Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening

Dit bestand geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden en frekwenties van voorzieningen opgenomen vanuit het thema zorg. De voorzieningen betreffen huisartspraktijken, huisartsenposten, apotheken, ziekenhuizen en fysiotherapeuten.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.