Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal 2022
 2. Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing
 3. Minder huishoudelijk afval in 2021
 4. Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen
 5. Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest
 6. Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied
 7. Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager in eerste kwartaal 2022
 8. Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk
 9. Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw
 10. Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater
 11. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder
 12. Uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger in 2021
 13. Nederland bezit 12 miljard kilogram meubels
 14. Aardgasverbruik in 2021 4 procent lager dan in 2020
 15. Purperslak verder toegenomen in Zeeuwse wateren
 16. Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald
 17. Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen