Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011

Alle kinderdagverblijven en locaties voor Buitenschoolse Opvang in Nederland die geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De kinderdagverblijven worden pas in het LRK geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2011 t/m 2020