Vrije tijd en cultuur

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

De inkomsten van sportclubs bedroegen in 2018 ruim 1,2 miljard euro. Meer dan de helft van de inkomsten kwam voort uit contributies, les- en entreegelden. Dit aandeel neemt toe. Vooral voor buitensportclubs zijn de kantineverkopen ook een belangrijke inkomstenbron.

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers.

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software (digitale vaardigheden).

Het sociale mediagebruik van ouderen heeft de laatste jaren een vlucht genomen.

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Klassieke concerten en popconcerten op de Nederlandse professionele podia trokken in 2018 bijna 9,7 miljoen bezoeken

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Van de Nederlanders die in 2019 online winkelen heeft de helft klachten.

Nederlandse logiesaccommodaties trokken tijdens de zomermaanden juli en augustus 2019 bijna 10 miljoen gasten

In 2018 waren 69 duizend mensen minder lid van de bibliotheek dan een jaar eerder. Ook werden er ruim 4 miljoen minder papieren boeken uitgeleend. De uitleen van e-books en het downloaden van luisterboeken namen echter toe. In 2018 organiseerden de bibliotheken ruim 200 duizend activiteiten.

In de meeste gemeenten was in 2018 op minder dan 3 kilometer rijden met de auto een bibliotheekvoorziening aanwezig. Het landelijke gemiddelde was minder dan 2 kilometer. Dat geldt ook voor de grotere bibliotheeklocaties met brede dienstverlening.

Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakte zich in 2019 zorgen over de veiligheid op internet en zag daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het plaatsen van persoonlijke informatie op internet.

De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017.

De prijs van een dagje uit is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is gestegen; deze was in juli 2019 17 procent hoger dan in juli 2014.

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Van de vijf meestbezochte vakantielanden is Spanje het voordeligst voor vakantiegangers die zelf de boodschappen doen. In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld EU.

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg bijna 1,4 miljard euro in 2018. Dat is 9 procent meer dan in 2015.

Het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 18,3 miljoen.

Een grote meerderheid van de jongeren van 12 tot 25 jaar gebruikt (bijna) elke dag internet. Meisjes gebruiken het internet vaker dan jongens voor sociale netwerken. Het gebruik van mobiele telefoons, laptops en spelcomputers met internetverbinding nam tussen 2012 en 2018 toe.

In de logiesaccommodaties in Nederland verbleven in 2018 ruim 44 miljoen gasten. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met 2017. In vijf jaar tijd nam het aantal gasten met ruim 10 miljoen toe.

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent wist niet dat zoiets kon.

Nederlanders kopen steeds vaker medicijnen online en zijn online steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt.

Nederlanders kochten in 2018 weer meer goederen of diensten online

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend.

Het was gedurende de zomermaanden juli en augustus 2018 drukker op de Nederlandse campings dan een jaar eerder.

Nederlanders gebruiken het internet steeds vaker om te bellen en om televisie te kijken.

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Nederlandse kampeerterreinen ontvingen in het eerste halfjaar van 2018 bijna 1,6 miljoen gasten, 7,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal buitenlandse gasten liet in die periode de grootste groei zien. Dit meldt het CBS

De waarde van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie is in 2017 met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro. Drie kwart van de groei van de toerismesector was te danken aan de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland.

In de zomerperiode van 2017 gingen drie op de vier Nederlanders (12,7 miljoen) een of meerdere keren op vakantie. Bijna negen op de tien vakanties werden in Europa doorgebracht, met Duitsland als favoriete bestemming. Een ruime meerderheid van de zomervakanties was via internet geboekt.

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Het merendeel van de inwoners van Bonaire zegt religieus te zijn, maar deze groep krimpt wel.

Op de Waddeneilanden is het aantal winkels en horecazaken per inwoner het hoogst van alle gemeenten.

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

Deze publicatie bevat indicatoren over inkomend toerisme op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de periode 2015 - 2017.

Een goed toeristisch jaar in de eerste 8 maanden werd op Sint-Eustatius en Saba ongedaan gemaakt door orkaan Irma.

Het aantal gasten dat in 2017 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 42 miljoen.

In 2017 is 77% van de volwassenen van mening dat Nederland oorlogsvluchtelingen moet opvangen

Bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2017 gebruik van een overheidswebsite.

Vijftigplussers, niet-westerse migratieachtergrond onder kiesgerechtigden en raadszetels voor gemeenteraadsverkiezing

Oostenrijk is de populairste wintersportbestemming, skiën de belangrijkste activiteit. Meer mensen wandelen in de sneeuw

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek.

Een analyse naar het gebruik van mobiele apparaten, om CAWI vragenlijsten van het CBS te vullen.

In 2017 had 98 procent van de Nederlandse huishoudens thuis internet, het Europese gemiddelde was 87 procent.

Ouderen maken steeds vaker gebruik van sociale media

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

3 op de 10 mensen tussen 15 en 65 jaar zijn minimaal 1 keer per maand vrijwilliger, zowel werkenden als niet-werkenden.

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Nederlanders doen hun inkopen steeds vaker online

Sinds de economische crisis in 2008 is het wereldwijde internationale toerisme elk jaar met gemiddeld 4,8% gegroeid

Fitnessbranche in 2015 omzet van 0,7 miljard euro. Ruim 2,2 miljoen leden beoefenden hun sport bij een fitnesscentrum.

Bijna de helft van de Nederlanders zegt in 2017 de cloud te gebruiken om bestanden op te slaan.

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek.

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet.

De gemeente Molenwaard heeft 43 molens met de status van rijksmonument.

Het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels was in de eerste helft van 2017 9 procent hoger dan een jaar eerder.

De toerismesector wordt steeds belangrijker in de Nederlandse economie.

Ontwikkeling van aantal toeristen dat Caribisch Nederland aandoet per vliegtuig of cruiseschip.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius trokken vooral toeristen uit Nederland, Caribisch Nederland en de Verenigde Staten.

Singles gaan relatief weinig in eigen land en vaak buiten Europa op vakantie

Bijna 10 miljoen Nederlanders reisden in het hoogseizoen van 2016 af naar hun vakantiebestemming.

Driekwart van alle caravans en campers in Nederland staat op naam van een 50-plusser.

Bijna een kwart van de hotels in Nederland zegt in 2016 concurrentie te hebben ervaren van platforms als Airbnb.

Cijfers over ICT, R&D, innovatie, sociale media

CBS Urban Data Center/Zwolle van start

Het gebruik van sociale media is tussen 2014 en 2016 toegenomen onder ouderen maar nauwelijks veranderd onder jongeren.

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk.

De toerismesector is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik.

Het aantal vakanties van Nederlanders naar Parijs is in tien jaar niet zo laag geweest als in vakantiejaar 2016.

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Het aandeel jongeren dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald

Herstel bezoekersaantallen voor toneel, dans, concerten, cabaret en musicals zette door in 2015 na neergang in 2012

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, en de helft maakte er ook gebruik van

Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst.

In 2014/’15 gingen Nederlanders 980 duizend keer op wintersport. Wintersport is vooral populair onder hogere inkomens.

Nederlanders die online aankopen doen ondervinden steeds vaker problemen

Moeders blijven meer uren werken, vrouwen lager inkomen dan man, meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016: alle trends en ontwikkelingen in één publicatie.

In 2015 verbleven zakenreizigers 16,8 miljoen nachten in Nederlandse hotels, 2,7 procent meer dan in 2014.

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Bijna drie kwart van de inwoners zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden

Mensen van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

Het aantal toeristen dat in 2015 Bonaire aandeed is gestegen. Op Saba en Sint-Eustatius bleef het ongeveer gelijk.

Drie op de tien deelnemers in de avondspits komen van of gaan naar werk, iets meer gaan bijvoorbeeld boodschappen doen

Nederlandse musea trokken in 2015 bijna 24 miljoen Nederlandse en ruim 9 miljoen buitenlandse bezoekers.

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

De toerismesector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie.

In 2015 verbleven 1,3 miljoen toeristen op de Wadden. 80 procent van de gasten op de Waddeneilanden komt uit Nederland.

Door minder woon-werk verkeer is het in juli en augustus op de meeste rijkswegen rustiger, behalve in Zeeland.

ICT-vaardigheden in het algemeen en op deelgebieden informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

ICT-vaardigheden in algemeen en op gebied van informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Meer jongeren, minder volwassenen lid van de bieb.

Het cloudgebruik in Nederland is relatief hoog. Gebruikers van de cloud zijn minder bezorgd over internetveiligheid

Voor 55-plussers zijn vakanties het belangrijkste dat ze online kopen, na kaartjes voor evenementen en kleding.

In 2015 gingen Nederlanders voor bijna 10 miljoen zomervakanties naar het buitenland. Frankrijk blijft het populairst.

Er zijn nu meer huishoudens met een tablet dan met een desktop. Mobiel internet gaat met de smartphone, ook door ouderen

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Duitsers besteedden 5 miljard euro in Nederland in 2015.

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Discussion paper on the potential and implications of profiling big data sources for official statistics.

Nederlanders sliepen in mei 5,5 miljoen nachten op een camping of in een huisje, 1,9 miljoen in een hotel in eigen land.

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.

Verblijven toeristen in Amsterdam of aan de kust? En bij welke landen is Nederland gestegen of gedaald in populariteit?

Cijfers over musea, zoals bezoekersaantallen, toegangsprijzen en het gebruik van sociale media, worden nu verkregen via jaarlijkse enquêtes onder musea (vanaf onderzoeksjaar 2015 digitaal).

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën en in de zorg, voor politieke partijen en vakbonden zijn Nederlanders minder actief. Hoogopgeleiden zijn vaker actief dan laagopgeleide Nederlanders.

Een kwart van de personen vanaf 12 jaar is bekend met het digitale radiosignaal DAB+ en een op de 17 had in 2015 een apparaat thuis of in de auto dat met deze technologie werkt.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een pilotonderzoek naar het aanbod van kunsten cultuureducatie dat in 2015 door CBS, insamenwerking met de brancheorganisatie Cultuurconnectie, is uitgevoerd. Het belangrijkste doel van de pilot was om een beeld te krijgen van welke bedrijven en zelfstandigen in Nederland zich bezighouden met het aanbod van kunst- en cultuureducatie. Een tweede doelwas om inzicht te krijgen in een aantal kenmerken van deze bedrijven en zelfstandigen, zoals type aanbod, werkzame personen en het wel of niet ontvangen van subsidie. Daarnaast is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over hoe zij de toekomst zien.

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken. Ouderen zijn vaker, jongeren minder vaak actief op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Instant messaging, zoals WhatsApp neemt toe.

Het aantal vluchten van en naar Tunesië daalde in het derde kwartaal van 2015 - na aanslagen waarbij toeristen omkwamen - met 80 procent. Daarmee zijn ook de bestedingen van Nederlanders in Tunesië gedaald. Ook Turkije is minder in trek als bestemming vanaf 2014. In Egypte daarentegen lijkt sinds het derde kwartaal van 2015 sprake van een licht herstel.

Singles geven ruim 200 euro meer uit aan een lange vakantie in het buitenland dan de doorsnee vakantieganger. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2014 per persoon in totaal 814 euro aan vakantie, de single zat daarboven met 1 037 euro. Een gezin met twee kinderen is gemiddeld ruim 3 200 euro kwijt.

De omzet van professionele podia voor podiumkunsten is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. De baten uit subsidies namen in die periode af met 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal werknemers in vaste dienst. In 2014 overtrof het aantal vrijwilligers voor het eerst dat van vaste krachten.

In het winterseizoen van 2014 werden ruim 4,8 miljoen lange vakanties door Nederlanders in het buitenland doorgebracht. De wintersportvakantie was daarbij maar iets populairder dan de strandvakantie. Bijna 20 procent van de vakanties ging naar de sneeuw en 15 procent naar het strand. Wintersportvakantie zijn met negen dagen gemiddeld korter dan strandvakanties, maar wel duurder per dag; 82 tegenover 79 euro. Oostenrijk is de populairste wintersportbestemming.

Regelmatige bezoekers van religieuze diensten doen meer mee in de samenleving dan mensen die niet of minder frequent naar de kerk of moskee gaan. De helft van de bevolking zegt tot een godsdienstige groepering te behoren en een op de zes gaat regelmatig naar een religieuze dienst.

In 2015 hebben 11,1 miljoen personen van 12 jaar of ouder wel eens wat online gekocht. Mannen kopen vaker iets online dan vrouwen en geven ook meer geld uit. Vier van de tien e-shoppers ondervinden leverings- of technische problemen.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken. Ruim een op de zes is wel eens online gepest. Jaarlijks hebben ruim 400 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder hier mee te maken.

Griekenland en Turkije hebben afgelopen zomer minder aan Nederlandse toeristen verdiend dan in de zomer van vorig jaar.Trefwoorden: vakantie,toerisme,crisis,vrije tijd,economie

Bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder verrichte in 2014 tenminste één keer vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger hieraan 4 uur per week. Sportverenigingen kunnen rekenen op de meeste vrijwilligers. Vrouwen zijn vaker actief op de school van hun kinderen, mannen helpen vaker op de sportvereniging. Academici doen twee keer zo vaak vrijwilligerswerk als mensen met een laag opleidingsniveau. De meeste vrijwilligers zijn actief in de Achterhoek en in Zuid-Friesland, de minste in Zuid-Limburg en de regio’s Den Haag en Groot-Rijnmond.

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Bijna 99 van de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. De populairste activiteiten in de vrije tijd zijn uitgaan, buitenrecreatie en winkelen voor het plezier. Dit en veel meer over het toerisme in Nederland is te vinden in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015 van NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH.

17 procent van de jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media, meisjes vaker dan jongens. Volgens jongeren kunnen sociale media een negatieve invloed hebben op hun concentratievermogen, nachtrust en schoolprestaties.

Sociale media spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Jongeren houden zich hier meer mee bezig dan ouderen. Via sociale media kunnen ze gemakkelijker in contact komen en blijven met anderen. Sociale media kunnen echter ook negatieve gevolgen hebben voor jongeren. Ze kunnen hen angst bezorgen om dingen te missen of om buitengesloten te raken en ze lopen risico op minder concentratievermogen en slaaptekort. Dit paper beschrijft de resultaten van onderzoek onder jongeren en hun beleving van sociale media.

Een belangrijk deel van de overnachtingen in Nederlandse hotels heeft een zakelijke achtergrond. Twee van de vijf hotelovernachtingen zijn voor rekening van zakelijke toeristen. Deze zakenreiziger geeft meer uit dan een vakantieganger

Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte groeide in 2014 opnieuw. Er kwamen vooral meer buitenlandse gasten. De groei zet zich ook in 2015 door.

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat meldt CBS.

De helft van de bevolking maakt zich in 2015 zorgen over de veiligheid op internet

Sociale media zijn voor bedrijven in korte tijd uitgegroeid tot populaire communicatiemiddelen. Anno 2015 gebruikt 63 procent van de bedrijven ten minste één vorm van sociale media. In 2012 was dit nog 41 procent. Vooral bedrijven in de informatie- en communicatiebranche en in de toeristische sector maken veel gebruik van deze vormen van communicatie.

Bedrijven gebruiken hun website steeds vaker als verkoopkanaal. Bij 35 procent van de bedrijven kunnen klanten via de site bestellen, boeken of reserveren. In 2012 kon dit nog maar bij een kwart van de bedrijven. Van de reisbureaus en de logiesverstrekkers heeft bijna 90 procent een eigen website met boekingsmogelijkheden.

Hotels hebben in het tweede kwartaal van 2015 5,3 procent meer omzet geboekt dan in die periode een jaar eerder. Al acht kwartalen op rij is er een stijgende lijn zichtbaar in de branche. Met de omzet nam afgelopen kwartaal ook het aantal overnachtingen toe.

Feiten op een rij over watersport in Nederland. Hoeveel Nederlanders doen aan zeilsport? Waar vind je het meeste water om te zeilen? Welk aandeel hebben zeilschepen in de export van boten en schepen? Al deze informatie vind je op de factsheet.

Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam.

Nederlanders vierden in 2014 vaker vakantie op een boot. In zeven jaar tijd is het aantal bootvakanties op cruiseschepen of gehuurde boten met 40 procent toegenomen tot 357 duizend in 2014. Vooral buitenlandse vakanties zijn populairder geworden.

Noord-Hollanders gaan het langst op vakantie naar het buitenland. Hun vakantie van vier overnachtingen of meer duurde vorig jaar gemiddeld 13,8 dagen en ze verbleven het vaakst in Frankrijk. Limburgers zitten het kortst op een buitenlands vakantieadres. Gemiddeld zijn ze na 11,6 dagen weer terug van hun buitenlandtrip die bij voorkeur plaatsvindt in Duitsland.

Het aantal jongeren tot 18 jaar dat lid is van een openbare bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen terwijl het aantal volwassen leden is gedaald. In 2013 was meer dan twee miljoen van het aantal ingeschreven leden jonger dan 18 jaar. Dat is bijna 60 procent van het totaal aantal leden. In 2013 bedroeg het aantal leden dat 18 jaar of ouder is iets meer dan 1,6 miljoen.

Het aantal online shoppers neemt nog steeds toe. Over heel 2014 hadden 10,4 miljoen internetgebruikers wel eens online wat gekocht. Vooral het aantal recente e-shoppers is gestegen. Het populairst waren reizen, kleding en tickets.

Jaarlijks leggen Nederlanders ruim 1 000 kilometer per fiets af. Tieners tussen de 12 en de 19 jaar fietsen met meer dan 2 000 kilometer op jaarbasis dubbel zo veel. Inwoners van de provincie Utrecht fietsen het meest, Limburgers en Flevolanders het minst.

Duitsland is populairder geworden bij de vakantievierende Nederlander. Bijna 1,5 miljoen van de 9,6 miljoen zomervakanties gingen vorig jaar naar Duitsland.

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter gaan gebruiken.

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2010 en 2014 verder afgenomen. Nog maar een krappe meerderheid noemt zichzelf godsdienstig, en minder dan een op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze dienst. Er zijn duidelijke verschillen tussen de provincieste zien, en de ontwikkelingen in religieuze betrokkenheid variëren naar geslacht, leeftijd, opleiding en herkomst.(Auteurs: Hans Schmeets en Carly van Mensvoort)

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid godsdienstig.

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft zich in 2012/2013 minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging.

Sociaaleconomische trends 2015: In 2012/2013 heeft de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Dertig procent was maandelijks als vrijwilliger actief. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vrijwilligers hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau, een kerkelijke achtergrond, zijn autochtoon en van middelbare leeftijd. Ook hebben vrijwilligers vaker betaald werk dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen.

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Ongeveer negen op de tien Nederlanders zijn gelukkig. Dat geluksgevoel hangt onder andere samen met het hebben van veel vrienden en kennissen, de inzet als vrijwilliger en met vertrouwen in de medemens, de politie en de politiek. In dit artikel wordt nagegaan welke rol het sociaal kapitaal speelt bij de verklaring van ervaren geluk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. (auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011.

Voor zowel Bonaire, Sint-Eustatius als Saba is het aantal toeristen, dat in 2014 per vliegtuig kwam, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Naast het toeristisch vliegverkeer, is voor het toerisme van de genoemde eilanden ook het aantal toeristen dat per boot komt van belang.

De Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen in 2014 aanzienlijk meer gasten dan het jaar ervoor. Er kwamen vooral meer buitenlanders. Iets meer de helft van hen kwam uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of België. De groei van het aantal gasten was het grootst in de provincie Zeeland.

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze buurlanden? Zijn in België en Duitsland ook regionale verschillen te zien? En wat gebeurt er in de grensregio’s? Met cijfers uit het European Social Survey 2012 (ESS 2012) is dit onderzocht. (Auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Online waar en wanneer je wil: in 2014 maakte 9 op de 10 mensen dagelijks gebruik van internet. Een snellere verbinding, meer toegang tot internet en het grotere online aanbod leidden tot meer online activiteiten als radio luisteren, nieuws lezen, tv-kijken en e-shoppen.

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland. In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief. De grootste verschillen zijn te zien bij de inzet voor kerk en sportvereniging.

Voor het lenen van een boek of een cd, voor een lezing over literatuur of voor een film ga je naar de bibliotheek. In het relatief bibliotheekdichte Amsterdam, met ruim twintig bibliotheken hoeven inwoners niet ver te reizen naar de dichtstbijzijnde vestiging. De Amsterdammers in de wijk 'Stadsdeel West' wonen zelfs gemiddeld op 700 meter van een bibliotheek. In kleinere gemeenten, met name in Friesland en Zeeland, is het aantal bibliotheken dunner gezaaid en hebben mensen de bibliotheek niet meer op loop- of fietsafstand.

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen. Subsidies en andere donaties vormen bij hen respectievelijk 36 en 9 procent van hun totale baten.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in elkaar en in een aantal maatschappelijke en politieke instituties.

In 2012 en 2013 heeft 58 procent vertrouwen in de medemens. Bijna zeven op de tien burgers hebben in beide jaren vertrouwen in rechters en politie. Het vertrouwen in het leger is tussen 2012 en 2013 met drie procentpunt gestegen naar 62 procent. Het vertrouwen in andere instituties is minder groot en gedaald, bijvoorbeeld het vertrouwen in kerken, ambtenaren, de Tweede Kamer, de Europese Unie, banken en grote bedrijven. Vooral opleidingsniveau en leeftijd zijn relevant voor de mate van vertrouwen. (Auteurs: Judit Arends en Hans Schmeets)

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen is veel hoger dan in Europees Nederland, waar iets meer dan de helft van de volwassenen (18 jaar en ouder) gelooft. Net als in Europees Nederland is het rooms katholicisme in Caribisch Nederland de meest voorkomende godsdienst.

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling.

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling. (Auteur: Hans Schmeets)

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en over sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van homoseksuelen en tolerantie van illegalen denken zij ruimhartiger.

In 2013 hebben ruim 34 miljoen gasten in ons land overnacht, 700 duizend (2 procent) meer dan in 2012. Zij brachten 96 miljoen nachten door in logiesaccommodaties, 3 miljoen meer dan in 2012. Veertig procent van de gasten komt uit het buitenland.

Van alle internetgebruikers van 12 jaar en ouder maakte in 2014 ruim één op de drie gebruik van cloud computing. Vooral jongere internetters omarmen deze internetfaciliteit, die als vervanging dient voor het opslaan van gegevens op de eigen computer.

Het kerkbezoek daalt in Nederland. Met name katholieken gaan de laatste jaren minder naar de kerk. Desalniettemin geeft ruim de helft van de volwassen bevolking aan dat zij zich rekenen tot een geloofsgemeenschap.

Driekwart van de huishoudens in Caribisch Nederland had in 2013 thuis toegang tot internet. Van de mensen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet hadden gebruikt, ging 86 procent (vrijwel) dagelijks online.

De bijdrage van de toerismesector aan het bbp van Nederland is gegroeid van 3,2 procent in 2010 tot 3,6 procent in 2013. Deze groei komt vooral omdat er meer buitenlandse toeristen naar Nederland komen en meer buitenlandse boekingen bij Nederlandse bedrijven worden gedaan.

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief vaak verenigingslid. Een lidmaatschap betekent niet automatisch dat mensen ook actief zijn in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien Nederlanders nemen nooit deel aan verenigingsactiviteiten. Daar tegenover staat dat ruim een derde wekelijks actief is in verenigingsverband.

Het online winkelen neemt nog steeds toe. In 2013 zeiden 10,3 miljoen Nederlanders van 12 tot 75 jaar wel eens wat via internet te kopen. Vakanties en kleding zijn het populairst.

Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De toeristische sector speelt een belangrijke rol in de economie en de werkgelegenheid op de eilanden. Dit artikel geeft een overzicht van een aantal belangrijke indicatoren over het toerisme in Caribisch Nederland in 2012. Het zijn voorlopige cijfers. Ze worden vergeleken met de cijfers die in eerdere jaren door onder meer de toeristische bureaus van de drie eilanden zijn gepubliceerd.

De smartphone is onder jongeren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Als ze online zijn, besteden ze hun tijd vooral aan gamen, filmpjes kijken en het bezoeken van sociale netwerken. Ook kopen ze vaak kaartjes voor evenementen online.

Nederlanders van 16 tot 75 jaar zijn tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet. De internetvaardigheid van de Nederlandse bevolking is hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.

Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toeristenbelasting levert ongeveer een derde van de gemeentelijke belastingopbrengsten op de eilanden. Er zijn meer gemeenten waar de toeristische sector een belangrijke economische pijler is.

In 2013 gaf bijna 80 procent van de bevolking aan in de afgelopen twaalf maanden gebruik te hebben gemaakt van websites van de overheid. Dit aandeel is de laatste jaren flink gestegen en is hoger dan in de meeste andere Europese landen.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft frequent contact met familieleden, vrienden en – in iets mindere mate – buren. Degenen met frequent contact zijn vooral jongeren, niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen. De contactfrequentie hangt samen met de contactbehoefte. Naarmate mensen familieleden, vrienden of buren minder vaak zien of spreken, geven ze vaker aan meer contact te willen. Verder hebben mensen met frequente contacten ook vaker hechte relaties. Mannen, ouderen, niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen en alleenstaanden hebben doorgaans minder hechte relaties. Auteurs: Rianne Kloosterman en Karolijne van der Houwen

Het aantal vakantiegangers van 55 jaar of ouder is gestegen van 2,8 miljoen in 2002 naar 3,5 miljoen in 2012. Deze 55-plussers gaan gemiddeld vaker dan jongeren op vakantie. Ongeveer een op de drie 55-plussers met een laag inkomen gaat niet op vakantie.

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. In 2012 was dat 16 procent. Toch rekent nog ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Religieuze binding wordt van belang geacht voor de sociale cohesie in de samenleving. In 2012 rekende 54 procent van de volwassen bevolking zich tot een godsdienstige groepering, maar ging slechts een op de zeven nog regelmatig naar een religieuze dienst. De participatie, en in mindere mate het vertrouwen, in de samenleving verschilt tussen geloofsgroepen. (Auteur: Hans Schmeets)

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Het internetgebruik in deze leeftijdsgroep is vrijwel nergens in de EU zo hoog als in Nederland.

In het winterseizoen van 2012 gingen 1,051 miljoen Nederlanders op wintersport. Het gaat dan om lange vakanties van 4 nachten of meer. Gemiddeld duurde zo’n wintersportvakantie 8,4 dagen.

In 2012 kwam ruim een derde van de gasten in Nederlandse hotels, pensions en andere logiesaccommodaties uit het buitenland, voornamelijk uit Europa. De Noordzeebadplaatsen en grote steden zijn de grootste publiekstrekkers.

Vrijwel alle huishoudens in Nederland hebben internettoegang. De desktopcomputer verliest daarbij terrein aan de mobiele apparaten. In bijna de helft van de huishoudens is een tablet aanwezig.

In 2013 had 95 procent van de huishoudens in Nederland toegang tot het internet. De laatste jaren hebben vooral eenpersoonshuishoudens een inhaalslag gemaakt met internettoegang.

Het rapport ‘Met het oog op de tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders.

De Vrijetijdsomnibus 2012 is een onderzoek naar het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur door de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de afgelopen twee decennia is de sociale cohesie in de samenleving toegenomen. Er zijn meer sociale contacten, en vooral het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in instellingen zijn gestegen. Cohesie is ook gerelateerd aan het ervaren welzijn: meer ‘meedoen’ en meer ‘vertrouwen’ gaan gepaard met een hoger geluk. Toch wordt de samenleving gemiddeld niet gelukkiger. Hoe is deze vermeende paradox te interpreteren?

In het voorjaar van 2013 telde Nederland 13 miljoen internetgebruikers van 12 jaar en ouder. Dit komt overeen met ruim 90 procent van deze bevolkingsgroep.

In 2010 was sport in Nederland goed voor 1 procent van het bbp. Huishoudens besteedden in dat jaar gemiddeld ruim duizend euro aan het beoefenen en bekijken van sport.

In 2012 waren zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder actief op sociale media. Vooral sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn populair. Bijna alle jongeren zijn hierop te vinden. Vrijwel nergens in de Europese Unie is het aandeel gebruikers van sociale media zo groot als in Nederland.

De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet. Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan.

Nederlanders spendeerden vorig jaar in totaal bijna 16 miljard euro aan vakanties, waarvan 12,9 miljard euro aan buitenlandse vakanties. Het grootste deel van de vakanties zijn lange vakanties in het buitenland, maar het aantal korte vakanties in eigen land neemt toe.

Bijna 10 miljoen Nederlanders winkelen op internet. Zij kopen steeds vaker kleding online; vooral vrouwen. De meerderheid van de e-shoppers koopt uitsluitend nieuwe producten.

In 2012 gebruikte een op de drie 75-plussers internet. Meer mannen dan vrouwen in deze leeftijdsgroep internetten. E-mailen en informatie zoeken zijn populair, sociale media worden weinig gebruikt.

Ruim zeven op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder regelden in 2012 hun bankzaken via het internet. Dat zijn 10,2 miljoen personen.

In zeven op de tien huishoudens staat een digitale televisie. Dat is drie keer zo veel als vijf jaar geleden. Ook is er steeds vaker een televisie met internettoegang in huis.

Deze notitie gaat over sociale uitsluiting en doet verslag van een aantal verkennende analyses. De onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op de meting van sociale uitsluiting: welke indicatoren zijn hierbij van belang. Anderzijds wordt ingegaan op het in kaart brengen van hoeveel mensen, op basis van de geselecteerde indicatoren, in Nederland uitgesloten zijn en, vervolgens, welke groepen in de samenleving vooral sociaal zijn uitgesloten.

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. In de periode 2010-2011 bezocht één op de zes regelmatig de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst.

Ruim 4 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder was in 2010 sociaal uitgesloten. Deze groep doet nauwelijks mee aan sociale of maatschappelijke activiteiten, heeft een slechte toegang tot instanties, minder normbesef en heeft het ook materieel moeilijk.

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent van alle 12- tot 75-jarigen.

Bijna vier op de vijf Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar handelen hun bankzaken af via het internet. Daarmee behoort ons land tot de top van de Europese Unie.

Nederlanders bleven massaal op vakantie gaan in 2011. Ondanks de economische tegenwind is het aantal lange vakanties nauwelijks gedaald. Nederlanders bleven echter voor deze vakanties minder in eigen land en gingen vaker naar het buitenland.

In 2011 had 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. In 2005 was dit nog 78 procent. Nederland staat al jarenlang op de eerste plaats van de Europese ranglijst met het grootste aandeel huishoudens die toegang hebben tot internet.

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

In deze vervolgrapportage wordt de meetlat die op basis van POLS 2009 is gemaakt, vergeleken met dezelfde meetlat op basis van POLS 2010. Hierdoor kan de meetlat op zijn stabiliteit en robuustheid worden getest.

In 2010 brachten Nederlanders ongeveer 17,7 miljoen vakanties door in eigen land. Dit waren er in 2002 nog 18,7 miljoen. Van deze vakanties in 2010 was ongeveer de helft (8,5 miljoen) een lange vakantie met ten minste 4 overnachtingen. De overige vakanties duurden met 1-3 overnachtingen korter.

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen.

In 2010 ging 81 procent van de Nederlanders op vakantie. Dit waren 12,7 miljoen vakantiegangers met ruim 36 miljoen vakanties. Iets meer dan 1 miljoen van deze vakanties waren wintersportvakanties. De uitgaven hieraan bedroegen 620 miljoen euro.

In de jaren 2007-2009 waren er gemiddeld 130 duizend kunstenaars. Dat is 13 duizend meer dan drie jaar daarvoor, een toename van 11 procent. De groei van het aantal kunstenaars loopt daarmee ongeveer gelijk op met de groei van het totaal aantal werkzame personen op een hoger beroepsniveau (10 procent) en vormt een indicatie van het toegenomen belang van de creatieve industrie.

Het aantal museumbezoeken in 2009 bedroeg ruim 22 miljoen. Dit waren er 1,5 miljoen meer dan in 2007. In diezelfde periode steeg het aantal museumbezoeken van mensen die gratis toegang hadden met 1,6 miljoen. Museumbezoeken van buitenlanders daalde als gevolg van de recessie van 5,4 miljoen naar 3,3 miljoen.

In het voorjaar van 2011 telde Nederland ruim zes miljoen mobiele internetters van 12 tot 75 jaar. Dit is precies de helft van alle 12- tot 75-jarigen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek van internet gebruik maakten.

Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen. Het gebruik van veiligheidssoftware is in geen enkel EU-land zo hoog als in Nederland.

Ruim 45 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder zegt vrijwilligerswerk te doen. Dat komt overeen met 6,1 miljoen mensen.

In 2010 verbleven 11 miljoen buitenlanders in Nederlandse logiesaccommodaties. Dat waren er 8 procent meer dan in 2000.

Mobiel internetten raakt steeds meer ingeburgerd. Ruim een op de drie internetters had in 2010 toegang tot het web via mobiele apparatuur.

In 2010 gingen Nederlanders ruim 36 miljoen keer op vakantie. De uitgaven bedroegen 15 miljard euro, waarvan ruim 12 miljard euro aan buitenlandse vakanties werd uitgegeven.

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Iets minder dan de helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar zei in 2009 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Dit aandeel is sinds 1997 met ongeveer 6 procentpunten gedaald.

In 2010 winkelden 9,3 miljoen Nederlanders van 12–74 jaar via internet. Dat waren er een half miljoen meer dan een jaar eerder.

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent).

Liefst 91 procent van de jonge internetters in Nederland is in 2010 actief op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook.

Het toegangskaartje voor een museum is voor een volwassene bijna twee keer zo duur als voor een kind. En het doorsnee kaartje, gewogen naar het aantal betalende bezoekers, is eveneens bijna twee keer duurder dan het ongewogen toegangskaartje. Dit blijkt uit de nieuwe berekeningsmethode van de gemiddelde entreeprijzen van Nederlandse musea.

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 75 jaar.

In de eerste vijf maanden van 2010 lag het aantal hotelovernachtingen bijna 6 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg dit aantal tot bijna 12,7 miljoen. Dit was een jaar eerder nog iets minder dan 12 miljoen.

Tussen bevolkingsgroepen is er een grote verscheidenheid in de mate van vertrouwen. Vooral het genoten onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast verschillen jongeren en ouderen, mannen en vrouwen en de achterbannen van de politieke partijen in hun mate van vertrouwen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 10 duizend personen dat in 2008 is uitgevoerd.

In 2009 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,2 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat was 3,8 procent minder dan een jaar eerder.

Nederlanders gaan de laatste jaren steeds vaker naar Duitsland op vakantie. Vooral het Sauerland en de Eifel zijn populair.

Het 2e kwartaalrapport 2010 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft een aantal vrijetijdsbestedingen en vormen van maatschappelijke participatie van jongeren.

In de afgelopen jaren surfen steeds meer jongeren van 12 tot 25 jaar op het internet. Ze zitten steeds minder voor de tv.

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en geven minder vaak informele hulp dan gemiddeld.

Van de Nederlandse mannen van 6 tot 80 jaar doet 71 procent aan sport, tegen 66 procent van de vrouwen. Hardlopen, biljarten en voetbal zijn vooral bij mannen in trek, terwijl dansen, korfbal en hockey typische vrouwensporten zijn. Vrouwen sporten het liefst als lid van een vereniging; mannen doen dat relatief vaak ongeorganiseerd.

In 2009 vonden in de Nederlandse logiesaccommodaties in totaal 84,5 miljoen overnachtingen plaats. Dat waren er evenveel als in 2008. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal overnachtingen toegenomen met 2,4 procent. De toename was het sterkst in de hotels.

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen.

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen.

Nederlanders hebben in 2009 niet bezuinigd op binnenlandse vakanties. Vorig jaar trokken Nederlandse verblijfsaccommodaties meer gasten uit eigen land dan een jaar eerder.

In 2008 werden zes op de tien overnachtingen in vijfsterrenhotels geboekt door zakelijke reizigers. Naarmate een hotel minder sterren had, daalde dit aandeel.

In 2009 boeken bijna zes van de tien e-shoppers reizen en vakanties online. Hiermee is het bespreken van reizen en accommodaties de meest voorkomende onlineaankoop.

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met 2 procentpunten gedaald. Het aandeel dat informele hulp verleende, steeg juist met 2 procentpunt.

In 2008 gaf 50 procent van de Nederlanders aan dat hun huishouden een krantenabonnement had. In 1997 was dat nog 62 procent.

In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002.

Sinds begin jaren negentig is het aantal leerlingen en cursisten aan instellingen voor kunstzinnige vorming met 37 procent gestegen. Deze toename kwam vooral voor rekening van gecombineerde instellingen. In 2007 trokken deze 238 duizend deelnemers, tegen 135 duizend begin jaren negentig. In dezelfde periode daalde het aantal leerlingen en cursisten aan muziekscholen licht en bleef het aantal leerlingen en cursisten van creativiteitscentra nagenoeg gelijk. In 2007 volgden bijna zes op de tien deelnemers van instellingen voor kunstzinnige vorming muziekonderwijs. Cursussen beeldende kunst namen met 14 procent van de deelnemers de tweede plaats in, gevolgd door dans en drama met respectievelijk 12 en 7 procent.

In 2007 bedroegen de baten van de Nederlandse openbare bibliotheken 518 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2005. In dezelfde periode stegen de lasten met bijna 6 procent tot 514 miljoen euro. Gemeentelijke subsidies zijn de omvangrijkste inkomstenbron van openbare bibliotheken; hun omvangrijkste uitgavenpost is personeel.

Steeds meer consumenten shoppen online. In het voorjaar van 2009 zei bijna driekwart van de 11,8 miljoen internetgebruikers dat ze ooit goederen via internet hadden gekocht.

Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders van 16,8 miljoen naar 18,5 miljoen. In dezelfde periode namen de bestedingen aan buitenlandse vakanties toe van 9,7 miljard naar 12,6 miljard euro. De toename van het aantal buitenlandse vakanties is ten koste gegaan van het aantal binnenlandse vakanties. In 2002 brachten Nederlanders ruim 47 procent van hun vakanties door in het buitenland, tegen 51 procent in 2008.

In het tweede kwartaal van 2009 lag het aantal gasten in de Nederlandse verblijfsrecreatie 11,6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2008. In de periode april-juni verbleven er 3,67 miljoen gasten in de verblijfsrecreatie, tegen 3,29 miljoen een jaar eerder.

Motorrijders zijn steeds ouder. Was in 2000 hun gemiddelde leeftijd nog 39 jaar, in 2009 is dat opgelopen tot 45 jaar.

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

In 2008 nam het aantal zakelijke overnachtingen in de Nederlandse hotels met 6 procent af tot 15,7 miljoen. De daling zet in 2009 door.

Een bezoek aan de dierentuin, attractiepark, theater of museum is het afgelopen anderhalf jaar flink in prijs gestegen. Vooral de entree van museum en dierentuin werd duurder. De prijs steeg met 10 procent.

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Eén op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is fors minder dan voorheen.

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Van hen gaat één op de vijf regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is fors minder dan voorheen.

In 2008 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 36,9 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 2,8 procent meer dan in 2007. Wordt echter rekening gehouden met prijsveranderingen, dan resteert een daling van de toeristische uitgaven met 0,9 procent.

Acht op de tien Nederlanders gaan minstens één keer per jaar op vakantie. Ze overnachten daarbij steeds vaker in hotels en boeken steeds meer vakanties bij een (online) reisbureau.

Europeanen gaan vaak op reis. Zo gingen Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2007 gemiddeld 1,4 keer op lange vakantie.

Nederlanders hielden in 2008 meer lange vakanties dan in 2007 en gaven daar ook meer aan uit.

Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners van Nederland vrijwilligerswerk doeten hoeveel procent wel eens informele hulp verleent zijn van 1997–2004 in de POLSmoduleRecht & Participatie (REP) vragen gesteld over vrijwillige inzet.

In 2008 ontvingen de Nederlandse logiesaccommodaties 29,1 miljoen gasten. Dit waren er 1,2 miljoen minder dan een jaar eerder.

In 2007 brachten Nederlanders 22,4 miljoen lange vakanties door. Dat is driemaal zoveel als in 1969.

In 2008 winkelden 7,5 miljoen Nederlanders van 16–74 jaar via internet. Ons land behoort daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de top van de EU.

Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Slechts een van de acht Nederlanders heeft thuis geen internet (1,2 miljoen) of maakt er geen gebruik van (0,5 miljoen).

In 1948 zijn de eerste televisies geplaatst

In 2008 luistert ruim de helft van de internetters naar de radio of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen.

Eind 2006 telde Nederland 800 jachthavens met in totaal 138 duizend ligplaatsen. Deze capaciteit wijkt nagenoeg niet af van die in 2000. Wel is sinds 2000 het aantal grote havens met een vijfde toegenomen.

In 2006 waren ruim 0,7 miljoen mensen lid van een tennisclub. Zij tennisten bij 1 840 tennisclubs. Sinds 2000 is het aantal tennisverenigingen met 40 toegenomen. Het aantal leden bleef in die periode nagenoeg gelijk.

Eind 2006 telde Nederland 725 openbaar toegankelijke zwembaden, inclusief strand- en natuurbaden, 60 minder dan in 1988. Met name het aantal openluchtzwembaden is sterk afgenomen.

Het aantal paardensportclubs is ten opzichte van 2000 met ruim 5 procent toegenomen tot 1,7 duizend, hun ledenaantal nam met ruim 11 procent toe tot 127 duizend.

Nederlanders sporten zelf meer dan dat ze naar sporten kijken als toeschouwer of begeleider. Ze ondernamen in 2007 minder sportieve dagtochten dan in 2002.

In 2007 verbleven 3,6 miljoen mensen op een Nederlandse camping. Dat aantal is sinds 2000 nagenoeg niet veranderd.

In 2007 hebben Nederlanders tijdens hun bezoeken aan China 141 miljoen euro uitgegeven. Dat is 3 procent meer dan in 2006.

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in juni 2007 vragen over vrijwillige inzet in de POLS-basismodule opgenomen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de plausibiliteit van de cijfers van 2007 vergeleken met de voorgaande reeks. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de uitkomsten over het jaar 2007.

In 2007 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,3 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 5,5 procent meer dan in 2006.

In 2007 gingen 12,5 miljoen Nederlanders één of meer keren op vakantie. Ze doen dat steeds minder op de bonnefooi.

Bijna 6 op de 10 Nederlanders zeggen gelovig te zijn. Slechts weinigen daarvan gaan nog elke week naar kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten.

Een dagje uit kostte in 2007 gemiddeld 14 euro per persoon. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2002, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. In totaal gaven de Nederlanders bijna 13 miljard euro uit aan recreatieve uitstapjes, ruim een miljard euro meer dan in 2002.

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

In 2007 gingen ruim 2 miljoen mensen online met behulp van mobiele apparatuur, zoals een laptop of mobiele telefoon.

Nederlanders gebruiken het internet voor steeds meer activiteiten. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers.

In 2007 beschikt 74 procent van de Nederlandse huishoudens over een snelle internetverbinding.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten te schatten op basis van extern onderzoek en het percentage islamieten in het herkomstland. In dit artikelwordt een methode gepresenteerd om het aantal islamieten in Nederland te schatten op basis van enquêtegegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Auteurs: Marieke van Herten en Ferdy Otten

De overheidsuitgaven aan sport en cultuur waren in 2005 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Medio 2006 heeft ruim 80 procent van de huishoudens met internet de beschikking over breedband. Dit was vier jaar eerder nog geen kwart.

Vandaag verschijnt de publicatie ‘Toerisme in Nederland’. In deze publicatie staan de ontwikkelingen van het aantal binnen- en buitenlandse gasten van Nederlandse logiesaccommodaties en hun overnachtingen centraal.

In 2005 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,4 miljoen vakanties. Ongeveer de helft van deze vakanties ging naar het buitenland.

In 2005 is voor het eerst in jaren het percentage volwassenen met overgewicht gedaald. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

eYe, oktober 2005

Vandaag verschijnen twee CBS-publicaties over toerisme en recreatie. Vakanties van Nederlanders 2004 geeft een gedetailleerd en actueel beeld van het vakantiepatroon van Nederlanders. In Toerisme in Nederland 2004 staan de ontwikkelingen van het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers van Nederland en hun overnachtingen centraal.

Het Permanent Onderzoek LeefSituatie van het CBS is een groot, continu onderzoek naar verschillende onderwerpen over de leefsituatie van inwoners van Nederland, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen.

In 2002 bedroegen de totale exploitatielasten van het door de overheid bekostigde secundair onderwijs 8,4 miljard euro. Dit is 34 procent van de totale onderwijsuitgave. Er werd een positief exploitatieresultaat geboekt van 124 miljoen euro. Dat is minder dan in 2001

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

De Sociale Monitor geeft voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven een beknopt beeld van de ontwikkelingen: demografie, wonen, woonomgeving, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit, inkomen, consumptie, sociale relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, participatie naar geslacht/huishoudens.

Gegevens over faillissementen en wettelijke schuldsaneringen voor natuurlijke personen (WSNP). Resultaten van onderzoek naar onbetaald gebleven schulden en vermoedelijk strafbare benadeling bij faillissementen.

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2004

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2004

Allochtonen in Nederland 2003, 17 november 2003

Allochtonen in Nederland 2003, 17 november 2003

In dit artikel wordt de onderzoeksopzet van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag beschreven. Ook wordt de historie van het onderzoek geschetst vanaf de start van het onderzoek in 1978.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Jeugd 2003, cijfers en feiten

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Sociaal-economische maandstatistiek, januari 2003