Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Meer mensen in detentie in 2021
 2. Toeslagenaffaire heeft kans op kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot
 3. 38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding
 4. Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland
 5. Meer mannen vermoord in 2021
 6. 2,5 miljard euro schade door criminaliteit tegen burgers
 7. Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest
 8. 1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd
 9. Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering
 10. Minder jongeren met gesloten jeugdzorg
 11. Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022
 12. Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld
 13. Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland
 14. Minder jonge inbrekers
 15. Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit
 16. 2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit
 17. Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland
 18. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 19. Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat
 20. Asielinstroom 2021 vooral tweede helft van het jaar toegenomen