Macro-economie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Beter zicht op multinationals leidt tot bijstelling bni
 2. Beschikbaar inkomen huishoudens 1 procent hoger in tweede kwartaal
 3. Niet-financiële bedrijven boeken meer winst
 4. Economie groeit met 2,6 procent in tweede kwartaal 2022
 5. Non-Financial Corporations Split Into Subsectors
 6. Arbeidsproductiviteit hoger in 2021
 7. Investeringen krimpen met 2,5 procent in juli
 8. Consumptie huishoudens groeit met ruim 6 procent in juli
 9. Consumentenvertrouwen bereikt nieuw dieptepunt
 10. Toegevoegde waarde van toerisme in 2021 licht hersteld
 11. Export groeit met ruim 1 procent in juli
 12. Productie industrie groeit met 4 procent in juli
 13. Economisch beeld iets verbeterd
 14. Ondernemers industrie stuk minder optimistisch
 15. Economie Noord-Holland en Zeeland groeit het hardst
 16. Vertrouwen consumenten zakt nog verder in
 17. Investeringen groeien met ruim 8 procent in juni
 18. Economie groeit in 2e kwartaal 2022 met 2,6 procent
 19. Consumptie huishoudens groeit met ruim 5 procent in juni
 20. Export groeit met bijna 4 procent in juni
 21. Ondernemersvertrouwen daalt in derde kwartaal
 22. Productie industrie groeit met ruim 6 procent in juni
 23. Ruilvoet in Nederland minder verslechterd dan gemiddeld in de eurozone
 24. Economisch beeld nagenoeg gelijk
 25. Producenten industrie iets positiever in juli
 26. Consumptie huishoudens groeit met ruim 7 procent in mei
 27. Consumenten in juli somberder dan ooit
 28. Investeringen groeien met ruim 7 procent in mei
 29. Minder sterke toename loonkosten per gewerkt uur in 2021
 30. Export groeit met ruim 4 procent in mei
 31. Productie industrie groeit met 10 procent in mei
 32. Niet-financiële bedrijven potten winst op tijdens coronajaren
 33. Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen
 34. Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau
 35. Huishoudens sparen weer minder
 36. Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2021
 37. Economisch beeld wat positiever in juni
 38. Producenten industrie minder positief in juni
 39. Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst
 40. Economie groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2022
 41. Beschikbaar inkomen huishoudens 2,1 procent hoger in eerste kwartaal
 42. Investeringen krimpen met 0,5 procent in april
 43. Consumentenvertrouwen in juni op laagste niveau ooit
 44. Consumptie huishoudens groeit met bijna 15 procent in april
 45. Export groeit met bijna 3 procent in april
 46. Productie industrie groeit met bijna 14 procent in april
 47. Economisch beeld positiever
 48. Producenten industrie minder positief in mei
 49. Economische groei zet door in alle regio’s
 50. Consument in mei vrijwel even negatief
 51. Investeringen krimpen met ruim 3 procent in maart
 52. Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart
 53. Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk
 54. Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw
 55. Meer bedrijven ervaren tekorten aan personeel en materialen
 56. Export krimpt met bijna 2 procent in maart
 57. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in maart
 58. Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
 59. Nederlands bbp per inwoner anderhalf keer EU-gemiddelde
 60. Productie industrie groeit met ruim 7 procent in maart
 61. Economisch beeld wat positiever
 62. Producentenvertrouwen neemt toe in april
 63. Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit
 64. Investeringen groeien met 5 procent in februari
 65. Consumptie huishoudens groeit met bijna 14 procent in februari
 66. Huishoudens sparen minder
 67. Export groeit met bijna 3 procent in februari
 68. Productie industrie groeit met ruim 10 procent in februari
 69. Machine-industrie in Nederland blijft groeien
 70. Economisch beeld opnieuw minder positief
 71. Producentenvertrouwen verandert nauwelijks in maart
 72. Export groeit met bijna 3 procent in januari
 73. Grootste ruilvoetverslechtering in elf jaar tijd
 74. Beschikbaar inkomen huishoudens 2,6 procent hoger in 2021
 75. Bbp groeit 1 procent in vierde kwartaal 2021
 76. Inequality and Redistribution in the Netherlands’
 77. Investeringen krimpen met bijna 5 procent in januari
 78. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in januari
 79. Consumentenvertrouwen daalt opnieuw
 80. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder
 81. Wat dreef de stijgende prijzen van koopwoningen sinds medio 2013?
 82. Economisch beeld minder positief
 83. Economie groeit in 2021 het sterkst in Haarlemmermeer
 84. Economie Nederland sneller hersteld van corona dan die van buurlanden
 85. Comparing activity trackers to investigate physical activity
 86. Kalman vergelijkingen en varianties na enkelvoudige en meervoudige imputatie
 87. Investeringen groeien met ruim 3 procent in december
 88. Export groeit met 8,1 procent in december
 89. Economie groeit met 0,9 procent in vierde kwartaal 2021
 90. Consumptie huishoudens groeit met 4,5 procent in december
 91. Inkomsten sportclubs 2020 ruim 6 procent lager dan in 2018
 92. R&D-uitgaven ruim 18 miljard euro in 2020
 93. Economisch beeld positiever
 94. Consumptie huishoudens groeit met 8,7 procent in november
 95. Investeringen groeien met bijna 2 procent in november
 96. Export groeit met bijna 9 procent in november