Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Minder kenmerkende plantensoorten op heide en in open duinen
  2. Minder zoetwatergebruik en rioolwaterzuivering op peil
  3. Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022
  4. Grondstofvoetafdruk van consumptie gedaald tot 7 duizend kilo per persoon
  5. Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen
  6. Stikstofoverschot landbouw op zijn laagst sinds 2014