Macro-economie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Economische groei zet door in alle regio’s
 2. Consument in mei vrijwel even negatief
 3. Investeringen krimpen met ruim 3 procent in maart
 4. Laagopgeleiden en mensen met migratieachtergrond laagste brede welvaart
 5. Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk
 6. Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw
 7. Meer bedrijven ervaren tekorten aan personeel en materialen
 8. Export krimpt met bijna 2 procent in maart
 9. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in maart
 10. Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
 11. Nederlands bbp per inwoner anderhalf keer EU-gemiddelde
 12. Productie industrie groeit met ruim 7 procent in maart
 13. Economisch beeld wat positiever
 14. Producentenvertrouwen neemt toe in april
 15. Consumentenvertrouwen daalt in april naar laagste niveau ooit
 16. Investeringen groeien met 5 procent in februari
 17. Consumptie huishoudens groeit met bijna 14 procent in februari
 18. Huishoudens sparen minder
 19. Export groeit met bijna 3 procent in februari
 20. Productie industrie groeit met ruim 10 procent in februari
 21. Machine-industrie in Nederland blijft groeien
 22. Economisch beeld opnieuw minder positief
 23. Producentenvertrouwen verandert nauwelijks in maart
 24. Export groeit met bijna 3 procent in januari
 25. Grootste ruilvoetverslechtering in elf jaar tijd
 26. Beschikbaar inkomen huishoudens 2,6 procent hoger in 2021
 27. Bbp groeit 1 procent in vierde kwartaal 2021
 28. Inequality and Redistribution in the Netherlands’
 29. Investeringen krimpen met bijna 5 procent in januari
 30. Consumptie huishoudens groeit met ruim 11 procent in januari
 31. Consumentenvertrouwen daalt opnieuw
 32. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder
 33. Wat dreef de stijgende prijzen van koopwoningen sinds medio 2013?
 34. Economisch beeld minder positief
 35. Economie groeit in 2021 het sterkst in Haarlemmermeer
 36. Economie Nederland sneller hersteld van corona dan die van buurlanden
 37. Comparing activity trackers to investigate physical activity
 38. Kalman vergelijkingen en varianties na enkelvoudige en meervoudige imputatie
 39. Investeringen groeien met ruim 3 procent in december
 40. Export groeit met 8,1 procent in december
 41. Economie groeit met 0,9 procent in vierde kwartaal 2021
 42. Consumptie huishoudens groeit met 4,5 procent in december
 43. Inkomsten sportclubs 2020 ruim 6 procent lager dan in 2018
 44. R&D-uitgaven ruim 18 miljard euro in 2020
 45. Economisch beeld positiever
 46. Consumptie huishoudens groeit met 8,7 procent in november
 47. Investeringen groeien met bijna 2 procent in november
 48. Export groeit met bijna 9 procent in november