Estland fors gedaald. Dit geldt voor zowel de invoer als de uitvoer.

Nederland was in 2007, na Duitsland en Frankrijk, het derde exportland in de EU. Dit blijkt uit recente cijfers van Eurostat.

Ondanks de sterke val van de dollar groeide de uitvoer naar de Verenigde Staten in 2007 nog ongeveer even hard als de totale Nederlandse uitvoer. De groei lag echter wel aanmerkelijk lager dan in de twee jaar ervoor en viel in het laatste kwartaal aanzienlijk terug.

Brazilië is een relatief kleine handelspartner voor Nederland. In 2007 voerde ons land voor 3,9 miljard euro aan goederen uit Brazilië in. Dat komt overeen met 1,3 procent van de totale Nederlandse invoer.

De Nederlandse handel met Brazilië, Rusland, India en China, de zogenaamde BRIC-landen, groeit al jaren meer dan gemiddeld. Dit geldt met name voor de invoer uit deze landen.

Nederland heeft het afgelopen jaar 4 miljard bloembollen geëxporteerd. In vergelijking met 2006 is dit een toename met 5 procent.

In de eerste negen maanden van 2007 heeft Nederland voor 468 miljoen euro aan goederen uit Vietnam gehaald. Dit is al bijna net zoveel als de invoer in heel 2006.

In de eerste negen maanden van 2007 zijn 2,5 miljard rozen in Nederland ingevoerd.

Een jaarlijks verschijnend artikel over de internationale handel in goederen. De invoer en de uitvoer worden beschreven naar land en goederencategorie, per kwartaal en voor het gehele jaar. De reeks loopt vanaf 2003.

Een jaarlijks verschijnend artikel over de internationale handel in goederen. De invoer en de uitvoer worden beschreven naar land en goederencategorie, per kwartaal en voor het gehele jaar. De reeks loopt vanaf 2003.

Een jaarlijks verschijnend artikel over de internationale handel in goederen. De invoer en de uitvoer worden beschreven naar land en goederencategorie, per kwartaal en voor het gehele jaar. De reeks loopt vanaf 2003.

Een jaarlijks verschijnend artikel over de internationale handel in goederen. De invoer en de uitvoer worden beschreven naar land en goederencategorie, per kwartaal en voor het gehele jaar. De reeks loopt vanaf 2003.

In februari 2006 was de waarde van de internationale handel in goederen opnieuw flink hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel de in- als de uitvoer was 15 procent hoger dan in februari 2005.

In de eerste maand van 2006 nam de waarde van de internationale handel in goederen sterk toe. Mede door de hogere prijzen kwamen de in- en uitvoerwaarde in januari 2006 respectievelijk 20 en 15 procent hoger uit dan januari vorig jaar.

Met een waarde van 281 miljard euro is de uitvoer van goederen 10 procent hoger dan in 2004. De invoerwaarde van goederen is in 2005 met 9 procent gestegen naar 249 miljard euro.

In oktober 2005 was het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger dan een jaar geleden. Het volume van de uitvoer groeide met 5 procent.

In september 2005 kwam het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger uit dan in september 2004. Het uitvoervolume was 5 procent groter dan een jaar geleden.

In augustus 2005 was de waarde van de uitvoer van goederen 14 procent hoger dan in augustus 2004 en bedroeg 22,3 miljard euro. De invoer is over dezelfde periode met 12 procent toegenomen tot 20,3 miljard euro.

In juli 2005 bedroeg de waarde van de ingevoerde goederen 20,2 miljard euro. Daarmee is de invoer 9 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In juni 2005 was de waarde van de im- en export van goederen 6 procent hoger dan in juni 2004. De invoer bedroeg 20,7 miljard euro, de uitvoer 23,8 miljard.

In mei 2005 was de waarde van de internationale handel in goederen hoger dan een jaar eerder. De uitvoerwaarde was 12 procent hoger dan in mei 2004 en bedroeg 22,4 miljard euro.

In april 2005 was de in- en uitvoer van goederen aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Met een waarde van 23,0 miljard euro is de uitvoer 12 procent hoger uitgekomen dan in april 2004.

In maart 2005 was er meer goederenhandel met het buitenland dan in dezelfde maand een jaar geleden. De waarde van de uitvoer was 24,1 miljard euro, 6 procent meer dan vorig jaar.

In februari 2005 was de waarde van de internationale handel in goederen opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer bedroeg 21,6 miljard euro. Dit was 11 procent meer dan in februari 2004. Met een waarde van 18,8 miljard euro is de invoer 10 procent hoger uitgekomen. Ook zijn de in- en uitvoerprijzen licht gestegen.

In januari 2005 was de waarde van de buitenlandse handel in goederen opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer lag 10 procent hoger en bedroeg 21,1 miljard euro. De invoer is met 12 procent toegenomen en is uitgekomen op 19,0 miljard euro. De groeicijfers waren daarmee iets minder hoog dan in het laatste half jaar van 2004. Daarnaast waren in januari 2005 de in- en uitvoerprijzen licht hoger dan in januari 2004.

In 2004 was de waarde van zowel de invoer als de uitvoer van goederen 10 procent hoger dan in 2003. De invoer bedroeg 228,0 miljard euro en de uitvoer 257,8 miljard euro. Wel waren de in- en uitvoerprijzen iets hoger dan een jaar eerder. In 2003 was de waarde van de in- en uitvoer nog 1 procent hoger dan in het jaar ervoor.

In november 2004 was de internationale handel in goederen hoger dan het jaar ervoor. November was de negende maand op rij dat zowel de invoer als de uitvoer beduidend hoger was dan het jaar ervoor. Mede hierdoor is de waarde van de in- en uitvoer over de eerste elf maanden van 2004 al ongeveer evenveel als in geheel 2003.De waarde van de invoer in november 2004 was 18 procent meer dan in november 2003 en bedroeg 20,9 miljard euro. De uitvoer was met 23,4 miljard euro ook 18 procent hoger dan een jaar eerder. De groei van de in- en uitvoer in november 2004 werd mede veroorzaakt doordat november twee werkdagen meer telde dan in 2003. Ook zijn de in- en uitvoerprijzen gestegen ten opzichte van een jaar geleden.