Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode

Dit bestand geeft een koppeling tussen overige objecten (RINOBJECTNUMMERs) en de gemeente waartoe dit object behoort. Overige objecten betreffen objecten die niet voorkomen in de BAG en geen historisch nummer hebben gekregen. Longitudinaal bestand 1999 t/m 202403.