Woz: Waarde onroerende zaken

In het bestand staan alle WOZ-objecten in Nederland,  met uitzondering van de WOZ-objecten die getypeerd zijn als “uitgezonderd gebouwd object”.