BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen

Een record in het microdatabestand betreft informatie over een door het Kadaster geregistreerde marktconforme transactie van een bestaande koopwoning in Nederland. Een record wordt ge√Įdentificeerd door de variabelen soortobjectnummer, rinobjectnummer en periode.

De statistiek Prijsindex Bestaande Koopwoningen is gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van bestaande woningen door het Kadaster waar de WOZ-waarden van deze woningen aan zijn gekoppeld.

In het bestand staan de transacties van bestaande koopwoningen in Nederland gekocht door particulieren in de periode januari 1995 tot en met december 2022. Dit betekent dat er geen verkopen van nieuwbouwwoningen in het bestand staan.

Deze prijsindex is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het CBS en het Kadaster. Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de registratiedatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn, 1995-2023.