Bouwen en wonen

Microdatabestanden

 1. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (opgevolgd door vslgwbtab)
 2. Bagplus: Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (opvolger WRGplus)
 3. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 4. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 5. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 6. Eigendomtabzk: Eigendom en eigenaar van woningen beperkt
 7. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 8. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 9. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 10. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 11. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 12. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 13. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 14. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 15. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 16. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 17. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 18. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 19. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 20. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 21. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 22. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 23. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 24. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 25. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 26. Obw, 2016
 27. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 28. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 29. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 30. Vbowoningtypetab: Woningtype
 31. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 32. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 33. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 34. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 35. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 36. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 37. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 38. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 39. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 40. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 41. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 42. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (Vervangen door Eigendomwoztab)
 43. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 44. Woon: Woononderzoek Nederland
 45. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 46. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 47. Woz: Waarde onroerende zaken
 48. WRG: Woonruimteregister
 49. WRGplus: Woonruimteregister verrijkt (opgevolgd door Bagplus)