Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Data uit monetaire SEEA-ecosysteemrekeningen publiceren en interpreteren
  2. Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven
  3. Populaties dagvlinders meer dan gehalveerd sinds 1992
  4. Uitstoot broeikasgassen 6 procent lager in 2023
  5. SEEA-EA Ecosysteemkwaliteitsrekening 2012-2021