Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Nauwelijks minder melkkoeien in 2022, wel minder varkens
  2. Uitstoot landbouw lager dan in 1995, maar laatste jaren niet meer gedaald
  3. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest lager dan nieuw mestplafond
  4. Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen
  5. Recordwaarde landbouwexport door prijsstijgingen
  6. Stikstofoverschot landbouw op zijn laagst sinds 2014
  7. Resultaat biologisch landbouwbedrijf hoger dan gangbaar bedrijf