Bouwen en wonen

Microdatabestanden

 1. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (opgevolgd door vslgwbtab)
 2. Bagplus: Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (opvolger WRGplus)
 3. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 4. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 5. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 6. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 7. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 8. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 9. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 10. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 11. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 12. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 13. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 14. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 15. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 16. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 17. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 18. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 19. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 20. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 21. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 22. Obw, 2016
 23. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 24. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 25. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 26. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 27. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 28. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 29. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 30. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 31. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 32. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 33. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 34. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 35. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (Vervangen door Eigendomwoztab)
 36. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 37. Woon: Woononderzoek Nederland
 38. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 39. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 40. Woz: Waarde onroerende zaken
 41. WRG: Woonruimteregister
 42. WRGplus: Woonruimteregister verrijkt (opgevolgd door Bagplus)