Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten

Dit is een verrijkingsbestand van de woningen- en niet-woningenvoorraad op 1 januari en bevat informatie of een verblijfsobject (woning of niet-woning) een zorgwoonruimte betreft.

Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.

Team Vastgoed en Woningmarkt stelt voor gebruik in het SSB één keer per jaar deze afbakening vast.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2023.