Woonbase: Maatwerk microdatabestanden

staafdiagram
De Woonbase is een database met veelzijdige informatie over wonen in Nederland, gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Woonbase bekijkt de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven en maakt onderzoek mogelijk naar de woningmarkt en woonsituaties van personen en huishoudens, op basis van registerdata. Deze database is bedoeld voor onderzoek, statistiek, de onderbouwing van plannen, en het monitoren en evalueren van programma’s.