Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021
 2. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 3. Vier grootste zorgsectoren boekten 12 procent hoger resultaat in 2021
 4. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 5. Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld
 6. Met lager inkomen slechtere mondgezondheid en minder naar tandarts
 7. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 8. Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog
 9. Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk
 10. Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers
 11. Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders
 12. Oversterfte in oktober
 13. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 14. 38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding
 15. 36 duizend jongeren in de jeugdhulp slapen niet thuis
 16. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 17. 1420 mensen overleden aan COVID-19 in tweede kwartaal
 18. Bijna 100 duizend jongeren halfwees
 19. In september in drie van de vier weken oversterfte
 20. Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico
 21. Meer mensen overleden na een val
 22. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 23. Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021
 24. Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie
 25. Meer mannen vermoord in 2021
 26. Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling
 27. In augustus opnieuw oversterfte in alle weken, wel iets gedaald
 28. In juli opnieuw oversterfte in alle weken
 29. Ruim 1 op de 10 gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden
 30. Maatschappelijke diensttijd 2021
 31. 3480 mensen overleden aan COVID-19 in eerste kwartaal
 32. Verkenning Energietransitie en Gezondheid
 33. Minder inwoners verdronken in 2021
 34. Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest
 35. Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag
 36. Oversterfte in alle weken van juni
 37. Zorguitgaven stegen in 2021 met 7,6 procent
 38. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 39. Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte
 40. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 41. In 2020 bijna 230 duizend minder mensen opgenomen in het ziekenhuis
 42. In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten
 43. In mei oversterfte, behalve in de laatste week
 44. Mentale gezondheid jongeren afgenomen
 45. Hoe betalen wij voor de zorg?
 46. Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart
 47. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 48. 18- tot 35-jarigen bewogen minder in 2021
 49. In april oversterfte, begin mei niet meer
 50. Migrantenouderen in Nederland
 51. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 52. Minder jongeren met gesloten jeugdzorg
 53. Jeugdhulp 2021
 54. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 55. Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld
 56. 1 859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020
 57. Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen
 58. Zingeving
 59. Geluksgevoel bij jongvolwassenen afgenomen
 60. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 61. Minder verkeersdoden in 2021
 62. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 63. Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte
 64. In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden
 65. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 66. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 67. 42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten
 68. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 69. Overgewicht, roken en alcoholgebruik nauwelijks gedaald sinds 2018
 70. Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021
 71. Sterfte in februari onder verwacht niveau
 72. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 73. Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht
 74. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 75. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 76. Sterfte in week 6 lager dan verwacht
 77. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 78. Sterfte in week 5 op verwacht niveau
 79. Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4
 80. Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat
 81. In 3e kwartaal 2021 overleden 953 mensen aan COVID-19
 82. Sterfte in week 3 bijna 150 lager dan verwacht
 83. Vaker online afspraak met arts
 84. 10 procent meer mensen overleden dan verwacht in 2021
 85. Sterfte lager dan verwacht in week 2
 86. Sterfte verder gedaald in week 1
 87. Sterfte eind december gedaald