Eigenaartab: Eigenaar van woningen

Dit bestand bevat de eigenaren van woningen op peildatum 1-1-2012. De reden is dat de eigenaar toen uit het Inkomens Informatie Systeem Waarde van Onroerende Zaken (IISWOZ) van de Belastingdienst kwam. Dit was de eigenaar die de aanslag van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kreeg. Vanaf 2019 worden de cijfers van de eigenaren gebaseerd op de Basis Registratie Kadaster (BRK).

Het advies is om gebruik te maken van de Eigendomtab-bestanden in combinatie met de Eigenaartab-bestanden.

Bestand beschikbaar over de jaren 2012-2023.