Inkomen en bestedingen

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. 1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind
 2. Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld
 3. Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021
 4. Consumenten iets minder pessimistisch
 5. Consumptie huishoudens groeit met ruim 2 procent in september
 6. Helft nieuwbouw bewoond door huishoudens uit hogere inkomensklassen
 7. Mild pessimisme zorgt voor historisch laag consumentenvertrouwen
 8. Consumptie huishoudens groeit met ruim 4 procent in augustus
 9. Consumentenvertrouwen verandert niet
 10. Bank- en spaartegoeden sterk toegenomen
 11. Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie
 12. Consumptie huishoudens groeit met ruim 6 procent in juli
 13. Consumentenvertrouwen bereikt nieuw dieptepunt
 14. Studieschuld blijft toenemen
 15. Koopkracht in 2021 al onder druk door stijgende prijzen
 16. Vertrouwen consumenten zakt nog verder in
 17. Consumptie huishoudens groeit met ruim 5 procent in juni
 18. Consumptie huishoudens groeit met ruim 7 procent in mei
 19. Consumenten in juli somberder dan ooit
 20. Huishoudens sparen weer minder
 21. Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020
 22. Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie
 23. Consumentenvertrouwen in juni op laagste niveau ooit
 24. Consumptie huishoudens groeit met bijna 15 procent in april
 25. Aandeel woonlasten in inkomen gedaald in 2021
 26. Consument in mei vrijwel even negatief
 27. Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart
 28. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in maart
 29. Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied
 30. Financieel risico woningbezit afgenomen
 31. Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit
 32. Consumptie huishoudens groeit met bijna 14 procent in februari
 33. Wie zit waar in de vermogensverdeling?
 34. Wie zit waar in de inkomensverdeling?
 35. Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
 36. Inequality and Redistribution in the Netherlands’
 37. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in januari
 38. Consumentenvertrouwen daalt opnieuw
 39. Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen
 40. Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen
 41. 1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon
 42. Consumentenvertrouwen daalt verder
 43. Consumptie huishoudens groeit met 4,5 procent in december
 44. Coronacrisis drukt bestedingen buitenshuis, meer uitgaven voor thuis
 45. Consumptie huishoudens groeit met 8,7 procent in november
 46. Daling consumentenvertrouwen zet door