Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Oppervlakte bloembollen sinds 2013 met ruim een vijfde toegenomen
  2. Een op vijf bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder
  3. Landbouwexport bijna 124 miljard euro in 2023
  4. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2023 onder mestplafond
  5. Ruim 8 procent minder schapen in 2023
  6. Meer zaaiuien geoogst, minder aardappelen
  7. Toename stikstofoverschot in landbouw door droge zomer 2022
  8. Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen