Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Bruto opbrengst zaaiuien met bijna 20 procent toegenomen
  2. Lichte daling varkensstapel, nauwelijks minder runderen
  3. Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen
  4. Stikstof in mest bleef gelijk in 2020, fosfaat verder gedaald
  5. Nederland grootste vleesexporteur van de EU
  6. Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest
  7. Landbouw haalt 1,5 miljard euro omzet uit korteketenverkoop
  8. Bruto-opbrengst zaaiuien met 4 procent gedaald
  9. Landbouwexport blijft op de been
  10. Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen