Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Minder mensen geweigerd aan de grens
 2. Minder beslissingen OM en rechter in 2020
 3. Verdere stijging aantal asielverzoeken in derde kwartaal 2021
 4. 6 procent minder meldingen huiselijk geweld in 1e halfjaar 2021
 5. 380 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2021
 6. Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie
 7. Stijging asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2021
 8. Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen
 9. Toename dataonthulling bij grote bedrijven
 10. Daling asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal
 11. Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering
 12. Arbeidsparticipatie statushouders stagneert
 13. Helft geadopteerde volwassenen heeft informatie over herkomst gezocht
 14. Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd
 15. Bijna 40 procent minder asielzoekers in 2020