Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen

Dit onderwerp geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In dit bestand zijn opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes als voorziening opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.