Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen

Dit bestand geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden tot verschillende soorten groenvoorzieningen opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de jaten 2012, 2015 en 2017.