Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2023 onder mestplafond
  2. Ruim 8 procent minder schapen in 2023
  3. Meer zaaiuien geoogst, minder aardappelen
  4. Toename stikstofoverschot in landbouw door droge zomer 2022
  5. Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen