Bevolking

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 2. Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden
 3. 3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn
 4. Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie
 5. Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden
 6. Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t
 7. Statistisch Bulletin 2022-11
 8. Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028
 9. Oversterfte in oktober
 10. Asielverzoeken toegenomen in derde kwartaal 2022
 11. Bevolking gegroeid naar 17,8 miljoen inwoners, vooral door migratie
 12. 1420 mensen overleden aan COVID-19 in tweede kwartaal
 13. Meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee
 14. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 15. Statistisch Bulletin 2022-10
 16. Bijna 100 duizend jongeren halfwees
 17. In september in drie van de vier weken oversterfte
 18. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 19. 4,8 miljoen mensen geven expliciete toestemming voor orgaandonatie
 20. Meer fietsdoden na eenzijdige ongevallen
 21. In augustus opnieuw oversterfte in alle weken, wel iets gedaald
 22. Statistisch Bulletin 2022-09
 23. Meer huwelijken in 2022
 24. Adreskwaliteit 2021
 25. Trek uit de Randstad blijft toenemen
 26. In juli opnieuw oversterfte in alle weken
 27. Lichte stijging asielverzoeken in tweede kwartaal 2022
 28. Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022
 29. Correcties minderheden en vluchtelingen 2021
 30. Onderzoeken naar gedupeerden toeslagenaffaire
 31. 3480 mensen overleden aan COVID-19 in eerste kwartaal
 32. Minder inwoners verdronken in 2021
 33. Meer nieuwkomers op de werkvloer
 34. Meer asiel- en kennismigranten van buiten de EU in 2021
 35. Trends in (echt)scheidingen
 36. Steeds minder echtscheidingen
 37. Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest
 38. Oversterfte in alle weken van juni
 39. Prognose: in 2035 vooral meer inwoners in en om grotere gemeenten
 40. 1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd
 41. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 42. Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte
 43. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 44. Statistisch Bulletin 2022-06
 45. In mei oversterfte, behalve in de laatste week
 46. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 47. A Person Network of the Netherlands
 48. In april oversterfte, begin mei niet meer
 49. Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied
 50. Migrantenouderen in Nederland
 51. Bevolking Caribisch Nederland in 2021 met ruim 900 toegenomen
 52. Hogere bevolkingsgroei door meer immigratie in eerste kwartaal
 53. Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland
 54. Verhuisbewegingen vanuit, naar en binnen Parkstad Limburg, 2019-2020
 55. Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne ingeschreven
 56. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 57. Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte
 58. In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden
 59. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 60. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 61. 21 duizend inwoners met Oekraïense herkomst
 62. Statistisch Bulletin 2022-03
 63. Inkomensverschil speelt rol bij opkomst landelijke en lokale verkiezingen
 64. 13,6 miljoen kiesgerechtigden bij gemeenteraadsverkiezingen
 65. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 66. Sterfte in februari onder verwacht niveau
 67. Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht
 68. Sterfte in week 6 lager dan verwacht
 69. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 70. CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 71. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 72. Sterfte in week 5 op verwacht niveau
 73. Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4
 74. In 3e kwartaal 2021 overleden 953 mensen aan COVID-19
 75. Sterfte in week 3 bijna 150 lager dan verwacht
 76. 10 procent meer mensen overleden dan verwacht in 2021
 77. Sterfte lager dan verwacht in week 2
 78. Sterfte verder gedaald in week 1
 79. Sterfte eind december gedaald
 80. Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona
 81. Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021