Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde

Dit bestand bevat alle bewoonde adressen in Nederland van een bepaald jaar waarvan bekend is of het een koop- of huurwoning betreft of waarvan bekend is wat de WOZ-waarde van de woning is. Bestand is per jaar beschikbaar voor de periode 1999 t/m 2005. Vanaf 2006 opgevolgd door WOONRUIMTEEIGENDOMTAB