Inkomen en bestedingen

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Consument in mei vrijwel even negatief
 2. Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart
 3. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in maart
 4. Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied
 5. Financieel risico woningbezit afgenomen
 6. Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit
 7. Consumptie huishoudens groeit met bijna 14 procent in februari
 8. Wie zit waar in de vermogensverdeling?
 9. Wie zit waar in de inkomensverdeling?
 10. Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
 11. Inequality and Redistribution in the Netherlands’
 12. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in januari
 13. Consumentenvertrouwen daalt opnieuw
 14. Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen
 15. Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen
 16. 1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon
 17. Consumentenvertrouwen daalt verder
 18. Consumptie huishoudens groeit met 4,5 procent in december
 19. Coronacrisis drukt bestedingen buitenshuis, meer uitgaven voor thuis
 20. Consumptie huishoudens groeit met 8,7 procent in november
 21. Daling consumentenvertrouwen zet door