Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status

Dit dataontwerp beschrijft de woningen en niet-woningen (utiliteit) In Nederland vanaf 1 januari 2012 zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tevens zijn kenmerken als bouwjaar, oppervlakte en status van de woningen en niet-woningen (levensfase: niet gerealiseerd, in gebruik, buiten gebruik e.d.) opgenomen. Alle gebruiksfuncties van woningen en niet-woningen zijn opgenomen. Zowel woningen als niet-woningen kunnen meerdere gebruiksfuncties hebben. This file module contains data on the stock of dwellings and non-residential buildings from January 1st 2012. Also features such as year built, area and state of residence. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2012-2023.