Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

© ANP / Hans van Rhoon
Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.

Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen.

Op 1 oktober 2023 volgden 4 045 van de 10 650 statushouders van 12 jaar en ouder die in 2018 een verblijfsvergunning kregen onderwijs. Het aandeel statushouders dat vijf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning onderwijs volgt, is de afgelopen jaren toegenomen.

Statushouders in onderwijs, 5 jaar na verblijfsvergunning
Cohort12 tot 18 jaar (% met onderwijs)18 tot 23 jaar (% met onderwijs)23 jaar en ouder (% met onderwijs)
Vergunning
in 2014
996012
Vergunning
in 2015
996613
Vergunning
in 2016
996512
Vergunning
in 2017*
1007913
Vergunning
in 2018*
1008714
* voorlopige cijfers

Vooral opleiding op mbo-niveau

De meeste statushouders van 18 tot 23 jaar die onderwijs volgden, deden een opleiding op mbo-niveau, gemiddeld 84 procent. Dit aandeel is ongeveer gelijk voor de cohorten 2014 tot en met 2018. Een cohort verwijst hier naar een groep statushouders die in dat specifieke jaar een verblijfsvergunning kreeg.

Van de 23-plussers die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgden 8 op de 10 een opleiding op mbo-niveau. Bij statushouders die eerder een verblijfsvergunning kregen, is dit ongeveer drie kwart. Daar staat tegenover dat statushouders die voor 2017 een verblijfsvergunning kregen, naar verhouding vaker een hbo- of universitaire opleiding volgden dan statushouders die een vergunning in 2017 en 2018 kregen.

Onderwijsniveau vijf jaar na verkrijgen vergunning, naar leeftijd
Leeftijd  Basis- en voortgezet onderwijs (%)Mbo-niveau (%)Hbo en
universitair niveau
(%)
18 tot 23 jaar2018*10845
18 tot 23 jaar2017*9856
18 tot 23 jaar20167858
18 tot 23 jaar201588210
18 tot 23 jaar20147857
23 jaar en ouder2018*08218
23 jaar en ouder2017*08020
23 jaar en ouder201607327
23 jaar en ouder201517426
23 jaar en ouder201407525
* voorlopige cijfers

Afname Syrische statushouders op hbo- en universitair niveau

De meeste statushouders die van 2014 tot en met 2018 een verblijfsvergunning kregen, kwamen uit Syrië en Eritrea. In 2018 was dat 41 procent en 26 procent. De 18-plussers uit deze landen volgden vijf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning het vaakst een opleiding op mbo-niveau.

Syrische statushouders uit recentere cohortjaren volgden na vijf jaar vaker onderwijs op mbo-niveau. Vergeleken met eerdere cohorten, volgden ze minder vaak een studie op hbo- of universitair niveau.

Bij statushouders uit Eritrea nam afgelopen jaren het aandeel dat een mbo-opleiding volgt licht af. Het aandeel Eritreeërs dat een studie op hbo- of universitair niveau volgt, is minder dan 3 procent.

Onderwijsniveau vijf jaar na verkrijgen vergunning, naar herkomst
Afkomst  Basis- en voortgezet onderwijs (%)Mbo-niveau (%)Hbo en
universitair niveau
(%)
Syrië2018*58014
Syrië2017*68014
Syrië201647422
Syrië201566925
Syrië201446827
Eritrea2018*5941
Eritrea2017*2971
Eritrea20162971
Eritrea20150981
Eritrea20141973
* voorlopige cijfers

De publicatie Asiel en integratie 2024 geeft inzicht in de instroom van asielzoekers bij het COA, in de samenstelling en integratie van cohorten statushouders en in mensen met een status Tijdelijke Bescherming (Oekraïners) in Nederland. De publicatie bevat cijfers over het verblijf in COA-opvang, huisvesting, inburgering, huishoudenssamenstelling, nareis, gezinshereniging, onderwijs, naturalisatie, werk en inkomen, zorggebruik en criminaliteit. Alle cijfers staan ook op het dashboard.