Woon: Woononderzoek Nederland

Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een basisonderzoek om de woonsituatie en woonwensen van huishoudens in Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt sinds 2006 het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). Sinds 1964 leverden deze onderzoeken de basisinformatie over wonen. Het WoON geeft inzicht in onder andere de samenstelling, de huisvestingssituatie, de sociaaleconomische positie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving van huishoudens. Het WoON heeft een doorlooptijd van drie jaar en bestaat uit een Woningmarktmodule (basismodule) met daaraan gekoppeld een Verhuismodule en optioneel vervolgmodules over verschillende thema's.