Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende
 2. Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties
 3. 1 862 zelfdodingen in 2023
 4. Meer jongeren met jeugdhulp, vooral meer tienermeiden
 5. Jeugdhulp 2023
 6. Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland
 7. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023
 8. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving
 9. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
 10. 684 verkeersdoden in 2023
 11. Bijna 1 op de 10 dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg
 12. Vader en moeder op leeftijd
 13. 30,6 duizend dakloze mensen in Nederland
 14. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 15. De regionale economie 2023
 16. HSMR 2022 Methodological Report
 17. Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken
 18. Nederlanders kiezen bij een kwart van de hoofdmaaltijden voor vegetarisch
 19. Obesitas afgelopen 40 jaar verdrievoudigd
 20. Covid-vaccinatiestatus en sterfte
 21. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 22. Voeding in de Gezondheidsenquête
 23. Bijna 1 op de 3 huishoudens met haard of kachel stookte meer in 2023
 24. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 25. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 26. Afstand tot huisarts licht toegenomen sinds 2008
 27. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020