Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater
  2. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder
  3. Uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger in 2021
  4. Nederland bezit 12 miljard kilogram meubels
  5. Aardgasverbruik in 2021 4 procent lager dan in 2020
  6. Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald
  7. Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen