Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering
 2. Minder jongeren met gesloten jeugdzorg
 3. Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022
 4. Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld
 5. Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland
 6. Minder jonge inbrekers
 7. Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit
 8. 2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit
 9. Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland
 10. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 11. Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat
 12. Asielinstroom 2021 vooral tweede helft van het jaar toegenomen