Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom

Het bestand bevat informatie over het type woning en niet-woning, eigendom en WOZ-waarde. Dit is een verrijkingsbestand dat gebruikers in staat stelt om de opgenomen gegevens van verblijfsobjecten (woningen of niet-woningen) te koppelen aan personen. Dit bestand is samen EIGENDOMTAB de opvolger van EIGENDOMWOZTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2021.