Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. 18- tot 35-jarigen bewogen minder in 2021
 2. In april oversterfte, begin mei niet meer
 3. Migrantenouderen in Nederland
 4. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 5. Minder jongeren met gesloten jeugdzorg
 6. Jeugdhulp 2021
 7. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 8. Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld
 9. 1 859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020
 10. Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen
 11. Zingeving
 12. Geluksgevoel bij jongvolwassenen afgenomen
 13. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 14. Minder verkeersdoden in 2021
 15. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 16. Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte
 17. In 2021 ruim 19 duizend mensen aan COVID-19 overleden
 18. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 19. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 20. 42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten
 21. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 22. Overgewicht, roken en alcoholgebruik nauwelijks gedaald sinds 2018
 23. Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021
 24. Sterfte in februari onder verwacht niveau
 25. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 26. Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht
 27. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 28. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 29. Sterfte in week 6 lager dan verwacht
 30. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 31. Sterfte in week 5 op verwacht niveau
 32. Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4
 33. Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat
 34. In 3e kwartaal 2021 overleden 953 mensen aan COVID-19
 35. Sterfte in week 3 bijna 150 lager dan verwacht
 36. Vaker online afspraak met arts
 37. 10 procent meer mensen overleden dan verwacht in 2021
 38. Sterfte lager dan verwacht in week 2
 39. Sterfte verder gedaald in week 1
 40. Sterfte eind december gedaald