Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. 84 procent van ingevoerde zonnebloemolie in 2021 kwam uit Oekraïne
  2. Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties
  3. Meer sojabonen uit Brazilië in 2021 ondanks forse prijsstijging
  4. Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest
  5. Bruto-opbrengst zaai-uien met bijna 12 procent gestegen
  6. Stikstofoverschot landbouw in 2020 iets toegenomen
  7. Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro
  8. Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen