Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab

Het onderwerp geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg.

Downloads