Verkeer en vervoer

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

In 2019 reisde een recordaantal passagiers, ruim 81 miljoen, via een van de vijf nationale luchthavens van en naar Nederland. Dit is een stijging van 2,0 procent ten opzichte van 2018. De meeste passagiers, ruim 88 procent, maakten gebruik van Amsterdam Schiphol.

Het aantal personenauto’s is toegenomen van 41 duizend in 1927 tot 8,5 miljoen in 2019, mneer dan 200 maal zoveel, onder meer door bevolkingsgroei, inkomensgroei, en de toename van het forensenverkeer

Ontwikkeling personenautopark Nederland 1927-2019

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de vijf nationale luchthavens lag in het derde kwartaal van 2019 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het totale gewicht van vervoerde goederen daalde met 10,3 procent. De dienstverlenende bedrijven binnen de luchtvaart zetten dit kwartaal ruim 6 procent meer om.

CBS discussion paper Geautomatiseerde voorspelling van vervoermiddel

Ruim 23 miljoen passagiers vlogen in het derde kwartaal van 2019 via Amsterdam Airport Schiphol en de andere vier nationale luchthavens. Dat is het hoogste aantal luchtpassagiers per kwartaal ooit gemeten. Alle vliegvelden, behalve Groningen Airport Eelde, beleefden dit jaar de drukste zomer ooit.

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking (soms) thuis in 2018.

In 2017 deden 302 duizend personen de auto weg, vaak bij verhuizing of bij verandering van de huishoudenssamenstelling

Autobezitters in Nederland gaan 147 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting in 2020 dan in 2019. De toename komt onder andere door een groeiend wagenpark, hogere tarieven, en de fijnstoftoeslag.

Het aantal personenauto’s in ons land groeit elk jaar. Toch zijn er elk jaar ook mensen die hun auto wegdoen. Wat zijn de (persoons)kenmerken van deze groep? En hoe verschillen zij van Nederlanders die juist een auto aanschaffen?

De transportsector heeft in het derde kwartaal van 2019 1,7 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar geleden. De omzettoename zwakte de laatste drie kwartalen wel af. In de dienstverlening voor het vervoer over land steeg de omzet het meest ten opzichte van een jaar eerder.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

In de meeste gemeenten was in 2018 op minder dan 3 kilometer rijden met de auto een bibliotheekvoorziening aanwezig. Het landelijke gemiddelde was minder dan 2 kilometer. Dat geldt ook voor de grotere bibliotheeklocaties met brede dienstverlening.

Transportsector stootte in 2018 26 mld kg CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Luchtvaart draagt 49% bij, wegvervoer 21%

Gereden kilometers door Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s en vrachtvoertuigen naar kenmerken van het voertuig.

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990.

In 2018 werd 4,6 miljoen ton goederen over de weg vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is 5,7 procent minder dan een jaar eerder.

Vervoersarmoede gaat over ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt’. Dit rapport beschrijft een gezamenlijk CBS/PBL-onderzoek om een eerste aanzet van de indicator ‘risico op vervoersarmoede’ verder uit te werken en te verbeteren.

In het tweede kwartaal van 2019 vlogen er 21,8 miljoen passagiers van en naar Nederland, 2,7 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018.

Kwartaaloverzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart.

Van elke 100 ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2019 maakten, werden er 58 gereden door voertuigen met Euro 6-motoren. Naarmate de ritten langer zijn, neemt het gebruik van deze voertuigen toe. Bij drie kwart van de ritten van 300 kilometer of meer zijn vrachtauto’s met een Euro 6-motor ingezet.

Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van een bedrijf reden meer. Het aantal op diesel afgelegde kilometers daalde opnieuw ten gunste van benzinekilometers, vooral bij bedrijfsauto’s.

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger.

Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs. Bijna 62 procent meer dan twee jaar eerder. Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een snelle e-bike aan. De meeste speed-pedelecs stonden op 1 juli 2019 geregistreerd in de provincie Utrecht, namelijk 142 per 100 duizend inwoners.

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s 813 miljoen stops. Per auto is dat gemiddeld 4 keer op een dag. In 63 procent van de gevallen was dat bij een bedrijf, bouwplaats of afhaalpunt, de overige stops waren bij een particulier.

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent).

De monitor geeft cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer. Alle vervoerwijzen (zeevaart, luchtvaart, wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer) komen aan bod.

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

De aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst.

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2019 4,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Koeriersbedrijven zetten ruim 13 procent meer om.

Nederland telde op 1-1-2019 bijna 45 dzd volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Het aantal plug-in hybrides nam het afgelopen jaar met 3% af tot bijna 94 dzd. Het totale aantal stekkerauto’s nam in 2018 met 16% toe. In januari 2019 is bijna 1 op de 3 stekkerauto’s volledig elektrisch.

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland (39% meer dan in 2016) en groeide harder dan de aanvoer van overige goederen. De meeste gekoelde goederen komen uit Brazilië en Zuid-Afrika. Fruit in koelcontainers is vooral afkomstig uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

In dit rapport is beschreven hoe het CBS de kwaliteitsanalyse van Mezuro-data op verzoek van Mezuro heeft uitgevoerd.

Aantal wegvoertuigen uitgesplitst naar voertuigtype, 1 januari 2019.

Nederland telde begin van dit jaar 12,7 miljoen wegvoertuigen, 227 duizend meer dan een jaar eerder.

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal lesvluchten op de Nederlandse luchthavens gestegen. In 2018 vonden bijna 197 duizend bewegingen plaats binnen het opleidingsverkeer, 15 procent meer dan in 2017. In 2009 besloeg het lesverkeer in Nederland nog 351 duizend starts en landingen

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens lag in het vierde kwartaal van 2018 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. De hoeveelheid vervoerde goederen steeg met 0,5 procent. De dienstverlenende bedrijven binnen de luchtvaart zetten dit kwartaal 7,8 procent meer om.

Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750 duizend geregistreerde exemplaren tegen 457 duizend geregistreerde bromfietsen.

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het bouwtransport over de weg profiteert de laatste jaren van de toegenomen huizen- en wegenbouw. In 2018 nam het wegtransport door Nederlandse vrachtauto’s met 2,1 procent toe. Het vervoer over de weg van bouwgoederen stijgt al voor het vijfde jaar op rij.

Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2018 in totaal 680 miljoen ton goederen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2017. Zowel het binnenlands vervoer als het internationaal vervoer vanuit en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s is vorig jaar toegenomen.

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder.

10 procent meer vliegtuigen van en naar Caribisch Nederland in 2018, 11 procent meer passagiers

Het aantal personenauto’s van 15 jaar of ouder is sinds 2008 meer dan verdubbeld.

De Nederlandse luchthavens zagen in 2018 79,6 miljoen passagiers aankomen en vertrekken. Een jaar eerder waren dat er 76,2 miljoen. In 2008 reisden 50 miljoen passagiers via een Nederlandse luchthaven.

In 2018 heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd.

In 2017 ontving Nederland voor het eerst meer dan 600 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland.

Ontwikkelingen in de internationale goederenstromen van Nederland 2007-2017.

In 2019 verwachten Rijk en provincies ruim 5,9 miljard euro te aan motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is ongeveer 200 miljoen euro meer dan in 2018.

In het derde kwartaal van 2018 vlogen bijna 22,8 miljoen passagiers van en naar Nederland, 2,6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2017. Net zoals vorig kwartaal kregen de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Groningen meer passagiers te verwerken.

Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens was in het derde kwartaal van 2018 2,6 procent groter dan een jaar eerder. De hoeveelheid vervoerde goederen lag 1,8 procent lager. De dienstverlenende bedrijven binnen de luchtvaart zetten dit kwartaal 5,6 procent meer om.

Goederen worden steeds vaker overgeslagen in logistieke knooppunten oftewel hotspots voor verder vervoer, vaak van of naar Rotterdam.

Een op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Onder particulieren werden jonge autobezitters relatief vaker bekeurd dan oudere autobezitters.

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Welke factoren spelen een rol bij vervoersarmoede en in hoeverre verschilt het risico op vervoersarmoede tussen een stad met bevolkingsgroei (Utrecht) en een stad met bevolkingskrimp (Heerlen)?

De auto- en motorbranche noteerde in het derde kwartaal van 2018 opnieuw een omzetstijging

Gereden kilometers door Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s en vrachtvoertuigen naar kenmerken van het voertuig.

Er is nog nooit zoveel gereden met Nederlandse motorvoertuigen als in 2017

Europese vrachtauto’s reden in 2017 bijna 3,5 miljoen keer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Van die ritten werden er 237 duizend gemaakt door Nederlandse vrachtauto’s. Dat was 1,8 procent meer dan in 2016.

De opbrengst van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2 miljard euro.

In deze publicatie een overzicht van de ontwikkeling van het aantal passagiers en vluchten op alle nationale en kleine luchthavens in Nederland en in Caribisch Nederland.

In het tweede kwartaal van 2018 vlogen ruim 21,2 miljoen passagiers van en naar Nederland, een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal van 2018 4,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Daarmee zet de omzetstijging door die anderhalf jaar geleden begon.

In 2017 werd in Nederland 917 miljoen ton goederen geladen in binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen. Bijna een kwart hiervan werd overgeladen in het Rotterdams havengebied. Meer dan de helft van deze goederen ging vanuit Rotterdam verder naar een buitenlandse bestemming.

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijk gebleven.

Nederlandse personenauto’s reden in 2017 iets meer kilometers dan een jaar eerder, in totaal 119,1 miljard kilometer. Personenauto’s op benzine reden 1 procent meer en dieselauto’s 2 procent minder kilometers. Vooral zakelijk werd minder op diesel gereden, en juist meer op benzine.

In 2017 werd in totaal ruim 41 miljoen ton goederen van, naar en door Nederland vervoerd per goederentrein. Daarvan had ruim 93 procent een buitenlandse laad- en/of losplaats. Het aandeel internationaal vervoer is daarmee verder toegenomen.

In 2017 werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd van en naar Nederland. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel vrachtauto’s uit Nederland als vrachtauto’s afkomstig uit het buitenland vervoerden meer in 2017.

Het totale goederenvervoer in Nederland is in 2017 wederom toegenomen. De monitor geeft cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer. Alle vervoerwijzen (zeevaart, luchtvaart, wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer) komen aan bod.

De hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen bedroeg in 2017 1,69 miljard ton, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze stijging was te zien bij vrijwel alle vervoerwijzen, behalve het spoor. Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor Goederenvervoer.

Het aantal wegvoertuigen in Nederland is begin 2018, vergeleken met een jaar eerder, met 2 procent toegenomen

Aantal wegvoertuigen uitgesplitst naar voertuigtype, 1 januari 2018

In het eerste kwartaal van 2018 reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017 steeg het aantal passagiers op de luchthavens met 8,2 procent.

De Kwartaalmonitor Luchtvaart is een overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het eerste kwartaal van 2018.

In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto aanwezig

Steeds meer mensen van 75 jaar of ouder hebben een auto

De containeroverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 sterk toegenomen.

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

In het eerste kwartaal van 2018 was de omzet in de transportsector 3,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het goederenwegvervoer had met een toename van 5,2 procent een groot aandeel in de totale stijging. De omzet in de zeevaart daalde met ruim 5 procent.

Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 22 duizend volledig elektrische personenauto’s, bijna 60 procent meer dan een jaar eerder.

In april 2018 bereikte de benzineprijs het hoogste niveau sinds augustus 2015. Bij benzinestations aan snelwegen stegen de prijzen meer dan bij lokale bemande en onbemande pompen.

Bedrijfsbestelauto’s waren begin 2017 gemiddeld 8 jaar oud, bijna 2 jaar ouder dan in 2010

In 2016 werd 4% van alle verplaatsingen voor het werk geheel te voet afgelegd, afstanden tot 1 km voor bijna de helft.

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2017.

De hoeveelheid passagiers daalde in 2017 echter met ruim 6 procent.

Het aantal klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder is de afgelopen jaren verder toegenomen

Nederlandse vrachtauto's hebben in 2017 meer tonnage aan vracht vervoerd, maar wel minder kilometers afgelegd.

In 2017 vervoerden Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen, 1,5 procent meer dan in 2016.

Ontwikkelingen in de transportsector: o.a. omzet, faillissementen, ondernemersvertrouwen

Omzetontwikkeling van de transportsector in het vierde kwartaal van 2017

Tussen 2010 en 2017 is het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven met 40 procent afgenomen

Een overzicht van de ontwikkelingen in de auto- en motorbranche in het vierde kwartaal van 2017

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen.

Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid

Transshipment, het doorvoeren van de geloste containers naar zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe.

Schiphol en de andere vier grote luchthavens zagen in 2017 meer passagiers aankomen en vertrekken.

Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2017.

In het derde kwartaal van 2017 vloog een recordaantal reizigers via Nederlandse luchthavens.

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald.

De ontwikkelingen van de goederenstromen van en naar Nederland in 2016

In het derde kwartaal van 2017 is de omzet van de transportsector met 4,8 procent toegenomen.

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8 procent.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de auto- en motorbranche in het derde kwartaal van 2017.

Ondernemers in de auto- en motorbranche boekten in het 3e kwartaal van 2017 bijna 4 procent meer omzet.

Inwoners uit Limburg en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto.

Goederenwegvervoer van en naar Nederland en naar nationaliteit van de vervoerder

Nederlandse bestelauto’s hebben in 2016 4,5 procent meer kilometers afgelegd dan een jaar eerder

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse wegvoertuigen naar grondgebied en kenmerken van het voertuig.

Vrachtautoritten naar milieuklasse van de motor (Euronorm voor vrachtwagens).

Het aantal Nederlandse trekkers voor oplegger was op 1 januari 2017 bijna 3 procent hoger dan een jaar eerder.

Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. Dat is 2,2 procent meer dan in 2015

Aanvoer van containers in de Rotterdamse haven.

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het tweede kwartaal van 2017.

Budgetmaatschappijen spelen een steeds belangrijker rol binnen de luchtvaartsector.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het tweede kwartaal van 2017.

In nagenoeg alle branches groeide de omzet.

Nederland telde op 1 juli 2017 ruim 10 duizend e-bikes die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur.

Het goederenvervoer per spoor is verder toegenomen in 2016.

In 2016 steeg het goederenvervoer binnen Nederland, terwijl het grensoverschrijdende vervoer van goederen licht daalde.

Een overzicht van de ontwikkelingen in het goederenvervoer in Nederland in 2016.

Nederlandse bestelauto’s vervoerden in 2016 ruim 64 miljoen ton goederen.

Driekwart van alle caravans en campers in Nederland staat op naam van een 50-plusser.

Koeriers hebben in het eerste kwartaal zo'n 12,5 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder.

Sinds er milieuzones zijn, gaat het aantal oude diesels (bouwjaar voor 2001) hard achteruit

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is met 9 procent gegroeid in het eerste kwartaal van 2017.

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het eerste kwartaal van 2017.

De ontwikkeling van de overslag in Nederlandse zeehavens in 2016

Buitenlandse vrachtauto’s vervoerden in 2015 ruim 40 miljoen ton goederen vanuit Nederland naar het buitenland.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het eerste kwartaal van 2017.

De transportsector heeft in het eerste kwartaal van 2017 ruim 5 procent meer omgezet.

Rijgedrag en ervaren verkeersveiligheid van automobilisten naar rijervaring en persoonskenmerken

Vergeleken met het laatste kwartaal nam het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal van dit jaar toe

Aantal elektrische auto's op de Nederlandse weg groeit, ondanks lagere verkopen

In de jaarmonitor wegvoertuigen: Aantallen staat hoe het Nederlandse personen- en bedrijfsautopark zich heeft ontwikkeld

Hoewel vrijwel alle automobilisten berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk vinden, zegt 12% dit wel eens te doen.

Er zijn relatief veel bestelauto's op de Waddeneilanden, vooral op Vlieland

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015.

De goederenstromen van en naar Noord-Limburg

Feiten en cijfers over logistiek en grensoverschrijdende arbeid in Venlo en Noord-Limburg.

De A13 in Zuid-Holland is nog steeds de drukste rijksweg in Nederland. Utrecht heeft gemiddeld de drukste rijkswegen.

Jongvolwassenen bezitten minder auto’s dan oudere leeftijdsgroepen, maar gebruiken hun auto het meest.

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in 2016 2,5 procent meer aan goederen over de weg, vooral meer in eigen land.

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

Bedrijven in de transportsector hebben in 2016 een lagere omzet behaald dan het jaar ervoor.

De omzet in de transportsector veranderde in het vierde kwartaal nauwelijks.

Op 1-1-2017 waren er 314 duizend personen met een Nederlands busrijbewijs, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder.

Het aantal jongeren met een motorrijbewijs is de afgelopen drie jaar fors afgenomen

Nederlanders maken steeds meer autokilometers, vooral 65-plussers.

De Nederlandse bevolking heeft meer auto’s en legt meer kilometers af dan tien jaar geleden.

Urban Data Center voor regio Groningen

Ruim 14,6 miljoen nieuwe personenauto’s reden in 2016 de Europese showrooms uit, een stijging van 7 procent.

In 2016 werd het laagste aantal nieuwe personenauto’s en het hoogste aantal occasions verkocht in 20 jaar tijd.

De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen.

Overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2016.

De ontwikkeling van het aantal passagiers en vracht op de Nederlandse luchthavens

De ontwikkeling van het aantal veerbootpassagiers tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk

In Den Haag, Haarlem, Capelle aan den IJssel en Maassluis is het autobezit per vierkante kilometer het hoogst.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het derde kwartaal van 2016.

Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald.

Ontwikkeling goederenstromen van en naar Nederland in 2015: invoer, uitvoer, doorvoer, wederuitvoer.

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Een overzicht van de ontwikkelingen in de auto- en motorbranche in het derde kwartaal van 2016.

De omzetgroei van de auto-en motorbranche is in het derde kwartaal van 2016 bijna stilgevallen.

Producenten van transportmiddelen hebben in het derde kwartaal een omzetstijging van 1,3 procent geboekt.

Het aantal stekkerauto’s verdubbelde in 2015 tot ruim 86 duizend. Er werd 1,5 miljard kilometer mee gereden.

Het gebruik van alle Nederlandse wegvoertuigen zoals aantal gereden kilometers.

In het 3e kwartaal van 2016 werden er minder nieuwe en meer tweedehands auto’s verkocht dan in het 3e kwartaal van 2015

Drie op de tien deelnemers in de avondspits komen van of gaan naar werk, iets meer gaan bijvoorbeeld boodschappen doen

Ruim een kwart ritten Nederlandse vrachtauto’s werden verreden door vrachtwagens met Euro 6-motoren

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs

Bijna 60 miljoen passagiers voor vliegveld Amsterdam Schiphol

De ontwikkelingen van de luchtvaart, luchthavens en aanverwante dienstverleners in het tweede kwartaal van 2016.

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Omzetontwikkeling in de binnenvaart in het tweede kwartaal van 2016

De omzetontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart en luchthavens in het tweede kwartaal van 2016

De ontwikkelingen in de transport en logistiek in het tweede kwartaal van 2016

Informatie over de Rotterdamse haven

Door minder woon-werk verkeer is het in juli en augustus op de meeste rijkswegen rustiger, behalve in Zeeland.

Wegvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk

Het aantal in Nederland geregistreerde oude dieselauto’s is sinds begin 2010 met 67 procent afgenomen.

Hoeveel goederen werden in 2015 vervoerd per zeeschip, vliegtuig, vrachtwagen, binnenvaartschip en trein?

Het aantal verkochte nieuwe personenauto’s lag in het eerste halfjaar van 2016 op het laagste niveau in tien jaar tijd.

Via de luchtvaart werd er 1,68 miljoen ton goederen van of naar Nederland vervoerd in 2015.

Overzicht van de stand van zaken rond de luchtvaart in Nederland in het eerste kwartaal van 2016.

De omvang van het goederenvervoer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton.

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Over Nederlands spoor is 42 miljoen ton aan goederen vervoerd in 2015, 7 procent meer dan in 2014.

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen

In deze factsheet is informatie te vinden over verkeer in Nederland.

De omzetontwikkeling van de transportsector was positief in het eerste kwartaal: een toename van 0,2 procent.

Monitor Transport en Logistiek: overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het eerste kwartaal van 2016.

De bedrijfsautobranche is het jaar met een forse omzetstijging begonnen.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van 2016.

Jaarmonitor Wegvoertuigen geeft een compleet beeld over het wagenpark (zowel personenauto's als bedrijfsauto's).

Ruim de helft van alle personenauto’s in Nederland is 9 jaar of ouder.

Het aantal 17-jarigen die een bromfietsrijbewijs bezitten en geen autorijbewijs is tussen 2014 en 2016 gedaald.

De aanvoer in Nederlandse zeehavens van gekoelde en bevroren goederen in containers is in 2015 gedaald.

Begin 2016 reden twee keer meer plug-in hybrides rond dan in het jaar daarvoor.

In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart vervoerd

Mannelijke autobestuurders en 80-plussers op een fiets, in een auto of op een scootmobiel waren het vaakst slachtoffer.

Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens

Er zijn bijna 100 duizend nieuwe personenauto’s verkocht in het eerste kwartaal van 2016.

In 2015 ervoeren drie op de tien Nederlanders verkeersoverlast in de buurt.

Van alle buitenlandse vrachtauto’s (uit Europa) rijden de Nederlandse het vaakst in België.

Schiphol en de vier regionale luchthavens verwerkten in het vierde kwartaal van 2015 bijna 15,3 miljoen passagiers.

Volkswagens zijn de populairste importoccasions van Nederland.

De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal van 2015 bijna 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. In dezelfde periode is ruim 6 procent minder vracht vervoerd

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector met bijna 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Europese wegtransporteurs maakten in 2014 dagelijks gemiddeld 158 duizend internationale ritten met lading, waarbij ze één of meerdere Europese grenzen passeerden. Nederlandse wegvervoerders reden ruim 13 procent van deze ritten: 21 duizend. Alleen de Poolse truckers maakten meer internationale ritten per dag: 28 duizend.

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in Nederland in 2015 harder gegroeid dan gemiddeld in de Europese Unie. Ruim 13,7 miljoen nieuwe personenauto’s werden vorig jaar in de EU verkocht, 9 procent meer dan in 2014. In Nederland steeg de verkoop met 16 procent tot 449 duizend.

De verkoop van nieuwe motorfietsen is in 2015 voor het tweede jaar op rij gestegen. Vorig jaar werden er 10 procent meer motoren verkocht dan in 2014. Vooral 50-plussers hebben steeds vaker een motor.

In 2014 werd in totaal bijna 570 miljoen ton goederen in de Nederlandse zeehavens verwerkt. Bijna de helft hiervan (48 procent) werd via de kustvaart, de zogenaamde shortsea shipping vervoerd. Olie domineert de totale vracht.

Bij het internationale vrachtvervoer vanuit en naar Nederland is de rol van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) de laatste jaren steeds toegenomen. Ruim 15 procent van alle goederen die in 2014 over de weg de Nederlandse grens passeerden werd vervoerd in een vrachtauto uit een MOE-land. In 2006 was dit nog 6 procent.

De ijzel in Noord-Nederland heeft geleid tot een halvering van het verkeer in het noorden. De eerste drie werkdagen van 2016 was er op de rijkswegen in Noord-Nederland 50 procent minder verkeer dan normaal in het begin van het nieuwe jaar. Gemeten over beide richtingen en rekening houdend met de weglengte, reden er deze drie dagen gemiddeld 600 motorvoertuigen per uur op de zes rijkswegen in Friesland, Groningen en Drenthe. In de afgelopen vier jaar waren dat er in de eerste drie werkdagen gemiddeld 1200.

Ruim een op de drie nieuw gekochte personenauto’s in 2015 is van een Duits merk. Van de bijna 450 duizend verkochte nieuwe personenauto’s in Nederland, waren er bijna 164 duizend van Duitse origine. Samen met Franse en Japanse auto’s bepalen zij voor driekwart het wagenpark in Nederland.

Importeurs van nieuwe personenauto’s hebben in november maar liefst 56 procent meer omzet behaald dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor de importeurs is de spectaculaire omzetstijging met afstand de grootste van de afgelopen tien jaar

In 2014 vloog een op de drie passagiers op de Nederlandse luchthavens met een budgetmaatschappij. Sinds 2004 is het aantal reizigers dat met een prijsvechter vliegt, verdubbeld naar ruim 20 miljoen. Vooral de regionale vliegvelden, zoals Eindhoven, kennen een forse toename in reizigers dankzij de budgetmaatschappijen.

De omzet van Nederlandse luchthavens is in het derde kwartaal met meer dan 3,5 procent toegenomen, tot het hoogste niveau ooit. Ook het aantal passagiers dat via de Nederlandse luchthavens reisden, bereikte in het derde kwartaal een record. Eindhoven Airport kende de grootste groei in het aantal passagiers.

De binnenvaart heeft in het derde kwartaal 5 procent minder vracht vervoerd dan een jaar eerder. De waterstand in een aantal Nederlandse rivieren was uitzonderlijk laag.

Het gebruik van Nederlandse touringcars is in 2014 opnieuw gedaald. In vergelijking met 10 jaar eerder daalde het totaal aantal gereden kilometers met bijna een kwart tot 191 miljoen. Sinds 2008 is het aantal afgelegde kilometers ieder jaar gedaald.

In de jaarmonitor Wegvoertuigen staat hoeveel kilometers er is gereden door de verschillende soorten Nederlandse wegvoertuigen in 2014. Ook is er aandacht voor andere zaken zoals de milieu-aspecten van het wegvervoer en de vervoermiddelen die gebruikt worden voor vakanties.

Alles wat je wil weten over bedrijfsvoertuigen lees je in deze factsheet. Hoeveel jaar gaan ze mee? Hoeveel kilometers maken ze? Wat is populairder: een trekker met oplegger of een vrachtauto met vaste laadbak?

Voor het wegtransport van goederen zijn meer trekkers dan vrachtauto’s in gebruik. Trekkers worden intensiever gebruikt en zijn doorgaans jonger dan vrachtauto’s.

Eindhoven is van alle luchthavens in Nederland de sterkste groeier. De luchthaven verwerkte in het tweede kwartaal van dit jaar 1.3 miljoen passagiers en groeide daarmee met 9 procent.

De omzetgroei van de laad-, los en overslagbedrijven is aan het afzwakken. In het tweede kwartaal van 2015 werd anderhalf procent meer omzet behaald. De groei van de omzet hangt samen met de toenemende overslag in de zeehavens. Zo is de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens in het eerste kwartaal gestegen naar 147 miljard ton.

Nederlandse vrachtauto’s maken jaarlijks ongeveer 8 miljoen ritten met een buitenlandse bestemming. Tachtig procent gaat naar Duitsland en België. Na onze buurlanden worden het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië het vaakst aangedaan.

Bijna een kwart van de goederen die in de Rotterdamse haven worden gelost zijn afkomstig uit China. Het aantal containers vanuit China is in 2014 met 9 procent gestegen en ook begin 2015 zet deze stijging verder door, ondanks de teruggang in de Chinese economie.

Nederlandse wegtransporteurs maakten in 2014 dagelijks ruim 17 duizend ritten in België. In totaal reden Nederlandse vrachtauto’s in dat jaar ruim 6,3 miljoen ritten in België. Van de ritten die de transporteurs vanuit Nederland naar België maakten had bijna 40 procent de provincie Antwerpen als eindbestemming.

De overslag van containers in Nederlandse zeehavens is in 2014 met 9 procent gestegen. Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. De totale aan- en afvoer van goederen steeg het afgelopen jaar met 2,3 procent tot 570 miljoen ton.

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud is afgenomen. Het aantal oldtimers dat minstens 40 jaar geleden voor het eerst op de weg verscheen neemt nog steeds toe.

Dagelijks maken Nederlandse wegtransporteurs bijna 5000 ritten in Frankrijk, meldt CBS. Na Nederland en onze buurlanden Duitsland en België is Frankrijk het land waar Nederlandse wegtransporteurs het meest rijden.

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 hadden jongeren onder de 20 jaar samen bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010.

Factsheet met cijfers en trends over het verkeer in Nederland in de jaren 2000-2015.

De A13 in de provincie Zuid-Holland is de drukste rijksweg in Nederland. De provincie met gemiddeld de drukste rijkswegen is echter Utrecht.

Het goederenvervoer in en via Nederland is vorig jaar voor het tweede jaar op rij gegroeid. In totaal werd er 1,6 miljard ton aan goederen getransporteerd, 1,9 procent meer dan in 2013 en bijna even veel als vlak voor de crisis.

Jaarlijks leggen Nederlanders ruim 1 000 kilometer per fiets af. Tieners tussen de 12 en de 19 jaar fietsen met meer dan 2 000 kilometer op jaarbasis dubbel zo veel. Inwoners van de provincie Utrecht fietsen het meest, Limburgers en Flevolanders het minst.

De Nederlandse nationale luchthavens verwerkten in het eerste kwartaal van 2015 ruim 4 procent meer passagiers dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De grootste passagiersgroei werd behaald door luchthaven Groningen. Het aantal tonnen vervoerde vracht nam in het eerste kwartaal met 2,3 procent af.

In het eerste kwartaal van 2015 reisden bijna 12,7 miljoen passagiers via de nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2014 steeg dit met 4,1 procent.

Op een doorsnee dag rijden 37 goederentreinen door Breda. Hiermee is Breda de stad met de meeste doorkomsten van goederentreinen. Een derde van de goederentreinen in Nederland rijdt over de Betuweroute. Van de overige goederentreinen gaat een groot gedeelte door steden, vooral in Noord-Brabant.

Verhuizers hebben in het eerste kwartaal van 2015 bijna 6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg de omzet voor het zesde kwartaal op rij. De omzet in de transportsector daalde in 2009 met bijna 13 procent. Vooral verhuisbedrijven werden zwaar getroffen. Koeriersdiensten wisten zich snel te herstellen. De omzet van de koeriers stijgt al vier jaar op rij. Het omzetniveau lag in 2014 ongeveer 23 procent hoger dan in 2010.

Het aantal personenauto’s is in 15 jaar fors gestegen: van ruim 6,3 miljoen in 2000 naar bijna 8 miljoen in 2015, een stijging van 25 procent.

Nederlandse wegtransporteurs legden in 2014 dagelijks gemiddeld 500 keer de weg af naar het Verenigd Koninkrijk. 60 Procent van de ritten naar het Verenigd Koninkrijk gaat via Calais en een kwart via Hoek van Holland (inclusief Rotterdam). Na Engelse en Poolse voertuigen maken Nederlandse vrachtauto’s het vaakst de oversteek naar Engeland met vooral landbouwproducten en levensmiddelen. Dat maakt CBS vandaag bekend.

Nederlandse wegtransporteurs reden in 2014 in totaal 470 miljoen kilometers over Belgisch grondgebied. Invoering van kilometerheffing op de Belgische wegen kan de Nederlandse wegtransportbranche vanaf 2016 jaarlijks tientallen miljoenen euro’s gaan kosten.

De transportbedrijven zetten in het eerste kwartaal van 2015 bijna 2 procent meer om. Ondernemers zijn positief gestemd over hun omzetverwachtingen in de komende periode. Het aantal faillissementen was in het eerste kwartaal van 2015 bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

De verhuizers hebben in het eerste kwartaal van 2015 bijna 6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg de omzet voor het zesde kwartaal op rij. Het is sinds de economische crisis niet eerder voor gekomen dat er zoveel kwartalen achter elkaar sprake was van omzetgroei.

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven.

De branche handel en reparatie personenauto’s, de grootste branche binnen de autosector, heeft in 2014 een netto omzet behaald van 29 miljard euro. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2013 en bijna 25 procent minder dan in 2007, de laatste top vóór de crisis. De eerste twee maanden van 2015 geven een lichte opleving te zien. Er zijn in deze periode ruim 80 duizend nieuwe auto’s verkocht, 5 procent meer dan in de eerste twee maanden van 2014.

In 2014 waren er 156 duizend hybride auto’s in Nederland, een verviervoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. Gezamenlijk reden deze hybrides 2,5 miljard kilometer. In 2014 kwamen er bijna 30 duizend nieuwe hybrides bij, driekwart hiervan werd aangeschaft door een bedrijf.

Feiten over nieuwe personenauto’s in Nederland. Hoeveel weegt een nieuwe personenauto? Hoeveel kilometers rijden ze? En welk deel van de nieuwe auto’s wordt door een vrouw gekocht? Het antwoord op deze vragen en meer feiten over nieuwe personenauto’s vind je op deze factsheet.

De Nederlandse nationale luchthavens verwerkten in het vierde kwartaal van 2014 meer passagiers dan in hetzelfde kwartaal eenjaar eerder. Over heel 2014 werden er zelfs meer dan 60 miljoen passagiers vervoerd. De hoogste passagiersgroei werd behaald doorluchthaven Eindhoven. Het aantal tonnen vervoerde vracht nam in het vierde kwartaal met 2,5 procent toe.

In 2014 zijn er voor het eerst meer dan 60 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthavens gevlogen. 90 procent hiervan reist via Schiphol. Verder is het aantal passagiers dat via Eindhoven Airport vliegt fors gestegen. Onder de grote luchthavens van West-Europa groeit Schiphol het sterkst.

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

De omzet in de transportsector steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 2,1 procent. De transportsector is voor het eerste kwartaal van 2015 minder optimistisch gestemd dan in het voorgaande kwartaal.

De omzet van de transportsector steeg in 2014 met ruim 2 procent en bereikte daarmee het hoogste peil sinds de crisis. Alle branches hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.

De verkoop van nieuwe motoren is in 2014 met 12 procent gestegen tot 10,3 duizend. In de periode 2008-2013 daalde deze verkoop van 17 duizend tot 9 duizend, dit is een jaarlijkse krimp van ongeveer 10 procent. De meeste motoren worden door mannen gekocht, slechts 1 van de 8 motoreigenaren is een vrouw.

Op een gemiddelde werkdag in de periode 2010–2013 is de reistijd van het autoverkeer in de spits verbeterd ten opzichte van de periode 2004–2007. Vooral de avondspits is verminderd: 5 procent in termen van reistijd, de tijdwinst in de ochtendspits is 3 procent. Het betekent dat de avondspits niet meer zwaarder is dan de ochtendspits.

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in containers. Het aantal schepen dat hiervoor de havens bezocht steeg met 5 procent.

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen (verkeersprestaties). Dit document geefteen overzicht van de CBS StatLinetabellen met de verkeersprestatiecijfers (1990–2013), alsook de bijbehorende onderzoeksbeschrijvingen. Met behulp van dubbelklikken op de titel kunnen direct de tabellen over verkeersprestaties van motorvoertuigen worden opgeroepen.

Nederlandse motorvoertuigen hebben in 2013 146,2 miljard kilometer afgelegd, 1,2 miljard kilometer (0,8 procent) minder dan in 2008. Het aantal kilometers met vracht- en bestelauto’s is flink gedaald, met personenauto’s van particulieren, maar ook met brom- en snorfietsen, is meer gereden.

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij. De bedrijvigheid in de transportsector lift mee op het voorzichtige herstel van de economie.

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij.

Negentig procent van de goederen die in Nederland worden geladen in een wegvoertuig, een binnenvaartschip of een trein gaat vervolgens niet verder dan 300 kilometer. Het betreft hier het goederentransport via de weg, de binnenvaart en het spoor. Hoe korter de afstand, hoe groter het aandeel wegvervoer door Nederlandse voertuigen.

Sinds 2000 is het aantal bewegingen voor vlieglessen op Nederlandse luchthavens met 43 procent gedaald naar bijna 240 duizend in 2013. Door de stijgende werkloosheid onder piloten is de vraag naar vlieglessen afgenomen. Het recreatieve lesverkeer is mede gedaald vanwege de economische crisis en de hoge brandstofprijzen.

De transportsector heeft in het tweede kwartaal van 2014 bijna 2 procent meer omzet gedraaid dan een jaar geleden. De omzet stijgt al vier jaar lang op rij. De totale omzet ligt nog wel ruim 2 procent lager dan in het tweede kwartaal van het topjaar 2008.

De omzet van transportondernemend Nederland steeg in het tweede kwartaal van 2014 met bijna 2 procent. Ook in de voorgaande kwartalen noteerde het CBS een omzetstijging. Het aantal faillissementen stagneerde. De Nederlandse economie groeide, vooral door de aantrekkende export.

Het binnenlands wegvervoer door Nederlandse bedrijven is de afgelopen 50 jaar flink toegenomen. Deze groeiende bedrijvigheid kwam nagenoeg geheel voor rekening van het beroepsvervoer.

Op 1 januari 2014 stonden in Nederland 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Een kwart eeuw terug waren dat er nog ruim 5 miljoen. Het overgrote deel van de auto’s, 7,1 miljoen, stond op naam van een persoon. Omgerekend zijn er gemiddeld 420 auto’s per 1000 inwoners in Nederland.

De omzet van transporterend Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2014 licht. De stijgende lijn die in 2013 is ingezet, zette zicht door. Het aantal faillissementen nam af en de export van goederen steeg.

Op 1 januari 2014 stonden 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Dat waren er iets meer dan begin 2013. Wel daalde voor het eerst het aantal personenauto’s per duizend inwoners.

In 2013 reisden meer dan 58 miljoen passagiers via de Nederlandse luchthavens. In 2009 lag dit aantal op 46 miljoen. De forse toename van het aantal passagiers resulteerde in een omzetstijging van de luchthavens

In 2013 werd er bijna 39 miljoen ton over het spoor vervoerd. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. De toename werd voornamelijk veroorzaakt doordat er meer steenkool en containers zijn vervoerd naar Duitsland.

De helft van het door Europese wegtransporteurs vervoerde gewicht aan goederen is bouwgerelateerd. De aandelen per vervoersland lopen sterk uiteen. Ook voor de Nederlandse transporteurs zijn bouwgoederen de meest vervoerde goederen.

Op 19 maart hebben het CBS en de Vrije Universiteit Amsterdam de workshop Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau georganiseerd. Hier vindt u een verslag van deze bijeenkomst

Nederlandse wegtransporteurs vervoeren goederen over relatief korte afstanden. Bijna 85 procent van de geladen goederen wordt binnen 300 kilometer weer gelost.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in het vierde kwartaal van 2013. Doorgaans ligt de autoverkoop in het eerste kwartaal van een jaar juist beduidend hoger dan in het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar.

In het vierde kwartaal van 2013 lag de omzet binnen de transportsector 1 procent hoger dan een jaar eerder. De luchtvervoerders drukten de omzet van de transportsector. Zij zagen hun omzet teruglopen met bijna 2 procent.

Van alle in Nederland geladen goederen is ruim een vijfde deel afkomstig uit Zuid-Holland. De goederen door Nederlandse wegtransporteurs geladen blijven voor meer dan de helft binnen de eigen provinciegrens.

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2013 met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook over heel 2013 nam de omzet met bijna 1 procent toe tot een jaaromzet van bijna 75 miljard euro.

Het goederenvervoer over de weg door Nederlandse transporteurs was in 2012 flink lager dan in 2005. Oost-Europese landen (vooral Polen) spelen een steeds grotere rol. Wel deden Nederlandse vrachtvoertuigen nog relatief veel aan internationaal vervoer.

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen (verkeersprestaties). Dit document geeft een overzicht van de CBS StatLine-tabellen met de verkeersprestatiecijfers (1990-2012), alsook de bijbehorende onderzoeksbeschrijvingen. Met behulp van dubbelklikken op de titel kunnen direct de tabellen over verkeersprestaties van motorvoertuigen worden opgeroepen. Gestart wordt met enkele resultaten van verslagjaar 2012 en een korte beschrijving van nieuwe ontwikkelingen in 2013.

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

In het derde kwartaal van 2013 realiseerde de transportsector een omzettoename van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De meeste bedrijven zijn licht positief gestemd en verwachten dat de omzet de komende maanden gelijk zal blijven. Het aantal uitgesproken faillissementen daalde in het derde kwartaal met 40 procent naar 87 bedrijven.

Nederlandse bedrijven hebben in 2010 bijna 980 duizend bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers in bezit. Bestelauto’s vormen de grootste groep.

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de auto- en motorbranche 16 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De autoverkopers kregen de hardste klappen, de vrachtwagenbranche was de enige branche die een lichte omzetstijging liet zien.

De omzet van de transportsector steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent. Vooral de positieve omzetontwikkelingen van de luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij.

Op vrijwel alle afstanden was de auto in 2011 het snelst. Op afstanden tot vijf kilometer zijn mensen die de fiets of bromfiets kiezen bijna even snel als met de auto. Met de bus, tram of metro kost een reis over deze afstand ongeveer twee keer zoveel tijd.

Van de goederen die Nederland binnenkomen wordt een derde deel meteen doorgevoerd naar andere landen. Deze doorvoer bestaat uit laagwaardiger producten dan de export. Ongeveer de helft van de doorvoer is afkomstig uit andere Europese landen, terwijl ongeveer 90 procent ook bestemd is voor Europa.

Begin 2013 is het aantal oldtimers in Nederland nauwelijks groter dan begin 2012. Ook de import van oldtimers is verminderd. Dit komt vooral door een wijziging van de motorrijtuigenbelasting die begin 2012 is ingegaan.

Tussen 2007 en 2012 liep, afgezet tegen de bevolking, het aantal nieuwe personenauto’s dat in de Europese Unie werd verkocht terug van 32 naar 24 per duizend inwoners. In Nederland ligt deze verkoop in 2012 op ongeveer 30, net als in 2007.

In het eerste kwartaal van 2013 was de omzet van goederenwegvervoerders 1 procent minder dan een jaar eerder. In 2012 groeide de omzet nog.

Nadat de financieel-economische crisis zich in september 2008 aandiende, hebben veel sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een scherpe omzetval laten zien. De industrie, groothandel en transport liepen in 2009 de hardste klappen op. De industrie en de groothandel hebben zich echter snel hersteld, in 2011 passeerden zij alweer het omzetniveau van 2008. De overige sectoren slaagden hier nog niet in.

In 2012 waren er in Nederland ruim één miljoen brom- en snorfietsen. Sinds 2007 is dit aantal met 50 procent gegroeid. Vooral de snorfiets is sterk in opkomst. In 2012 was het aantal nieuw verkochte snorfietsen drie keer zo hoog als het aantal bromfietsen.

In 2013 rijden in Nederland 7 maal zo veel elektrische snorfietsen als in 2007. Toch is nog maar 1 op de 32 snorfietsen elektrisch.

Jongeren bezitten steeds minder vaak een personenauto. Onder ouderen groeit daarentegen het autobezit. Het totaal aantal personenauto’s, bromfietsen en motorfietsen in Nederland groeit nog wel, maar steeds minder snel.

De omzet van de luchtvaartbedrijven steeg in 2012 met 8 procent tot bijna 11 miljard euro. Toegenomen passagiersaantallen en doorberekende brandstofprijzen stuwden de omzet omhoog.

Nederlandse transporteurs vervoerden in 2011 ruim 600 miljoen ton aan goederen over de weg. Viervijfde deel hiervan bleef binnen Nederland. Bouwgerelateerde goederen maken een belangrijk deel uit van het binnenlands vervoer èn van het grensoverschrijdend vervoer over de weg.

In 2012 werd er 334 miljoen ton aan lading over Nederlandse binnenwateren vervoerd. Dat is 3 procent minder dan in 2011. Vooral het binnenlands vervoer liep terug.

Begin 2011 had de helft van de personen van 18 jaar en ouder een personenauto op zijn of haar naam staan. Mannen zijn op papier vaker de bezitter van een auto dan vrouwen.

Vrachtwagens uit Oost-Europa vervoeren steeds meer goederen van en naar Nederland, tussen 2007 en 2011 steeg hun aandeel van 8 naar 12,5 procent.

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2012 met ruim 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. De jaaromzet groeide over heel 2012 met 3 procent. Slechts enkele branches binnen de sector noteerden een omzetdaling.

De omzet van de binnenvaart daalde in het vierde kwartaal van 2012 met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Hiermee lag de omzet over heel 2012 onder het niveau van 2011. Directe oorzaken zijn het magere ladingaanbod en onder druk staande prijzen. Het aantal faillissementen steeg fors.

In Nederland zijn er grote verschillen in de afstand tot culturele voorzieningen als bibliotheken, musea, bioscopen en theaters. Van alle culturele voorzieningen lag de bibliotheek in 2012 het dichtstbij, met een gemiddelde afstand van 1,8 kilometer. De meeste culturele voorzieningen liggen in het westen van het land en in stedelijke gemeenten.

In 2010 was over twee derde van de lengte van de A2 landelijk uitzicht. In 1996 was de directe omgeving van de A2 nog voor bijna driekwart landelijk. Sinds dat jaar ging ruim vijf duizend hectare op de schop en veranderde van bestemming.

De omzet van de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2012 met ruim 3 procent en steeg hiermee voor het tiende kwartaal op rij. De meeste branches, zoals de luchtvaart en de koeriers, deden goede zaken.

In 2013 verwachten de provincies 1 451 miljoen euro aan opcenten te innen. Dat is 5 miljoen minder dan in 2012. Voor het eerst sinds in 1981 de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn ingevoerd, daalt de opbrengst.

Op een gemiddelde werkdag in 2011 telde de ochtendspits 2,4 miljoen auto’s. In de avondspits zijn het er zelfs bijna 2,8 miljoen.

In het derde kwartaal van 2012 steeg de omzet van de wegtransporteurs met 2 procent. Dit werd vrijwel volledig veroorzaakt door gestegen prijzen.

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit het basisjaar.

In 2011 vlogen bijna 50 miljoen internationale passagiers van en naar Schiphol, een record. Van hen reisden er 28 miljoen binnen de Europese Unie.

In juli was de omzet van de importeurs in nieuwe personenauto’s 11 procent lager dan in juli 2011. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de scherpere bijtellings- en bpm-grenzen. Het aantal verkochte nieuwe personenauto’s is in juli 2012 eveneens gedaald.

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de omzet van de expediteurs met 3 procent. In 2011 steeg de omzet nog met bijna 6 procent tot 13 miljard euro.

Deze publicatie geeft een beschrijving van de bedrijfstak Vervoer en Opslag op basis van cijfers over de verslagjaren 2009 tot en met 2011. Hij schetst een totaalbeeld van de bedrijfstak en ook komt de ontwikkeling van het aantal bedrijven, faillissementen en werkzame personen aan bod. Verder gaat de publicatie in op de omzetontwikkelingen per branche en zet hij de bedrijfslasten en bedrijfsopbrengsten tegen elkaar af.

De omzet van de binnenvaartbedrijven daalde in het tweede kwartaal van 2012 voor de tweede achteenvolgende keer. In 2011 steeg de omzet nog flink als gevolg van de laagwaterstanden. Het aantal binnenvaartbedrijven dat failliet is gegaan kende een scherpe stijging met name in het eerste kwartaal van 2012.

In het tweede kwartaal van 2012 hebben bedrijven bijna 26 procent meer nieuwe personenauto’s gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De aankopen door particulieren daalden in het tweede kwartaal met 7 procent. In deze periode zijn twee op de drie nieuwe personenauto’s gekocht door bedrijven.

De verhuisbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2012 bijna 2 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2011.

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers over zee in Nederland aangevoerd, 15 procent meer dan in 2009. Vooral bananen worden bijna uitsluitend per container aangevoerd.

In 2011 zijn 309 duizend koel- en vriescontainers in Nederland aangevoerd. Dat is 15 procent meer dan in 2009. Bijna de helft was beladen met fruit.

De omzet in de goederenvervoerbranches daalde in het eerste kwartaal van 2012 licht. Dit kwam door een afname in de bedrijvigheid als gevolg van de afgezwakte economie.

De omzet in de goederenvervoerbranches daalde in het eerste kwartaal van 2012 licht. Dit kwam door een afname in de bedrijvigheid als gevolg van de afgezwakte economie.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft in 2010 op bescheiden schaal ingang gevonden. Drie op de tien werknemers verrichten incidenteel thuis werkzaamheden voor de werkgever. 16 procent werkt in 2010 geregeld buiten de bedrijfsvestiging en heeft daarbij als telewerker toegang tot de bedrijfssystemen. Dat verschilt overigens behoorlijk per bedrijfstak. Bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening lopen voorop; hier doet ruim een kwart van de werknemers aan telewerken.

Het aantal reizigers op de Nederlandse nationale luchthavens nam in 2011 toe tot bijna 54 miljoen. Nog nooit zijn zoveel passagiers in Nederland via de lucht vervoerd.

In 2011 zijn er 206 duizend nieuwe personenauto’s verkocht die vrijgesteld zijn van aanschafbelasting (BPM). Dat zijn er ruim 3,5 keer zo veel als in 2009. Mede hierdoor ontving de overheid vorig jaar 1,3 miljard euro minder aan BPM dan in 2008.

De verkoop van nieuwe motoren daalt al een paar jaar en de helft van de nieuwe motoren gaat naar een veertigplusser.

In 2009 hebben bestelauto’s met een Nederlands kenteken in totaal 17,5 miljard kilometer gereden. Bijna 88 procent van deze kilometers werd gereden door bestelauto’s die op naam staan van een bedrijf. Particuliere bestelauto’s rijden gemiddeld minder kilometers dan bestelauto’s van bedrijven. Nieuwere bestelauto’s, zowel van bedrijven als particulieren, legden gemiddeld meer kilometers af.

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Nederland telde op 1 januari 2011 ruim 7,7 miljoen personenauto’s. Bijna 6,9 miljoen daarvan stonden op naam van een particulier of een leasemaatschappij.

In 2010 zat op een doorsnee dag bijna de helft van de 75-plussers thuis. Vooral lichamelijke beperkingen verhinderden hen om het huis uit te gaan.

In 2010 reden Nederlandse personenauto’s in binnen- en buitenland gemiddeld 13,3 duizend kilometer. Dit is 2,1 procent minder dan in het jaar ervoor.

De omzet van de transportsector groeide in het vierde kwartaal van 2011 met bijna drie procent. Dit is minder dan in de kwartalen ervoor. De vraag naar vervoer steeg minder hard door de lagere groei van de wereldhandel.

Nederlandse wegtransporteurs vervoerden in 2010 bijna 6 miljoen ton goederen van ons land naar Frankrijk. Hiermee is Frankrijk, na Duitsland en België, de grootste markt voor het internationale wegvervoer.

In 2009 werden 13,8 miljoen containers (uitgedrukt in TEU, twintigvoetequivalenten) van en naar Nederland getransporteerd. De grootste containerstroom ging over zee van en naar Rotterdam.

De omzet van de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2011 minder dan in de voorgaande kwartalen. Door de kwakkelende wereldeconomie daalt namelijk de vraag naar vervoer.

Het aantal snorfietsen is de laatste jaren veel harder gestegen dan het aantal bromfietsen. Begin 2011 waren er 475 duizend snorfietsen en 527 duizend bromfietsen.

In de eerste drie kwartalen van 2011 steeg de omzet van de Nederlandse laad-, los- en overslagbedrijven met bijna drie procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ondanks de toename van de omzet zwakt de omzetgroei de laatste kwartalen af als gevolg van de afgenomen groei van de buitenlandse handel, vooral die naar Nederlands belangrijkste handelspartner Duitsland.

In 2010 ging in drie kwart van de gevallen een begeleider mee als kinderen tussen de 4 en 12 jaar ergens heen gaan.

In 2009 stond 84 procent van de 971 duizend geregistreerde bestelauto’s in Nederland op naam van een onderneming.

De omzet van de binnenvaart was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is mede te danken aan laag water.

In het tweede kwartaal van 2011 zijn er bijna 22 procent meer nieuwe bedrijfsauto’s verkocht dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Bij de nieuw verkochte personenauto’s was de groei bijna 19 procent.

Door de centrale ligging en de beschikbaarheid van goede achterlandverbindingen via de weg, het water, het spoor en door de lucht is Nederland een gunstige springplank voor het mondiale vervoer.

In 2010 zijn op het spoor minder dodelijke ongevallen gebeurd. Het aantal zelfdodingen op het spoor nam echter niet af.

Het internationale wegvervoer door Nederlandse transporteurs is vooral gericht op gebieden vlak over de Nederlandse grens. Ruim 80 procent van alle internationaal over de weg vervoerde tonnage wordt geladen of gelost in Duitsland of België, ruim de helft in gebieden die direct aan Nederland grenzen.

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven.

De omzet van het goederenwegvervoer steeg in het eerste kwartaal van 2011 met bijna 12 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010.

Buitenlandse transporteurs spelen een steeds belangrijker rol in het Nederlands wegvervoer.

Op 1 januari 2011 was het aantal personenauto’s dat op naam staat van bedrijven lager dan een jaar eerder.

Het aantal reizigers dat van regionale luchthavens gebruik maakt is fors toegenomen. In 2010 reisden 3,5 miljoen passagiers van of naar de luchthavens in Groningen, Maastricht, Eindhoven of Rotterdam.

In 2010 gingen in Nederland 59 duizend arbeidsdagen verloren door stakingen. Bij bijna 4 op de 10 stakingsdagen betrof het een cao-conflict.

Het luchttransport is in 2010 weer gegroeid

De omzet van koeriersbedrijven was in het vierde kwartaal van 2010 ruim 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetstijging sinds het begin van de economische crisis in het vierde kwartaal van 2008.

De auto- en motorbranche heeft in 2010 bijna 9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De importeurs van nieuwe personenauto’s realiseerden met ruim 19 procent de grootste omzetstijging.

De omzet van de verhuisbranche steeg in het vierde kwartaal van 2010 met bijna 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste stijging na een lange reeks van omzetdalingen.

De transportbedrijven hebben in 2010 bijna 3 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Nederlanders woonden in 2008 op gemiddeld 5,1 kilometer van het dichtstbijzijnde treinstation.

Het aantal hybride personenauto's is ook in 2009 verder toegenomen.

De bussen van de openbaarvervoerbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds jonger geworden.

In 2009 is in de Europese Unie door cabotagevervoerders 77 miljoen ton aan goederen getransporteerd. Nederlandse transporteurs namen hiervan 13 miljoen ton voor hun rekening.

De motor- en autobranche heeft in het derde kwartaal van 2010 bijna 11 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2010 was de omzet van de verhuisbedrijven 4 procent lager dan in het derde kwartaal van 2009.

In 2009 werd er door Nederlandse wegtransporteurs 617 miljoen ton aan goederen vervoerd. Dat was iets minder dan in 2008.

De provincies verwachten komend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010.

De transportbedrijven hebben in het derde kwartaal 5 procent meer omgezet dan in het derde kwartaal van 2009.

De lengte van het Nederlandse wegennet is de afgelopen tien jaar met bijna 7 duizend kilometer toegenomen.

Ook in het derde kwartaal werden in ons land fors meer nieuwe personenauto’s verkocht dan een jaar eerder. De verkopen gaan beter dan in Duitsland en België.

De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich in Nederland gemiddeld op 0,9 kilometer afstand. Acht op de tien Nederlanders hebben binnen een afstand van 1 kilometer minimaal één supermarkt.

In het eerste kwartaal van 2010 behaalden de transportbedrijven gemiddeld 1,4 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van 2009. Het omzetverlies in de voorgaande vier kwartalen bedroeg steeds meer dan 10 procent.

Door de wolken vulkanische as uit IJsland was het aantal passagiers dat werd vervoerd via de Nederlandse luchthavens in april van dit jaar fors lager dan een jaar eerder. Verder werd ook de groei van het luchtvrachttransport erdoor gedempt.

Het aantal snor- en bromfietsen is in 2009 weer verder toegenomen. Waren er begin 2009 nog ruim 850 duizend snor- en bromfietsen geregistreerd, begin 2010 waren het er meer dan 930 duizend.

In het eerste kwartaal van 2010 zijn de prijzen van het Nederlandse zeevaartvervoer met 12 procent gestegen ten opzichte een kwartaal eerder.

In april 2010 zijn bijna 50 duizend nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder.

Het aandeel autobestuurders onder de verkeersdoden is bij 18- tot 25-jarigen hoger dan bij 25-plussers. Bovendien volgt de sterfte onder de jonge bestuurder vaak op een botsing tegen een boom, vangrail of paal.

In 2009 zijn bijna een kwart meer personenauto’s gesloopt dan in 2008. Hoewel oudere auto’s werden ingeruild voor nieuwere, verouderde toch het wagenpark.

In 2009 kwamen 720 mensen om in het Nederlandse verkeer.

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

De transportsector verloor in 2009 bijna 13 procent aan omzet in vergelijking met 2008. Flinke klappen vielen er vooral bij de zeevaart, de luchtvaart, de expediteurs en de binnenvaart.

In 2009 was de omzet van de auto- en motorbranche bijna 17 procent lager dan een jaar eerder. Dat is vooral te wijten aan de economische crisis en het gebrek aan vertrouwen bij consumenten en het bedrijfsleven.

De verkoop van nieuwe zware vrachtvoertuigen is in het vierde kwartaal van 2009 verder onderuit gegaan. Er werden 65 procent minder nieuwe vrachtauto’s en trekkers verkocht dan in het vierde kwartaal van 2008.

Op 1 januari 2009 bestond het bromfietspark in Nederland uit 874 duizend voertuigen, voornamelijk brom- en snorfietsen. Dat zijn er 22 procent meer dan twee jaar eerder.

Het vervoer van passagiers en vracht via de Nederlandse luchthavens was ook in het derde kwartaal van 2009 weer lager dan een jaar eerder. De daling is echter minder groot dan in het eerste en tweede kwartaal van 2009.

In de periode 2000-2009 is het aantal 65-plussers met een personenauto fors gestegen. Onder 80-plussers is het autobezit zelfs verdubbeld.

In het derde kwartaal van 2009 lag de omzet van de transportsector 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de omzetdaling in het derde kwartaal even groot als in het tweede kwartaal.

Importeurs van personenauto’s hebben in oktober 2009 ruim 18 procent minder omgezet dan in dezelfde periode van vorig jaar.

In 2008 reden buitenlandse vrachtauto’s en trekkers 800 miljoen kilometer op de Nederlandse wegen. Dat is 2 procent minder dan in 2007.

Het internationale goederenvervoer over de weg was in het derde kwartaal van 2009 ruim 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Internationale koeriersdiensten werden 3,5 procent goedkoper.

Nederland beschikt over ruim 6 duizend kilometer aan vaarwegen. Daarmee heeft ons land na Finland en Duitsland de meeste lengte aan vaarwegen van de Europese Unie.

In het vierde kwartaal van 2008 werd 132 miljoen ton aan goederen van en naar de Nederlandse zeehavens vervoerd. Dat is 6,5 procent minder dan een kwartaal eerder.

De bedrijven in vervoer en opslag behaalden in het tweede kwartaal van 2009 bijna 13 procent minder omzet dan in het tweede kwartaal van 2008. Het is het derde kwartaal op rij waarin er sprake is van een omzetverlies.

De omzet van de koeriersbedrijven was in de eerste helft van dit jaar bijna 13 procent lager dan in de eerste helft van 2008. Door de economische crisis is er minder gebruik gemaakt van de diensten van koeriers.

In het eerste halfjaar van 2009 zijn in totaal 271 duizend nieuwe motorvoertuigen verkocht. Dat zijn er 28 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2008.

Motorrijders zijn steeds ouder. Was in 2000 hun gemiddelde leeftijd nog 39 jaar, in 2009 is dat opgelopen tot 45 jaar.

In 2007 woonden Nederlanders gemiddeld 1,7 kilometer van de dichtstbijzijnde oprit van een hoofdverkeersweg. De afstanden tot rijks- en provinciale wegen liepen uiteen van 1,2 kilometer in Groningen tot 2,1 kilometer in Friesland.

Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen.

In juni 2009 had de transportmiddelenindustrie forse omzet- en productieverliezen. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde flink. De afzetprijzen daalden licht.

De Algemene Periodieke Keuring (APK) van de auto was in juni 2009 ongeveer 21 procent goedkoper dan in 2005. Dit geldt niet voor andere garagewerkzaamheden, zoals onderhoudsbeurten, reparaties en schadeherstel. De kosten van deze werkzaamheden stegen namelijk met gemiddeld 15 procent.

Het transport via de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van 2009 verder gedaald. Het totale gewicht aan vervoerde goederen kwam 27 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2008, terwijl het aantal passagiers met 13 procent verminderde.

In de Europese Unie is in 2008 voor 1,9 miljard euro aan fietsen geproduceerd. Ruim 30 procent daarvan was van Nederlandse herkomst.

Uit de Conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat het beeld in de transportmiddelenindustrie zeer negatief blijft. De orderontvangsten nemen nog steeds af en de oordelen blijven zeer negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers eveneens zeer pessimistisch.

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2009 bijna 12 procent lager dan in het eerste kwartaal een jaar eerder. In 2008 realiseerde de sector nog een omzetstijging van 3 procent.

Het vervoer door de lucht via Nederlandse luchthavens is in de tweede helft van 2008 sterk gedaald. De hoeveelheid goederen kwam in het laatste half jaar van 2008 ruim 9 procent lager uit vergeleken met het laatste halfjaar van 2007. Het aantal passagiers verminderde met 3 procent.

Het aantal hybride personenauto’s met een Nederlands kenteken is in 2008 verder toegenomen. Waren er op 1 januari 2008 nog 11,3 duizend hybrides op de weg, een jaar later waren dat er ruim 23 duizend.

De prijzen van de Nederlandse zeevaart zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. De rederijen hebben door de economische recessie vooral de prijzen van containervervoer aanzienlijk verlaagd.

Voor de meeste mensen is de huisartsenpraktijk dichtbij. De afstand over de weg naar een huisartsenpost is groter.

In het eerste kwartaal van 2009 was het aantal verkochte nieuwe bedrijfsvoertuigen 30 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008. De verkopen van tweedehandse bedrijfsauto’s bleven nagenoeg gelijk.

De leaseprijzen van personenauto’s waren in het eerste kwartaal van dit jaar 4,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan de forse prijsdaling van tweedehandsauto’s.

Nederlanders geven 11 keer zoveel uit aan auto’s als aan het openbaar vervoer. De tarieven van het openbaar vervoer stijgen echter harder.

De goederenwegvervoerders hebben jarenlang omzetstijgingen van meer dan 4 procent behaald. In het laatste kwartaal van 2008 is de omzetgroei teruggelopen naar minder dan 1 procent.

Het Nederlandse personenautopark kleurt grotendeels grijs, blauw of zwart.

De personenautobedrijven sloten 2008 af met een omzetverlies van 4,5 procent. Dat komt door tegenvallende autoverkopen. In de eerste maand van 2009 zette deze trend door.

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie.

Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met dat in de andere landen van de Europese Unie.

Van de totale hoeveelheid goederen die over zee ons land binnenkomen, is het aandeel goederen in containers de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld. Het zijn vooral voedingsmiddelen die steeds meer gecontaineriseerd worden.

Op zondagen wordt ruim 190 miljoen kilometer afgelegd met de auto. Op een doordeweekse dag is dat bijna 270 miljoen kilometer.

In het eerste halfjaar van 2008 heeft het wegverkeer 3,5 procent meer diesel gebruikt dan in dezelfde periode van 2007.

In 2007 is één op de vier verplaatsingen naar het werk per fiets afgelegd. Gemiddeld legden de fietsers daarbij ruim 4 kilometer af.

Ondanks meer verkochte nieuwe auto’s is in het tweede kwartaal van 2008 de omzet van de personenautobranche opnieuw gedaald. In vergelijking met dezelfde periode in 2007 was de omzet 2,4 procent lager.

De fietsenbranche heeft twee jaar van hoge omzetgroei achter de rug. In 2006 steeg de omzet met maar liefst 15 procent ten opzichte van 2005.

De prijzen van autobrandstoffen zijn de afgelopen twaalf jaar fors opgelopen. Benzine was in juni van dit jaar 92 procent duurder dan in januari 1996. De prijs van diesel is in dezelfde periode zelfs meer dan verdubbeld.

Op 1 januari 2007 stonden er in Nederland 7,2 miljoen personenauto’s geregistreerd. Dit waren er gemiddeld 214 per vierkante kilometer.

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

De motorfietsbedrijven hebben een goed eerste kwartaal achter de rug. Ze verkochten 5 350 nieuwe motorfietsen. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder.

In 2007 kwamen 791 mensen om in het Nederlandse verkeer.

In het eerste kwartaal van 2008 zijn de leaseprijzen voor personenauto’s met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder.

Steeds meer Nederlandse auto’s beginnen een volgend leven in het buitenland in plaats van te eindigen op de sloop.

Het vervoer door de lucht via Nederlandse luchthavens is in 2007 opnieuw toegenomen. Dit geldt zowel voor het aantal passagiers als voor de hoeveelheid goederen.

In 2007 ondervond 37 procent van de Nederlanders verkeersoverlast in de eigen woonbuurt. Meestal gaat het om te hard rijden, maar ook geluidsoverlast en agressief rijgedrag worden vaak genoemd.

Ons land heeft één van de kortste spoorwegtrajecten van West-Europa. Wel heeft Nederland, samen met België en het Verenigd Koninkrijk, het grootste aandeel meervoudig spoor.

In 2007 zijn er bijna 618 duizend nieuwe motorvoertuigen verkocht. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder.

Personenauto’s met een Nederlands kenteken hebben in 2006 gemiddeld bijna 14 duizend kilometer afgelegd. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2001. Vooral auto’s van de zaak zijn meer gaan rijden.

Wegvervoersstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005. Voor 2005 wordt een overzicht gegeven van de diverse wegvervoersstromen van, naar en binnen Nederland. De vervoersstromen staan uitgedrukt in tonnen vervoerd gewicht. In dit artikel heeft de nationaliteit betrekking op het land, waarin het kenteken van het motorvoertuig staat geregistreerd.

In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20 procent.

In 2003 zijn 1 088 mensen om het leven gekomen in het verkeer. In 2002 waren dit er 1 066. De zomermaanden van 2003 lieten een aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden zien, maar in het laatste kwartaal was juist sprake van een daling. Het aantal verongelukte kinderen nam in 2003 toe. Dit kwam vooral doordat meer kinderen omkwamen die in een auto zaten. Het totale aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s nam daarentegen in 2003 verder af.