Zoekresultaten

1531 resultaten voor keyword:bedrijven
1531 resultaten voor keyword:bedrijven

Pagina 1 van 62

Overig

Raffinage-installaties

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Groente en fruit per oppervlakteklasse, 1995-2007

Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de totale oppervlakte groente en fruit, naar oppervlakteklasse, in de periode 1995-2007.

Cijfers

Sport

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Platformsamenleving

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Research & Development, Innovatie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Prodcom

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Insolventierecht in cijfers

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004. Dit onderzoek werd verricht door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van...

Publicaties

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Productiestatistiek (RGS)

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Consumentenprijzen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Recreatie-instellingen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Internationale Handel in Diensten IDEP

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Bedrijven met melkkoeien en fokstieren

Overzicht van het aantal bedrijven met 1 of meerdere melkkoeien en het aantal bedrijven met 1 of meerdere fokstieren in de jaren 1980-2012. Verder is ook uitgerekend welk aandeel van de bedrijven met...

Cijfers

Producentenprijzen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Dienstenprijzen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Jaar- Productiestatistiek

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Gemeentelijk Afval

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

COEN Conjunctuurenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Bedrijfsafvalstoffen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Inventarisatie logiesaccommodaties

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Bedrijfsopleidingen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Podiumkunsten

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Huurenquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Beleidsinformatie Jeugd

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig