Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen

Dit bestand, stand 1-1, stelt gebruikers in staat om de eigendomsgegevens van verblijfsobjecten met een woonfunctie (woningen) te koppelen aan andere bestanden met Dit is een verrijkingsbestand van de woningvoorraad op 1 januari en bevat informatie over het type eigendom, de type eigenaar en de bewoning van een woning.

Per jaar wordt één keer de eigendomssituatie van verblijfsobjecten met woonfunctie vastgesteld. Hierbij worden de eigenaren volgens de Basisregistratie Kadaster (BRK) aangevuld met de LV-WOZ gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De component EIGENDOMJJJJTABVV bevat de variabelen TypeEigendom en TypeEigenaar.

Vanaf 2019 geldt dat voor gebruik van dit bestand toestemming van het Kadaster nodig is. • Het advies is om gebruik te maken van de Eigendomtab-bestanden in combinatie met de Eigenaartab-bestanden.Dit bestand is samen EIGENDOMWOZBAGTAB de opvolger van EIGENDOMWOZTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de jaren 2012-2023.