Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen

Dit bestand geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn van de voorzieningen de afstanden en aantallen scholen van basis- en voortgezet onderwijs opgenomen.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.