Bedrijven

Artikelen bedrijven

Eén op de drie (32 procent) Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben. Daarentegen geeft 36 procent aan de bedrijfsvoering niet of nauwelijks te hebben gedigitaliseerd. Kleine bedrijven zijn minder ver met digitalisering dan grote bedrijven.

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2020 uit op 6,4, vrijwel gelijk aan een kwartaal eerder.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in januari 2020 toegenomen. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

In 2019 zijn ruim 207 duizend bedrijven opgericht, dat zijn er 23 duizend meer dan in 2018. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief.

Het producentenvertrouwen industrie is in januari gedaald..

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) had 20 procent behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf 24 procent aan een financieringsbehoefte te hebben.

In het derde kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten 455 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is bijna 20 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018.

In november was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,7 procent groter dan in november 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in 2019 iets toegenomen. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

Toelichting op de revisie van de R&D statistiek voor statistiekjaren 2013-2017.

Het koppelen van domeinnamen van websites aan juridische bedrijfseenheden

Het producentenvertrouwen industrie is in december nauwelijks veranderd.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 67,8 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent groter dan in oktober 2018.

Het aantal winkelvestigingen is in het afgelopen decennium met ruim 11 procent gedaald. Er zijn vooral minder winkels in dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding dan in 2010.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

In het derde kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling bijna 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 16,7 miljard euro uit aan Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot.

Een studie naar de export van digitale activiteiten

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2019 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,1 procent groter.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Het producentenvertrouwen industrie is in november minder positief.

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,0 procent groter dan in september 2018.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het vierde kwartaal lager uit dan in het voorgaande kwartaal. Desondanks zijn ondernemers nog steeds bovengemiddeld positief gestemd.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauweliks veranderd in oktober. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

Het producentenvertrouwen industrie is in oktober nauwelijks veranderd.

In het tweede kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten bijna een half miljard euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is meer dan ooit tevoren.

In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2 procent groter dan in augustus 2018.

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verviervoudigd tot ruim 1 miljard euro.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauweliks veranderd.

De toegevoegde waarde van niet-financiële midden- en kleinbedrijven nam in 2018 toe met 5,4 procent.

Het producentenvertrouwen industrie is in september gedaald.

De groothandel creëerde in 2017 ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde dankzij de export van goederen en diensten. Dat is 16,5 procent van wat Nederland verdiende aan export.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan in juli 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald in augustus.

In het tweede kwartaal van 2019 was de omzet 3,7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee stijgt de omzet in deze sector al tien kwartalen op rij. Het goederenvervoer over de weg, de post- en koeriersbedrijven, en de dienstverlening in de luchtvaart droegen hier het meest aan bij.

Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of hardwaretokens. Daarnaast daalt het aantal ICT-veiligheidsincidenten door een aanval van buitenaf.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen werkzaam.

Het producentenvertrouwen industrie is in augustus niet veranderd.

In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,1 procent groter dan in juni 2018.

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 ervaart nog steeds een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauwelijks veranderd.

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven, 20 procent meer dan het vorige record uit 2017

In de business economy waren er aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden.

Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen.

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,9 procent groter dan in mei 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in juni.

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg bijna 1,4 miljard euro in 2018. Dat is 9 procent meer dan in 2015.

Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 61,4 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in mei.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2019 4,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Koeriersbedrijven zetten ruim 13 procent meer om.

De omzet van de detailhandel was in het eerste kwartaal van 2019 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,6 procent hoger.

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen.

Analyse van seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden bij steekproef- versus BTW data

In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent groter dan in maart 2018.

Producenten in de industrie hebben in het eerste kwartaal van 2019 4,0 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De omzet nam voor het eerst na het derde kwartaal van 2016 af.

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018.

Het ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal van 2019 iets hoger dan een kwartaal eerder. Na twee kwartalen van afname nam het vertrouwen licht toe.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen in april.

Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het management presteren beter. Een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf gaan vaak samen met een hogere managementkwaliteit van de leiding.

Dit rapport presenteert de resultaten van een beschrijvend onderzoek van de samenhang tussen de kwaliteit van het management van bedrijven, gedrag en kenmerken van de CEO, bedrijfsprestaties en internationale ontplooiing.

Nederlandse consumenten kochten in 2018 voor ongeveer 1,6 miljard euro (exclusief btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 17 procent meer dan in 2017.

Het producentenvertrouwen industrie is in april 2019 toegenomen.

In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,5 procent groter dan in februari 2018.

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van sociale media voor statistiek voor bedrijven.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in maart.

Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal bedrijfsvestigingen in de bouwnijverheid bijna 182 duizend, een recordaantal.

Het producentenvertrouwen industrie is nauwelijks veranderd in maart 2019.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2018 uit op 255,0 miljard euro.

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan in januari 2018.

In dit rapport worden de resultaten van het e-commerce onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019 belicht.

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg het nettoresultaat van de grote ondernemingen 18,1 miljard euro.

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,8 procent.

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2018 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 36,1 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het vierde kwartaal van 2018 uit op 50,1 procent.

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de netto-omzet van grote ondernemingen 135,8 miljard euro.

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2018 bedroeg voor de grote ondernemingen de waarde van de voorraden van grond- en hulpstoffen en gereed product 39,3 miljard euro.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in februari.

In het vierde kwartaal van 2018 was de omzet van de groothandel 4,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

De omzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2018 3,2 procent hoger dan een jaar eerder. Het verkoopvolume was ook hoger, maar het verschil met een jaar eerder was kleiner dan bij de kwartaalcijfers van de voorgaande twee jaar.

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2018 8,4 procent hoger dan een jaar eerder. IT-dienstverleners zetten 8,5 procent meer om.

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. De stijging is toe te schrijven aan een positiever over de voorraden.

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2018 met 10,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de omzet met ruim 10 procent.

In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent groter dan in december 2017.

De invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie in de periode 2000-2010.

Producenten zetten in het vierde kwartaal van 2018 1,8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat percentage was kleiner dan in de voorgaande zeven kwartalen.

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder. Toch ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarig gemiddelde.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in januari.

In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het merendeel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven opgeheven: bijna 107 duizend.

Het meten van online platformen: definities, actoren en statistische uitdagingen

Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019.

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf 24 procent in een enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering.

Nederlandse consumenten kochten in het derde kwartaal van 2018 voor ongeveer 406 miljoen euro (exclusief btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 14 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017.

In november was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,8 procent groter dan in november 2017.

In 2018 zijn 3 144 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 4,5 procent minder dan in 2017.

Het producentenvertrouwen industrie steeg in december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in november naar 7,5 in december.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, nettoresultaat tweede kwartaal 2018

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen, tweede kwartaal 2018.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet tweede kwartaal 2018

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op een recordwinst van 67,2 miljard euro. Dat was 4,7 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal in 2017.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,4 procent groter dan in oktober 2017.

In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. In het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven.

De relatie tussen sentimentsindicatoren en realisaties per COROP-gebied: statistisch-economische en methodische achtergronden.

Het aantal bedrijven dat technologisch innoveerde is in de periode 2014-2016 toegenomen naar bijna 20 duizend, bijna duizend meer dan in de periode 2012-2014.

In november 2018 zijn er 13 bedrijven meer failliet verklaard dan een maand eerder.

De omzet in de groothandel was in het derde kwartaal van 2018 4,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Vooral de oliehandel en de handel in bouwmaterialen zetten meer om.

Nederland telt in 2018 een recordaantal kapperszaken. Het aantal mensen dat als kapper werkt nam de afgelopen tien jaar echter niet toe. Bijna de helft van alle kappers is zelfstandig ondernemer.

Producenten in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018. Ook verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017.

Het producentenvertrouwen steeg in november 2018.

De extra omzet voor de feestdagen voor de detailhandel in december was in de afgelopen drie jaar ruim 22 procent en in november bijna 4 procent. Speelgoedwinkels zetten in november en december meer dan twee keer zoveel om als in andere maanden.

De auto- en motorbranche noteerde in het derde kwartaal van 2018 opnieuw een omzetstijging

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,3 procent kleiner dan in september 2017.

Producenten in de industrie zetten in het derde kwartaal van 2018 8,3 procent meer om. De verwachtingen voor 2019 van producenten in de industrie zijn positief.

De verwachtingen van ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven voor 2019 zijn positief. Bedrijven verwachten meer om te zetten en meer te investeren, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

In oktober 2018 zijn er 40 bedrijven meer failliet verklaard dan in september.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 opnieuw nauwelijks.

In het tweede kwartaal van 2018 zetten EU-webwinkels 18 procent meer om in Nederland dan een jaar eerder. Nederlandse consumenten kochten in het kwartaal voor 455 miljoen euro bij Europese webshops.

Investeringen zijn in augustus 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016

Multinationals genereerden 30 procent van de 635 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2016.

Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau na 2000.

In 2017 nam de productiviteit van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met 1,3 procent toe. Dit is de laagste groei in vier jaar.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks.

Een vijfde van de export van de Nederlandse industrie bestaat uit producten die de bedrijven niet zelf maken, maar meeleveren met hun eigen producten. Dit fenomeen staat bekend als carry-along trade.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2018 uit op 56,8 miljard euro.

Investeringen zijn in juli 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen, tweede kwartaal 2018.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet tweede kwartaal 2018

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, nettoresultaat tweede kwartaal 2018

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw iets toegenomen.

De omzet van de groothandel nam in het tweede kwartaal van 2018 toe met 5,3 procent. Vooral de groothandel in brandstoffen groeide sterk met 22,4 procent.

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal met 8,6 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de ingenieurs zetten meer om.

Het producentenvertrouwen ging van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus.

De omzet van de auto- en motorbranche steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 7,2 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder

Investeringen zijn in juni 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

De rol van verschillende typen bedrijven (MKB, grootbedrijf) in de Nederlandse economie, 2012, methode en resultaten.

In het tweede kwartaal van 2018 zette de industrie 6,7 procent meer om. In het kwartaalbeeld industrie staat verder dat vooral de aardolie-industrie een grote omzetgroei boekte.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) aan het begin van het derde kwartaal van 2018 blijkt dat steeds meer ondernemers te maken hebben met een tekort aan personeel, waardoor ze worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten. Het ondernemersvertrouwen ligt al sinds begin 2017 rond het huidige hoge niveau van 15,0.

In 2017 waren er bijna 8 500 snelgroeiende bedrijven met meer dan 10 werknemers. Deze bedrijven groeiden minimaal 10 procent per jaar in personeel in de afgelopen 3 jaar.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen.

Cosmeticaverkopen groeiden in de periode 2014-2016 met bijna 4 procent per jaar naar 3,3 miljard euro. Het grootste deel van de omzetgroei kwam door webwinkels.

Het rapport Het industriële landschap van Nederland beschrijft het belang en de regionale verspreiding van de industrie.

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Het producentenvertrouwen ging van 7,7 in juni naar 6,3 in juli.

Nederlandse consumenten kochten in het eerste kwartaal van 2018 voor circa 400 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels gevestigd in de Europese Unie.

Methodological departments of national statistical institutes should adopt formal quality certification for ISO 9001.

Investeringen zijn in mei 2018 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.

National statistical institutes should adopt formal quality certification, e.g. ISO or EFQM.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald.

Het producentenvertrouwen ging van 9,8 in mei naar 7,7 in juni.

Ruim 500 bedrijven met meer dan 50 medewerkers verplaatsen in de periode 2014-2016 activiteiten naar het buitenland.

De winst van niet-financiële bedrijven was in het eerste kwartaal van 2018 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De winst kwam uit op 59,8 miljard euro.

Investeringen zijn in april 2018 ruim 11 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald.

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Op de Waddeneilanden is het aantal winkels en horecazaken per inwoner het hoogst van alle gemeenten.

Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei.

Bedrijven in de industrie verwachten in 2018 meer te investeren. Ze investeren vooral in machines.

Investeringen zijn in maart 2018 bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzet van de bouwnijverheid is weer gestegen in het eerste kwartaal van 2018

In tien jaar is het aantal markthandelaren in voedsel met Amsterdam als vestigingsplaats verdubbeld.

De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal van 2018 met 3 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder.

Transitivity of price indices is advocated and various ways to construct these are shown.

Dit position paper geeft aan hoe het CBS de inzichten van de Complexiteitstheorie kan toepassen in officiële statistieken.

Hoogste aantal ondernemers sinds start van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2008 verwacht een toename van het personeel in het tweede kwartaal van 2018.

In april 2018 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in maart.

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Onderzoek onder bedrijven in Nederland die cacao(producten) verwerken naar in de afzet van duurzaam gecertificeerde cacao.

Het producentenvertrouwen ging van 9,5 in maart naar 8,2 in april.

Investeringen zijn in februari 2018 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Nieuwsbericht 124 duizend stellen hebben samen een bedrijf

In maart 2018 zijn er 34 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari. De meeste faillissementen in maart zijn uitgesproken in de handel.

In de afgelopen tien jaar gingen bijna 28 duizend bedrijven met werknemers failliet. Dat trof ongeveer 422 duizend personen.

Het aantal bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent toegenomen tot 77 duizend

Interactieve kaartem van bedrijfsvestigingen per COROP-gebied en naar bedrijfstak

Het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in maart.

Investeringen zijn in januari 2018 ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Laagste aantal faillissementen van deze eeuw in februari 2018.

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

Investeringen zijn in december 2017 iets lager dan een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemers, op recordhoogte.

In januari is het aantal faillissementen gestegen met 5.

Van de Nederlandse bedrijven (met minimaal tien werkzame personen) had twee derde in 2017 een snelle internetverbinding

In 2017 was het verschil tussen het aantal nieuw opgerichte en gestopte bedrijven 73 duizend, het hoogste sinds 2009.

Het onderzoek gaat in op definitieverschillen en verschillen in dataverzameling.

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

Investeringen zijn in november 2017 8,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal bedrijven in Nederland per 1 januari 2018

In 2017 laagste aantal faillissementen na 2000.

Het producentenvertrouwen ging van 9,1 in november naar 8,9 in december.

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

In oktober was het volume van de investeringen ruim 8 procent groter dan in oktober 2016.

Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar.

Routinematigheid van werk en het beroepsniveau van werknemers

Buitenlandse multinationals en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen.

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld.

In november zijn er 8 bedrijven minder failliet verklaard dan in oktober.

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Het producentenvertrouwen bereikte met 9,1 de op een na hoogste stand ooit.

Onderzoek naar de geschiktheid van web-gebaseerde tekstanalysemethoden om bedrijven te typeren.

In september was het volume van de investeringen 4,7 procent groter dan in september 2016.

Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 groei van omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Fitnessbranche in 2015 omzet van 0,7 miljard euro. Ruim 2,2 miljoen leden beoefenden hun sport bij een fitnesscentrum.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen in oktober.

Innovation and Productivity of Dutch Firms: A Panel Data Analysis

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks.

Het aantal taxibedrijven is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld.

In augustus was het volume van de investeringen 8,4 procent groter dan in augustus 2016.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets gestegen.

Nederland telt ruim 11 duizend marktkramen.

Het producentenvertrouwen steeg van 5,4 in augustus naar 8,5 in september.

Nieuwsbericht start CBS Urban Data Center/Den Haag

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

In juli was het volume van de investeringen 9,3 procent groter dan in juli 2016.

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald.

Uitvaartbedrijven waren in 2015 goed voor een (netto) omzet van 1,15 miljard euro

Het producentenvertrouwen daalde van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus.

Het aantal kledingzaken in de winkelstraat daalt de laatste jaren.

De investeringen in woningen en personenauto’s namen wel toe.

Aan het begin van het derde kwartaal krijgen steeds meer bedrijven te maken met personeelstekort

Na twee maanden met een een stijging, is het aantal faillissementen in juli weer gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 3,3 procent hoger dan in juni 2016.

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2016 verder toegenomen.

Het producentenvertrouwen daalde van 7,2 in juni naar 6,6 in juli.

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa bijna 17 procent groter dan in mei 2016.

Nederlandse niet-financiële bedrijven hebben in 2015 ongeveer 51 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in mei 3,9 procent hoger dan in mei 2016.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen in juni.

Van de 25 grote gemeenten heeft Maastricht de meeste winkels per hoofd van de bevolking.

Cijfers over ICT, R&D, innovatie, sociale media

Het producentenvertrouwen steeg van 6,1 in mei naar 7,2 in juni.

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

Een op de vier ICT-bedrijven zei aan het begin van het 2e kwartaal minder te kunnen produceren door personeelstekort.

De Nederlandse ICT-sector vertoonde in de periode 2011-2015 een sterkere groei dan de economie als geheel.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,4 procent kleiner dan een jaar eerder.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is ruim verviervoudigd.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is met 17 gestegen in mei 2017.

Het aantal kaaswinkels is de afgelopen tien jaar met ruim een kwart gestegen.

Het producentenvertrouwen daalde van 8,3 in april naar 6,1 in mei.

Vergeleken met het laatste kwartaal nam het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal van dit jaar toe

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2015 bijna 7,7 miljard euro gespendeerd aan R&D

Het aantal makelaars is met ruim 10 procent toegenomen sinds 2010

In maart was het volume van de investeringen 12,3 procent groter. Er werd aanzienlijk meer in woningen geïnvesteerd.

De ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal van 2017

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald in april 2017.

Het producentenvertrouwen steeg van 7,8 in maart naar 8,3 in april.

Familiebedrijven realiseerden bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven.

In februari was het volume van de investeringen 3,4 procent groter. De investeringen in woningen groeiden aanzienlijk.

In maart 2017 zijn er 11 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari 2017.

Industrie produceert meer in februari. De stijging is groter dan in januari.

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar sterk veranderd.

Het aantal winkelvestigingen is in de afgelopen tien jaar met 4,4 procent gedaald.

Vertrouwen producenten industrie opnieuw hoger.

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,4 procent groter dan in januari 2016.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari hoger en een jaar eerder.

Minder faillissementen in februari.

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Vertrouwen producenten industrie neemt opnieuw toe.

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Krimp investeringen in december.

De stand van het ondernemersvertrouwen Nederland in het eerste kwartaal van 2017

Iets minder faillissementen in januari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,7 procent hoger.

Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Importeurs van nieuwe personenauto’s hebben in 2016 ruim 5 procent minder omgezet dan in het jaar daarvoor

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Het producentenvertrouwen steeg van 4,7 in december naar 6,0 in januari.

In 2016 gingen 1 545 particulieren failliet.

Ook in november lagere groei investeringen

In 2016 laagste aantal faillissementen in 8 jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

De brutowinst van niet-financiële bedrijven liep in het derde kwartaal op tot 53,2 miljard euro.

lagere groei investeringen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

De gemiddelde dagproductie van de industrie stijgt verder in oktober, sterkste groei bij transportmiddelen.

Aantal faillissementen stijgt aanzienlijk

Aantal startende exporteurs in het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het belang van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Nederlandse export

De totale omzet van fysieke speelgoedwinkels lag in 2015 bijna 35 procent onder het niveau van het topjaar 2008.

Van alle buitenlandse bedrijven in Nederland voegen Amerikaanse ondernemingen het meeste toe aan de economie.

De detailhandel heeft in het derde kwartaal 1,2 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2015

Producenten verwachten in 2017 meer te gaan investeren dan in 2016.

De detailhandel heeft in het derde kwartaal 1,2 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2015

Vertrouwen producenten industrie neemt iets af

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Ondernemersvertrouwen en economische verwachtingen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar

Investeringen groeien verder

Het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal en de verwachtingen voor 2017

Aantal faillissementen stabiel

Big data-analyses door bedrijven met minstens 10 werkzame personen

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 ruim 13,6 miljard euro uit aan R&D.

This discussion paper describes a method based on latent class modeling

Nederland telt ruim 50 duizend bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen.

1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle.

De indicator van het producentenvertrouwen kwam in september uit op 3,4.

De door ondernemers ondervonden belemmeringen in 2016

Het aantal familiebedrijven in Nederland. Ook naar provincie en gemeente.

Analyse resultaten grote ondernemingen, eigen vermogen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto omzet

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, netto resultaat

Analyse van de resultaten van grote bedrijven, solvabiliteit

Analyse resultaten grootste ondernemingen, rentabiliteit eigen vermogen

Analyse resultaten grote ondernemingen

Analyse van de resultaten van grote bedrijven in Nederland - voorraad

Investeringen groeien gestaag verder

Laagste aantal faillissementen in 8 jaar

Producenten industrie aanzienlijk minder positief.

Investeringen groeien verder

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

Het ondernemersvertrouwen in het derde kwartaal van 2016. Hoe denken ondernemers over de economische situatie?

In juli 2016 zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in juni.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,6 procent hoger dan in juni 2015.

De waarde van beursgenoteerde bedrijven ligt op de beursvloer ruim hoger dan de boekwaarde.

Het aantal industrievestigingen is in de periode 2010-2016 in vrijwel alle provincies teruggelopen.

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen.

Producenten industrie houden vertrouwen

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015.

Gestage groei investeringen

Het aandeel 55-plussers onder ICT’ers is in tien jaar meer dan verdubbeld.

In Limburg is het percentage bedrijven dat handelt met het buitenland het hoogst.

Vertrouwen producenten industrie neemt toe

De brutowinst van niet-financiële bedrijven was in het eerste kwartaal van 2016 49,2 miljard euro.

Meer investeringen, vooral in woningen

Forse afname industriële vestigingen in Twente

Steeds meer bedrijven in de detailhandel in Nederland verkopen online.

Aantal faillissementen daalt opnieuw

Iets meer omzet groothandel in eerste kwartaal 2016, maar groei stagneert

Groei van de omzet bij de groothandels stagneerde in het eerste kwartaal van 2016

19 duizend Nederlandse bedrijven voerden in de periode 2012-2014 technologische innovaties door

Producenten industrie aanhoudend positief

Omzetstijging bouw 5,5 procent 1e kwartaal 2015, vooruitzichten voor dit jaar positief

Groei investeringen zwakt af

De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen relatief hard toe.

De stemming van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal onveranderd positief.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald.

Uitgeverijen hebben in 2015 minder omzet behaald dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in april opnieuw toegenomen

Westland, Den Haag en Noordoostpolder tekenen voor de meeste vestigingen in de landbouw.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald in maart 2016

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in maart toegenomen, maakt CBS bekend.

De omzet van kappers en schoonheidsspecialisten is in 2015 met 4,2 procent gestegen tot ruim 2,1 miljard euro.

Investeringen groeien minder hard

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,8 procent hoger dan in januari 2015. Vooral de elektrische apparaten en farmaceutische industrie produceerden aanzienlijk meer.

In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in februari nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,2 in januari naar 3,1 in februari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het managementadviesbureau was in 2015 het populairste bedrijfstype onder startende ondernemers.

In december 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2014.

Ondernemend Nederland begint positief gestemd aan het nieuwe jaar. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal toegenomen tot ruim 9, het hoogste niveau in vierenhalf jaar.

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA) statistische informatie in kaart over de leden van ENVAQUA. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden.

Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,4 procent hoger dan in december 2014. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Een op de zes nieuwe bedrijven in Nederland werd in 2014 opgericht door iemand met tenminste één niet-Nederlandse nationaliteit.

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken. Ouderen zijn vaker, jongeren minder vaak actief op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Instant messaging, zoals WhatsApp neemt toe.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in januari licht toegenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral positiever over de voorraden en de orderportefeuille. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,0 in december naar 3,2 in januari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier.

Bijna 163 duizend bedrijven openden in 2015 voor het eerst hun deuren, terwijl bijna 100 duizend bedrijven definitief de werkzaamheden staakten.

In november 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 13,1 procent groter dan in november 2014, meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder. Dat komt doordat de investeringen in woningen en personenauto’s sterk groeiden.

In december 2015 zijn er 5 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt CBS. Ook in de drie voorgaande maanden steeg het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2015 bekend. Afgelopen jaar zijn 5 266 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is ruim een vijfde minder dan in 2014 en het laagste niveau in 7 jaar.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in december afgenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral minder positief over de toekomstige productie. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4 in november naar 3 in december. De verslechtering is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De producenten in de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn daarentegen het meest positief.

In oktober 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,9 procent groter dan in oktober 2014. De stijging is kleiner dan een maand eerder. Dat komt doordat de investeringen in woningen minder sterk groeiden en de investeringen in infrastructuur krompen. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december even gunstig als in oktober.

De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 47 procent. Dit is een afname van 0,5 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2014 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,5 procent. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 1 procentpunt hoger.

In het tweede kwartaal 2014 bedroeg het netto resultaat van de grote ondernemingen 10,2 miljard euro. Een jaar eerder was dit 6 miljard euro.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2014, maakt CBS bekend. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Bij de 1,5 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf stonden aan het eind van het derde kwartaal ruim 70 duizend vacatures open, 12 procent meer dan een jaar eerder. Ondernemers in het mkb zijn ook betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in 2016.

In november 2015 is er 1 faillissement meer uitgesproken dan in oktober, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in november toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 in oktober naar 4,0 in november. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd.

Op 23 november 2015 is in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd.

In september 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 12,1 procent groter dan in september 2014. Deze stijging is opnieuw vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen.

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid bij hun bedrijf verwachten dan die een krimp voorzien. Ook het ondernemersvertrouwen is in het vierde kwartaal ondanks een kleine afname positief.

In oktober 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 47 faillissementen meer uitgesproken dan in september. Vooral in de bouwnijverheid en horeca zijn meer bedrijven failliet verklaard.

Door Nederlandse bedrijven en instellingen werd in 2014 ruim 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D), 3 procent meer dan in 2013. Daarnaast nam ook het aantal bedrijven dat innoveert, de afgelopen jaren toe.

Sociale media zijn voor bedrijven in korte tijd uitgegroeid tot populaire communicatiemiddelen. Anno 2015 gebruikt 63 procent van de bedrijven ten minste één vorm van sociale media. In 2012 was dit nog 41 procent. Vooral bedrijven in de informatie- en communicatiebranche en in de toeristische sector maken veel gebruik van deze vormen van communicatie.

Bedrijven gebruiken hun website steeds vaker als verkoopkanaal. Bij 35 procent van de bedrijven kunnen klanten via de site bestellen, boeken of reserveren. In 2012 kon dit nog maar bij een kwart van de bedrijven. Van de reisbureaus en de logiesverstrekkers heeft bijna 90 procent een eigen website met boekingsmogelijkheden.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in oktober afgenomen ten opzichte van september, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,8 in september naar 2,4 in oktober. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden.

In augustus 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 13,2 procent groter dan in augustus 2014. Deze stijging is vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen en infrastructuur.

In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september iets gestegen ten opzichte van augustus. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,5 in augustus naar 3,8 in september.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,6 procent hoger dan in juli 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

In juni 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 22,2 procent groter dan in juni 2014.

Ondernemers zijn aan het begin van het derde kwartaal positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen bereikte, na een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013, het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2011.

In juli 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, ongeveer evenveel faillissementen uitgesproken als in juni, meldt CBS. Het aantal faillissementen staat de afgelopen twee maanden op het laagste niveau sinds januari 2009.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie valt iets terug in juli, maar hun stemming blijft positief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

In mei 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in mei 2014, meldt CBS. Deze stijging is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2014, zo maakt CBS bekend. In april was de productie 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn.

In juni 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 35 faillissementen minder uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt hiermee aan.

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter gaan gebruiken.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie neemt verder toe. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4,1 in mei naar 4,6 in juni. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd.

In april 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent groter dan in april 2014. Deze stijging is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen en vrachtauto’s.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 0,9 procent hoger dan in april 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. In maart was de productie 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 84 minder dan in april.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is verder toegenomen, maakt CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,3 in april naar 4,1 in mei. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd.

In maart 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 14,3 procent groter dan in maart 2014, meldt CBS vandaag. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in woningen, infrastructuur en vrachtauto’s.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,6 procent hoger dan in maart 2014, zo maakt het CBS vandaag bekend. Dat is de eerste stijging na vijf maanden met krimp.

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is aanzienlijk toegenomen, maakt het CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 1,4 in maart naar 3,3 in april. Bijna is in een maand de daling van de afgelopen drie maanden weer goed gemaakt.

In februari 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,2 procent groter dan in februari 2014, meldt het CBS vandaag. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in woningen en vrachtauto’s. Het is de zesde maand op rij dat de investeringen groter zijn dan een jaar eerder

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland. De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken.

In maart 2015 zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 134 meer dan in februari.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 8,8 procent lager dan in februari 2014. In januari 2015 waren de prijzen 10,6 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 1,4. Dit is de derde maand op rij met een daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

In januari 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,1 procent groter dan in januari 2014. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in wegvervoer en woningen.

In februari 2015 zijn 470 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 7 minder dan in januari.

Boekwinkels komen minder vaak voor in het straatbeeld. In 2014 telde Nederland nog ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Net zoals bij veel andere branches heeft het online winkelen zijn invloed op het aantal boekwinkels.

In alle provincies werken de meeste mensen in de dienstensector. In Utrecht en Noord-Holland is dit aandeel het grootst (86 procent). De werkgelegenheid nam in veel bedrijfstakken af. Wel steeg het aantal bedrijven, vooral door een sterke toename van het aantal eenpersoonsbedrijven. In de Randstadprovincies is het aantal eenpersoonsbedrijven in de commerciële dienstverlening bijna verdubbeld.

In december 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent kleiner dan in december 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in wegvervoCBS: Investeringen krimpen voor tweede maand op rij er.CBS: Investeringen krimpen voor tweede maand op rij

In januari 2015 zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 56 minder dan in december. De daling is toe te schrijven aan het verschil in zittingsdagen van de rechtbank.

In november 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,4 procent kleiner dan in november 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in personenauto’s, infrastructuur en computers.

In december 2014 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 32 meer dan in november. De stijging is volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in december.

Medio 2014 gebruikte 28 procent van de bedrijven ICT-diensten via internet (‘cloud-diensten’). Het gaat hier om betaalde diensten zoals software, rekenkracht en opslagcapaciteit die beschikbaar komen via het internet en niet aanwezig zijn op servers of computers in eigen beheer.

In oktober 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5 procent groter dan in oktober 2013. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in gebouwen, infrastructuur en machines.

Dit rapport toont buitenlandse handel in goederen en investeringen door het MKB volgens drie afbakeningen van het MKB.

Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15 procent.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011.

In september 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,2 procent groter dan in september 2013. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in computers, telecommunicatie, machines en installaties.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is aan het begin van het vierde kwartaal hoger uitgekomen dan in het derde kwartaal.

In de eerste helft van 2014 stopten minder eenmanszaken, terwijl in de drie voorafgaande jaren dit aantal steeg. Het aantal starters nam voor het derde jaar op rij toe. Dit jaar met ruim 4 duizend. De meeste starters en stoppers zijn zzp-ers werkzaam in de bouw of organisatieadviesbranche.

In oktober 2014 zijn 534 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er ongeveer evenveel als in september, ondanks het feit dat oktober een zittingsdag minder telde dan september. Ten opzichte van augustus, dat evenveel zittingsdagen telde als oktober, is het aantal uitgesproken faillissementen 69 hoger.

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 1,4 procent hoger dan in augustus 2013. De stijging is vooral te danken aan de elektrotechnische en machine-industrie. Sinds oktober 2013 ligt de productie van de industrie vrijwel onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen in innovatie. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. Pessimisten hadden in september nipt de overhand. In de vijf maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september een fractie verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 0,0 naar -0,2. In augustus daalde het vertrouwen met 1,2 punten.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. In augustus hielden de optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. In de vier maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

In augustus 2014 zijn 463 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 168 minder dan in juli. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat augustus een zittingsdag minder telde dan juli.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,7 procent hoger dan in juli 2013. In juni kromp de productie met 1,3 procent, waarmee een reeks van acht maanden met productiestijgingen werd onderbroken.

De ondernemers in de industrie hielden in juni 3,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2013. De voorraden eindproduct zijn al drie maanden hoger dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen daalde 1,2 punten en kwam uit op 0. Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht.

Het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen, maar ze zijn, voor het derde kwartaal op rij, nog positief.

In juni 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,3 procent kleiner dan in juni 2013. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur waren aanzienlijk lager.

Ondernemers in het bedrijfsleven zijn voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de vacatures. De vacature-indicator is in juli 2014 uitgekomen op +0,02. Dit is een fractie lager dan in juni (+0,05).

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,3 procent lager dan in juni 2013. Daarvoor was de productie acht maanden hoger dan een jaar eerder. De groei liep in mei al wel iets terug.

De ondernemers in de industrie hielden in mei 1,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in mei 2013. In april waren de voorraden eindproduct 0,7 procent hoger.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in juli verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen komt uit op 1,2.

In mei 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,5 procent groter dan in mei 2013. Daarmee zet de groei van de investeringen van bedrijven en overheid door, maar is die wel lager dan in de voorgaande maanden.

In juni zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal per maand uitgesproken faillissementen van de afgelopen drie jaar. In mei waren er 552 faillissementen.

Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van sociale media. Ze doen dit bijvoorbeeld om te communiceren met klanten en partners, maar ook om gewoonweg zichtbaar te zijn. Binnen de Europese Unie lopen de bedrijven in Nederland voorop wat betreft het gebruik van Twitter.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is van mei op juni niet veranderd. De indicator van het producentenvertrouwen bleef staan op 0,7. De stemming onder de ondernemers is al vier maanden voorzichtig positief.

De ondernemers in de industrie hielden in april 0,9 procent meer voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In de voorgaande vier maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De krimp werd daarbij telkens kleiner.

In april 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 5,8 procent groter dan in april 2013. Daarmee zet de groei van de bedrijfsinvesteringen door.

In mei zijn 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard meldt het CBS. Een maand eerder waren er dat nog 716.

De ondernemers in de industrie hielden in maart 0,1 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In februari slonken de voorraden met 1,6 procent.

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal van 2014 gunstiger gestemd dan een kwartaal eerder. Zo verwachten bedrijven voor het eerst in drie jaar een verbetering van het economisch klimaat.

In maart 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,3 procent groter dan in maart 2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is wat kleiner dan in de vorige twee maanden.

In april zijn 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn 174 faillissementen meer dan in maart. Een aanzienlijk deel van de stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in april.

Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer verwachten te investeren dan in 2013.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De ondernemers in de industrie hielden in februari 1,4 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In januari waren hun voorraden 1,6 procent kleiner dan in januari 2013.

In februari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 9,2 procent groter dan in februari 2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is hoger dan in januari toen bedrijven 7,6 procent meer investeerden dan een jaar eerder.

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart 2013 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager.

In 2013 zijn 172 duizend bedrijven opgericht en ruim 129 duizend bedrijven, een recordaantal, gestopt. Er startten vooral veel organisatieadviesbureaus en webwinkels.

De ondernemers in de industrie hielden in januari 1,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 2,2 procent kleiner dan in december 2012.

In januari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in januari 2013. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in de bouw en in machines.

In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari.

In december 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2012. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in personenauto’s, overige wegvervoer, machines en de burgerlijke en utiliteitsbouw.

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in januari weer wat verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,7 tegen 0,1 in december. Na tweeënhalf jaar negatief geweest te zijn is de stemmingsindicator weer licht positief.

De voorraden gereed product in de industrie waren in november 0,3 procent groter dan in november 2012. In oktober waren de voorraden 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

In 2013 zijn 12 306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012.

In december 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 13 meer dan in november. Vooral in de handel, de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening gingen bedrijven failliet.

In november 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 2,6 procent groter dan in november 2012. Het is de tweede maand op rij dat de bedrijfsinvesteringen hoger lagen dan een jaar eerder. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in personenauto’s.

De voorraden gereed product in de industrie waren in oktober 4,4 procent groter dan in oktober 2012. In de voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

In de jaren 2008-2012 zijn in de bouwnijverheid 47 duizend banen verdwenen. In 2012 wordt dit banenverlies vooral veroorzaakt door personeelskrimp bij bestaande werkgevers en niet alleen door bedrijven die failliet zijn gegaan of zijn gestopt.

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die geschikt zijn voor automatische verwerking.

In oktober 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,6 procent groter dan in oktober 2012. Voor het eerst sinds juli 2012 liggen de bedrijfsinvesteringen hoger dan een jaar eerder.

De ruim 1 miljoen ondernemers die in 2012 winstaangifte hebben gedaan, voerden in totaal 5,12 miljard euro op aan ondernemersaftrek. Met 5,07 miljard euro kwam vrijwel het gehele bedrag voor rekening van de zelfstandigenaftrek. De aanvullende mkb-winstvrijstelling was goed voor nog eens 2,46 miljard euro.

In de afgelopen 20 jaar is de bijdrage (bbp) van de EU-27 aan de wereldeconomie afgenomen van 26 tot 19 procent. De bijdrage van China steeg fors. In dezelfde periode zijn de economische verhoudingen binnen de EU-27 maar weinig veranderd.

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013.

In 2010 hadden Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland ongeveer 2,1 miljoen mensen in dienst. Daarvan werkte twee derde in de EU en een derde buiten de EU.

De topsectoren bieden werk aan ongeveer 1,6 miljoen mensen. Verder dragen ze fors bij aan de Nederlandse export en innovatie.

Voor 2014 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 2 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

De voorraden gereed product in de industrie waren in september even groot als in september 2012. In de voorgaande drie maanden verminderden de voorraden ten opzichte van een jaar eerder.

In september 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 2,9 procent kleiner dan in september 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in augustus, toen de bedrijfsinvesteringen 4,6 procent lager waren dan een jaar eerder.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven onder buitenlandse zeggenschap was in de periode 2008-2011 fors hoger dan bij andere Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit cijfers over de bedrijven in de business economy.

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september.

De voorraden gereed product in de industrie waren in augustus 1,2 procent kleiner dan in augustus 2012. In juli slonken de voorraden met 5,2 procent.

In augustus 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 7,0 procent kleiner dan in augustus 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in juli, toen de bedrijfsinvesteringen 9,0 procent lager waren dan een jaar eerder. Augustus is de tweede maand op rij waarin de krimp van de bedrijfsinvesteringen kleiner werd.

In september 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013.

Eén van de meest in het oog springende fenomenen van globalisering is het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Toegang tot goedkopere arbeid, grondstoffen, hoogwaardige technologie of gunstiger (fiscale) wetgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Het aantal banen van werknemers in Nederland is in de periode 1999-2010 met 9 procent toegenomen. Vooral in de Randstad steeg het aantal banen.

Drie kwart van de eenmanszaken die in 2009 zijn gestart, bestond in 2012 nog. Deze overlevingskans na drie jaar is hoger dan bij eenmanszaken die in 2007 zijn gestart.

Het aantal overnames van bedrijven is de periode 2009-2012 bijna verdubbeld. Het zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven die betrokken zijn bij een overname.

Van alle bedrijven in 2011 met eigen Research & Development activiteiten is maar liefst 97 procent afkomstig uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Samen zijn zij verantwoordelijk voor 46 procent van de totale uitgaven aan R&D, in totaal 3,1 miljard euro.

De voorraden gereed product in de industrie waren in juli 5,2 procent kleiner dan in juli 2012. In juni waren de voorraden 2,9 procent lager dan een jaar eerder.

In juli 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan in juli 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in juni, toen de bedrijfsinvesteringen 14,2 procent lager waren dan een jaar eerder.

In augustus 2013 zijn 608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012.

In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal.

De voorraden gereed product in de industrie waren in juni 2,7 procent kleiner dan in juni 2012. De krimp volgt op zes maanden waarin de voorraden hoger waren dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie waren in augustus minder somber dan in juli. Het producentenvertrouwen steeg van -3,5 naar -1,6. De stemming van de producenten verbeterde voor de vierde maand op rij, maar is nog steeds negatief.

Rapport biedt inzicht in de handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Latijns Amerika in de periode 2002-2011. De ontwikkelingen in de in- en uitvoer van goederen, de wederzijdse directe investeringen en de activiteiten van Nederlandse dochterondernemingen in Latijns Amerika worden in kaart gebracht. Het rapport vormt de basis voor een diepgravender analyse van het effect van economische diplomatie op export naar Latijns Amerika en is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot stand gekomen.

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het derde kwartaal iets minder somber gestemd dan in voorgaande kwartalen.

In juni was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 15,2 procent kleiner dan in juni 2012. Daarmee was de krimp groter dan in april en mei.

In 2011 verhuisde 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen. Dit waren er 65 duizend. Het merendeel verhuist binnen de eigen gemeente en de gemiddelde verhuisafstand is 7,5 kilometer. Ongeveer de helft van de bedrijven verhuist vanwege privé motieven.

In juli 2013 werden 779 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van de failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel en de bouwnijverheid.

De voorraden gereed product in de industrie waren in mei 1,4 procent groter dan in mei 2012.

In mei was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 10,9 procent kleiner dan in mei 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in april, toen de bedrijfsinvesteringen 10,4 procent lager waren dan een jaar eerder.

In het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel.

In april was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 9,9 procent kleiner dan in april 2012. Daarmee was de krimp kleiner dan in maart, toen de bedrijfsinvesteringen 14,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

In de periode 2009-2011 heeft 10 procent van de grote bedrijven bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatst. Lagere loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

In 2011 telde Bonaire 1 331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst.

In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981.

Bijna de helft van de bedrijven met ICT-vacatures had in 2011 moeite deze te vervullen. Ondanks de slechtere economische omstandigheden was er dus een tekort aan ICT-specialisten.

De ondernemers in de industrie waren in mei minder somber dan in april. Het producentenvertrouwen steeg van -5,6 naar -4,2. De verbetering in mei volgt op een verslechtering van de stemming in maart en april.

De voorraden gereed product van de ondernemers in de industrie waren in maart 2,5 procent groter dan in maart 2012. De toename is groter dan in februari, toen de ondernemers 1,3 procent meer voorraden aanhielden dan een jaar eerder.

In maart was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 14,1 procent kleiner dan in maart 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in februari, toen de bedrijfsinvesteringen 12,6 procent lager waren dan een jaar eerder.

In april 2013 zijn 682 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 28 minder dan in maart.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een groei van de investeringen met 7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de investeringsverwachtingen van de industrie. Een half jaar geleden gaven de ondernemers aan 1 procent meer te gaan investeren in 2013.

Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk toe.

In februari was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 15 procent kleiner dan in februari 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in januari, toen de bedrijfsinvesteringen 14 procent lager waren dan een jaar eerder.

In maart 2013 zijn 709 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 50 minder dan in februari, toen het grootste aantal faillissementen ooit in een maand werd uitgesproken.

In 2012 waren er 19 duizend minder starters dan in 2011 en het aantal opgeheven bedrijven steeg met bijna 11 duizend. Niettemin steeg het aantal bedrijven in Nederland voor het zesde jaar op rij.

In januari was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 11 procent kleiner dan in januari 2012. Daarmee was de krimp iets groter dan in december, toen de bedrijfsinvesteringen ruim 9 procent lager waren dan een jaar eerder.

In februari 2013 zijn 755 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal ooit in een maand.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in december 2012 bijna 2 procent groter dan in december 2011. In de vier voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

In december was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 8 procent kleiner dan in december 2011. Daarmee was de krimp groter dan in oktober en november, toen de bedrijfsinvesteringen respectievelijk ruim 4 en bijna 7 procent lager waren dan een jaar eerder.

Bijna één op de drie Nederlandse bedrijven denkt in 2013 minder te investeren dan in 2012.

Het niet-financiële bedrijfsleven is somber over de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsomvang in te krimpen, is in ruim drie jaar niet zo groot geweest.

In januari 2013 zijn 715 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen blijft hoog.

Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6. In de voorgaande twee maanden verbeterde de stemming van de ondernemers.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in november 2012 ruim 1 procent kleiner dan in november 2011. Ook in de drie voorgaande maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder.

Er zijn in december 552 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In november waren dit er 581.

In 2012 zijn er 11235 faillissementen uitgesproken. Dat is 18 procent meer dan in 2011.

In november was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 11 procent kleiner dan in november 2011. Daarmee was de krimp iets groter dan in oktober, toen de bedrijfsinvesteringen bijna 9 procent lager waren dan een jaar eerder.

In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 winkelsoorten meer dan in 2008. In 2004 waren dit nog 64,8 soorten.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in oktober ruim 4 procent kleiner dan in oktober 2011. Ook in augustus en september waren de voorraden lager dan een jaar eerder.

In 2009 hadden de meeste patenten die vanuit Nederland werden aangevraagd betrekking op het technologiegebied ‘elektriciteit’. De meeste ondernemingen die een patent aanvroegen deden dit binnen het technologiegebied ‘bewerkingen’.

Weinig Nederlandse bedrijven passen ICT toe om de milieudruk te beperken. In de EU gebruikt de helft van de bedrijven ICT om het energieverbruik van bedrijfsprocessen of apparaten terug te dringen. In Nederland is dat 36 procent.

In oktober was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 4 procent kleiner dan in oktober 2011. In september waren de bedrijfsinvesteringen 10 procent lager dan een jaar eerder.

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Dit is ook in internationaal verband zichtbaar. In het verleden lag het aandeel zelfstandige ondernemers onder het gemiddelde van bijvoorbeeld de EU-15 en de OESO. Inmiddels neemt Nederland hier een bovengemiddelde positie in.

Ruim veertig procent van de bedrijven met minstens tien werknemers gebruikt één of meer accounts op sociale media. Bij drie kwart van de grote bedrijven (500 of meer werknemers) wordt gecommuniceerd via sociale media, bij kleine bedrijven (10 tot 20 werknemers) is dit 36 procent.

Van de banen in de topsector hightech is 60 procent afkomstig uit de maakindustrie en 40 procent uit de diensten. De regio’s met de meeste banen in de hightech maakindustrie liggen rond de technische universiteiten van Eindhoven, Twente en Delft. De banen in hightech diensten zijn vooral te vinden rondom de grote steden.

Er zijn in november 564 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, tegen 698 in oktober. In de eerste 11 maanden van 2012 werden 6 804 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Buitenlandse bedrijven in Nederland hebben een grotere overlevingskans dan Nederlandse bedrijven. De overlevingskans voor startende Nederlandse bedrijven is groter als ze meteen handel met het buitenland drijven.

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 1 procent meer te investeren dan in 2012.

In september 2012 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 8,5 procent kleiner dan in september 2011. De krimp was daarmee veel groter dan in augustus, toen de bedrijfsinvesteringen 3 procent lager waren dan een jaar eerder.

De vier grote steden staan in dee top 10 van gemeenten met de hoogste startersquote. Deze gemeenten hebben de meeste nieuwe vestigingen van bedrijven in verhouding tot het aantal vestigingen.

Er werden in oktober 703 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 150 meer dan een maand eerder. In de eerste 10 maanden van 2012 werden 6245 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september ruim 4 procent hoger dan in september 2011. De prijsstijging was vrijwel gelijk aan die in augustus.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in augustus bijna 3 procent kleiner dan in augustus 2011. Het was de eerste afname in meer dan anderhalf jaar.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in oktober verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,7, tegen -6,7 een maand eerder.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in augustus vrijwel even groot als in augustus 2011. In juli was er nog sprake van een groei van bijna 1 procent.

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder.

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in juli 2 procent hoger dan in juli 2011. De toename was iets kleiner dan in mei en juni.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juli even groot als in juli 2011. In juni was er nog sprake van een groei van bijna 3 procent.

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder.

Het bedrijfsleven is somber over de werkgelegenheid in het derde kwartaal.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juni ruim 3 procent groter dan in juni 2011. In mei was er nog sprake van een krimp van 6 procent.

Er werden in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet, bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

De industrie behaalde in juni bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt kromp iets meer dan de omzet op de buitenlandse markt.

Er werden in juni 596 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in juli iets verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -5,2, tegen -4,8 in juni.

De ondernemers in de industrie hadden in mei bijna 3 procent meer voorraad gereed product dan in mei 2011. De toename was iets groter dan die in april (1,5 procent).

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in mei ruim 8 procent kleiner dan in mei 2011. Daarmee was de krimp iets groter dan in april (bijna 7 procent).

Er werden in juni 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

Succesvolle bedrijven in de detailhandel hebben gemiddeld grotere winkels dan niet-succesvolle branchegenoten. Ook realiseren ze een beter bedrijfsresultaat doordat van elke euro omzet er minder op gaat aan personeel en afschrijvingen.

De ondernemers in de industrie hielden in april 1 procent meer voorraad gereed product aan dan in april 2011. De toename was veel kleiner dan die in februari en maart (6 procent).

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in april 6 procent kleiner dan in april 2011. Daarmee was de krimp iets groter dan in februari en maart (4 respectievelijk 5 procent).

In 2011 had 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. In 2005 was dit nog 78 procent. Nederland staat al jarenlang op de eerste plaats van de Europese ranglijst met het grootste aandeel huishoudens die toegang hebben tot internet.

De ondernemers in de industrie hielden in maart 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in maart 2011. In februari bedroeg de toename 6 procent. De voorraden zijn al ruim een jaar groter dan een jaar eerder.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in maart bijna 6 procent kleiner dan in maart 2011.

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een stijging van de investeringen met 7 procent.

Bijna een kwart van de bedrijfsinvesteringen in de Nederlandse economie kwam in 2010 voor rekening van bedrijven in buitenlandse handen. Het grootste buitenlandse aandeel komt van Franse bedrijven.

In Nederland worden meer bedrijven opgericht dan opgeheven. In 2011 groeide het aantal bedrijven met bijna 7 procent.

Bijna 95 procent van alle commercieel georiënteerde bedrijven had op 1 januari 2010 één vestiging. De resterende bedrijven zijn goed voor ruim 15 procent van de vestigingen. In de handel zijn de meeste bedrijven te vinden met meerdere vestigingen.

Er werden in maart 615 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In februari gingen 622 bedrijven en instellingen failliet.

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vierde jaar op rij gedaald. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent.

In de publicatie staat informatie over werkgelegenheid en bedrijvigheid op regionaal niveau.

De ondernemers in de industrie hielden in januari 2012 bijna 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in januari 2011. In december 2011 was dat ruim 8 procent meer. De voorraden zijn al meer dan een jaar groter dan een jaar eerder, maar de toename is de laatste maanden minder fors.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -2,6 tegen -1,5 in februari.

In januari 2012 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 1 procent kleiner dan in januari 2011.

In februari werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 70 minder dan in januari.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in februari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,5, tegen -1,4 in januari.

In december 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 3 procent groter dan in december 2010. De groei was daarmee iets groter dan in november, toen de bedrijfsinvesteringen ruim 2 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De Nederlandse auto-industrie is goed voor 32 duizend arbeidsjaren (vte’s). Dit is een half procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Hiervan worden 19 duizend arbeidsjaren ingezet bij de carrosseriebouw, het maken van aanhangwagens, opleggers, auto’s en auto-onderdelen.

In januari 2012 werden 680 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In december 2011 werden 519 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -1,4 tegen -1,3 in december.

De ondernemers in de industrie hielden in november bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in november 2010. De toename was daarmee ongeveer even groot als in oktober.

In november 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3 procent groter dan in november 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee even groot als in oktober.

In december 2011 werden 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 113 minder dan in november.

In november 2011 werden 633 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 108 meer dan in oktober.

Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 863 duizend bedrijven met samen 956 duizend vestigingen. Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid hebben de meeste vestigingen per 10 vierkante km.

De ondernemers in de industrie hielden in oktober bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in oktober 2010. De toename was gelijk aan die in september. De voorraden zijn al bijna een jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

Nederlandse bedrijven hebben in 2010 ruim 5 miljard euro aan R&D uitgegeven.

In oktober 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 2 procent groter dan in oktober 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee kleiner dan in september, toen de bedrijfsinvesteringen ruim 6 procent hoger waren dan een jaar eerder.

In november 2011 werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 85 meer dan in oktober.

In september behaalde de detailhandel bijna 1 procent minder omzet dan in september 2010. De door de detailhandel verkochte artikelen waren ruim 3 procent duurder. Het volume kromp bijna 4 procent.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verder verslechterd.

De ondernemers in de industrie hielden in september 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in september 2010.

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 5 procent meer te investeren dan in 2011.

In september 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met ruim 6 procent ten opzichte van september 2010. De toename was iets groter dan in augustus, toen de groei iets onder de 6 procent lag.

In oktober 2011 werden 525 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna even veel als in september.

In de periode 2000-2010 is het aantal zelfstandig werkende specialisten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) toegenomen. Ook hebben ICT’ers steeds vaker een hbo-opleiding en steeg hun gemiddelde leeftijd.

Deze publicatie beschrijft een aantal economische karakteristieken van bedrijven in het stadsgewest Parkstad. De publicatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat tabellen met demografische informatie over Parkstad. Het tweede onderdeel heeft een economische invalshoek.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland krijgen moeilijker een banklening dan gemiddeld in Europa.

In september 2011 werden 529 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 30 meer dan in augustus.

In augustus 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met 6 procent ten opzichte van augustus 2010. De toename was groter dan in juli, toen de bedrijfsinvesteringen 1,5 procent hoger waren dan een jaar eerder.

In september 2011 werden 530 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In augustus 2011 werden 504 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 40 meer dan in juli. Het aantal faillissementen was nagenoeg gelijk aan dat in augustus 2010.

In het tweede kwartaal 2011 is het aandeel bedrijven met omzettoename in vergelijking met een jaar eerder licht gedaald van 54 procent naar 53 procent. Het aandeel bedrijven met een omzetstijging (stijgers) is sinds het voorzichtige herstel in 2010 niet eerder gedaald.

De ondernemers in de industrie hielden in juli bijna 12 procent meer voorraad gereed product aan dan in juli 2010. De toename was groter dan in de voorgaande maanden. In mei en juni werd er 10 procent meer voorraad aangehouden dan een jaar eerder.

In juli 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met 1 procent ten opzichte van juli 2010. In juni was er nog sprake van een nulgroei.

In augustus 2011 werden 510 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna vijftig meer dan in juli.

Het aantal uitzenduren in fase A is voor de vijfde maal op rij gestegen. In het tweede kwartaal groeide het met ruim 2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De toename is wel minder groot dan in het eerste kwartaal.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. Het producentenvertrouwen daalde van -2,2 in juli naar -3,3 in augustus. Het is de vijfde keer op rij dat het producentenvertrouwen afnam.

De ondernemers in de industrie hielden in juni bijna 8 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2010. De toename was fors, maar wel kleiner dan in de voorgaande twee maanden.

In juni 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa even groot als in juni 2010.

Eind juni 2011 stonden er 137 duizend vacatures open. Dit zijn er 2 duizend meer dan eind maart. Het waren de particuliere bedrijven die personeel zochten. Met de lichte toename steeg het aantal vacatures voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal.

In juli 2011 werden 460 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er iets meer dan in juni.

In juni 2011 produceerde de Nederlandse industrie 2,4 procent meer dan in juni 2010. Hoewel de productie al weer zo’n anderhalf jaar hoger is dan in een jaar eerder, is deze nog niet terug op het niveau van vóór de kredietcrisis.

In juni 2011 werden 437 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 121 minder dan in mei.

Van in Nederland gevestigde bedrijven is 1 procent in buitenlandse handen. Deze bedrijven dragen echter meer dan proportioneel bij aan de Nederlandse economie.

In mei 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 10 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De toename was daarmee groter dan in april, toen de groei bijna 5 procent bedroeg.

In juni 2011 werden 440 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In de periode 2000-2007 is het aantal banen in Nederland met ongeveer 160 duizend toegenomen. De banengroei heeft vooral plaatsgevonden bij bedrijven in buitenlands bezit. De invloed van overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse bedrijven was echter zeer klein.

Een schets van de intraconcerndienstverlening in Nederland.

De regionale verschillen in de bijdrage van het MKB aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

In mei 2011 werden 557 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

De populariteit van e-shoppen groeit nog steeds. In 2010 kochten 9,3 miljoen Nederlanders goederen of diensten via internet.

In april 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,3 procent groter dan in april 2010. De toename was daarmee iets kleiner dan in maart, toen de groei 6,8 procent bedroeg.

In mei 2011 werden 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 117 meer dan in april.

In april 2011 werden 443 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

In april 2011 werden 445 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 25 procent meer te investeren dan in 2010. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de investeringsverwachtingen van de industrie.

In februari 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 6 procent groter dan in februari 2010. De toename was een procentpunt groter dan in januari.

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007.

In maart 2011 werden 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In 2010 hadden huishoudens minder te besteden dan in 2009. Na correctie voor inflatie kwam de daling van het beschikbaar inkomen uit op 1,4 procent.

In januari 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 6 procent groter dan een jaar eerder. In december 2010 was er nog sprake van een krimp van bijna 2 procent.

In februari 2011 werden 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 50 meer dan in januari.

Op 1 januari 2010 telde Nederland 864 duizend bedrijven en instellingen. Dat zijn er ruim 19 duizend meer dan een jaar eerder. De groei kwam geheel voor rekening van kleine bedrijven.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in december 2,1 procent kleiner dan een jaar eerder.

In 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009.

In januari 2011 werden 490 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in november 4,3 procent kleiner dan een jaar eerder.

In 2009 kwamen de R&D-uitgaven van Nederlandse bedrijven overeen met 0,88 procent van het bruto binnenlands product, ofwel de totale waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Voor de EU-27 kwam dat aandeel uit op 1,25 procent.

In december 2010 werden 435 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk minder dan in november, toen 579 faillissementen werden uitgesproken.

Nederlandse bedrijven komen relatief veel incidenten tegen bij de ICT-beveiliging.

Van de ondernemingen die patenten aanvragen is het merendeel klein. Doordat grote ondernemingen vaak meerdere patenten aanvragen wordt het merendeel van de patenten echter aangevraagd door de grotere ondernemingen.

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in oktober 5,1 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname is iets kleiner dan in september, toen de krimp 5,5 procent bedroeg.

In de periode tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2009 is het aantal bedrijven in de creatieve industrie met ruim 19 procent gestegen tot 43 duizend. Ongeveer 5 procent van alle bedrijven in Nederland kan worden gerekend tot de creatieve industrie. Het zijn vooral kleine bedrijven.

In Nederland zijn ruim 43 duizend bedrijven actief in de creatieve industrie. Hiermee heeftde creatieve industrie een aandeel van 5 procent in het Nederlandse bedrijfsleven. Degroei van de creatieve industrie is ruim 19 procent in de periode 2006-2009.

In november 2010 werden 580 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk meer dan in oktober, toen 537 faillissementen werden uitgesproken. November is de tweede maand op rij waarin het aantal faillissementen toenam.

Grote bedrijven zijn een stuk conjunctuurgevoeliger dan het midden- en kleinbedrijf (MKB).

In 2011 verwachten ondernemers in de industrie 24 procent meer te investeren dan in 2010. Voor 2010 zijn de ondernemers in de industrie negatief gestemd. Ze verwachten 21 procent minder te investeren dan in 2009.

In september 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,8 procent kleiner dan in september 2009. De afname is groter dan in augustus, toen de krimp 1,1 procent bedroeg.

Eerste resultaten van een koppeling van patentregistraties met het Algemeen Bedrijvenregister

In oktober 2010 werden in Nederland 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er aanzienlijk meer dan in september, toen 458 faillissementen werden uitgesproken.

In augustus 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 1,5 procent kleiner dan in augustus 2009. De afname is iets kleiner dan in juli, toen de krimp 3,6 procent bedroeg.

In september 2010 werden er 450 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken.

In juli 2010 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan in juli 2009. De afname was daarmee ongeveer even groot als in juni, maar veel kleiner dan in de voorgaande maanden.

In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 4,9 miljard euro.

In augustus 2010 werden er in Nederland 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit waren er 25 meer dan in juli. Vergeleken met augustus 2009 was het aantal faillissementen ruim 10 hoger.

Kennis speelt in de economie een steeds grotere rol. Het is een belangrijke concurrentiefactor voor bedrijven. In Nederland bestaan regionale verschillen in de aard en omvang van onderzoek en innovatie. Desondanks gaat focus van bedrijven op deze activiteiten niet altijd samen met hoge economische prestaties van de regio, waarin zij zijn gevestigd.

In juli 2010 werden er 500 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In juni 2010 werden er 635 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In de periode 2006-2008 hebben bijna 10 duizend bedrijven producten geïnnoveerd. Dat is 16,7 procent van alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

In 2009 zijn er 35,4 duizend nieuwe bedrijven bijgekomen. Dit is 9 procent minder dan in 2008.

In 2009 waren er 4 procent meer voorzieningen per 100 duizend inwoners van Nederland dan in 2005. Op het platteland was de toename ruim 6 procent.

In de conjunctuurenquête van januari 2010 is voor de bedrijven in de industrie een aantal vragen opgenomen over de verwachte ontwikkeling van hun R&D-uitgaven. Aanleiding was de minder florissante economische situatie en de vraag of de R&D-uitgaven van bedrijven hier direct de dupe van zouden worden.

Ondernemers in de industrie verwachten in 2010 2 procent minder te investeren dan in 2009.

In 2003 hadden ruim 3,29 miljoen Nederlanders een volledige baan. Een jaar later had nog 86 procent dezelfde baan en woonde ook nog in hetzelfde huis. Bijna 5 procent had een andere baan en ruim 8 procent was verhuisd. Slechts 0,8 procent verwisselden zowel van baan als huis.

Dit artikel gaat over de relatie tussen sociale innovatie en productiviteit. Ambachtelijk werk heeft plaatsgemaakt voor kenniswerk en dat vraagt om nieuwe vormen van de organisatie van arbeid. Dit artikel plaatst dat gegeven in een historisch perspectief.

In 2007 realiseerden bedrijven 13,1 procent van hun omzet uit verkoop via elektronische netwerken; een stijging van ruim 2 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de elektronische inkoop toont een vergelijkbaar beeld.

In 2009 boeken bijna zes van de tien e-shoppers reizen en vakanties online. Hiermee is het bespreken van reizen en accommodaties de meest voorkomende onlineaankoop.

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Consumenten zijn in de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan pinnen aan de kassa. In 2008 werd al 55 procent van de aankoopwaarde gepind.

Kantines en cateraars hebben de bedrijfsopbrengsten tussen 1988 en 2007 vervijfvoudigd. In de horeca als geheel verdrievoudigden de bedrijfsopbrengsten in diezelfde periode. De enorme opbrengststijging bij kantines en cateraars komt vooral doordat bedrijven hun cateringactiviteiten steeds vaker uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan in 2008.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen ligt fors hoger dan die bij de andere Nederlandse bedrijven.

Vergeleken met de meeste andere landen kunnen nieuwe bedrijven in Nederland over het algemeen redelijk vlot worden opgericht.

Steeds meer consumenten shoppen online. In het voorjaar van 2009 zei bijna driekwart van de 11,8 miljoen internetgebruikers dat ze ooit goederen via internet hadden gekocht.

De investeringsquote van de bedrijvensector is in Nederland laag. Het aandeel ICT-investeringen in de totale investeringen is daarentegen wel hoog.

De energiesector was in 2008 de meest dynamische branche, er kwamen 130 bedrijven bij. De toename is het resultaat van 235 toetreders en 105 uittreders, respectievelijk 29 en 13 procent van het totale aantal energiebedrijven in 2008.

Op 1 januari 2009 telde Nederland 844 duizend bedrijven en instellingen. Dit zijn er ruim 46 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal éénmanszaken is opnieuw flink toegenomen.

Op het terrein van innovatie scoort Nederland onverminderd hoog als het gaat om het aantal aangevraagde octrooien hoewel de positie de laatste jaren niet verder is verbeterd.

Het aantal hoger opgeleiden in wetenschap en technologie en ook werkzaam op dit terrein is in Nederland onverminderd hoog. Dit staat in schril contrast met het aantal afgestudeerden in een bètarichting waarmee Nederland internationaal gezien hardnekkig laag scoort.

In de periode 2004-2005 hebben 23 duizend ondernemers de overstap gemaakt naar een baan in loondienst. In een vergelijkbare periode een jaar eerder kozen 40 duizend werknemers voor het ondernemerschap.

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar werknemers die kiezen voor het ondernemerschap en daarna weer terugkeren als werknemer.

Het economisch belang van elektronisch in- en verkopen door bedrijven neemt jaarlijks toe in Nederland. De omzet die bedrijven elektronisch realiseren is gestegen van ruim 3 procent in 1999 tot bijna 13 procent in 2007.

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zelfstandig ondernemers die de overstap hebben gemaakt naar een baan in loondienst.

Op grond van de kwartaalrekeningen wordt beschreven hoe een panel van grote ondernemingeneconomisch gezien geacteerd heeft in het eerste kwartaal 2009.

Overeenkomstige begrippen in de Productiestatistiek en de Nationale Rekeningen kunnen door verschillen in populaties en definities en door het aanpassingsproces bij Nationale Rekeningen tot verschillende uitkomsten leiden, In deze nota wordt dat uitgelegd.

In 2008 zijn er 38,7 duizend nieuwe bedrijven bijgekomen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij deze nieuwe bedrijven werken 51,7 duizend mensen.

In 2007 is voor 9,6 miljard euro aan Research & Development verricht in Nederland.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan vorig jaar.

Een klein deel van de beroepsbevolking in Nederland verricht R&D-werkzaamheden. In 2007 zijn door bedrijven in ons land 49 duizend arbeidsjaren aan R&D besteed.

In de loop van 2008 zijn de rendementen van de niet-financiële topondernemingen verslechterd. Ook hebben deze ondernemingen meer moeite om hun activiteiten te financieren.

Voor de periode 2002–2005 zijn van snelle groeiers en niet-snelle groeiers de bedrijfsdemografische, bedrijfseconomische en innovatieve kenmerken onderzocht. Tevens is gekeken naar de kenmerken van de werknemers die bij deze bedrijven tijdens de genoemdeperiode werkzaam waren. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd aan de hand van welke kenmerkende Nederlandse snelgroeiende bedrijven zich onderscheiden van de niet-snelgroeiende bedrijven.

Startende ondernemers zijn vaak eerst in loondienst. Dit artikel geeft een kwantitatief inzicht in het verschijnsel dat werknemers de overstap naar het ondernemerschap maken.

Eind 2007 had bijna de helft van de bedrijven waar tien of meer personen werken telewerkers in dienst. Telewerken komt het meest voor bij grote bedrijven.

Het aantal verschillende soorten winkels dat in een winkelcentrum te vinden is, neemt af.

Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 2 procent minder te investeren dan in 2007. In het voorjaar gingen de bedrijven nog uit van een stijging van de investeringen dit jaar met 11 procent.

Het aantal videotheken is in de periode 1998 - 2008 gehalveerd.

Door de CBS-enquête “International Sourcing” is een groot aantal nieuwe en belangrijke bevindingen betreffende de omvang en de betekenis van offshoring in Nederland naar voren gekomen.

De personeelskosten van buitenlandse bedrijven zijn bijna een derde hoger dan die van Nederlandse bedrijven.

Het aantal personen dat in Nederland een eigen bedrijf heeft, is sinds de jaren negentig gestaag toegenomen.Toch bleef het aandeel ondernemers in ons land in 2006 nog licht achter bij het gemiddelde van de EU-15.

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 11 procent meer te investeren dan in 2007. Ze zijn daarmee een stuk optimistischer dan in het afgelopen najaar. Toen raamden de ondernemers de investeringsgroei in 2008 nog op 4 procent.

De Nederlandse bedrijven hebben in 2006 bijna 11 procent van hun omzet via e-commerce behaald.

In 2006 was de druk van de vennootschapsbelasting bij de grootste niet-financiële ondernemingen 20,9 procent. Dat was 7,4 procentpunt minder dan in 2004.

In de afgelopen tien jaar behaalden de grootste niet-financiële ondernemingen netto jaarlijkse resultaten variërend van 10 miljard euro in 2002 tot ruim 70 miljard euro in 2006.

Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 10 procent meer te investeren dan in 2006.

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 19 procent meer te investeren dan in 2006.

In deze publicatie staan gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven en huishoudens.

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 3 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee is 2006 het tweede opeenvolgende jaar met een stijging van de investeringen.

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland is toegenomen. Ook wordt er door deze bedrijven bij het innoveren vaker samengewerkt met andere partijen.

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 14 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee zet het vorig jaar ingezette herstel van de investeringen door.

Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had 70 procent een breedbandverbinding. Drie jaar geleden was dit een kwart.

Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had 70 procent een breedbandverbinding. Drie jaar geleden was dit een kwart.

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 13 procent meer te investeren dan in 2004. Van de onderscheiden branches in de industrie verwacht alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie een daling van de investeringen.

Top van buurten naar diversiteit van de detailhandel, onderverdeeld in food en non-food sector, 2004.

Dit artikel beschrijft de dynamiek van ondernemingen in de bouwnijverheid. De oprichtingen, opheffingen en overlevingskansen van de bedrijven worden in verband gebracht met het aandeel zelfstandigen zonder personeel en de invloed op de werkgelegenheid.

Vandaag verschijnt de negende editie van de publicatie Kennis en economie.

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 12 procent minder te investeren dan in 2003. Dit zou betekenen dat het laagste investeringsniveau in tien jaar bereikt wordt. In het voorjaar van 2004 dachten de industriële ondernemers nog 2 procent meer te investeren dan in 2003.

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 2 procent meer te investeren dan in 2003. De groei van de investeringen in 2004 wordt geremd door de ondernemers in de chemische industrie. Zij verwachten 37 procent minder te investeren dan in 2003. De andere industriële branches verwachten 14 tot 31 procent meer te investeren.

In 2003 zijn bijna 8 750 faillissementen uitgesproken. Dit is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is genoteerd. Het vorige record uit 1982 telde er 100 minder.

Het CBS heeft in samenwerking met HEC het pilot-onderzoek 'Naar een monitor van e-government' uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om indicatoren te vinden die e-government en kwaliteit bij de gemeenten weergeven. Ook zijn de mogelijkheden voor een e-government monitor onderzocht. Er is een vragenlijst gemaakt en verstuurd aan 260 van de bijna vijfhonderd gemeenten. Op deze manier zijn 98 indicatoren over 36 verschillende onderwerpen in kaart gebracht. Aanbevolen wordt om een jaarlijkse e-government-monitor te publiceren in overleg met de VNG, de ICTU, de VIAG, de ministeries BZK en EZ. Van belang hierbij zijn een aparte behandeling van Rotterdam en Amsterdam en terugkoppeling van de resultaten naar de gemeenten.

W. Kloek (okt. 2002)Demografie van bedrijven beschrijft de populatie van bedrijven in Nederland. Dit artikel gaat uitgebreid in op een aantal zaken zoals: methoden, bronnen, begrippen en indelingen van deze statistiek. De organisatie van het bedrijfsleven en de meest recente ontwikkelingen in de structuur van het bedrijfsleven worden besproken. Daarnaast worden de verschillende relevante StatLinetabellen toegelicht.

In augustus 2001 wordt in Seoul de jaarlijke ISI-conferentie gehouden (ISI staat voor International Statistical Institute). Er zijn daar twee soorten sessies: invited paper en contributed paper sessions. Eurostat organiseert een invited paper session met als titel "How to Measure R&D Output Statistically". Tijdens de sessie zullen drie artikelen worden gepubliceerd: één door de OESO, één door Statistics Canada en één door het CBS. Luuk Klomp zal namens het CBS het artikel Measuring Output from R&D Activities in Innovation Surveys presenteren.