Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid

Deze microdatabestanden bevat voor een bedrijfseenheid (Be_ID) de financiële gegevens zoals gevraagd op het vragenformulier van de betreffende Productiestatistiek voor het statistiekjaar. De bestanden bevatten Be_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.