Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang

Dit bestand geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In dit bestand zijn afstanden en frequenties van voorzieningen voor de kinderopvang opgenomen. De voorzieningen betreffen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.