Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager
 2. Bedrijven investeerden in 2020 ruim 2 miljard euro in milieu
 3. Steeds meer hernieuwbare energie uit biomassa
 4. Uitstoot broeikasgassen bijna weer op niveau pre-corona
 5. Steeds meer sprinkhanen in Nederland
 6. Grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar
 7. Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021
 8. Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
 9. Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan
 10. 11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen
 11. Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe
 12. Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur
 13. Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald
 14. Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt
 15. Milieusector in Nederland groeit gestaag door
 16. Iets minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht in 2019
 17. Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020
 18. Elektriciteitsproductie stijgt in 2020 naar recordhoogte
 19. Integratie Monetaire Milieurekeningen
 20. Vijf jaar implementatie SDG's in Nederland (2016-2020)
 21. Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest
 22. Steeds meer textiel in Nederland
 23. Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie