Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab

Het onderwerp geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg.
In dit bestand zijn afstanden en frequenties van voorzieningen van de detailhandel opgenomen. De voorzieningen betreffen winkels voor de dagelijkse boodschappen en warenhuizen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.