Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen

Dit bestand, stand 1-1, stelt gebruikers in staat om de eigendomsgegevens van verblijfsobjecten met een woonfunctie (woningen) te koppelen aan andere bestanden met adresgegevens. De omvang van dit bestand is gelijk aan de voorraad woningen zoals gepubliceerd op Statline.

Downloads