Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Steeds meer sprinkhanen in Nederland
 2. Grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar
 3. Drinkwatergebruik 130 liter per persoon per dag in 2019
 4. Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021
 5. Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
 6. Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan
 7. 11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen
 8. Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe
 9. Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur
 10. Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald
 11. Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt
 12. Milieusector in Nederland groeit gestaag door
 13. Iets minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019
 14. Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020
 15. Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte
 16. Integratie Monetaire Milieurekeningen
 17. Vijf jaar implementatie SDG's in Nederland (2016-2020)
 18. Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest
 19. Steeds meer textiel in Nederland
 20. Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie