Industrie en energie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,6 procent lager dan in december 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in januari gedaald..

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december gemiddeld 2,6 procent hoger dan in december 2018.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 1,3 procent lager dan in november 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld even hoog als in november 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in december nauwelijks veranderd.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober iets hoger dan in oktober 2018

Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 1,6 procent lager dan in oktober 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in november minder positief.

In het derde kwartaal van 2019 was de omzet van de industrie 6,3 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van deze sector daalde hiermee voor het derde kwartaal op rij. Producenten in de industrie verwachten voor 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent hoger dan in september 2018

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 0,7 procent lager dan in september 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in oktober nauwelijks veranderd.

De stroomproductie in Caribisch Nederland is in 2018 net zo groot als in 2017, maar een groter deel is op duurzame wijze geproduceerd

Onderzoek naar de mogelijkheid om het finaal energieverbruik van de energie-intensieve industrie verder uit te splitsen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,8 procent lager dan een jaar eerder.

Onderzoek naar het houtverbruik van huishoudens met behulp van de Energiemodule van het WoON-onderzoek 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 0,8 procent lager dan in augustus 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in september gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,2 procent lager dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 0,1 procent hoger dan in juli 2018,

Het producentenvertrouwen industrie is in augustus niet veranderd.

Producenten in de industrie hebben in het tweede kwartaal van 2019 4,9 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 2,2 procent lager dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni iets hoger dan in juni 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april ruim 1 procent lager dan in april 2018.

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april ruim 3 procent hoger dan in april 2018

Sterke groei zonne-energie, windenergie stabiel; verbruik biodiesel en biobenzine fors gestegen

Op 29 mei 1959 werd het grootste aardgasveld van Europa ontdekt bij Slochteren. Met deze vondst werd aardgas zeer belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Producenten in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2019 4,0 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De omzet nam voor het eerst na het derde kwartaal van 2016 af.

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1 procent lager dan in maart 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 2,5 procent hoger dan in maart 2018

Het producentenvertrouwen industrie is in april 2019 toegenomen.

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1 500 megawatt gegroeid naar 4 400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan bij woningen (37 procent), vooral door de aanleg van zonneparken.

Het energieverbruik in Nederland was 3 100 petajoule in 2018, ongeveer 50 petajoule minder dan een jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 0,5 procent hoger dan in februari 2018.

Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 2,1 procent hoger dan in februari 2018

Het producentenvertrouwen industrie is nauwelijks veranderd in maart 2019.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,1 procent hoger dan in januari 2018.

In 2018 was Nederland voor de eerste keer netto importeur van aardgas. De importwaarde van aardgas was bijna 12 miljard euro, 43 procent hoger dan in 2017.

In 2018 is in Nederland 8 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Vooral de productie uit zon nam toe.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 1,2 procent hoger dan in januari 2018.

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. De stijging is toe te schrijven aan een positiever over de voorraden.

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

De invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie in de periode 2000-2010.

Producenten zetten in het vierde kwartaal van 2018 1,8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat percentage was kleiner dan in de voorgaande zeven kwartalen.

Huishoudens betalen in 2019 meer voor energie. Met de nieuwe tarieven van januari 2019 komt de gemiddelde jaarlijkse energierekening uit op 2074 euro, 334 euro meer dan een jaar geleden bij hetzelfde verbruik.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in december 2017.

Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019.

Afzetprijzen industrie bijna 1 procent hoger De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 0,6 procent hoger dan in december 2017.

Het energieverbruik van particuliere huishoudens in 2017 was 2 procent lager dan in 2016. Vergeleken met 2012 is het met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,1 procent hoger dan in november 2017.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,7 procent hoger dan in november 2017.

Het producentenvertrouwen industrie steeg in december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in november naar 7,5 in december.

Het verbruik van aardgas in de chemische en farmaceutische industrie blijkt in de periode 2012-2017 gemiddeld 22 PJ per jaar hoger te zijn dan eerder is vastgesteld.

Banen in hernieuwbare energie, conventionele energie (zoals fossiel) en energiebesparing

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Producenten in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018. Ook verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen steeg in november 2018.

Producenten in de industrie zetten in het derde kwartaal van 2018 8,3 procent meer om. De verwachtingen voor 2019 van producenten in de industrie zijn positief.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 opnieuw nauwelijks.

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

In 2017 is ruim 12 procent van de huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier. Zij betrokken hun aardgas en elektriciteit aan het eind van het jaar dus van een andere energieleverancier dan het jaar daarvoor.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017.

De productie van bier in Nederland en onze import en export van bier.

In 2017 werden 80 duizend warmtepompen geïnstalleerd die warmte van de buitenlucht benutten.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks.

Een vijfde van de export van de Nederlandse industrie bestaat uit producten die de bedrijven niet zelf maken, maar meeleveren met hun eigen producten. Dit fenomeen staat bekend als carry-along trade.

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2 procent hoger dan in juli 2017.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen ging van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus.

In het tweede kwartaal van 2018 zette de industrie 6,7 procent meer om. In het kwartaalbeeld industrie staat verder dat vooral de aardolie-industrie een grote omzetgroei boekte.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017.

Dit onderzoek schetst het industriële landschap van Nederland en de regionale spreiding van verschillende branches van de industrie.

Het producentenvertrouwen ging van 7,7 in juni naar 6,3 in juli.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 5 procent hoger dan in juni 2017.

Een rapport met een statistische analyse van de relatie tussen gasdruk en gradienten in gasdruk binnen het Groningse reservoir voorafgaand aan aardbevingen, uitgevoerd in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,2 procent hoger dan in mei 2017.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 3,7 procent hoger dan in mei 2017.

Het producentenvertrouwen ging van 9,8 in mei naar 7,7 in juni.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 5 procent hoger dan in april 2017.

Een rapport met een analyse van de tijdsintervallen tussen aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning.

Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 1,1 procent hoger dan in april 2017.

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik.

Bedrijven in de industrie verwachten in 2018 meer te investeren. Ze investeren vooral in machines.

De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal van 2018 met 3 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2018 3,5 procent hoger. Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 0,7 procent hoger dan in maart 2017.

Het producentenvertrouwen ging van 9,5 in maart naar 8,2 in april.

Duitsland met afstand de grootste afnemer van door Nederland uitgevoerd staal.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2018 ruim 4 procent hoger. De industriële productie ligt op een historisch hoog niveau.

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Aanleiding, data, gebruikte methode en resultaten nieuwe cijfers elektriciteit en gasverbruik

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 0,3 procent hoger.

Het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in maart.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2018 ruim 7 procent hoger

Tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals

Bijna 60 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kwam in 2017 uit wind, 13 procent uit zon, beide groeiden

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari ruim 1 procent hoger.

Aardgasverbruik van particuliere woningen, vrijstaande woningen, appartementen per gemeente in 2016.

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

In nagenoeg alle industriële branches nam de omzet in het vierde kwartaal van 2017 toe.

Met 14,0 procent groeide de omzet in transportmiddelenindustrie het hardst.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2017 ruim 5 procent hoger

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december bijna 3 procent hoger.

Her-analyse frequentie van aardbevingen in Groningen i.v.m. verbeterde dagelijkse tijdsresolutie v/d reservoir gasdruk

Paper Adjustment of heating values and C02 petrol and diesel

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2017 4,4 procent hoger dan in november 2016

Het producentenvertrouwen ging van 9,1 in november naar 8,9 in december.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 5 procent hoger.

Informatie over het klimaat, onder meer over broeikasgassen en energie.

Ondernemers in de industrie verwachten komend jaar 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 4 procent hoger.

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,5 procent hoger.

Het producentenvertrouwen bereikte met 9,1 de op een na hoogste stand ooit.

Bedrijven in de industrie hebben in het derde kwartaal van 2017 5,2 procent meer omzet behaald.

In dit kwartaalrapport staan cijfers over de industrie in het derde kwartaal van 2017.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 5,2 procent hoger.

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september bijna 5 procent hoger.

Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus bijna 4 procent hoger dan in augustus 2016.

Artikel over het directe en indirecte belang van de industrie, haar ontwikkeling, structuur en regionale spreiding.

De regionale spreiding van de industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 4 procent hoger dan in augustus 2016.

Het producentenvertrouwen steeg van 5,4 in augustus naar 8,5 in september.

Nederland voerde in 2016 voor 713 miljoen euro aan roomboter uit.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli bijna 3 procent hoger dan in juli 2016.

Het producentenvertrouwen daalde van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus.

Cijfers over o.a. de omzet, afzet en prijzen in de industrie, in het tweede kwartaal van 2017.

Producenten in de industrie zagen de omzet in het tweede kwartaal van 2017 voor de derde keer op rij groeien.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 3,3 procent hoger dan in juni 2016.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 3 procent hoger dan in juni 2016.

Het producentenvertrouwen daalde van 7,2 in juni naar 6,6 in juli.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in mei 3,9 procent hoger dan in mei 2016.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei bijna 6 procent hoger dan in mei 2016.

Het producentenvertrouwen steeg van 6,1 in mei naar 7,2 in juni.

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Zwolle,

De dagproductie van de industrie was in april 2,4 procent hoger dan jaar eerder.

Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2015

De toerismesector is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april ruim 9 procent hoger dan in april 2016.

Het producentenvertrouwen daalde van 8,3 in april naar 6,1 in mei.

Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af

Bedrijven in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2017 een omzetgroei van 10,3 procent behaald.

In dit kwartaalrapport vindt u cijfers over de industrie in het eerste kwartaal van 2017.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart bijna 10 procent hoger dan in maart 2016.

Het energieverbruik is in 2016 met 2 procent gestegen tot 3131 petajoule.

Het producentenvertrouwen steeg van 7,8 in maart naar 8,3 in april.

Van elke euro die de Nederlandse industrie verdient, wordt 70 cent door export opgebracht.

Een rapport van voortgezet onderzoek naar de frequentie van aardbevingen in Groningen, gerelateerd aan de gaswinning.

De farmaceutische industrie haalde in 2015 relatief het hoogste bedrijfsresultaat binnen de industrie.

Industrie produceert meer in februari. De stijging is groter dan in januari.

Vertrouwen producenten industrie opnieuw hoger.

Grootste prijsstijging industrie in bijna 6 jaar

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari hoger en een jaar eerder.

Elektriciteitscentrales verbruikten, voor het eerst sinds 2011, minder steenkool bij de productie van elektriciteit.

In 2016 exporteerde Nederland voor 8,2 miljard euro aan aardgas. Daarmee is de aardgasexport in drie jaar gehalveerd

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in in januari opnieuw hoger. Het is de grootste stijging in 5 jaar.

Energiebedrijf RWE Essent en Westermeerwind bouwen een windpark op land en in het water van het IJsselmeer.

Vertrouwen producenten industrie neemt opnieuw toe.

De omzet in de industrie is in het laatste kwartaal van 2016 op jaarbasis weer gestegen.

In dit kwartaalrapport vindt u cijfers over de industrie in het vierde kwartaal van 2016.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,7 procent hoger.

Het producentenvertrouwen steeg van 4,7 in december naar 6,0 in januari.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Opnieuw hogere prijzen industrie

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

De gemiddelde dagproductie van de industrie stijgt verder in oktober, sterkste groei bij transportmiddelen.

Producenten verwachten in 2017 meer te gaan investeren dan in 2016.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober voor het eerst in ruim 2 jaar hoger.

Vertrouwen producenten industrie neemt iets af

In dit kwartaalrapport vindt u cijfers over de industrie in het derde kwartaal van 2016.

Producenten van transportmiddelen hebben in het derde kwartaal een omzetstijging van 1,3 procent geboekt.

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

Winning, internationale handel, omzettingen en verbruik van energie

Ruim een kwart ritten Nederlandse vrachtauto’s werden verreden door vrachtwagens met Euro 6-motoren

De indicator van het producentenvertrouwen kwam in september uit op 3,4.

Nederlandse windmolens hebben in 2015 met 7,6 miljard kWh ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014.

De ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.

Als de productie niet verandert, zullen de huidige aardgasreserves nog ruim 17 jaar meegaan.

Productie industrie groeit gestaag door

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 5,8 procent lager dan in juli 2015.

Producenten industrie aanzienlijk minder positief.

Omzet en productie industrie in het tweede kwartaal 2016

Stand van zaken in de industrie in het tweede kwartaal van 2016

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

De jaarrekening voor energie van huishoudens komt bij standaard verbruik bijna 100 euro lager uit dan een jaar geleden.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,6 procent hoger dan in juni 2015.

Opnieuw aanzienlijk lagere prijzen industrie

Producenten industrie houden vertrouwen

Productie industrie groeit gestaag

Opnieuw sterke afname prijzen industrie

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

De elektriciteitsproductie is in 2015 bijna 7 miljard kWh toegenomen tot 110 miljard kWh.

Producenten industrie aanhoudend positief

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 8,1 procent lager dan in april 2015.

Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun aardgas dan gemiddeld in de Europese Unie.

Hoe ontwikkelde de industrie zich in het eerste kwartaal van 2016? Lees het in de Kwartaalmonitor.

De omzet in de Nederlandse industrie blijft vooralsnog ook in 2016 onder druk staan.

Nog nooit werden er zoveel aardolieproducten als benzine, diesel en stookolie via Nederland verhandeld als in 2015.

Dit artikel brengt oliestromen door de Nederlandse economie in beeld

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 0,3 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 7,4 procent lager

In 2015 werd 3 000 petajoule aan energie geconsumeerd of verstookt, het laagste niveau in twintig jaar

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in april opnieuw toegenomen

De totale nucleaire capaciteit is tussen 1990 en 2014 gestegen van ruim 120 duizend naar ruim 123 duizend Megawatt.

Vermindering aardgaswinning onder andere gecompenseerd door import van Russisch en Noors aardgas

De rol van de Nederlandse farmaceutische industrie binnen de Europese Unie slinkt.

De aardolie-industrie was in 2013 en 2014 de enige industriële sector in Nederland met een negatief bedrijfsresultaat.

De gemiddelde dagproductie Nederlandse industrie was in februari 1,7 procent hoger dan in februari 2015

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in maart toegenomen, maakt CBS bekend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 7,1 procent lager dan in februari 2015.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,8 procent hoger dan in januari 2015. Vooral de elektrische apparaten en farmaceutische industrie produceerden aanzienlijk meer.

In kleine overheidskantoren wordt meer gas verstookt dan in vergelijkbare kantoren in het overige deel van de dienstensector. Ook blijken recent gebouwde overheidskantoren meer elektriciteit te gebruiken dan oudere overheidskantoren.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 4,1 procent lager dan in januari 2015. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald.

De opwekking van elektriciteit door windmolens is vorig jaar met bijna 20 procent gegroeid. In 2015 werd daarmee ruim de helft van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in februari nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,2 in januari naar 3,1 in februari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

De omzet van de Nederlandse industrie is in het vierde kwartaal opnieuw afgenomen. Dat kwam onder meer door een tegenvallende binnenlandse vraag en omzetdalingen in de transportindustrie en de aardolie-industrie.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,4 procent hoger dan in december 2014. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 5 procent lager dan in december 2014. In november 2015 waren de prijzen bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald, aldus CBS. De prijsdaling van olie op jaarbasis was in december wat kleiner dan in november.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in januari licht toegenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral positiever over de voorraden en de orderportefeuille. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,0 in december naar 3,2 in januari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,3 procent hoger dan in november 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 6,9 procent lager dan in november 2014. In oktober 2015 was de industrie 8,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in december afgenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral minder positief over de toekomstige productie. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4 in november naar 3 in december. De verslechtering is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De producenten in de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn daarentegen het meest positief.

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375 megawatt bijgeplaatst.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2014, maakt CBS bekend. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Het steenkoolverbruik in Nederland is in het eerste halfjaar van 2015 met 27 procent gestegen tot 9 miljard kilogram. Vooral elektriciteitscentrales verbruikten meer steenkool.

In deze factsheet is informatie te vinden over broeikasgassen. Zo zijn grafieken opgenomen met de uitstoot per sector en de uitstoot per inwoner. Verder is onder meer informatie opgenomen over hernieuwbare energie.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in november toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 in oktober naar 4,0 in november. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd.

Producenten hebben hun omzet in het derde kwartaal met 2,3 procent zien afnemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 0,7 procent hoger dan in september 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 9,1 procent lager dan in september 2014. In augustus 2015 waren de prijzen 8,1 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Dat blijkt uit de tweede editie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, opgesteld door ECN, PBL en CBS, met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De werkgelegenheid rond de energievoorziening is sinds 2005 gegroeid naar 153 duizend arbeidsjaren in 2013.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,6 procent lager dan in augustus 2014. Dat is vooral toe te schrijven aan de productiedaling in de machine-industrie.

De productie van aardwarmte en bodemenergie is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014.

De productie van huisdiervoer is de afgelopen twee jaar met 27 procent afgenomen. De Nederlandse industrie produceerde vorig jaar 587 miljoen kilo voer, tegen 805 kilo in 2012.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 8,1 procent lager dan in augustus 2014. In juli 2015 waren de prijzen 5,9 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

De chemische industrie behaalde in het eerste halfjaar van 2015 ruim 17 procent minder omzet dan een jaar eerder. Deze afname komt niet alleen door lagere verkoopprijzen, maar ook door een verminderd verkoopvolume in zowel binnen- als buitenland.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september iets gestegen ten opzichte van augustus. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,5 in augustus naar 3,8 in september.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,6 procent hoger dan in juli 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 6,0 procent lager dan in juli 2014. In juni 2015 waren de prijzen 5,4 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is deze maand nagenoeg gelijk aan dat in juli, maakt CBS bekend. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

In het tweede kwartaal van 2015 daalde de omzet van de industrie met 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegenover een stijging van de buitenlandse omzet (2,8 procent) stond een forse daling (-8,8 procent) van de binnenlandse omzet.

De industriesector heeft in het tweede kwartaal 1,6 procent omzet moeten inleveren ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,6 procent hoger dan in juni 2014. Het is voor de vierde maand op rij dat de industrie meer produceerde dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 5,4 procent lager dan in juni 2014. In mei 2015 waren de prijzen 4,9 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie valt iets terug in juli, maar hun stemming blijft positief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2014, zo maakt CBS bekend. In april was de productie 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn.

In 2015 verwachten bedrijven in de industrie 16 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in het afgelopen jaar. Ruim 40 procent van investeerders in de industrie doen dit ter vervanging van bestaande vaste activa. Daarnaast heeft 30 procent van de investeerder in 2015 een uitbreiding gepland.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 5,0 procent lager dan in mei 2014. In april 2015 waren de prijzen 5,6 procent lager dan een jaar eerder.

In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in de laatste jaren. Nederland streeft naar 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie neemt verder toe. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4,1 in mei naar 4,6 in juni. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 0,9 procent hoger dan in april 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. In maart was de productie 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 6,1 procent lager dan in april 2014. In maart 2015 waren de prijzen 6,9 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is verder toegenomen, maakt CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,3 in april naar 4,1 in mei. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

In het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet van de industrie met 4,4 procent

In het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet van de industrie met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzet nam licht toe (0,6 procent), de binnenlandse omzet daalde fors (12,1 procent) . Andere indicatoren laten een beter beeld zien: het producentenvertrouwen blijft groeien, de bezettingsgraad neemt toe en het aantal faillissementen blijft onveranderd laag.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,6 procent hoger dan in maart 2014, zo maakt het CBS vandaag bekend. Dat is de eerste stijging na vijf maanden met krimp.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 6,9 procent lager dan in maart 2014. In februari 2015 waren de prijzen 8,8 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is aanzienlijk toegenomen, maakt het CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 1,4 in maart naar 3,3 in april. Bijna is in een maand de daling van de afgelopen drie maanden weer goed gemaakt.

De elektriciteitsproductie is in 2014 na een daling van drie jaar met 2 procent gegroeid tot 103 miljard kWh. De toename komt vooral omdat de vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland groeide.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 0,2 procent lager dan in februari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is kleiner dan een maand eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie.

In 2014 is de netto-export van aardgas met 25 procent gedaald ten opzichte van 2013. Het gasverbruik in Nederland daalde met 13 procent en er werd bijna 20 procent minder aardgas gewonnen. Met uitzondering van 1988 is de winning van aardgas sinds 1972 nog nooit zo laag geweest.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 8,8 procent lager dan in februari 2014. In januari 2015 waren de prijzen 10,6 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 1,4. Dit is de derde maand op rij met een daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent lager dan in januari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is iets kleiner dan een maand eerder.

Het ICT-stroomverbruik in Amsterdam is in de periode 2010-2013 fors gestegen met 15,8 procent. Een belangrijke reden daarvoor is dat in deze regio veel datacenters zijn gevestigd, onder meer door de nabijheid van het grootste internetknooppunt ter wereld. Ook wat betreft totaal stroomverbruik in de sector is de gemeente Amsterdam met afstand koploper.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties presteren steeds beter. Verontreinigingen worden steeds vollediger uit het afvalwater verwijderd, terwijl het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces daalde. Het vrijkomende zuiveringsslib wordt vrijwel geheel verbrand.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 10,7 procent lager dan in januari 2014. In december waren de prijzen 8,0 procent lager dan een jaar eerder.

Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit biomassa 16 procent lager uitpakte. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in februari 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,8 naar 2,0. Dit is de tweede maand op rij met een kleine daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

In 2014 daalde de omzet van de industrie licht met 0,5 procent. Dit is het derde jaar op rij dat de industriële omzet afneemt. De omzet daalt onder andere doordat de oliegerelateerde branches binnen de industrie hun producten tegen lagere prijzen verkochten. De binnenlandse omzet bereikte in het vierde kwartaal met een omzetdaling van ruim 7,5 procent het laagste punt sinds 2010. De buitenlandse omzet bleef in 2014 wel redelijk op peil.

In 2014 daalde de omzet van de industrie licht met 0,5 procent ten opzichte van het jaar 2013

Tussen 1950 en 2013 steeg het elektriciteitsverbruik van ruim 7 mld kWh tot bijna 119 mld kWh. Dat is gemiddeld 4,5 procent per jaar. Tot 2008 daalde alleen gedurende de economische crisis van de jaren tachtig het elektriciteitsverbruik ten opzichte van voorgaande jaren.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,8 procent lager dan in december 2013, zo maakt CBS vandaag bekend. Met het decembercijfer is ook het jaarcijfer bekend. In 2014 produceerde de industrie 1,1 procent meer dan in 2013.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 8,0 procent lager dan in december 2013. In november waren de prijzen 3,7 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in januari 2015 wat afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in januari komt doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie.

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de productie en/of het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie. Deze omrekening is verre van triviaal, onder andere omdat de productie van elektriciteit vaak wordt gecombineerd met andere activiteiten zoals de productie van warmte.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 0,6 procent hoger dan in november 2013.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 3,7 procent lager dan in november 2013. In oktober waren de prijzen 2,1 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in december verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 naar 3,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds mei 2011.

In 2013 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 101 miljard kWh, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Het is het derde achtereenvolgende jaar waarin de elektriciteitsproductie daalt.

Over de prijsvorming van certificaten voor hernieuwbare stroom of Nederlandse windstroom is weinig bekend. Een studie van het CBS naar de prijzen die Nederlandse producenten voor hun certificaten ontvangen, toont aan dat het op grond van statistische vereisten niet mogelijk is om gemiddelde prijzen te berekenen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2013. De groei is negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 2,1 procent lager dan in oktober 2013. In september waren de prijzen 1,7 procent lager dan een jaar eerder.

Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15 procent.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011.

In het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet van de industrie met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is de eerste omzetdaling na vier kwartalen van groei. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door slechte prestaties in de voeding- en genotmiddelenindustrie en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie. De binnenlandse omzet van de industrie daalde met 4,1 procent veel harder dan de buitenlandse omzet (–0,6 procent).

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent lager dan in september 2013. Dat is vooral te wijten aan de voedings- en genotmiddelenindustrie, zo maakt het CBS vandaag bekend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 1,7 procent lager dan in september 2013. In augustus waren de prijzen 1,4 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in oktober fors verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van -0,2 naar 2,0. In de twee voorgaande maanden daalde het vertrouwen nog met in totaal 1,4 punten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 1,4 procent hoger dan in augustus 2013. De stijging is vooral te danken aan de elektrotechnische en machine-industrie. Sinds oktober 2013 ligt de productie van de industrie vrijwel onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

In dit achtergronddocument wordt beschreven hoe de energiesector is afgebakend en welke activiteiten hiertoe behoren.

This publication presents the objective of this study and some background information on the relevance of the sustainable energy sector for the Dutch economy.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 1,3 procent lager dan in augustus 2013. In juli waren de prijzen 0,7 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijzen.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september een fractie verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 0,0 naar -0,2. In augustus daalde het vertrouwen met 1,2 punten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,7 procent hoger dan in juli 2013. In juni kromp de productie met 1,3 procent, waarmee een reeks van acht maanden met productiestijgingen werd onderbroken.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 0,7 procent lager dan in juli 2013. In juni waren de prijzen 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De toename in juni onderbrak een lange periode van prijsdalingen.

Afgelopen maandag 25 augustus heeft het CBS de afzet van motorbrandstoffen voor het vervoer van juni 2014 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de afzet van diesel in het eerste halfjaar van 2014 met bijna 6 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De afzet van motorbenzine daalde over dezelfde periode met ruim 4 procent en die van autogas (lpg) met ruim 19 procent.

De ondernemers in de industrie hielden in juni 3,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2013. De voorraden eindproduct zijn al drie maanden hoger dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen daalde 1,2 punten en kwam uit op 0. Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht.

De productie per werkdag en de omzet nemen nog steeds toe in het tweede kwartaal 2014. De groei lijkt wel af te zwakken. De laatste maanden van het kwartaal lieten negatieve cijfers zien en de toenames zijn kleiner dan in het eerste kwartaal.

Nederland produceerde (in euro’s) in 2013 bijna een derde van de totale Europese productie van bevroren aardappelproducten. Daarmee is Nederland de grootste producent van friet, aardappelschijfjes en rösti van Europa. Echter, gemeten naar de hoeveelheid is België de grootste producent.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,3 procent lager dan in juni 2013. Daarvoor was de productie acht maanden hoger dan een jaar eerder. De groei liep in mei al wel iets terug.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 0,4 procent hoger dan in juni 2013. Producten van de industrie zijn na meer dan een jaar van prijsdalingen voor het eerst weer duurder dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie hielden in mei 1,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in mei 2013. In april waren de voorraden eindproduct 0,7 procent hoger.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in juli verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen komt uit op 1,2.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 0,5 procent hoger dan in mei 2013. De toename in mei is aanzienlijk kleiner dan die in voorgaande maanden.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 0,5 procent lager dan in mei 2013. Al ruim een jaar zijn producten van de industrie vrijwel onafgebroken goedkoper dan een jaar eerder, maar de prijsdaling is de laatste maanden kleiner geworden.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is van mei op juni niet veranderd. De indicator van het producentenvertrouwen bleef staan op 0,7. De stemming onder de ondernemers is al vier maanden voorzichtig positief.

De ondernemers in de industrie hielden in april 0,9 procent meer voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In de voorgaande vier maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De krimp werd daarbij telkens kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,1 procent hoger dan in april 2013. Dit heeft het CBS bekend gemaakt.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 0,8 procent lager dan in april 2013. In februari en maart waren producten van de industrie respectievelijk 2,9 en 2,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling was in april minder groot dan in de voorgaande maanden door de ontwikkeling van de olieprijzen.

De stemming van de ondernemers in de industrie is van april op mei iets verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg met 0,4 punt en kwam uit op 0,7. Dit meldt het CBS.

De ondernemers in de industrie hielden in maart 0,1 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In februari slonken de voorraden met 1,6 procent.

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is evenveel als in 2012.

Het CBS stelt dat het herstel van de industrie in het eerste kwartaal van 2014 doorzet.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,4 procent hoger dan in maart 2013. De groei is kleiner dan in februari (5,1 procent) en januari (3,3 procent).

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 2,6 procent lager dan in maart 2013. In februari waren industriële producten 2,8 procent goedkoper. De afzetprijzen zijn al meer dan een jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder.

Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer verwachten te investeren dan in 2013.

De Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie minder somber is dan in de voorgaande maand.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april 2014 wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De ondernemers in de industrie hielden in februari 1,4 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In januari waren hun voorraden 1,6 procent kleiner dan in januari 2013.

In 2013 was het energieverbruik in Nederland 0,8 procent lager dan in 2012. Het verbruik van aardgas nam door het koude voorjaar toe, maar het verbruik van olieproducten daalde sterker.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in februari ruim anderhalf procent meer omgezet dan in februari 2013. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter dan een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in februari 2014 met ruim 0,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en verkoopvolume per gemiddelde werkdag lagen op een hoger niveau.

In februari 2014 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

In februari 2014 nam de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 12 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag namen ook de afzet en het productievolume toe.

In februari 2014 heeft de transportmiddelenindustrie 13 procent meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2014 ruim 1 procent lager dan een jaar eerder. Ook de afzet per gemiddelde werkdag lag onder het niveau van februari vorig jaar, de productie per gemiddelde werkdag lag boven het niveau van februari 2013.

In januari 2014 hebben fabrikanten van voedings- en genotmiddelen voor ruim 3 procent meer verkocht dan in januari vorig jaar. Het verkoop- en het productievolume per gemiddelde werkdag waren groter.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2014 ruim 2,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

In januari 2014 heeft de transportmiddelenindustrie 22 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart 2014 verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 3,0 procent lager dan in februari 2013. In januari waren de prijzen 2,2 procent lager.

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nauwelijks is veranderd in vergelijking met een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een optimistisch beeld zien van de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een wat minder somber beeld zien in de meubelindustrie.

De ondernemers in de industrie hielden in januari 1,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 2,2 procent kleiner dan in december 2012.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

In januari 2014 hebben fabrikanten van voedings- en genotmiddelen voor ruim 3 procent meer verkocht dan in januari vorig jaar. Het verkoop- en het productievolume per gemiddelde werkdag waren groter

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in januari 2014 met 2,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume groter en het productievolume kleiner.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2014 ruim 2,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in januari 2014, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, met bijna 6 procent toegenomen. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en het productievolume per gemiddelde werkdag namen toe ten opzichte van vorig jaar.

In januari 2014 heeft de transportmiddelenindustrie 22 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

De meubelindustrie heeft in januari 2014 ruim 7 procent minder omzet behaald dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume groter.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2013 produceerde de industrie 2,1 procent meer dan in december 2012.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 2,2 procent lager dan in januari 2013. In december rekenden de fabrikanten 1,7 procent minder voor hun producten. De producten van de industrie zijn al bijna een jaar vrijwel onafgebroken goedkoper dan een jaar eerder.

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in 2012. De elektriciteitsproductie uit biomassa daalde, de productie uit wind nam toe.

De Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een wat negatiever beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie.

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat nog altijd een negatief beeld zien in de papier- en grafische industrie.

De stemming van de ondernemers in de industrie is wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op -0,1 tegen 0,7 in januari.

De stemming van de ondernemers in de industrie is wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam in februari 2014 uit op -0,1 tegen 0,7 in januari.

In december 2013 hebben fabrikanten van voedings- en genotmiddelen 13 procent meer omzet geboekt dan in december een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter. De producten waren goedkoper.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in december 2013 met bijna 1,5 procent afgenomen ten opzichte van de omzet in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren het verkoop- en productievolume kleiner. Vergeleken met december 2012 betaalden afnemers minder voor de producten van deze branche. In de chemische industrie bleven de orderontvangsten ongeveer gelijk, in de farmaceutische industrie namen de orderontvangsten af.

In december 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 0,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in december een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar minder verkocht, maar de gemiddelde dagproductie nam toe. De branche ontving in december een lagere waarde aan orders. Ook daalden de producten verder in prijs.

In december 2013 was de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 16 procent hoger dan in december 2012. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag namen eveneens toe. Ook de waarde van de ontvangen orders was hoger en de afzetprijs was gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

In december 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag bleef vrijwel gelijk. De waarde van de ontvangen orders was lager. Het productievolume per gemiddelde werkdag was groter. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk.

In december 2013 is in de papier- en grafische industrie ruim 5 procent meer omgezet dan in december 2012. Per gemiddelde werkdag was het productievolume kleiner, het omzetvolume bleef vrijwel gelijk. De branche deed haar producten tegen nagenoeg dezelfde prijzen van de hand ten opzichte van een jaar eerder. In de onderliggende branche papierindustrie namen de orderontvangsten in waarde toe.

In de tweede helft van 2013 nam de omzet van de industrie bijna 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze toename is te danken aan een aantrekkende buitenlandse markt. Desondanks was in heel 2013 de omzet bijna een half procent lager dan in 2012. De binnenlandse markt bleef achter, waardoor bij de meeste branches de totale omzet afnam.

De Nederlandse industrie produceerde in december 1,8 procent meer dan in december 2012. In oktober en november was de gemiddelde dagproductie van de industrie achtereenvolgens 2,0 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 1,7 procent lager dan in december 2012. De prijsdaling is minder groot dan in november.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een overwegend positief beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een verslechterd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een overwegend negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in januari weer wat verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,7 tegen 0,1 in december. Na tweeënhalf jaar negatief geweest te zijn is de stemmingsindicator weer licht positief.

De voorraden gereed product in de industrie waren in november 0,3 procent groter dan in november 2012. In oktober waren de voorraden 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in januari 2014 weer wat verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,7 tegen 0,1 in december vorig jaar.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in november 2013 de omzet met 8 procent zien toenemen ten opzichte van november 2012. Het productievolume en het verkoopvolume per gemiddelde werkdag waren eveneens groter dan een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in november 2013 met bijna 4 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume groter, het productievolume is ongeveer gelijk gebleven.

In november 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 2 procent meer omzet gerealiseerd dan in november een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter.

In november 2013 was de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie bijna 9 procent hoger dan in november 2012. De afzet en productie per gemiddelde werkdag namen eveneens toe.

In november 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 8 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag nam af.

In november 2013 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 1,5 procent minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2012. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was groter, het productievolume kleiner.

De Nederlandse industrie produceerde in november 0,4 procent meer dan in november 2012. Ook in september en oktober was de gemiddelde dagproductie van de industrie hoger dan een jaar eerder. Toen lag de productie respectievelijk 0,4 en 2,4 procent hoger.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,8 procent lager dan in november 2012. De prijsdaling is minder groot dan in oktober. Toen waren de prijzen 3,5 procent lager.

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een wat somberder beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie wat wisselend is.

In oktober 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 11 procent meer omgezet dan in oktober 2012. De binnenlandse en buitenlandse omzet namen beide toe.

De conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

In oktober 2013 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter.

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

In oktober 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 15 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was hoger.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is.

De voorraden gereed product in de industrie waren in oktober 4,4 procent groter dan in oktober 2012. In de voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

In oktober 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 11 procent meer omgezet dan in oktober 2012. De binnenlandse en buitenlandse omzet namen beide toe.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in oktober 2013 met bijna 8 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume kleiner, het productievolume bleef vrijwel gelijk.

In oktober 2013 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was in oktober 2013 bijna 2,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar. Ook de orderontvangsten namen toe.

In oktober 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 15 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was hoger.

In oktober 2013 was de omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie 2 procent lager dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het productie- als omzetvolume af.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,4 procent lager dan in oktober 2012. Producten van de industrie zijn al vier maanden op rij goedkoper dan een jaar eerder.

Na vijf kwartalen op rij met een omzetkrimp, groeide de omzet van de industrie in het derde kwartaal van 2013. Daarbij nam het aantal faillissementen af en zijn de verwachtingen van ondernemers minder somber.Trefwoorden: Industrie, omzet, faillissementen

Voor 2014 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 2 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een iets minder positief beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie overwegend negatiever is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een weer wat somberder beeld zien in de meubelindustrie.

De stemming van de ondernemers in de industrie veranderde in november 2011 nagenoeg niet t.o.v. oktober. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,4, tegen -0,5 in oktober.

De voorraden gereed product in de industrie waren in september even groot als in september 2012. In de voorgaande drie maanden verminderden de voorraden ten opzichte van een jaar eerder.

In mei van dit jaar publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over het in 2012 bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger.

De omzet in de chemische industrie is in het derde kwartaal van 2013 met ruim 5 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Ook de productie nam af.

Fabrikanten van voedings- en genotmiddelen hebben in september 2013 bijna 10 procent meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren in deze branche eveneens groter dan een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in september 2013 met 5 procent afgenomen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

In september 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 3,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume hoger.

In september 2013 nam de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 19 procent toe ten opzichte van september vorig jaar. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en de orderontvangsten zagen toenames.

In september 2013 heeft de transportmiddelenindustrie ruim 4,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in september het jaar ervoor. De waarde van de ontvangen orders was eveneens hoger.

In september 2013 heeft de meubelindustrie 13 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren zowel het productie- als het omzetvolume kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 0,4 procent hoger dan in september 2012. Het is de eerste keer dit jaar dat de industriële productie hoger is dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Producten van de Nederlandse industrie waren in september 2,9 procent goedkoper dan in september 2012. In augustus waren de afzetprijzen van de industrie 2,4 procent lager dan een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een overwegend positief beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een gemengd beeld zien in de papier- en grafische industrie.

De stemming van de ondernemers in de industrie verbeterde in oktober 2013 aanzienlijk. Het producentenvertrouwen steeg van -2,8 in september naar -0,5.

De voorraden gereed product in de industrie waren in augustus 1,2 procent kleiner dan in augustus 2012. In juli slonken de voorraden met 5,2 procent.

Nederland heeft in 2012 een groot aandeel in de totale Europese productie van sojasaus en schepen. Zo bedraagt het aandeel van de Nederlandse sojasausproductie maar liefst 90 procent. Ook in de scheepsbouw is het Nederlandse aandeel in de Europese productie groot. Dat blijkt uit de cijfers over de verkopen van industriële producten naar productgroep van Eurostat en het CBS.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in augustus 5 procent meer omzet geboekt dan in augustus 2012. Van zowel de binnenlandse omzet als de export nam de waarde toe

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in augustus 2013 bijna 6 procent minder omgezet dan in augustus vorig jaar. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was groter, het productievolume per gemiddelde werkdag was kleiner.

In augustus 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 3 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar meer verkocht, maar was de productie kleiner.

In de elektrotechnische en machine-industrie nam in augustus 2013 de omzet met ruim 7 procent toe ten opzichte van augustus vorig jaar. Ook de afzet per gemiddelde werkdag nam deze maand toe.

In augustus 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 13 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was kleiner.

In augustus 2013 is in de papier- en grafische industrie ruim 3 procent minder omgezet dan in augustus 2012. Per gemiddelde werkdag was het productievolume eveneens kleiner, het omzetvolume was groter.

De producten van de Nederlandse industrie waren in augustus 2,3 procent goedkoper dan in augustus 2012. In de twee voorgaande maanden was het prijspeil nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie negatiever is dan een maand eerder.

In juli 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie 11 procent meer omgezet dan in juli vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume groter dan een jaar eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

In juli 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 3,5 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een overwegend negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie.

De omzet in de transportmiddelenindustrie is in juli 2013 ruim 3,5 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het productie- en verkoopvolume per gemiddelde werkdag namen eveneens af.

De stemming van de ondernemers in de industrie verslechterde in september 2013, na vier maanden met een verbetering. Het producentenvertrouwen daalde van -1,6 in augustus naar -2,8 in september.

De voorraden gereed product in de industrie waren in juli 5,2 procent kleiner dan in juli 2012. In juni waren de voorraden 2,9 procent lager dan een jaar eerder.

In juli 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie 11 procent meer omgezet dan in juli vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume groter dan een jaar eerder.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in juli 2013 bijna 2 procent meer omgezet dan in juli vorig jaar. Het verkoopvolume en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

In juli 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 3,5 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

In juli 2013 nam de omzet in de elektrotechnische en machine-industrie met 2,5 procent af ten opzichte van juli vorig jaar. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was kleiner en de waarde van de ontvangen orders was lager.

De omzet in de transportmiddelenindustrie is in juli 2013 ruim 3,5 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het productie- en verkoopvolume per gemiddelde werkdag namen eveneens af.

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in juli 2013 bijna 4 procent meer omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2012. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume kleiner, het productievolume bleef vrijwel gelijk.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in juli 2013 vrijwel op hetzelfde niveau als in juli 2012 (-0,1 procent). Ook in juni waren de producten van de industrie ongeveer even duur als een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 laat gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 laat een optimistischer beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De voorraden gereed product in de industrie waren in juni 2,7 procent kleiner dan in juni 2012. De krimp volgt op zes maanden waarin de voorraden hoger waren dan een jaar eerder.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is.

De ondernemers in de industrie waren in augustus 2013 minder somber dan in juli. Het producentenvertrouwen steeg van -3,5 naar --1,6.

De ondernemers in de industrie waren in augustus minder somber dan in juli. Het producentenvertrouwen steeg van -3,5 naar -1,6. De stemming van de producenten verbeterde voor de vierde maand op rij, maar is nog steeds negatief.

De omzet in de chemische industrie is in het tweede kwartaal van 2013 met ruim 7 procent gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012. Ook de productie nam af. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2012 betaalden afnemers 4 procent minder voor de producten uit deze branche.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juni 2013 de omzet met bijna 5 procent zien toenemen ten opzichte van juni 2012. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag was groter en opnieuw zijn de producten duurder geworden vergeleken met vorig jaar.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in juni 2013 met bijna 1 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag waren groter.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in juni 2013 ruim 4,5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar meer verkocht, maar was de productie kleiner.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in juni 2013 met 8 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag lagen op een lager niveau.

De transportmiddelenindustrie heeft in juni 2013 ruim 1,5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand van 2012. Het productievolume per gemiddelde werkdag nam eveneens af.

In juni 2013 heeft de hout- en bouwmaterialenindustrie 8 procent minder omgezet ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Ook het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,0 procent lager dan in juni 2012. De industriële productie ligt al zes maanden op rij onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De krimp was in juni wel iets kleiner dan in de eerste vijf maanden van 2013.

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de houtindustrie 11 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2012. De krimp is echter niet meer zo groot als in het laatste kwartaal van 2012.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni even hoog als in juni 2012 In drie maanden daarvoor waren de prijzen lager dan een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van juli 2013 laat iets minder somber beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van juli 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nog altijd somber is, maar minder dan een maand eerder.

De conjunctuurenquête Nederland van juli 2013 laat een iets optimistischer beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van juli 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van juli 2013 laat een iets minder somber beeld zien in de meubelindustrie.

De voorraden gereed product in de industrie waren in mei 1,4 procent groter dan in mei 2012.

De ondernemers in de industrie waren in juli iets minder pessimistisch dan in juni. Het producentenvertrouwen steeg van -4,1 naar -3,5. De bezettingsgraad was in juli een stuk hoger dan in april.

De ondernemers in de industrie waren in juli 2013 iets minder pessimistisch dan in juni. Het producentenvertrouwen steeg van -4,1 naar -3,5.

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in mei 2013 ruim 9 procent meer omgezet dan in mei 2012. Zowel het omzet- als het productievolume per gemiddelde werkdag was in mei hoger dan een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in mei 2013 met ruim 8 procent afgenomen ten opzichte van mei 2012. Ook de gemiddelde dagproductie en –afzet waren deze maand lager dan in mei 2012.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in mei 2013 bijna 6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De omzet in de elektrotechnische en machine-industrie was in mei 2013 bijna 1,5 procent hoger dan in mei vorig jaar. De waarde van de ontvangen orders was echter lager en het verkoopvolume per gemiddelde werkdag kleiner.

In mei 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 16 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens af.

In mei 2013 heeft de meubelindustrie bijna 1 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Ook het omzet- en het productievolume waren per gemiddelde werkdag kleiner.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 1,5 procent lager dan in mei 2012. De prijzen zijn al drie maanden achtereen lager dan een jaar eerder. Dit komt voor een belangrijk deel door de prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in april 2013 bijna 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De afzetprijzen waren ook hoger dan vorig jaar.

In april 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 4,5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was ook het verkoopvolume kleiner.

In april 2013 heeft de transportmiddelenindustrie bijna 9 procent minder omzet gerealiseerd dan in april vorig jaar. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens af vergeleken met vorig jaar.

De ondernemers in de industrie waren in juni 2013 nagenoeg even somber als in mei. Het producentenvertrouwen steeg van -4,2 naar -4,1.

De Conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 laat een wat somber beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nog altijd somber is.

De conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 laat nog altijd een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De conjunctuurenquête Nederland van juni 2013 laat nog altijd een somber beeld zien in de papier- en grafische industrie.

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in april 3,8 procent groter dan in april 2012. De toename is groter dan in maart, toen de ondernemers 2,4 procent meer voorraden aanhielden dan een jaar eerder.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in april 2013 bijna 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De afzetprijzen waren ook hoger dan vorig jaar.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in april 2013 met 12 procent afgenomen ten opzichte van april 2012. Ook de gemiddelde dagproductie en -afzet waren deze maand lager dan in april 2012.

In april 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 4,5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was ook het verkoopvolume kleiner.

In april 2013 was de omzet in de elektrotechnische en machine-industrie ruim 6 procent lager dan april vorig jaar. Ook was de waarde van de ontvangen orders lager en het verkoopvolume per gemiddelde werkdag kleiner.

In april 2013 heeft de transportmiddelenindustrie bijna 9 procent minder omzet gerealiseerd dan in april vorig jaar. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens af vergeleken met vorig jaar.

De papier- en grafische industrie heeft in april 2013 ruim 1,5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume per gemiddelde werkdag een fractie groter.

Nadat de financieel-economische crisis zich in september 2008 aandiende, hebben veel sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een scherpe omzetval laten zien. De industrie, groothandel en transport liepen in 2009 de hardste klappen op. De industrie en de groothandel hebben zich echter snel hersteld, in 2011 passeerden zij alweer het omzetniveau van 2008. De overige sectoren slaagden hier nog niet in.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 2,2 procent lager dan in april 2012. In maart rekenden fabrikanten in de industrie 0,9 procent minder voor hun producten dan een jaar eerder. De prijsdaling in beide maanden is vooral toe te schrijven aan de aardolieverwerkende industrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 laat een pessimistischer beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie dan in april.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan in april.

De conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 laat nog altijd een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

De Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 laat een negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie.

De ondernemers in de industrie waren in mei 2013 minder somber dan in april. Het producentenvertrouwen steeg van -5,6 naar -4,2.

De ondernemers in de industrie waren in mei minder somber dan in april. Het producentenvertrouwen steeg van -5,6 naar -4,2. De verbetering in mei volgt op een verslechtering van de stemming in maart en april.

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in maart 2,5 procent groter dan in maart 2012. De toename is groter dan in februari, toen de ondernemers 1,3 procent meer voorraden aanhielden dan een jaar eerder.

De omzet in de chemische industrie is in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2012. Ook de productie nam af.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in maart 2013 ruim 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De producten werden tegen hogere prijzen afgezet dan in maart 2012.

In maart 2013 is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie met 11 procent afgenomen ten opzichte van de omzet in maart 2012. Ook de gemiddelde dagproductie en -afzet namen af en de afzetprijs daalde.

In maart 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 7 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was in maart 2013 ruim 9 procent lager dan de omzet in maart 2012. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en het productievolume per gemiddelde werkdag namen af.

In maart 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 16 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens af vergeleken met een jaar eerder.

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in maart 2013 2,5 procent minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2012. Per gemiddelde werkdag steeg het verkoopvolume licht, het productievolume was kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 5,3 procent lager dan in maart 2012. De krimp was veel groter dan in februari, toen de industrie 1,3 procent minder produceerde dan een jaar eerder.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 was 4,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de 4,3 procent uit 2011.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een groei van de investeringen met 7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de investeringsverwachtingen van de industrie. Een half jaar geleden gaven de ondernemers aan 1 procent meer te gaan investeren in 2013.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 0,9 procent lager dan in maart 2012. In de voorgaande drie jaar waren de prijzen van de industrie steeds hoger dan een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 laat een wat optimistischer beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie dan in maart.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie een verslechtering laat zien.

De conjunctuurenquête Nederland van april 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie wat is verbeterd.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is.

Ondernemers in de industrie waren in april 2013 iets pessimistischer dan in maart. Het producentenvertrouwen daalde van -4,8 naar -5,6. April is de tweede maand op rij waarin het vertrouwen onder ondernemers in de industrie verslechterde.

Ondernemers in de industrie waren in april 2013 iets pessimistischer dan in maart. Het producentenvertrouwen daalde van -4,8 naar -5,6.

Het energieverbruik in Nederland in 2012 was met 1,3 procent iets hoger dan in 2011. Er is meer energie verbruikt, omdat het kouder was dan in 2011. Ook zijn in de petrochemische industrie meer olieproducten verbruikt.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in februari de omzet met bijna een half procent zien toenemen ten opzichte van februari 2012. Zowel het omzet- als het productievolume per gemiddelde werkdag was in februari hoger dan een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in februari 2013 met bijna 4 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Ook lag het productievolume per gemiddelde werkdag op een lager niveau.

In februari 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 3 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Ook lag het productievolume per gemiddelde werkdag op een lager niveau.

In februari 2013 was de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 13 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en het productievolume per gemiddelde werkdag namen af ten opzichte van vorig jaar.

De transportmiddelenindustrie heeft in februari 2013 bijna 7 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens af vergeleken met een jaar eerder.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2013 bijna 2 procent lager dan een jaar eerder. De afzet en productie per gemiddelde werkdag lagen boven het niveau van februari vorig jaar.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in januari 11 procent meer omzet geboekt dan in januari 2012. De afzetprijzen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2013 bijna 2,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar meer verkocht, maar was de productie kleiner.

De transportmiddelenindustrie heeft in januari 2013 bijna 2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens toe vergeleken met een jaar eerder.

Ondernemers in de industrie waren in maart 2013 iets pessimistischer dan in februari. Het producentenvertrouwen daalde van -3,6 naar -4,8.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 0,3 procent hoger dan in februari 2012. In de laatste maanden is de prijsstijging gestaag kleiner geworden.

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 laat een negatief beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie een licht verbeterd beeld laat zien.

De conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie nog altijd negatief is.

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2013 laat een onveranderd somber beeld zien in de meubelindustrie. De orderontvangsten zijn afgenomen, net als de productie.

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in januari 5 procent groter dan in januari 2012. De toename is groter dan in december, toen de voorraden 1 procent groter waren dan een jaar eerder.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in januari 11 procent meer omzet geboekt dan in januari 2012. De afzetprijzen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in januari 2013 met ruim 1,5 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren het verkoopvolume en het productievolume kleiner.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2013 bijna 2,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar meer verkocht, maar was de productie kleiner.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in januari 2013, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, met 11 procent afgenomen. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en het productievolume per gemiddelde werkdag namen af ten opzichte van vorig jaar.

De transportmiddelenindustrie heeft in januari 2013 bijna 2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten nam eveneens toe vergeleken met een jaar eerder.

De meubelindustrie heeft in januari 2013 ruim 9 procent minder omzet behaald dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2013 3 procent lager dan in januari 2012. In december 2012 produceerde de industrie nog bijna 1 procent meer dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 0,4 procent hoger dan in januari 2012. De prijsstijging was kleiner dan in december 2012, toen de prijzen 2,0 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011.

De Conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 laat een verbeterd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie nauwelijks veranderd is.

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 laat een iets minder pessimistisch beeld zien van de papier- en grafische industrie ten opzichte van een maand eerder.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van februari 2013 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie een stuk minder negatief is.

Ondernemers in de industrie waren in februari 2013 minder somber dan in januari. De indicator van het producentenvertrouwen verbeterde 2 punten en kwam uit op -3,6.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in december 2012 bijna 2 procent groter dan in december 2011. In de vier voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in december 2012 ruim 5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume kleiner.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in december 2012 met ruim 4 procent toegenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren het verkoopvolume en het productievolume groter.

Net als in de voorgaande maanden heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie in december 2012 minder omzet gerealiseerd dan een jaar eerder. De omzet was 13 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor.

In december 2012 heeft de elektrotechnische en machine-industrie 14 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume lag ook op een lager niveau.

In december 2012 heeft de transportmiddelenindustrie ruim 6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De waarde van de orderontvangsten bleef vrijwel gelijk aan een jaar eerder.

In december 2012 is in de papier- en grafische industrie 11 procent minder omgezet dan in december 2011. Per gemiddelde werkdag was het productievolume groter, het omzetvolume nam licht af.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december bijna 3 procent hoger dan in december 2011. De prijsstijging was iets kleiner dan in november, toen industriële producten ruim 3 procent duurder waren dan een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2013 laat een slechter beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie iets verbeterd is.

De conjunctuurenquête Nederland van januari 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2013 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie nog altijd negatief is.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2013 laat een negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie.

Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6.

Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6. In de voorgaande twee maanden verbeterde de stemming van de ondernemers.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in november 2012 ruim 1 procent kleiner dan in november 2011. Ook in de drie voorgaande maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in november 2012 de omzet licht zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag lagen onder het niveau van november vorig jaar.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in november 2012 met bijna 4,5 procent toegenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het verkoopvolume vrijwel gelijk, het productievolume was groter.

In november 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 12 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

In november 2012 heeft de elektrotechnische en machine-industrie ruim 2 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume lag op een hoger niveau.

In november 2012 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie 1,5 procent meer omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume groter.

In november 2012 heeft de transportmiddelenindustrie 12 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in november 0,7 procent hoger dan in november 2011.

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2012 laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie onveranderd negatief is.

De conjunctuurenquête Nederland van december 2012 laat een onverminderd pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie verslechterd is in vergelijking met vorige maand.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2012 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2012 ruim 3 procent hoger dan in november 2011. In augustus, september en oktober bedroeg de prijsstijging iets meer dan 4 procent.

Ondernemers in de industrie waren in december 2012 minder negatief dan in november. De indicator van het producentenvertrouwen kwam uit op -5,7, tegen -7,0 in november.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 5 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor werkdagen nam het omzetvolume af.

In oktober 2012 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag waren zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

De transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 8 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS eerder rapporteerde als voorlopig cijfer.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 5 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor werkdagen nam het omzetvolume af.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in oktober 2012 met bijna 6 procent toegenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume kleiner en het productievolume groter.

In oktober 2012 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag waren zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

In oktober 2012 heeft de elektrotechnische en machine-industrie ruim 2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume lag op een hoger niveau.

De transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 8 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in oktober 2012 ruim 4,5 procent lager dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het productie- als omzetvolume af.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 2012 ruim 4 procent hoger dan in oktober 2011. Ook in augustus en september lag de prijsstijging in deze orde van grootte.

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2012 laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van november 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verder verslechterd is.

De conjunctuurenquête Nederland van november 2012 laat een onverminderd pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van november 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie verslechterd is in vergelijking met vorige maand.

De Conjunctuurtest van november 2012 laat een iets minder somber beeld zien van de meubelindustrie dan een maand eerder.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in september bijna 1 procent kleiner dan in september 2011. De krimp was kleiner dan in augustus, toen de voorraden met bijna 3 procent afnamen ten opzichte van een jaar eerder.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in november 2012 iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,0, tegen -7,7 in oktober.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in november iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,0, tegen -7,7 in oktober. In de voorgaande twee maanden daalde het producentenvertrouwen nog.

In 2011 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 113 miljard kWh. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. In de vier voorafgaande jaren was elk jaar nog sprake van een productiestijging.

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 1 procent meer te investeren dan in 2012.

In september 2012 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag en de gemiddelde dagproductie bleven onder het niveau van september 2011.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in september 2012 gestegen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag groter.

In september 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in september 2012 af in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het productievolume lagen op een lager niveau.

In september 2012 heeft de transportmiddelenindustrie minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner.

In september 2012 heeft de meubelindustrie minder omgezet dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor werkdagen nam het omzetvolume toe.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2012 bijna even hoog als in september 2011. In augustus kromp de productie met 0,6 procent.

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit het basisjaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september ruim 4 procent hoger dan in september 2011. De prijsstijging was vrijwel gelijk aan die in augustus.

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verder verslechterd is.

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 laat een onverminderd pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie vergelijkbaar is met vorige maand.

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 laat een onverminderd pessimistisch beeld zien in de papier- en grafische industrie.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in augustus bijna 3 procent kleiner dan in augustus 2011. Het was de eerste afname in meer dan anderhalf jaar.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in oktober verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,7, tegen -6,7 een maand eerder.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in oktober verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,7, tegen -6,7 een maand eerder.

In augustus 2012 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie minder omgezet dan een jaar eerder. De binnenlandse omzet nam toe terwijl de exportwaarde afnam.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in augustus 2012 meer omgezet dan in augustus vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren eveneens groter.

In augustus 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in augustus 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het productievolume vrijwel gelijk en nam het verkoopvolume af.

De transportmiddelenindustrie heeft in augustus 2012 iets minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was kleiner.

In augustus 2012 is in de papier- en grafische industrie minder omgezet dan in augustus 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was eveneens kleiner, het productievolume was groter.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 4 procent hoger dan in augustus 2011. In juli waren de producten van de industrie bijna 2 procent duurder dan een jaar eerder.

Dit rapport gaat over het toerekenen van CO2-emissie en primaire energie aan een kwh elektriciteit. In het rapport wordt de gebruikte methode verantwoord. Iedereen die met monitoring van energie- en klimaatbeleid bezig is, kan dan de juiste kengetallen gebruiken. Het CBS zal de gegevens jaarlijks rapporteren, zodat er recente gegevens beschikbaar zijn.

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2012 laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van september 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verslechterd is ten opzichte van de vorige maanden.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2012 minder omzet geboekt dan in juli 2011. De verkopen in Nederland namen toe, aan het buitenland werd juist minder verkocht.

De conjunctuurenquête Nederland van september 2012 laat een pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

In juli 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van september 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie wisselend is.

De transportmiddelenindustrie heeft in juli 2012 fors minder omgezet dan in juli vorig jaar. Ook het verkoopvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2012 laat een negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in juli 2 procent hoger dan in juli 2011. De toename was iets kleiner dan in mei en juni.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in september 2012 verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -6,7, tegen -4,6 in augustus.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2012 minder omzet geboekt dan in juli 2011. De verkopen in Nederland namen toe, aan het buitenland werd juist minder verkocht.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in juli 2012 meer omgezet dan in juli vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren groter.

In juli 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner.

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in juli 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag namen het productievolume en het verkoopvolume af.

De transportmiddelenindustrie heeft in juli 2012 fors minder omgezet dan in juli vorig jaar. Ook het verkoopvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in juli 2012 minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2011. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli even hoog als een jaar eerder. In juni kromp de productie nog met 2 procent ten opzichte van juni 2011.

There are several frameworks for estimating the greenhouse gas emissions for a country, yielding different results. The differences are not the result of disputes about the accuracy of the estimates themselves, but arise from different interpretations of what has to be counted. In this paper we explain the above mentioned frameworks and their resulting estimates.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 1,7 procent hoger dan in juli 2011. Daarmee was de prijsstijging wat groter dan in juni, toen de afzetprijzen 1,2 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van augustus laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan in de vorige maanden.

De conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 laat een pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie wisselend is.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd somber is.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus 2012 iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,6, tegen -5,2 in juli.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,6, tegen -5,2 in juli.

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor.

In mei en juni 2012 was de invoer van elektriciteit hoger dan ooit. Tegelijkertijd was de productie van elektriciteit in gasgestookte centrales het afgelopen decennium nog nooit zo laag.

Elektriciteit is in het eerste kwartaal van 2012 voor huishoudens 6 procent duurder geworden, zakelijke grootverbruikers zijn juist minder gaan betalen. De aardgasprijs is het afgelopen jaar met zo’n 10 procent gestegen, voor zowel huishoudens als voor zakelijke grootverbruikers.

Net als voorgaande maanden heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie in juni 2012 minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag was kleiner en opnieuw zijn de producten duurder geworden vergeleken met vorig jaar.

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in juni 2012 vrijwel gelijk aan de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume was per gemiddelde werkdag kleiner, de productie was groter.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in juni 2012 minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in juni 2012 af in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag lag op een lager niveau.

In juni 2012 heeft de transportmiddelenindustrie iets meer omgezet dan in dezelfde maand van 2011. Het verkoopvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in juni 2012 hoger dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren het verkoop- en productievolume kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011. In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De industrie behaalde in juni bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt kromp iets meer dan de omzet op de buitenlandse markt.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 1,3 procent hoger dan in juni 2011. In mei waren de prijzen 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging in de industrie is na de zomer van 2011 steeds verder teruggelopen.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni.

De conjunctuurtest van juli 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurtest van juli 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verslechtert.

Uit de conjunctuurtest van juli blijkt dat in het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie optimisme doorschijnt.

Uit de Conjunctuurtest van juli 2012 blijkt dat het beeld in transportmiddelenindustrie verslechtert.

De ondernemers in de industrie hadden in mei bijna 3 procent meer voorraad gereed product dan in mei 2011. De toename was iets groter dan die in april (1,5 procent).

De Conjunctuurtest van juli 2012 laat nog altijd een zeer somber beeld zien van de meubelindustrie.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli 2012 iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni.

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in mei 2012 minder omgezet dan in mei vorig jaar. De omzet in Nederland nam toe terwijl de verkopen aan het buitenland afnamen.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in mei 2012 meer omgezet dan in mei vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren groter.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in mei 2012 minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in mei 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af.

De transportmiddelenindustrie heeft in mei 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar geleden. De afzet daalde licht.

In mei 2012 heeft de meubelindustrie minder omgezet dan een jaar eerder. Het omzet- en het productievolume waren per gemiddelde werkdag echter groter.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in mei 0,5 procent onder het niveau van mei 2011. De lichte krimp volgt op een kleine toename in april.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in mei 2,1 procent boven het niveau van mei 2011.In april waren de producten van de industrie 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging in de industrie is na de zomer van 2011 steeds verder teruggelopen.

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in april 2012 afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag namen ook af.

In april 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume vrijwel gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar.

In april 2012 heeft de transportmiddelenindustrie meer af- en omgezet dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Ook de waarde van de ontvangen orders nam toe.

De ondernemers in de industrie zijn in juni 2012 onverminderd somber. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,8 tegen -5,0 in mei.

Uit de conjunctuurtest van juni blijkt dat de orderpositie van bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie in juni op een hoog niveau is uitgekomen. Desondanks zijn de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie per saldo negatief over hun orderpositie, rekening houdend met de tijd van het jaar.. De ondernemers voorzien een lichte afname van de productie in de komende drie maanden, maar nauwelijks nog een verdere afname van de werkgelegenheid.

Uit de Conjunctuurtest van juni 2012 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie is afgenomen in vergelijking met mei 2012. De ondernemers verwachten voor de komende drie maanden dan ook een afname van de productie.

De conjunctuurtest van juni 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn de orderontvangsten opnieuw iets teruggelopen. De ondernemers beoordelen hun orderportefeuille nog altijd als te klein en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn nog steeds somber, maar minder dan een maand eerder.

Voor het eerst dit jaar verwachten ondernemers in de transportmiddelenindustrie een negatieve ontwikkeling van de productie. Dit blijkt uit uitkomsten van de Conjunctuurtest van juni 2012. In de eerste vijf maanden van dit jaar toonden de ondernemers zich per saldo juist nog positief over de ontwikkeling van de productie. De verwachting voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid is in juni nog altijd positief, hoewel ook hier geldt dat de verwachting flink lager is dan die van voorgaande maanden.

De orderontvangsten in de papier- en grafische industrie zijn in de afgelopen drie maanden teruggelopen. Dat blijkt uit de Conjunctuurtest van juni 2012. Hierdoor verwachten de ondernemers een daling van het productieniveau, waardoor ook de werkgelegenheid volgens hen onder druk komt te staan.

De ondernemers in de industrie hielden in april 1 procent meer voorraad gereed product aan dan in april 2011. De toename was veel kleiner dan die in februari en maart (6 procent).

Universiteiten en hogescholen zijn in 2010 binnen de dienstensector gemiddeld de grootste gasverbruikers per vestigingsadres, gevolgd door de ziekenhuizen. Vervoersbedrijven zijn per aansluiting op het stroomnet de grootste elektriciteitsverbruikers.

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in april 2012 afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag namen ook af.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in april 2012 meer omgezet dan in april vorig jaar. Het verkoop- en productievolume waren per gemiddelde werkdag groter.

In april 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume vrijwel gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar.

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in april 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af en steeg het verkoopvolume licht.

In april 2012 heeft de transportmiddelenindustrie meer af- en omgezet dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Ook de waarde van de ontvangen orders nam toe.

De papier- en grafische industrie heeft in april 2012 minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De industrie behaalde in april 1 procent meer omzet dan in april 2011. Ook in februari en maart bedroeg de toename 1 procent.

De producten van de Nederlandse industrie waren in april 2,6 procent duurder dan een jaar eerder.

Uit de conjunctuurtest van mei blijkt dat de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie somber gestemd zijn over hun orderportefeuille. De ondernemers voorzien dan ook een afname van de productie in de komende drie maanden en tevens een afname van de werkgelegenheid.

Uit de Conjunctuurtest van mei 2012 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie is afgenomen. De ondernemers verwachten voor de komende drie maanden desondanks een toename van de productie.

De conjunctuurtest van mei 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn de orderontvangsten teruggelopen, maar wel minder dan een maand eerder. De ondernemers beoordelen hun orderportefeuille nog altijd als te klein en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn nog altijd somber.

De verwachtingen in de transportmiddelenindustrie voor de werkgelegenheid zijn positief, dit in tegenstelling tot de industrie als geheel. Dit blijkt uit cijfers uit de conjunctuurtest over de maand mei. Ondernemers in deze branche voorzien daarnaast een lichte toename van de productie.

Uit de Conjunctuurtest van mei 2012 blijkt dat een fors deel van de bedrijven in de textiel-, kleding- en leerindustrie aangeven minder orders te hebben ontvangen. Ook verwachten zij een daling van het productieniveau in de maanden mei tot en met juli van 2012. De ondernemers voorzien voor de komende maanden een stijging van de verkoopprijzen en een krimp van het personeelsbestand.

De ondernemers in de industrie hielden in maart 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in maart 2011. In februari bedroeg de toename 6 procent. De voorraden zijn al ruim een jaar groter dan een jaar eerder.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in mei 2012 verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,0 tegen -3,3 in april.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in mei verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,0 tegen -3,3 in april.

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in maart 2012 minder omgezet dan een jaar eerder. De omzet in Nederland bleef vrijwel gelijk en de verkopen aan het buitenland namen af.

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in maart 2012 hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag nam toe en ook de prijzen stegen in deze branche.

In maart 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was groter.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in maart 2012 sterk gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af.

De transportmiddelenindustrie heeft in maart 2012 iets meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders nam ook toe en de afzetprijzen stegen.

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in maart 2012 minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2011. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2012 bijna 1 procent hoger dan in maart 2011. In februari kromp de productie nog met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De industrie behaalde in maart bijna 1 procent meer omzet dan een jaar eerder. De toename was daarmee iets kleiner dan in februari, toen de omzetgroei nog iets meer dan 1 procent bedroeg.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie en een daling van het totale energieverbruik.

Om warmte te produceren is energie nodig. In dit artikel staat hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS.

De producten van de Nederlandse industrie waren in maart 3,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een stijging van de investeringen met 7 procent.

Uit de conjunctuurtest van april blijkt dat de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie somber gestemd zijn over hun orderportefeuille.

Uit de Conjunctuurtest van april 2012 blijkt dat de omvang van de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie is afgenomen.

De conjunctuurtest van april 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

De verwachtingen in de transportmiddelenindustrie voor de werkgelegenheid zijn positief, dit in tegenstelling tot de industrie als geheel.

Uit de Conjunctuurtest van april 2012 blijkt dat de orderontvangst in de hout- en bouwmaterialenindustrie verder is afgenomen.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april 2012 iets verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -3,3 tegen -2,6 in maart.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april iets verder verslechterd.

De ondernemers in de industrie hielden in februari 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in februari 2011.

Het energieverbruik in Nederland was in 2011 bijna 7 procent lager dan in 2010. De zachte winter, de lagere productie van elektriciteit en de geringere productie van de petrochemische industrie zijn hiervan de oorzaken.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in februari 2012 meer omgezet dan in de vergelijkbare maand van het jaar ervoor. In dit schrikkeljaar had februari een werkdag meer.

In februari 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet dan een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie is in februari 2012 gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en het omzetvolume daalden zelfs sterk.

De transportmiddelenindustrie heeft in februari 2012 minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders nam eveneens af.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2012 lager dan een jaar eerder. Ook lagen de afzet en productie per gemiddelde werkdag ver onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder.

In februari 2012 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie minder omzet geboekt dan een jaar eerder. Hogere afzetprijzen en een werkdag meer konden de omzet niet doen stijgen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2012 ruim 3 procent lager dan in februari 2011.

De producten van de Nederlandse industrie waren in februari 4,8 procent duurder dan een jaar eerder. In januari was de toename 5,5 procent. De prijsstijging in de industrie is het laatste halfjaar geleidelijk kleiner geworden.

In januari 2012 hebben ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie iets meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet in het binnenland nam toe terwijl de export afnam.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2012 meer omgezet dan een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

In januari 2012 heeft de transportmiddelenindustrie minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook nam de waarde van de orderontvangsten af.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart 2012 verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -2,6 tegen -1,5 in februari.

De ondernemers in de industrie hielden in januari 2012 bijna 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in januari 2011. In december 2011 was dat ruim 8 procent meer. De voorraden zijn al meer dan een jaar groter dan een jaar eerder, maar de toename is de laatste maanden minder fors.

De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn opvallend positief in de transportmiddelenindustrie. Ondernemers in deze branche voorzien een toename van zowel de productie als de werkgelegenheid in deze periode. De werkvoorraad nam in maart van dit jaar opnieuw licht toe. Bedrijven in deze branche zijn wel negatief over de omvang van hun huidige orderportefeuille.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -2,6 tegen -1,5 in februari.

De Conjunctuurtest van maart 2012 laat een somber beeld zien van de meubelindustrie. Volgens de ondernemers is hun orderpositie ontoereikend. Per saldo verwacht ruim 8 procent van hen een afname van de productie in de komende drie maanden. Ruim een kwart verwacht dan ook een afname van de personeelssterkte in deze branche. De meubelindustrie maakt, in termen van omzet, slechts één procent uit van de totale industrie.

Uit de Conjunctuurtest van maart 2012 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie licht is afgenomen. De ondernemers verwachten voor de komende drie maanden een toename van het productieniveau en een stijging van de personeelssterkte in hun branche.

De conjunctuurtest van maart 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn de orderontvangsten echter iets toegenomen, maar de productie nam nog wel iets verder af. Voor de komende periode zijn de verwachtingen van de ondernemers voor de productie wel positief. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn iets minder ongunstig dan in februari. Verder wordt er een lichte daling van de afzetprijzen verwacht.

Bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn somber gestemd. Zij oordelen nog negatiever dan in februari over de omvang van hun orderportefeuille. Bijna één vijfde van de ondernemers in deze branche verwacht een stijging van de verkoopprijzen de komende drie maanden. In de totale industrie verwacht daarentegen 5 procent van de bedrijven een stijgende verkoopprijs. De voedings- en genotmiddelenindustrie maakt, in termen van omzet, ongeveer een kwart uit van de totale industrie.

In januari 2012 hebben ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie iets meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet in het binnenland nam toe terwijl de export afnam.

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in januari 2012 flink hoger dan een jaar eerder. De producten van de branche werden tegen een hogere prijs van de hand gedaan.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in januari 2012 meer omgezet dan een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie is in januari 2012 gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en het omzetvolume lieten daarentegen een lichte daling zien.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2012 bijna 2 procent lager dan in januari 2011.

In januari 2012 heeft de transportmiddelenindustrie minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook nam de waarde van de orderontvangsten af.

De meubelindustrie heeft in januari 2012 meer omzet behaald dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

In januari 2012 is een huishouden per maand aan gas en elektriciteit gemiddeld 156 euro kwijt. Dat is 13 euro meer dan een jaar eerder.

De prijzen van aardolie, aardgas en steenkool waren in 2011 fors hoger dan een jaar eerder. Dat hangt samen met de wereldwijd toenemende vraag naar energie, de aardbeving in Japan en de minder gunstige euro-dollarkoers.

De afzetprijzen van de industrie waren in januari 5,5 procent hoger dan in januari 2011. In december waren de producten van de industrie 6,0 procent duurder dan een jaar eerder. De laatste maanden is de toename geleidelijk wat minder groot geworden.

In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is bijna 10 procent van het elektriciteitsverbruik en ongeveer evenveel als in 2010.

De ondernemers in de industrie hielden in december bijna 7 procent meer voorraad gereed product aan dan in december 2010.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in februari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,5 tegen -1,4 in januari.

In december 2011 hebben ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het aantal verkochte als geproduceerde eenheden toe.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in december 2011 meer omgezet, maar minder geproduceerd dan een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders in de chemische industrie was voor de derde maal op rij lager, terwijl bij de farmaceutische industrie er, na de flinke daling van vorige maand, een licht herstel te zien is.

Net als in de voorgaande maanden heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie in december 2011 meer omzet gerealiseerd dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter.

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie steeg in december 2011 licht ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De productie- en omzetvolumes lieten daarentegen een daling zien

De transportmiddelenindustrie heeft in december 2011 meer omgezet dan het jaar ervoor. De waarde van de orderontvangsten nam echter af.

In december 2011 is in de papier- en grafische industrie minder omgezet dan in december 2010. Ook het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2011 ruim 1 procent groter dan in december 2010. In november produceerde de industrie nog 1 procent minder dan een jaar eerder.

Producten van de industrie waren in december 6 procent duurder dan in december 2010. De toename is kleiner dan in november, toen de prijzen bijna 8 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari 2012 nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 in januari tegen -1,3 in december 2011.

Uit de Conjunctuurtest van januari 2012 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie flink is toegenomen.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 tegen -1,3 in december.

Bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn somber gestemd. Zij verwachten de komende drie maanden een afname van zowel de productie als de werkgelegenheid in de branche.

Uit de Conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat een fors deel van de bedrijven in de textiel-, kleding- en leerindustrie aangeeft minder orders te hebben ontvangen.

De ondernemers in de industrie hielden in november bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in november 2010. De toename was daarmee ongeveer even groot als in oktober.

Bedrijven in de transportmiddelenindustrie zijn licht positief gestemd. Zij verwachten in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van de productie.

De conjunctuurtest van januari 2012 laat een aanhoudend pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Tussen 2004 en 2010 was het gemiddeld jaarverbruik van elektriciteit in particuliere woningen redelijk stabiel. In 2010 was er over alle woningtypen gerekend een lichte stijging met 50 kilowattuur (kWh) naar gemiddeld 3 300 kWh. De toegenomen energie-efficiëntie van elektrische apparaten en verlichting wordt blijkbaar teniet gedaan door een toename in het gebruik van deze apparatuur. Het gas- en elektriciteitsverbruik per woning was het laagst in stedelijke gebieden.

In de voedings- en genotmiddelenindustrie was in november 2011 de omzet hoger ten opzichte van een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was groter en ook het productievolume per gemiddelde werkdag nam toe.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in november 2011 meer omgezet dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was zowel de productie als het verkoopvolume minder.

In november 2011 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume kleiner dan dat in dezelfde maand vorig jaar.

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie is in november 2011 gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume liet ook een kleine stijging zien.

In november 2011 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie meer omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2010. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume bleef vrijwel gelijk.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november ruim 1 procent kleiner dan in november 2010.

In november 2011 heeft de transportmiddelenindustrie wederom meer omgezet dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was eveneens groter.

Producten van de industrie waren in november bijna 8 procent duurder dan in november 2010. De toename is vrijwel gelijk aan die in oktober.

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie ontevreden zijn over de werkvoorraad.

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie minder ontevreden zijn over de orderportefeuille.

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat pessimisme overheerst in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie.

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de transportmiddelenindustrie is toegenomen. Desondanks zijn de ondernemers ontevreden over de werkvoorraad.

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat de orderontvangst in de hout- en bouwmaterialenindustrie verder is afgenomen. Het pessimisme bij de ondernemers over een productieafname is in drie jaar niet zo groot geweest.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -4,8 in november naar -1,3 in december.

De ondernemers in de industrie hielden in oktober bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in oktober 2010. De toename was gelijk aan die in september. De voorraden zijn al bijna een jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

In oktober 2011 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet behaald dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het omzetvolume vrijwel gelijk, de gemiddelde dagproductie nam echter toe.

In oktober 2011 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet dan een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume groter.

De transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was eveneens groter.

In 2010 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 118 miljard KWh. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

In oktober 2011 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet behaald dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het omzetvolume vrijwel gelijk, de gemiddelde dagproductie nam echter toe.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in oktober 2011 meer omgezet dan in de dezelfde maand van het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume echter af en was ook het productievolume kleiner.

In oktober 2011 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet dan een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume groter.

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie was in oktober 2011 vrijwel gelijk aan die in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume was iets kleiner, maar daar stond tegenover dat het productievolume iets groter was.

De transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was eveneens groter.

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in oktober 2011 hoger dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af, maar bleef het omzetvolume vrijwel gelijk.

De industrie behaalde in oktober bijna 7 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Uit de Conjunctuurtest van november 2011 blijkt dat bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie de orderportefeuille hebben zien krimpen. Er heerst ontevredenheid over de werkvoorraad.

Uit de Conjunctuurtest van november 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie ontevreden zijn over de omvang van de orderportefeuille.

Uit de Conjunctuurtest van november 2011 blijkt er dat pessimisme overheerst in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn ontevreden over de werkvoorraad.

Uit de Conjunctuurtest van november 2011 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de transportmiddelenindustrie is gekrompen.

In de meubelindustrie zijn de ondernemers ontevreden over hun werkvoorraad. Dat blijkt uit de Conjunctuurtest van november 2011.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verder verslechterd.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verder verslechterd. Met name over de toekomstige productie waren de producenten negatiever.

De ondernemers in de industrie hielden in september 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in september 2010.

De afzetprijzen van de industrie waren in oktober ruim 8 procent hoger dan in oktober 2010. Daarmee was de prijsstijging kleiner dan die in de voorgaande maanden. In augustus en september waren de prijzen bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 5 procent meer te investeren dan in 2011.

Al vanaf begin 2011 laat de transportmiddelenindustrie forse groeicijfers zien. In het derde kwartaal was de productie bijna 20 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Lage productiewaarden in 2010 en een toename van de export in 2011 lagen hier aan ten grondslag. De vooruitzichten zijn echter minder positief.

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd.

CBS en LEI publiceren reeds informatie over het totale gasolieverbruik door de landbouw. Dit artikel beschrijft in hoeverre dit verbruik kan worden uitgesplitst naar verbruik in mobiele werktuigen (tractoren) en overig verbruik (verwarming). Alles bij elkaar schatten het CBS en het LEI, dat het verbruik van gasolie voor verwarming door de landbouw ligt tussen de 0,3 en 0,5 PJ.

In de voedings- en genotmiddelenindustrie is in september 2011 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was iets kleiner dan een jaar eerder, terwijl het productievolume toenam.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in september 2011 fors meer omgezet dan in de vergelijkbare maand van het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume groter en het productievolume nagenoeg even groot.

In september 2011 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume vrijwel gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar.

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie was in september 2011 vrijwel gelijk vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en het omzetvolume lieten een lichte daling zien.