Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten

Deze component bevat gegevens over de maandelijkse mutaties in de voorraad woningen en niet-woningen vanaf 1 januari 2012 door nieuwbouw, sloop en overige wijzigingen. Daarbij wordt rekening gehouden met voorraadtypeovergangen (van woning naar niet-woning en vice versa). De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De tellingen uit dit bestand zijn verkregen door het maandelijkse extract uit de BAG als bron te gebruiken. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.