Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode

Dit bestand geeft een koppeling tussen overige objecten (RINOBJECTNUMMERs) en de gemeente/wijk/buurt waartoe dit object behoort. Overige objecten betreffen objecten die niet voorkomen in de BAG en geen historisch nummer hebben gekregen. Voor gebruik van dit bestand wordt de aanvraag beoordeeld of dit in overeenkomst is met het CBS-beleid aangaande toegang tot beneden gemeentelijke variabelen via Remote Access. Longitudinaal bestand 1999 t/m 202403.