Bouwen en wonen

Microdatabestanden

 1. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 2. Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen
 3. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 4. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 5. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 6. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 7. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 8. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 9. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 10. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 11. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 12. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 13. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 14. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 15. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 16. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 17. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 18. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 19. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 20. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 21. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 22. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 23. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 24. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 25. Obw, 2016
 26. Pc4stedoad: Postcodes stedelijkheidscategorie en omgevingsadressendichtheid
 27. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 28. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 29. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 30. Vbowoningtypetab: Woningtype
 31. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 32. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 33. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 34. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 35. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 36. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 37. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 38. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 39. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 40. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 41. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 42. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 43. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 44. Woon: Woononderzoek Nederland
 45. Woonbase: Maatwerk microdatabestanden
 46. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 47. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 48. Woz: Waarde onroerende zaken
 49. WRG: Woonruimteregister
 50. Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten