Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland

Dit data ontwerp beschrijft een panel van zelfstandige huurwoningen van welke de huren en (service)kosten worden geregistreerd van het huidige verslagjaar en het vorige verslagjaar; Onder zelfstandige woning wordt een woning verstaan met eigen toegangsdeur, eigen toilet, eigen keuken en eigen badgelegenheid. De belangrijkste kenmerken van de woning zijn: bouwjaar, bouw type, aantal kamers, oppervlakte, puntenwaardering, energielabel, wel of niet geliberaliseerde woning en WOZ waarde. Daarnaast wordt vastgelegd de gemeente waarin de woning zich bevindt en de eigenaar categorie om te bepalen of de woning een sociale of particuliere woning is. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006-2023.