Bouwen en wonen

Microdatabestanden

Bestaande Koopwoningen: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen, 1995-2017

Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen 2012-2018. Opvolger van eigendomwoztab

Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom van (niet-) woningen, 2012-2018

Huurenquête : Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland, 2006-2018

levcyclwoonnietwoonbus: Woningen en niet-woningen naar gebruiksfunctie en status 2012-2018.

Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van verblijfsobjecten tov cultuurvoorzieningen, 2012-2016.

Nabijheiddetailhtab; Nabijheid van verblijfsobjecten tov detailhandelvoorzieningen, 2012-2017.

Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van verblijfsobjecten tov horecavoorzieningen, 2012-2017.

Nabijheidkindopvtab: Nabijheid verblijfsobjecten tov kinderopvangvoorzieningen, 2012-2017.

Nabijheidonderwijstab: Nabijheid verblijfsobject en onderwijsvoorzieningen, 2012-2017

Nabijheidverkeertab: Nabijheid verblijfsobjecten tov verkeersvoorzieningen, 2012-2017.

Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening, 2012-2016

Nietvslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van aanvullende verblijfsobjecten, 1999-2018.

periode: jaarbestanden 2011 t/m  2012

Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid, 1993 t/m 2017

Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed, 2009 t/m 2017

14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Volkstelling 1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Voorrmutwoonnietwoontab: voorraadmutatietype van woningen en niet-woningen afkomstig uit de BAG, 2012-2017

vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject, 1995 - 2018

Vslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (niet gecoördineerd), 2014- 2018.

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201903.

Vslvierkanttab: Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt, 1995-2017.

Periode: jaarbestanden 1998 t/m 2000, 2002

Informatie over het verhuisgedrag van de Nederlander

Woz: Waarde onroerende zaken, 1997 t/m 2018

Periode: jaarbestand 2008