Bouwen en wonen

Microdatabestanden

 1. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 2. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 3. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 4. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 5. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 6. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 7. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 8. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 9. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 10. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 11. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 12. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 13. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 14. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 15. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 16. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 17. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 18. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 19. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 20. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 21. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 22. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 23. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 24. Obw, 2016
 25. Pc4stedoad: Postcodes stedelijkheidscategorie en omgevingsadressendichtheid
 26. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 27. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 28. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 29. Vbowoningtypetab: Woningtype
 30. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 31. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 32. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 33. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 34. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 35. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 36. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 37. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 38. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 39. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 40. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 41. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 42. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 43. Woon: Woononderzoek Nederland
 44. WoonbaseKenmerkenHuishoudens: kenmerken van alle huishoudens in Nederland
 45. WoonbaseKenmerkenPersonen: persoonskenmerken van alle personen in Nederland
 46. WoonbaseKenmerkenWoonruimten: kenmerken van alle woonruimten in Nederland
 47. WoonbasePopulatieHuishoudens: kenmerken huishouden, personen en objecten
 48. WoonbasePopulatiePersonen: kenmerken personen, huishouden en objecten
 49. WoonbasePopulatieWoonruimten: alle verblijfsobjecten in Nederland
 50. WoonbaseSleutel: personen, huishoudens en verblijfsobjecten in Nederland
 51. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 52. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 53. Woz: Waarde onroerende zaken
 54. WRG: Woonruimteregister
 55. Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten