Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode

Dit bestand geeft een koppeling tussen overige objecten (RINOBJECTNUMMERs) en de gemeente/wijk/buurt waartoe dit object behoort (GWBCODENIETVSL_A). Overige objecten betreffen objecten die niet voorkomen in de BAG en geen historisch nummer hebben gekregen.

Downloads