Vrije tijd en cultuur

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Aantal Nederlandse vakantiegangers bereikt dieptepunt in tweede kwartaal

Het aantal Nederlanders dat in het tweede kwartaal van 2020 op vakantie ging was 65 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit geldt met 98 procent in april en mei vooral voor vakantiegangers naar het buitenland. Het aantal Nederlanders op vakantie in eigen land trok gedurende het tweede kwartaal weer aan.

Na recordjaar 2019 keldert toegevoegde waarde toerisme in eerste helft 2020

De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen in 2019 91,2 miljard euro. Na het recordjaar 2019 kelderde de toegevoegde waarde van toerisme in de eerste helft van 2020.

Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals

Om de inzet van vrijwilligerswerk voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart te brengen wordt een methode onderzocht om door kernwoordendetectie vacatures in te delen bij de SDG’s.

Bijna drie kwart minder gasten in toeristische accommodaties

In het tweede kwartaal van 2020 ontvingen toeristische accommodaties 72 procent minder gasten dan een jaar eerder.

Vanaf 1947 met het CBS op vakantie

In 1947 startte het CBS met steekproefonderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Vanaf dat moment gebeurde dat nog sporadisch en sinds 1969 jaarlijks

Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020

In maart 2020 gingen 1,7 miljoen Nederlanders minder op vakantie dan in maart 2019, een daling van ruim 50 procent. In de eerste 3 maanden van 2020 gaven Nederlanders 2,8 miljard euro uit aan vakanties, 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2019 (3,3 miljard euro).

Aantal gasten logiesaccommodaties 17 procent afgenomen in eerste kwartaal

Het aantal gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties is in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met 17 procent gedaald.

Tourism statistics and the use of social media data

Deze notitie beschrijft fundamenteel onderzoek naar verschillende mogelijkheden om publiek beschikbare sociale media te gebruiken voor statistieken in het domein toerisme.

Meeste mensen minstens wekelijks contact met familie, vrienden en buren

De meeste Nederlanders hadden in 2019 minstens wekelijks op de een of andere manier contact met familie, vrienden en/of buren, net als in 2017 en 2018

Groei toerisme Bonaire en Saba in 2019

Het aantal bezoekers op Bonaire nam in 2019 met 7% toe ten opzichte van 2018. Op Saba bedroeg de stijging 10%, het aantal bezoekers op St. Eustatius bleef gelijk. De meeste bezoekers komen uit Nederland, de VS, Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Bijna 3 op de 5 Nederlanders maakte in 2019 gebruik van online platforms

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft 58 procent in 2019 wel eens gebruik gemaakt van online platforms om goederen of diensten te bestellen of uit te wisselen.

453 duizend Nederlanders hadden in 2019 thuis geen internet

Van de inwoners van Nederland van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen toegang tot internet te hebben.

Aantal toeristen in logiesaccommodaties naar 46 miljoen in 2019

Het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties is in 2019 gestegen naar 46,3 miljoen, een toename van ruim 5 procent ten opzichte van 2018.

Inkomsten sportclubs ruim 1,2 miljard euro in 2018

De inkomsten van sportclubs bedroegen in 2018 ruim 1,2 miljard euro. Meer dan de helft van de inkomsten kwam voort uit contributies, les- en entreegelden. Dit aandeel neemt toe. Vooral voor buitensportclubs zijn de kantineverkopen ook een belangrijke inkomstenbron.

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers.

Nederlanders in Europese kopgroep digitale vaardigheden

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software (digitale vaardigheden).

Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Concerten trekken meer publiek dan ooit

Klassieke concerten en popconcerten op de Nederlandse professionele podia trokken in 2018 bijna 9,7 miljoen bezoeken

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Helft online shoppers heeft klachten

Van de Nederlanders die in 2019 online winkelen heeft de helft klachten.

Bijna 10 miljoen verblijfsgasten in juli en augustus

Nederlandse logiesaccommodaties trokken tijdens de zomermaanden juli en augustus 2019 bijna 10 miljoen gasten

Daling aantal bibliotheekleden en –uitleningen zet door

In 2018 waren 69 duizend mensen minder lid van de bibliotheek dan een jaar eerder. Ook werden er ruim 4 miljoen minder papieren boeken uitgeleend. De uitleen van e-books en het downloaden van luisterboeken namen echter toe. In 2018 organiseerden de bibliotheken ruim 200 duizend activiteiten.

Bibliotheekvoorziening gemiddeld binnen 2 kilometer

In de meeste gemeenten was in 2018 op minder dan 3 kilometer rijden met de auto een bibliotheekvoorziening aanwezig. Het landelijke gemiddelde was minder dan 2 kilometer. Dat geldt ook voor de grotere bibliotheeklocaties met brede dienstverlening.

Bezorgdheid over internetveiligheid maakt mensen alert

Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking maakte zich in 2019 zorgen over de veiligheid op internet en zag daarom bijvoorbeeld af van het gebruik van openbare wifi-netwerken en het plaatsen van persoonlijke informatie op internet.

Toeristische bestedingen 87,5 miljard euro in 2018

De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017.

Prijs voor dagje uit stijgt harder dan gemiddeld

De prijs van een dagje uit is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is gestegen; deze was in juli 2019 17 procent hoger dan in juli 2014.

Kerkgangers vaak maatschappelijk actief

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Vakantieboodschappen in Spanje relatief goedkoop

Van de vijf meestbezochte vakantielanden is Spanje het voordeligst voor vakantiegangers die zelf de boodschappen doen. In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld EU.

Gokbranche groeit gestaag

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg bijna 1,4 miljard euro in 2018. Dat is 9 procent meer dan in 2015.

Aantal overnachtingen in eerste kwartaal toegenomen

Het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 18,3 miljoen.

Meisjes vaker op sociale netwerken dan jongens

Een grote meerderheid van de jongeren van 12 tot 25 jaar gebruikt (bijna) elke dag internet. Meisjes gebruiken het internet vaker dan jongens voor sociale netwerken. Het gebruik van mobiele telefoons, laptops en spelcomputers met internetverbinding nam tussen 2012 en 2018 toe.

Aantal verblijfsgasten stijgt in 5 jaar met 10 miljoen

In de logiesaccommodaties in Nederland verbleven in 2018 ruim 44 miljoen gasten. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met 2017. In vijf jaar tijd nam het aantal gasten met ruim 10 miljoen toe.

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent wist niet dat zoiets kon.

Vaker online op zoek naar informatie over gezondheid

Nederlanders kopen steeds vaker medicijnen online en zijn online steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl

Zes procent nooit op internet

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt.

Ouderen kopen vaker online

Nederlanders kochten in 2018 weer meer goederen of diensten online

Musicals en opera’s trekken meer publiek

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder

Gebruik digitale bibliotheek toegenomen

De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend.

Meer campinggasten in zomer 2018

Het was gedurende de zomermaanden juli en augustus 2018 drukker op de Nederlandse campings dan een jaar eerder.

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Meer campinggasten in eerste halfjaar 2018

Nederlandse kampeerterreinen ontvingen in het eerste halfjaar van 2018 bijna 1,6 miljoen gasten, 7,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal buitenlandse gasten liet in die periode de grootste groei zien. Dit meldt het CBS

Groei toerismesector vooral dankzij buitenlandse toeristen

De waarde van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie is in 2017 met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro. Drie kwart van de groei van de toerismesector was te danken aan de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland.

Twee derde zomervakanties geboekt via internet

In de zomerperiode van 2017 gingen drie op de vier Nederlanders (12,7 miljoen) een of meerdere keren op vakantie. Bijna negen op de tien vakanties werden in Europa doorgebracht, met Duitsland als favoriete bestemming. Een ruime meerderheid van de zomervakanties was via internet geboekt.

Bonaire minder religieus geworden

Het merendeel van de inwoners van Bonaire zegt religieus te zijn, maar deze groep krimpt wel.

Wadden hebben meeste winkels en horeca per inwoner

Op de Waddeneilanden is het aantal winkels en horecazaken per inwoner het hoogst van alle gemeenten.

Opvattingen over sociale media

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

Toerisme in Caribisch Nederland 2017

Deze publicatie bevat indicatoren over inkomend toerisme op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de periode 2015 - 2017.

Toerisme in Caribisch Nederland in 2017 in de min

Een goed toeristisch jaar in de eerste 8 maanden werd op Sint-Eustatius en Saba ongedaan gemaakt door orkaan Irma.

Grootste groei toerisme in ruim tien jaar

Het aantal gasten dat in 2017 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 42 miljoen.

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen

In 2017 is 77% van de volwassenen van mening dat Nederland oorlogsvluchtelingen moet opvangen

Toename online gebruik van overheidswebsites

Bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2017 gebruik van een overheidswebsite.

Iets meer dan helft van kiesgerechtigden is 50-plus

Vijftigplussers, niet-westerse migratieachtergrond onder kiesgerechtigden en raadszetels voor gemeenteraadsverkiezing

Minder skiën en meer wandelen tijdens wintersport

Oostenrijk is de populairste wintersportbestemming, skiën de belangrijkste activiteit. Meer mensen wandelen in de sneeuw

Bezoek aan concerten bereikt recordhoogte

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek.

Smartphone en tablet respons bij personenonderzoeken

Een analyse naar het gebruik van mobiele apparaten, om CAWI vragenlijsten van het CBS te vullen.

Nederland koploper in Europa met internettoegang

In 2017 had 98 procent van de Nederlandse huishoudens thuis internet, het Europese gemiddelde was 87 procent.

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Politieke betrokkenheid in Nederland

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Deeltijders met zorgtaken doen vaak vrijwilligerswerk

3 op de 10 mensen tussen 15 en 65 jaar zijn minimaal 1 keer per maand vrijwilliger, zowel werkenden als niet-werkenden.

Vrijwilligers met en zonder betaald werk

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Toerisme in Nederland en wereldwijd gegroeid

Sinds de economische crisis in 2008 is het wereldwijde internationale toerisme elk jaar met gemiddeld 4,8% gegroeid

Krachtmeting in de fitnessbranche

Fitnessbranche in 2015 omzet van 0,7 miljard euro. Ruim 2,2 miljoen leden beoefenden hun sport bij een fitnesscentrum.

Steeds meer Nederlanders in de cloud

Bijna de helft van de Nederlanders zegt in 2017 de cloud te gebruiken om bestanden op te slaan.

Musea in Nederland 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek.

Een op de acht meisjes wordt online gepest

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet.

Steeds meer hotelovernachtingen

Het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels was in de eerste helft van 2017 9 procent hoger dan een jaar eerder.

Toerismesector blijft groeien

De toerismesector wordt steeds belangrijker in de Nederlandse economie.

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Ontwikkeling van aantal toeristen dat Caribisch Nederland aandoet per vliegtuig of cruiseschip.

Toerisme in Caribisch Nederland stabiel

Bonaire, Saba en Sint Eustatius trokken vooral toeristen uit Nederland, Caribisch Nederland en de Verenigde Staten.

Singles vooral met anderen op vakantie

Singles gaan relatief weinig in eigen land en vaak buiten Europa op vakantie

Hoogseizoen telt bijna 10 miljoen vakantiegangers

Bijna 10 miljoen Nederlanders reisden in het hoogseizoen van 2016 af naar hun vakantiebestemming.

Drie kwart caravans en campers is van 50-plusser

Driekwart van alle caravans en campers in Nederland staat op naam van een 50-plusser.

Kwart hotels ervaart concurrentie van sites als Airbnb

Bijna een kwart van de hotels in Nederland zegt in 2016 concurrentie te hebben ervaren van platforms als Airbnb.

Ouderen maken inhaalslag op sociale media

Het gebruik van sociale media is tussen 2014 en 2016 toegenomen onder ouderen maar nauwelijks veranderd onder jongeren.

Jongeren onvoorzichtiger op onbeveiligde wifi-netwerken

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk.

Milieu-economische verkenning toerismesector

De toerismesector is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik.

Vakanties naar Parijs op laagste punt in tien jaar

Het aantal vakanties van Nederlanders naar Parijs is in tien jaar niet zo laag geweest als in vakantiejaar 2016.

Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Het profiel van het electoraat in 2012

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Aandeel godsdienstige jongeren gedaald

Het aandeel jongeren dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald

Bezoek professionele podiumkunsten kruipt uit het dal

Herstel bezoekersaantallen voor toneel, dans, concerten, cabaret en musicals zette door in 2015 na neergang in 2012

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

75-plussers sterkst groeiende groep internetters

In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, en de helft maakte er ook gebruik van

Helft Nederlanders is kerkelijk of religieus

Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst.

Wintersport vooral populair onder hogere inkomens

In 2014/’15 gingen Nederlanders 980 duizend keer op wintersport. Wintersport is vooral populair onder hogere inkomens.

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

Moeders blijven meer uren werken, vrouwen lager inkomen dan man, meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016: alle trends en ontwikkelingen in één publicatie.

Meer overnachtingen van zakenreizigers

In 2015 verbleven zakenreizigers 16,8 miljoen nachten in Nederlandse hotels, 2,7 procent meer dan in 2014.

Bijna een op vijf koopt levensmiddelen online

Bijna drie kwart van de inwoners zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Mensen van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak

Meer toeristen naar Bonaire in 2015

Het aantal toeristen dat in 2015 Bonaire aandeed is gestegen. Op Saba en Sint-Eustatius bleef het ongeveer gelijk.

Tussen vier en zes onderweg voor werk of boodschappen

Drie op de tien deelnemers in de avondspits komen van of gaan naar werk, iets meer gaan bijvoorbeeld boodschappen doen

Buitenlandse toerist steeds belangrijker voor musea

Nederlandse musea trokken in 2015 bijna 24 miljoen Nederlandse en ruim 9 miljoen buitenlandse bezoekers.

Studenten en scholieren pieken in de ochtendspits

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Toerismesector steeds belangrijker

De toerismesector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie.

1,3 miljoen toeristen op vakantie naar de Wadden

In 2015 verbleven 1,3 miljoen toeristen op de Wadden. 80 procent van de gasten op de Waddeneilanden komt uit Nederland.

Minder druk op Nederlandse wegen tijdens zomervakantie

Door minder woon-werk verkeer is het in juli en augustus op de meeste rijkswegen rustiger, behalve in Zeeland.

Nederland in Europese kopgroep ICT-vaardigheden

ICT-vaardigheden in het algemeen en op deelgebieden informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

ICT-vaardigheden van Nederlanders

ICT-vaardigheden in algemeen en op gebied van informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Nederlander bovengemiddelde cloudgebruiker

Het cloudgebruik in Nederland is relatief hoog. Gebruikers van de cloud zijn minder bezorgd over internetveiligheid

Vakantie belangrijkste online aankoop van 55-plussers

Voor 55-plussers zijn vakanties het belangrijkste dat ze online kopen, na kaartjes voor evenementen en kleding.

Frankrijk blijft favoriete bestemming zomervakantie

In 2015 gingen Nederlanders voor bijna 10 miljoen zomervakanties naar het buitenland. Frankrijk blijft het populairst.

Vaker tablet dan desktop in huis

Er zijn nu meer huishoudens met een tablet dan met een desktop. Mobiel internet gaat met de smartphone, ook door ouderen

Hoogopgeleide man maakt de meeste woon-werkkilometers

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Acht procent van de Nederlanders nooit op internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Profiling of twitter users a big data selectivity study

Discussion paper on the potential and implications of profiling big data sources for official statistics.

Camping of huisje populair in de meivakantie

Nederlanders sliepen in mei 5,5 miljoen nachten op een camping of in een huisje, 1,9 miljoen in een hotel in eigen land.

Factsheets Nederland en de provincies, 2016

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.

Nederland meer in trek bij Chinezen

Verblijven toeristen in Amsterdam of aan de kust? En bij welke landen is Nederland gestegen of gedaald in populariteit?

Musea en internetdata, 2016

Cijfers over musea, zoals bezoekersaantallen, toegangsprijzen en het gebruik van sociale media, worden nu verkregen via jaarlijkse enquêtes onder musea (vanaf onderzoeksjaar 2015 digitaal).

Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën en in de zorg, voor politieke partijen en vakbonden zijn Nederlanders minder actief. Hoogopgeleiden zijn vaker actief dan laagopgeleide Nederlanders.

Een op de vier kent DAB+

Een kwart van de personen vanaf 12 jaar is bekend met het digitale radiosignaal DAB+ en een op de 17 had in 2015 een apparaat thuis of in de auto dat met deze technologie werkt.

Pilot Aanbod kunst- en cultuureducatie 2015

Dit rapport beschrijft de resultaten van een pilotonderzoek naar het aanbod van kunsten cultuureducatie dat in 2015 door CBS, insamenwerking met de brancheorganisatie Cultuurconnectie, is uitgevoerd. Het belangrijkste doel van de pilot was om een beeld te krijgen van welke bedrijven en zelfstandigen in Nederland zich bezighouden met het aanbod van kunst- en cultuureducatie. Een tweede doelwas om inzicht te krijgen in een aantal kenmerken van deze bedrijven en zelfstandigen, zoals type aanbod, werkzame personen en het wel of niet ontvangen van subsidie. Daarnaast is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over hoe zij de toekomst zien.

Gebruik professionele sociale netwerken stijgt

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken. Ouderen zijn vaker, jongeren minder vaak actief op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Instant messaging, zoals WhatsApp neemt toe.

Tunesië en Turkije minder populair na aanslagen en onrust

Het aantal vluchten van en naar Tunesië daalde in het derde kwartaal van 2015 - na aanslagen waarbij toeristen omkwamen - met 80 procent. Daarmee zijn ook de bestedingen van Nederlanders in Tunesië gedaald. Ook Turkije is minder in trek als bestemming vanaf 2014. In Egypte daarentegen lijkt sinds het derde kwartaal van 2015 sprake van een licht herstel.

Single geeft meer uit aan vakantie

Singles geven ruim 200 euro meer uit aan een lange vakantie in het buitenland dan de doorsnee vakantieganger. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2014 per persoon in totaal 814 euro aan vakantie, de single zat daarboven met 1 037 euro. Een gezin met twee kinderen is gemiddeld ruim 3 200 euro kwijt.

Meer omzet voor theaters en poppodia

De omzet van professionele podia voor podiumkunsten is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. De baten uit subsidies namen in die periode af met 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal werknemers in vaste dienst. In 2014 overtrof het aantal vrijwilligers voor het eerst dat van vaste krachten.

Strandvakantie in de winter bijna even populair als wintersport

In het winterseizoen van 2014 werden ruim 4,8 miljoen lange vakanties door Nederlanders in het buitenland doorgebracht. De wintersportvakantie was daarbij maar iets populairder dan de strandvakantie. Bijna 20 procent van de vakanties ging naar de sneeuw en 15 procent naar het strand. Wintersportvakantie zijn met negen dagen gemiddeld korter dan strandvakanties, maar wel duurder per dag; 82 tegenover 79 euro. Oostenrijk is de populairste wintersportbestemming.

Kerkbezoekers doen meer vrijwilligerswerk

Regelmatige bezoekers van religieuze diensten doen meer mee in de samenleving dan mensen die niet of minder frequent naar de kerk of moskee gaan. De helft van de bevolking zegt tot een godsdienstige groepering te behoren en een op de zes gaat regelmatig naar een religieuze dienst.

Mannen geven online meer geld uit dan vrouwen

In 2015 hebben 11,1 miljoen personen van 12 jaar of ouder wel eens wat online gekocht. Mannen kopen vaker iets online dan vrouwen en geven ook meer geld uit. Vier van de tien e-shoppers ondervinden leverings- of technische problemen.

Een op de zes meisjes wordt online gepest

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken. Ruim een op de zes is wel eens online gepest. Jaarlijks hebben ruim 400 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder hier mee te maken.

Minder Nederlandse vakantiegangers naar Griekenland en Turkije

Griekenland en Turkije hebben afgelopen zomer minder aan Nederlandse toeristen verdiend dan in de zomer van vorig jaar.Trefwoorden: vakantie,toerisme,crisis,vrije tijd,economie

Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen

Bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder verrichte in 2014 tenminste één keer vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger hieraan 4 uur per week. Sportverenigingen kunnen rekenen op de meeste vrijwilligers. Vrouwen zijn vaker actief op de school van hun kinderen, mannen helpen vaker op de sportvereniging. Academici doen twee keer zo vaak vrijwilligerswerk als mensen met een laag opleidingsniveau. De meeste vrijwilligers zijn actief in de Achterhoek en in Zuid-Friesland, de minste in Zuid-Limburg en de regio’s Den Haag en Groot-Rijnmond.

Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Bijna alle Nederlanders gaan er wel eens op uit

Bijna 99 van de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. De populairste activiteiten in de vrije tijd zijn uitgaan, buitenrecreatie en winkelen voor het plezier. Dit en veel meer over het toerisme in Nederland is te vinden in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015 van NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH.

Een op de zes jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media

17 procent van de jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media, meisjes vaker dan jongens. Volgens jongeren kunnen sociale media een negatieve invloed hebben op hun concentratievermogen, nachtrust en schoolprestaties.

Jongeren over sociale media

Sociale media spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Jongeren houden zich hier meer mee bezig dan ouderen. Via sociale media kunnen ze gemakkelijker in contact komen en blijven met anderen. Sociale media kunnen echter ook negatieve gevolgen hebben voor jongeren. Ze kunnen hen angst bezorgen om dingen te missen of om buitengesloten te raken en ze lopen risico op minder concentratievermogen en slaaptekort. Dit paper beschrijft de resultaten van onderzoek onder jongeren en hun beleving van sociale media.

Zakelijke toerist goed voor ruim 16 miljoen hotelovernachtingen

Een belangrijk deel van de overnachtingen in Nederlandse hotels heeft een zakelijke achtergrond. Twee van de vijf hotelovernachtingen zijn voor rekening van zakelijke toeristen. Deze zakenreiziger geeft meer uit dan een vakantieganger

Vooral meer buitenlandse toeristen in Nederland

Het aantal toeristen dat in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte groeide in 2014 opnieuw. Er kwamen vooral meer buitenlandse gasten. De groei zet zich ook in 2015 door.

Musea voor beeldende kunst grote publiekstrekkers

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat meldt CBS.

Twee derde van de bedrijven gebruikt nu sociale media

Sociale media zijn voor bedrijven in korte tijd uitgegroeid tot populaire communicatiemiddelen. Anno 2015 gebruikt 63 procent van de bedrijven ten minste één vorm van sociale media. In 2012 was dit nog 41 procent. Vooral bedrijven in de informatie- en communicatiebranche en in de toeristische sector maken veel gebruik van deze vormen van communicatie.

Een derde van de bedrijven verkoopt via website

Bedrijven gebruiken hun website steeds vaker als verkoopkanaal. Bij 35 procent van de bedrijven kunnen klanten via de site bestellen, boeken of reserveren. In 2012 kon dit nog maar bij een kwart van de bedrijven. Van de reisbureaus en de logiesverstrekkers heeft bijna 90 procent een eigen website met boekingsmogelijkheden.

Omzet hotels stijgt al twee jaar op rij

Hotels hebben in het tweede kwartaal van 2015 5,3 procent meer omzet geboekt dan in die periode een jaar eerder. Al acht kwartalen op rij is er een stijgende lijn zichtbaar in de branche. Met de omzet nam afgelopen kwartaal ook het aantal overnachtingen toe.

Factsheet Nederland Waterland

Feiten op een rij over watersport in Nederland. Hoeveel Nederlanders doen aan zeilsport? Waar vind je het meeste water om te zeilen? Welk aandeel hebben zeilschepen in de export van boten en schepen? Al deze informatie vind je op de factsheet.

Meer mensen werkzaam in de toerismesector

Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam.

Toeristische bestedingen flink gegroeid
Bootvakanties meer in trek

Nederlanders vierden in 2014 vaker vakantie op een boot. In zeven jaar tijd is het aantal bootvakanties op cruiseschepen of gehuurde boten met 40 procent toegenomen tot 357 duizend in 2014. Vooral buitenlandse vakanties zijn populairder geworden.

Noord-Hollanders het langst op vakantie

Noord-Hollanders gaan het langst op vakantie naar het buitenland. Hun vakantie van vier overnachtingen of meer duurde vorig jaar gemiddeld 13,8 dagen en ze verbleven het vaakst in Frankrijk. Limburgers zitten het kortst op een buitenlands vakantieadres. Gemiddeld zijn ze na 11,6 dagen weer terug van hun buitenlandtrip die bij voorkeur plaatsvindt in Duitsland.

Steeds meer jongeren lid van de bibliotheek

Het aantal jongeren tot 18 jaar dat lid is van een openbare bibliotheek is de afgelopen jaren gestegen terwijl het aantal volwassen leden is gedaald. In 2013 was meer dan twee miljoen van het aantal ingeschreven leden jonger dan 18 jaar. Dat is bijna 60 procent van het totaal aantal leden. In 2013 bedroeg het aantal leden dat 18 jaar of ouder is iets meer dan 1,6 miljoen.

Ruim 10 miljoen online shoppers

Het aantal online shoppers neemt nog steeds toe. Over heel 2014 hadden 10,4 miljoen internetgebruikers wel eens online wat gekocht. Vooral het aantal recente e-shoppers is gestegen. Het populairst waren reizen, kleding en tickets.

Tieners fietsen twee keer zo veel als gemiddelde Nederlander

Jaarlijks leggen Nederlanders ruim 1 000 kilometer per fiets af. Tieners tussen de 12 en de 19 jaar fietsen met meer dan 2 000 kilometer op jaarbasis dubbel zo veel. Inwoners van de provincie Utrecht fietsen het meest, Limburgers en Flevolanders het minst.

Duitsland loopt in op Frankrijk als vakantiebestemming

Duitsland is populairder geworden bij de vakantievierende Nederlander. Bijna 1,5 miljoen van de 9,6 miljoen zomervakanties gingen vorig jaar naar Duitsland.

Gebruik sociale netwerken sterk toegenomen

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter gaan gebruiken.

Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010-2014

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2010 en 2014 verder afgenomen. Nog maar een krappe meerderheid noemt zichzelf godsdienstig, en minder dan een op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze dienst. Er zijn duidelijke verschillen tussen de provincieste zien, en de ontwikkelingen in religieuze betrokkenheid variëren naar geslacht, leeftijd, opleiding en herkomst.(Auteurs: Hans Schmeets en Carly van Mensvoort)

Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid godsdienstig.

Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk, mannen en vrouwen vrijwel even vaak

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft zich in 2012/2013 minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging.

Wie doet vrijwilligerswerk?

Sociaaleconomische trends 2015: In 2012/2013 heeft de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. Dertig procent was maandelijks als vrijwilliger actief. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vrijwilligers hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau, een kerkelijke achtergrond, zijn autochtoon en van middelbare leeftijd. Ook hebben vrijwilligers vaker betaald werk dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen.

Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Geluk en sociaal kapitaal: Nederland in West-Europees perspectief

Ongeveer negen op de tien Nederlanders zijn gelukkig. Dat geluksgevoel hangt onder andere samen met het hebben van veel vrienden en kennissen, de inzet als vrijwilliger en met vertrouwen in de medemens, de politie en de politiek. In dit artikel wordt nagegaan welke rol het sociaal kapitaal speelt bij de verklaring van ervaren geluk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. (auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Grote musea winnen slag om bezoekers

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011.

Toerisme in Caribisch Nederland 2014

Voor zowel Bonaire, Sint-Eustatius als Saba is het aantal toeristen, dat in 2014 per vliegtuig kwam, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Naast het toeristisch vliegverkeer, is voor het toerisme van de genoemde eilanden ook het aantal toeristen dat per boot komt van belang.

Aanzienlijk meer gasten in logiesaccommodaties

De Nederlandse logiesaccommodaties ontvingen in 2014 aanzienlijk meer gasten dan het jaar ervoor. Er kwamen vooral meer buitenlanders. Iets meer de helft van hen kwam uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of België. De groei van het aantal gasten was het grootst in de provincie Zeeland.

Nederlanders minder politiek actief dan Duitse buren

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

Participatie en vertrouwen: België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze buurlanden? Zijn in België en Duitsland ook regionale verschillen te zien? En wat gebeurt er in de grensregio’s? Met cijfers uit het European Social Survey 2012 (ESS 2012) is dit onderzocht. (Auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Tablet verdringt bord van schoot

Online waar en wanneer je wil: in 2014 maakte 9 op de 10 mensen dagelijks gebruik van internet. Een snellere verbinding, meer toegang tot internet en het grotere online aanbod leidden tot meer online activiteiten als radio luisteren, nieuws lezen, tv-kijken en e-shoppen.

Aandeel vrijwilligers verschilt per provincie

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland. In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief. De grootste verschillen zijn te zien bij de inzet voor kerk en sportvereniging.

Langer onderweg naar de bibliotheek

Voor het lenen van een boek of een cd, voor een lezing over literatuur of voor een film ga je naar de bibliotheek. In het relatief bibliotheekdichte Amsterdam, met ruim twintig bibliotheken hoeven inwoners niet ver te reizen naar de dichtstbijzijnde vestiging. De Amsterdammers in de wijk 'Stadsdeel West' wonen zelfs gemiddeld op 700 meter van een bibliotheek. In kleinere gemeenten, met name in Friesland en Zeeland, is het aantal bibliotheken dunner gezaaid en hebben mensen de bibliotheek niet meer op loop- of fietsafstand.

Rapportage sport 2014

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen. Subsidies en andere donaties vormen bij hen respectievelijk 36 en 9 procent van hun totale baten.

Ruime meerderheid heeft vertrouwen in gezaghebbende instituties

Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in elkaar en in een aantal maatschappelijke en politieke instituties.

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland

In 2012 en 2013 heeft 58 procent vertrouwen in de medemens. Bijna zeven op de tien burgers hebben in beide jaren vertrouwen in rechters en politie. Het vertrouwen in het leger is tussen 2012 en 2013 met drie procentpunt gestegen naar 62 procent. Het vertrouwen in andere instituties is minder groot en gedaald, bijvoorbeeld het vertrouwen in kerken, ambtenaren, de Tweede Kamer, de Europese Unie, banken en grote bedrijven. Vooral opleidingsniveau en leeftijd zijn relevant voor de mate van vertrouwen. (Auteurs: Judit Arends en Hans Schmeets)

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen is veel hoger dan in Europees Nederland, waar iets meer dan de helft van de volwassenen (18 jaar en ouder) gelooft. Net als in Europees Nederland is het rooms katholicisme in Caribisch Nederland de meest voorkomende godsdienst.

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling.

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling. (Auteur: Hans Schmeets)

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en over sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van homoseksuelen en tolerantie van illegalen denken zij ruimhartiger.

Vooral buitenlandse toeristen overnachten vaker in Nederland

In 2013 hebben ruim 34 miljoen gasten in ons land overnacht, 700 duizend (2 procent) meer dan in 2012. Zij brachten 96 miljoen nachten door in logiesaccommodaties, 3 miljoen meer dan in 2012. Veertig procent van de gasten komt uit het buitenland.

Ruim een derde van de internetters maakt gebruik van cloud computing

Van alle internetgebruikers van 12 jaar en ouder maakte in 2014 ruim één op de drie gebruik van cloud computing. Vooral jongere internetters omarmen deze internetfaciliteit, die als vervanging dient voor het opslaan van gegevens op de eigen computer.

Kerkbezoek daalt, vooral onder katholieken

Het kerkbezoek daalt in Nederland. Met name katholieken gaan de laatste jaren minder naar de kerk. Desalniettemin geeft ruim de helft van de volwassen bevolking aan dat zij zich rekenen tot een geloofsgemeenschap.

Zeven op de tien Caribische Nederlanders internetten regelmatig

Driekwart van de huishoudens in Caribisch Nederland had in 2013 thuis toegang tot internet. Van de mensen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet hadden gebruikt, ging 86 procent (vrijwel) dagelijks online.

Toerismesector groeit vooral dankzij buitenlandse toeristen

De bijdrage van de toerismesector aan het bbp van Nederland is gegroeid van 3,2 procent in 2010 tot 3,6 procent in 2013. Deze groei komt vooral omdat er meer buitenlandse toeristen naar Nederland komen en meer buitenlandse boekingen bij Nederlandse bedrijven worden gedaan.

Lidmaatschap en deelname verenigingen

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief vaak verenigingslid. Een lidmaatschap betekent niet automatisch dat mensen ook actief zijn in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien Nederlanders nemen nooit deel aan verenigingsactiviteiten. Daar tegenover staat dat ruim een derde wekelijks actief is in verenigingsverband.

Online winkelen stijgt nog steeds

Het online winkelen neemt nog steeds toe. In 2013 zeiden 10,3 miljoen Nederlanders van 12 tot 75 jaar wel eens wat via internet te kopen. Vakanties en kleding zijn het populairst.

Toerisme Caribisch Nederland 2012

Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De toeristische sector speelt een belangrijke rol in de economie en de werkgelegenheid op de eilanden. Dit artikel geeft een overzicht van een aantal belangrijke indicatoren over het toerisme in Caribisch Nederland in 2012. Het zijn voorlopige cijfers. Ze worden vergeleken met de cijfers die in eerdere jaren door onder meer de toeristische bureaus van de drie eilanden zijn gepubliceerd.

Jongeren vooral online met smartphone

De smartphone is onder jongeren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Als ze online zijn, besteden ze hun tijd vooral aan gamen, filmpjes kijken en het bezoeken van sociale netwerken. Ook kopen ze vaak kaartjes voor evenementen online.

Internetvaardigheden van Nederlanders boven EU-gemiddelde

Nederlanders van 16 tot 75 jaar zijn tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet. De internetvaardigheid van de Nederlandse bevolking is hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.

Waddeneilanden meest toeristische gemeenten

Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toeristenbelasting levert ongeveer een derde van de gemeentelijke belastingopbrengsten op de eilanden. Er zijn meer gemeenten waar de toeristische sector een belangrijke economische pijler is.

Overheidswebsites veel gebruikt: Nederland in top van EU

In 2013 gaf bijna 80 procent van de bevolking aan in de afgelopen twaalf maanden gebruik te hebben gemaakt van websites van de overheid. Dit aandeel is de laatste jaren flink gestegen en is hoger dan in de meeste andere Europese landen.

Frequentie en kwaliteit van sociale contacten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft frequent contact met familieleden, vrienden en – in iets mindere mate – buren. Degenen met frequent contact zijn vooral jongeren, niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen. De contactfrequentie hangt samen met de contactbehoefte. Naarmate mensen familieleden, vrienden of buren minder vaak zien of spreken, geven ze vaker aan meer contact te willen. Verder hebben mensen met frequente contacten ook vaker hechte relaties. Mannen, ouderen, niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen en alleenstaanden hebben doorgaans minder hechte relaties. Auteurs: Rianne Kloosterman en Karolijne van der Houwen

Steeds meer ouderen op vakantie

Het aantal vakantiegangers van 55 jaar of ouder is gestegen van 2,8 miljoen in 2002 naar 3,5 miljoen in 2012. Deze 55-plussers gaan gemiddeld vaker dan jongeren op vakantie. Ongeveer een op de drie 55-plussers met een laag inkomen gaat niet op vakantie.

Kerkbezoek neemt af

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. In 2012 was dat 16 procent. Toch rekent nog ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

Het belang van religie voor sociale samenhang

Religieuze binding wordt van belang geacht voor de sociale cohesie in de samenleving. In 2012 rekende 54 procent van de volwassen bevolking zich tot een godsdienstige groepering, maar ging slechts een op de zeven nog regelmatig naar een religieuze dienst. De participatie, en in mindere mate het vertrouwen, in de samenleving verschilt tussen geloofsgroepen. (Auteur: Hans Schmeets)

Internetgebruik ouderen fors toegenomen

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Het internetgebruik in deze leeftijdsgroep is vrijwel nergens in de EU zo hoog als in Nederland.

In 2012 gingen ruim 1 miljoen Nederlanders op wintersport

In het winterseizoen van 2012 gingen 1,051 miljoen Nederlanders op wintersport. Het gaat dan om lange vakanties van 4 nachten of meer. Gemiddeld duurde zo’n wintersportvakantie 8,4 dagen.

Ruim een op de drie gasten in logiesaccommodaties komt uit het buitenland

In 2012 kwam ruim een derde van de gasten in Nederlandse hotels, pensions en andere logiesaccommodaties uit het buitenland, voornamelijk uit Europa. De Noordzeebadplaatsen en grote steden zijn de grootste publiekstrekkers.

Steeds vaker laptop, smartphone en tablet in huis

Vrijwel alle huishoudens in Nederland hebben internettoegang. De desktopcomputer verliest daarbij terrein aan de mobiele apparaten. In bijna de helft van de huishoudens is een tablet aanwezig.

Eenpersoonshuishoudens maken inhaalslag met internet

In 2013 had 95 procent van de huishoudens in Nederland toegang tot het internet. De laatste jaren hebben vooral eenpersoonshuishoudens een inhaalslag gemaakt met internettoegang.

Met het oog op de tijd, een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

Het rapport ‘Met het oog op de tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders.

Wie doen er aan sport en cultuur?

De Vrijetijdsomnibus 2012 is een onderzoek naar het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur door de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sociale samenhang en welzijn: een paradox?

In de afgelopen twee decennia is de sociale cohesie in de samenleving toegenomen. Er zijn meer sociale contacten, en vooral het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in instellingen zijn gestegen. Cohesie is ook gerelateerd aan het ervaren welzijn: meer ‘meedoen’ en meer ‘vertrouwen’ gaan gepaard met een hoger geluk. Toch wordt de samenleving gemiddeld niet gelukkiger. Hoe is deze vermeende paradox te interpreteren?

Gebruik overheidswebsites stijgt licht

In het voorjaar van 2013 telde Nederland 13 miljoen internetgebruikers van 12 jaar en ouder. Dit komt overeen met ruim 90 procent van deze bevolkingsgroep.

Huishoudens gaven in 2010 duizend euro uit aan sport

In 2010 was sport in Nederland goed voor 1 procent van het bbp. Huishoudens besteedden in dat jaar gemiddeld ruim duizend euro aan het beoefenen en bekijken van sport.

Zeven op de tien gebruiken sociale media

In 2012 waren zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder actief op sociale media. Vooral sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn populair. Bijna alle jongeren zijn hierop te vinden. Vrijwel nergens in de Europese Unie is het aandeel gebruikers van sociale media zo groot als in Nederland.

Mobiel online vooral met de smartphone

De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet. Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan.

In 2012 bijna 16 miljard euro uitgegeven aan vakanties

Nederlanders spendeerden vorig jaar in totaal bijna 16 miljard euro aan vakanties, waarvan 12,9 miljard euro aan buitenlandse vakanties. Het grootste deel van de vakanties zijn lange vakanties in het buitenland, maar het aantal korte vakanties in eigen land neemt toe.

Steeds meer mensen kopen online

Bijna 10 miljoen Nederlanders winkelen op internet. Zij kopen steeds vaker kleding online; vooral vrouwen. De meerderheid van de e-shoppers koopt uitsluitend nieuwe producten.

Een derde van de 75-plussers gebruikt internet

In 2012 gebruikte een op de drie 75-plussers internet. Meer mannen dan vrouwen in deze leeftijdsgroep internetten. E-mailen en informatie zoeken zijn populair, sociale media worden weinig gebruikt.

Zeven op de tien gebruiken internetbankieren

Ruim zeven op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder regelden in 2012 hun bankzaken via het internet. Dat zijn 10,2 miljoen personen.

Steeds meer digitale televisies

In zeven op de tien huishoudens staat een digitale televisie. Dat is drie keer zo veel als vijf jaar geleden. Ook is er steeds vaker een televisie met internettoegang in huis.

Sociale uitsluiting, beschrijvende analyses

Deze notitie gaat over sociale uitsluiting en doet verslag van een aantal verkennende analyses. De onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op de meting van sociale uitsluiting: welke indicatoren zijn hierbij van belang. Anderzijds wordt ingegaan op het in kaart brengen van hoeveel mensen, op basis van de geselecteerde indicatoren, in Nederland uitgesloten zijn en, vervolgens, welke groepen in de samenleving vooral sociaal zijn uitgesloten.

Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. In de periode 2010-2011 bezocht één op de zes regelmatig de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst.

Ruim 4 procent staat sociaal aan de kant

Ruim 4 procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder was in 2010 sociaal uitgesloten. Deze groep doet nauwelijks mee aan sociale of maatschappelijke activiteiten, heeft een slechte toegang tot instanties, minder normbesef en heeft het ook materieel moeilijk.

Verdere groei mobiel internetgebruik

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent van alle 12- tot 75-jarigen.

Nederland in Europese top met internetbankieren

Bijna vier op de vijf Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar handelen hun bankzaken af via het internet. Daarmee behoort ons land tot de top van de Europese Unie.

Minder binnenlandse vakanties, iets vaker naar het buitenland in 2011

Nederlanders bleven massaal op vakantie gaan in 2011. Ondanks de economische tegenwind is het aantal lange vakanties nauwelijks gedaald. Nederlanders bleven echter voor deze vakanties minder in eigen land en gingen vaker naar het buitenland.

Nederland Europees kampioen internettoegang

In 2011 had 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. In 2005 was dit nog 78 procent. Nederland staat al jarenlang op de eerste plaats van de Europese ranglijst met het grootste aandeel huishoudens die toegang hebben tot internet.

Nederland in Europese top online winkelen

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

Meetlat sociaal kapitaal

In deze vervolgrapportage wordt de meetlat die op basis van POLS 2009 is gemaakt, vergeleken met dezelfde meetlat op basis van POLS 2010. Hierdoor kan de meetlat op zijn stabiliteit en robuustheid worden getest.

Nederlanders 17,7 miljoen keer op vakantie in eigen land

In 2010 brachten Nederlanders ongeveer 17,7 miljoen vakanties door in eigen land. Dit waren er in 2002 nog 18,7 miljoen. Van deze vakanties in 2010 was ongeveer de helft (8,5 miljoen) een lange vakantie met ten minste 4 overnachtingen. De overige vakanties duurden met 1-3 overnachtingen korter.

Ouderen maken inhaalslag op het internet

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen.

Nederlanders besteden 620 miljoen euro aan wintersport

In 2010 ging 81 procent van de Nederlanders op vakantie. Dit waren 12,7 miljoen vakantiegangers met ruim 36 miljoen vakanties. Iets meer dan 1 miljoen van deze vakanties waren wintersportvakanties. De uitgaven hieraan bedroegen 620 miljoen euro.

Aantal kunstenaars gestegen tot 130 duizend

In de jaren 2007-2009 waren er gemiddeld 130 duizend kunstenaars. Dat is 13 duizend meer dan drie jaar daarvoor, een toename van 11 procent. De groei van het aantal kunstenaars loopt daarmee ongeveer gelijk op met de groei van het totaal aantal werkzame personen op een hoger beroepsniveau (10 procent) en vormt een indicatie van het toegenomen belang van de creatieve industrie.

Flinke toename museumbezoek

Het aantal museumbezoeken in 2009 bedroeg ruim 22 miljoen. Dit waren er 1,5 miljoen meer dan in 2007. In diezelfde periode steeg het aantal museumbezoeken van mensen die gratis toegang hadden met 1,6 miljoen. Museumbezoeken van buitenlanders daalde als gevolg van de recessie van 5,4 miljoen naar 3,3 miljoen.

Mobiel internetten fors toegenomen

In het voorjaar van 2011 telde Nederland ruim zes miljoen mobiele internetters van 12 tot 75 jaar. Dit is precies de helft van alle 12- tot 75-jarigen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek van internet gebruik maakten.

Nederland EU-koploper in gebruik veiligheidssoftware

Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen. Het gebruik van veiligheidssoftware is in geen enkel EU-land zo hoog als in Nederland.

Vrijwillige inzet 2011

Ruim 45 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder zegt vrijwilligerswerk te doen. Dat komt overeen met 6,1 miljoen mensen.

Aantal Belgische toeristen in 10 jaar tijd bijna verdubbeld

In 2010 verbleven 11 miljoen buitenlanders in Nederlandse logiesaccommodaties. Dat waren er 8 procent meer dan in 2000.

Mobiel internetten steeds populairder

Mobiel internetten raakt steeds meer ingeburgerd. Ruim een op de drie internetters had in 2010 toegang tot het web via mobiele apparatuur.

Nederlanders geven 15 miljard euro uit aan vakanties

In 2010 gingen Nederlanders ruim 36 miljoen keer op vakantie. De uitgaven bedroegen 15 miljard euro, waarvan ruim 12 miljard euro aan buitenlandse vakanties werd uitgegeven.

Religieuze jongeren in de minderheid

Iets minder dan de helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar zei in 2009 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Dit aandeel is sinds 1997 met ongeveer 6 procentpunten gedaald.

Online winkelen steeds populairder

In 2010 winkelden 9,3 miljoen Nederlanders van 12–74 jaar via internet. Dat waren er een half miljoen meer dan een jaar eerder.

Veel vertrouwen en contact in de buurt

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent).

Nederlandse jongeren zeer actief op sociale netwerken

Liefst 91 procent van de jonge internetters in Nederland is in 2010 actief op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook.

Hogere toegangsprijzen musea

Het toegangskaartje voor een museum is voor een volwassene bijna twee keer zo duur als voor een kind. En het doorsnee kaartje, gewogen naar het aantal betalende bezoekers, is eveneens bijna twee keer duurder dan het ongewogen toegangskaartje. Dit blijkt uit de nieuwe berekeningsmethode van de gemiddelde entreeprijzen van Nederlandse musea.

Internetters bezorgd over online dreigingen

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 75 jaar.

Aantal hotelovernachtingen met 6 procent gestegen

In de eerste vijf maanden van 2010 lag het aantal hotelovernachtingen bijna 6 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg dit aantal tot bijna 12,7 miljoen. Dit was een jaar eerder nog iets minder dan 12 miljoen.

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden

Tussen bevolkingsgroepen is er een grote verscheidenheid in de mate van vertrouwen. Vooral het genoten onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast verschillen jongeren en ouderen, mannen en vrouwen en de achterbannen van de politieke partijen in hun mate van vertrouwen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 10 duizend personen dat in 2008 is uitgevoerd.

Toeristen gaven fors minder uit

In 2009 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,2 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat was 3,8 procent minder dan een jaar eerder.

Steeds meer Nederlanders naar Duitsland op vakantie

Nederlanders gaan de laatste jaren steeds vaker naar Duitsland op vakantie. Vooral het Sauerland en de Eifel zijn populair.

Meer internet en minder tv bij jongeren

In de afgelopen jaren surfen steeds meer jongeren van 12 tot 25 jaar op het internet. Ze zitten steeds minder voor de tv.

Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en geven minder vaak informele hulp dan gemiddeld.

Grote verschillen in sportbeoefening tussen mannen en vrouwen

Van de Nederlandse mannen van 6 tot 80 jaar doet 71 procent aan sport, tegen 66 procent van de vrouwen. Hardlopen, biljarten en voetbal zijn vooral bij mannen in trek, terwijl dansen, korfbal en hockey typische vrouwensporten zijn. Vrouwen sporten het liefst als lid van een vereniging; mannen doen dat relatief vaak ongeorganiseerd.

Hotels en verblijfsrecreatie telden 84,5 miljoen overnachtingen in 2009

In 2009 vonden in de Nederlandse logiesaccommodaties in totaal 84,5 miljoen overnachtingen plaats. Dat waren er evenveel als in 2008. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal overnachtingen toegenomen met 2,4 procent. De toename was het sterkst in de hotels.

Veel jongeren actief in de maatschappij

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen.

Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen.

Verblijfsrecreatie meer in trek

Nederlanders hebben in 2009 niet bezuinigd op binnenlandse vakanties. Vorig jaar trokken Nederlandse verblijfsaccommodaties meer gasten uit eigen land dan een jaar eerder.

Hotels met sterren in trek bij zakenreizigers

In 2008 werden zes op de tien overnachtingen in vijfsterrenhotels geboekt door zakelijke reizigers. Naarmate een hotel minder sterren had, daalde dit aandeel.

Zes van de tien e-shoppers boeken vakanties online

In 2009 boeken bijna zes van de tien e-shoppers reizen en vakanties online. Hiermee is het bespreken van reizen en accommodaties de meest voorkomende onlineaankoop.

Ouderen en jongeren doen even vaak vrijwilligerswerk

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met 2 procentpunten gedaald. Het aandeel dat informele hulp verleende, steeg juist met 2 procentpunt.

Minder krantenabonnementen

In 2008 gaf 50 procent van de Nederlanders aan dat hun huishouden een krantenabonnement had. In 1997 was dat nog 62 procent.

CO2-uitstoot door vakanties toegenomen

In 2008 veroorzaakten vakanties van Nederlanders een CO2-uitstoot van 15,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent van de totale Nederlandse CO2-emissie en ruim 16 procent meer dan in 2002.

Kunstzinnige vorming steeds meer in trek

Sinds begin jaren negentig is het aantal leerlingen en cursisten aan instellingen voor kunstzinnige vorming met 37 procent gestegen. Deze toename kwam vooral voor rekening van gecombineerde instellingen. In 2007 trokken deze 238 duizend deelnemers, tegen 135 duizend begin jaren negentig. In dezelfde periode daalde het aantal leerlingen en cursisten aan muziekscholen licht en bleef het aantal leerlingen en cursisten van creativiteitscentra nagenoeg gelijk. In 2007 volgden bijna zes op de tien deelnemers van instellingen voor kunstzinnige vorming muziekonderwijs. Cursussen beeldende kunst namen met 14 procent van de deelnemers de tweede plaats in, gevolgd door dans en drama met respectievelijk 12 en 7 procent.

Omzet openbare bibliotheken 518 miljoen euro in 2007

In 2007 bedroegen de baten van de Nederlandse openbare bibliotheken 518 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2005. In dezelfde periode stegen de lasten met bijna 6 procent tot 514 miljoen euro. Gemeentelijke subsidies zijn de omvangrijkste inkomstenbron van openbare bibliotheken; hun omvangrijkste uitgavenpost is personeel.

Consument koopt graag via internet

Steeds meer consumenten shoppen online. In het voorjaar van 2009 zei bijna driekwart van de 11,8 miljoen internetgebruikers dat ze ooit goederen via internet hadden gekocht.

Bestedingen aan buitenlandse vakanties fors toegenomen

Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders van 16,8 miljoen naar 18,5 miljoen. In dezelfde periode namen de bestedingen aan buitenlandse vakanties toe van 9,7 miljard naar 12,6 miljard euro. De toename van het aantal buitenlandse vakanties is ten koste gegaan van het aantal binnenlandse vakanties. In 2002 brachten Nederlanders ruim 47 procent van hun vakanties door in het buitenland, tegen 51 procent in 2008.

In tweede kwartaal weer meer gasten voor verblijfsrecreatie

In het tweede kwartaal van 2009 lag het aantal gasten in de Nederlandse verblijfsrecreatie 11,6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2008. In de periode april-juni verbleven er 3,67 miljoen gasten in de verblijfsrecreatie, tegen 3,29 miljoen een jaar eerder.

Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

Forse afname zakelijke hotelovernachtingen

In 2008 nam het aantal zakelijke overnachtingen in de Nederlandse hotels met 6 procent af tot 15,7 miljoen. De daling zet in 2009 door.

Entreeprijzen attracties fors gestegen

Een bezoek aan de dierentuin, attractiepark, theater of museum is het afgelopen anderhalf jaar flink in prijs gestegen. Vooral de entree van museum en dierentuin werd duurder. De prijs steeg met 10 procent.

Herziene versie: Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Eén op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is fors minder dan voorheen.

Minder vaak naar kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Van hen gaat één op de vijf regelmatig naar een religieuze bijeenkomst. Dat is fors minder dan voorheen.

Toeristische uitgaven licht gedaald

In 2008 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 36,9 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 2,8 procent meer dan in 2007. Wordt echter rekening gehouden met prijsveranderingen, dan resteert een daling van de toeristische uitgaven met 0,9 procent.

Hotelvakanties steeds populairder

Acht op de tien Nederlanders gaan minstens één keer per jaar op vakantie. Ze overnachten daarbij steeds vaker in hotels en boeken steeds meer vakanties bij een (online) reisbureau.

Europeanen gaan graag op vakantie

Europeanen gaan vaak op reis. Zo gingen Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2007 gemiddeld 1,4 keer op lange vakantie.

Vaker en duurder op vakantie in 2008

Nederlanders hielden in 2008 meer lange vakanties dan in 2007 en gaven daar ook meer aan uit.

Vrijwillige inzet, 2008

Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners van Nederland vrijwilligerswerk doeten hoeveel procent wel eens informele hulp verleent zijn van 1997–2004 in de POLSmoduleRecht & Participatie (REP) vragen gesteld over vrijwillige inzet.

Vooral minder Amerikanen en Britten bezoeken ons land

In 2008 ontvingen de Nederlandse logiesaccommodaties 29,1 miljoen gasten. Dit waren er 1,2 miljoen minder dan een jaar eerder.

Steeds vaker en steeds verder op vakantie

In 2007 brachten Nederlanders 22,4 miljoen lange vakanties door. Dat is driemaal zoveel als in 1969.

Nederland binnen EU topper onlinewinkelen

In 2008 winkelden 7,5 miljoen Nederlanders van 16–74 jaar via internet. Ons land behoort daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de top van de EU.

1,2 miljoen Nederlanders hebben thuis geen internet

Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Slechts een van de acht Nederlanders heeft thuis geen internet (1,2 miljoen) of maakt er geen gebruik van (0,5 miljoen).

Mediaproducten steeds meer via internet

In 2008 luistert ruim de helft van de internetters naar de radio of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen.

Minder zeilboten, meer motorboten

Eind 2006 telde Nederland 800 jachthavens met in totaal 138 duizend ligplaatsen. Deze capaciteit wijkt nagenoeg niet af van die in 2000. Wel is sinds 2000 het aantal grote havens met een vijfde toegenomen.

Een op de zeven sportclubleden tennist

In 2006 waren ruim 0,7 miljoen mensen lid van een tennisclub. Zij tennisten bij 1 840 tennisclubs. Sinds 2000 is het aantal tennisverenigingen met 40 toegenomen. Het aantal leden bleef in die periode nagenoeg gelijk.

Flink meer kano- en roeiverenigingen in tien jaar tijd
Aantal zwembaden afgenomen

Eind 2006 telde Nederland 725 openbaar toegankelijke zwembaden, inclusief strand- en natuurbaden, 60 minder dan in 1988. Met name het aantal openluchtzwembaden is sterk afgenomen.

Populariteit paardensport groeit

Het aantal paardensportclubs is ten opzichte van 2000 met ruim 5 procent toegenomen tot 1,7 duizend, hun ledenaantal nam met ruim 11 procent toe tot 127 duizend.

Sportuitjes minder populair

Nederlanders sporten zelf meer dan dat ze naar sporten kijken als toeschouwer of begeleider. Ze ondernamen in 2007 minder sportieve dagtochten dan in 2002.

Ruim 3,6 miljoen mensen op de camping in Nederland

In 2007 verbleven 3,6 miljoen mensen op een Nederlandse camping. Dat aantal is sinds 2000 nagenoeg niet veranderd.

Nederlanders gaven vorig jaar 141 miljoen euro uit in China

In 2007 hebben Nederlanders tijdens hun bezoeken aan China 141 miljoen euro uitgegeven. Dat is 3 procent meer dan in 2006.

Bijna helft Nederlanders actief als vrijwilliger

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.

Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in juni 2007 vragen over vrijwillige inzet in de POLS-basismodule opgenomen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de plausibiliteit van de cijfers van 2007 vergeleken met de voorgaande reeks. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de uitkomsten over het jaar 2007.

Toeristische uitgaven groeien fors

In 2007 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,3 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 5,5 procent meer dan in 2006.

Steeds meer georganiseerde vakanties

In 2007 gingen 12,5 miljoen Nederlanders één of meer keren op vakantie. Ze doen dat steeds minder op de bonnefooi.

Weinig Nederlanders gaan regelmatig naar kerk of moskee

Bijna 6 op de 10 Nederlanders zeggen gelovig te zijn. Slechts weinigen daarvan gaan nog elke week naar kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten.

Nederlanders besteden meer aan recreatieve uitstapjes

Een dagje uit kostte in 2007 gemiddeld 14 euro per persoon. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2002, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. In totaal gaven de Nederlanders bijna 13 miljard euro uit aan recreatieve uitstapjes, ruim een miljard euro meer dan in 2002.

Vrijetijdsbesteding kinderen welvaartsafhankelijk

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen namen in 2006 minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze gingen ook minder vaak op vakantie.

Eén op de vijf internetters mobiel online

In 2007 gingen ruim 2 miljoen mensen online met behulp van mobiele apparatuur, zoals een laptop of mobiele telefoon.

Vaardigheid Nederlandse internetter middelmatig

Nederlanders gebruiken het internet voor steeds meer activiteiten. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers.

Telefoneren via internet neemt snel toe

In 2007 beschikt 74 procent van de Nederlandse huishoudens over een snelle internetverbinding.

Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten te schatten op basis van extern onderzoek en het percentage islamieten in het herkomstland. In dit artikelwordt een methode gepresenteerd om het aantal islamieten in Nederland te schatten op basis van enquêtegegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Auteurs: Marieke van Herten en Ferdy Otten

Minieme toename uitgaven cultuur en sport

De overheidsuitgaven aan sport en cultuur waren in 2005 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Breedband razendsnel ingeburgerd

Medio 2006 heeft ruim 80 procent van de huishoudens met internet de beschikking over breedband. Dit was vier jaar eerder nog geen kwart.

Toerisme in Nederland

Vandaag verschijnt de publicatie ‘Toerisme in Nederland’. In deze publicatie staan de ontwikkelingen van het aantal binnen- en buitenlandse gasten van Nederlandse logiesaccommodaties en hun overnachtingen centraal.

Vakanties van Nederlanders 2005

In 2005 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,4 miljoen vakanties. Ongeveer de helft van deze vakanties ging naar het buitenland.

Nederlanders leven iets gezonder

In 2005 is voor het eerst in jaren het percentage volwassenen met overgewicht gedaald. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Vakanties van Nederlanders 2004 en Toerisme in Nederland 2004

Vandaag verschijnen twee CBS-publicaties over toerisme en recreatie. Vakanties van Nederlanders 2004 geeft een gedetailleerd en actueel beeld van het vakantiepatroon van Nederlanders. In Toerisme in Nederland 2004 staan de ontwikkelingen van het aantal binnen- en buitenlandse bezoekers van Nederland en hun overnachtingen centraal.

Permanent Onderzoek Leefsituatie

Het Permanent Onderzoek LeefSituatie van het CBS is een groot, continu onderzoek naar verschillende onderwerpen over de leefsituatie van inwoners van Nederland, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen.

Financiën van het secundair onderwijs 1998-2002

In 2002 bedroegen de totale exploitatielasten van het door de overheid bekostigde secundair onderwijs 8,4 miljard euro. Dit is 34 procent van de totale onderwijsuitgave. Er werd een positief exploitatieresultaat geboekt van 124 miljoen euro. Dat is minder dan in 2001

Woon-werkverkeer

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

Sociale Monitor

De Sociale Monitor geeft voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven een beknopt beeld van de ontwikkelingen: demografie, wonen, woonomgeving, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit, inkomen, consumptie, sociale relaties, vrijetijdsbesteding, gezondheid, participatie naar geslacht/huishoudens.

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2002

Gegevens over faillissementen en wettelijke schuldsaneringen voor natuurlijke personen (WSNP). Resultaten van onderzoek naar onbetaald gebleven schulden en vermoedelijk strafbare benadeling bij faillissementen.

Onderzoek Verplaatsingsgedrag - Methodologische beschrijving

In dit artikel wordt de onderzoeksopzet van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag beschreven. Ook wordt de historie van het onderzoek geschetst vanaf de start van het onderzoek in 1978.

Onderwijs

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Vrije tijd

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Vermaakconsumenten

Op 2 oktober 1951 vond de eerste televisie-uitzending plaats. Staatssecretaris J. Cals opende het eerste televisieavondje met de woorden dat na massa-arbeid nu de massarecreatie vat kreeg op de mensen. Elke eigen inspanning op geestelijk en cultureel gebied zou plaats maken voor passiviteit en culturele vervlakking. Dat bleek mee te vallen. De consumptie van cultuur zakte niet in, wel daalde het bioscoopbezoek dramatisch.