Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1-1-2012 in het SSB voorkwamen (historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst (SOORTOBJECTNUMMER) 'B' of 'H'. Het betreft niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen, nieuwbouwobjecten waar nog niemand woont, etcetera. De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERs vanaf 1995 voor de bewoonde objecten (vroegere RINADRESsen) en vanaf 1998 voor de overige objecten. Voor gebruik van dit bestand wordt de aanvraag beoordeeld of dit in overeenkomst is met het CBS-beleid aangaande toegang tot beneden gemeentelijke variabelen via Remote Access. Longitudinaal bestand 1995 t/m 202403.