Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen

Dit bestand geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden tot verschillende soorten groenvoorzieningen opgenomen.