Onderwijs

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Meer personen met studieschuld, gemiddelde studieschuld gelijk gebleven
  2. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
  3. Meer wo-studenten verhuisd naar universiteitssteden
  4. Slagingspercentages voortgezet onderwijs in 2020 bijna 100 procent
  5. 12 procent meer studenten begonnen met hbo-verpleegkunde
  6. Geen trendbreuk in studievoortgang onder leenstelsel
  7. Vooral meisjes kregen in schooljaar 2019/’20 een lager eindadvies
  8. Vrouwen werken na studie gezondheidszorg vaker dan mannen in de zorg