Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Scchool in Den Haag Leidschenveen
© CBS / Alrik Swagerman
Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Vooral natuurlijk kapitaal daalt in omvang en kwaliteit. Ondanks de geleidelijke verduurzaming van de economie blijft de druk op natuur en klimaat hoog. Daarnaast lijkt een aantal instituties die voor de brede welvaart van volgende generaties nodig zijn, vast te lopen. Ook in de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ komen jongvolwassenen er niet gunstig van af. Als de huidige ontwikkelingen zo doorgaan, zal de volgende generatie een lagere brede welvaart bereiken. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2024 die het CBS op 15 mei (Verantwoordingsdag) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties en van mensen ‘elders’ in de wereld. Uit de monitor van 2024 komt naar voren dat Nederlanders zeer tevreden zijn met het leven en met aspecten daarvan, zoals de woning, de woonomgeving, de balans tussen werk en de hoeveelheid vrije tijd, en het sociale leven. Daarnaast is Nederland in de Europese Unie (EU) een van de landen met de hoogste cijfers voor vertrouwen in anderen, vertrouwen in instituties, sociale contacten en deelname aan verenigingen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/f3147284a15c40df8e4b01fa4bcf6742]

Nederland hoort ook bij de meest welvarende landen van de EU. Het mediaan besteedbaar inkomen van huishoudens heeft een stijgende trend op de middellange termijn. Bovendien wordt het aandeel van economisch kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met alleen basisonderwijs of een vmbo-diploma, werklozen, zzp’ers met laag inkomen, en mensen met ernstige, langdurige gezondheidsproblemen, steeds kleiner. De mogelijkheden voor deelname aan de arbeidsmarkt zijn ook groot en groeiend. Er zijn relatief veel vacatures, veel mensen die kunnen werken doen dat ook, en de langdurige werkloosheid is relatief laag en neemt af.

Niet iedereen profiteert van de hoge materiële welvaart

In de meest recente jaren stond koopkracht onder druk door sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Een aanzienlijke groep mensen maakt zich dan ook veel zorgen over de financiële toekomst. Hoewel het aandeel van kwetsbare groepen in de bevolking afneemt en relatief klein is, gaat het alles bij elkaar genomen nog altijd om honderdduizenden mensen.

Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,8%pt) Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven Positie in EU in 2017: 3e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Materiële welvaart Mediaan besteedbaar inkomen Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-1,4%) Materiële welvaart Individuele consumptie Positie in EU in 2023: 5e van 23 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,0%) Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen Positie in EU in 2021: 17e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+1,4%) Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen Positie in EU in 2021: 20e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,2%) Gezondheid Overgewicht bij volwassenen Positie in EU in 2019: 5e van 26 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt) Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt) Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2022: 1e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,9%pt) Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking Positie in EU in 2022: 7e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt) Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd Positie in EU in 2018: 6e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,6%pt) Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+114,7%) Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) Positie in EU in 2017: 7e van 27 Trend (2016-2023): Onvoldoende data(kwaliteit) Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+1,0%pt) Wonen Totale woonquote (huur en koop) Positie in EU in 2022: 22e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-2,5%pt) Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) Positie in EU in 2022: 4e van 27 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,6%pt) Wonen Tevredenheid met woning Positie in EU in 2017: 8e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Samenleving Contact met familie, vrienden of buren Positie in EU in 2020: 1e van 19 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,3%pt) Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht Positie in EU in 2022: 3e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+3,5%) Samenleving Vertrouwen in instituties Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt) Samenleving Vertrouwen in andere mensen Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt) Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt) Samenleving Vrijwilligerswerk Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+7,5%pt) Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2023: Geen verandering (+0,1%pt) Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit Positie in EU in 2020: 15e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2023: Daling Brede Welvaart (+1,4%pt) Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt) Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren Positie in EU in 2022: 15e van 25 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt) Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2020-2021: Geen verandering (-1,1%pt) Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Positie in EU in 2019: 8e van 26 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-3,0%) Milieu Milieuproblemen Positie in EU in 2020: 18e van 26 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (+0,7%pt)
Brede-welvaarttrends en SDG's (BWT): hier en nu
Thema Indicator Positie in EU Positie in EU-ranglijst Trend Meest recente (gemiddelde) jaarmutatie
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,8%pt)
Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven 2017: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Materiële welvaart Mediaan besteedbaar inkomen 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-1,4%)
Materiële welvaart Individuele consumptie 2023: 5e van 23 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,0%)
Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen 2021: 17e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+1,4%)
Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen 2021: 20e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,2%)
Gezondheid Overgewicht bij volwassenen 2019: 5e van 26 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt)
Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,2%pt)
Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie 2022: 1e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,9%pt)
Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking 2022: 7e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt)
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd 2018: 6e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,6%pt)
Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+114,7%)
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) 2017: 7e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Onvoldoende data(kwaliteit) 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+1,0%pt)
Wonen Totale woonquote (huur en koop) 2022: 22e van 27 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-2,5%pt)
Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) 2022: 4e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,6%pt)
Wonen Tevredenheid met woning 2017: 8e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Samenleving Contact met familie, vrienden of buren 2020: 1e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,3%pt)
Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht 2022: 3e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+3,5%)
Samenleving Vertrouwen in instituties 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Samenleving Vertrouwen in andere mensen 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt)
Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt)
Samenleving Vrijwilligerswerk Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+7,5%pt)
Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2023: Geen verandering (+0,1%pt)
Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit 2020: 15e van 19 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2021-2023: Daling Brede Welvaart (+1,4%pt)
Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt)
Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren 2022: 15e van 25 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-3,0%pt)
Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2020-2021: Geen verandering (-1,1%pt)
Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) 2019: 8e van 26 Middenpositie 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-3,0%)
Milieu Milieuproblemen 2020: 18e van 26 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Daling Brede Welvaart (+0,7%pt)

Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘hier en nu’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘hier en nu’0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829SubjectiefwelzijnMateriëleWelvaartWonenVeiligheidGezondheidArbeid en vrije tijdMilieuSamenlevingPositie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieGeen dataStijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)LegendaLegenda
Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘hier en nu’
Thema Indicator Positie in EU-ranglijst Hoogte op EU-ranglijst (op schaal 0 tot 100%)
Subjectief welzijn Tevredenheid met het leven Bovenin EU-ranglijst 95,029
Subjectief welzijn Ervaren regie over het eigen leven Bovenin EU-ranglijst 92,877
Materiële Welvaart Mediaan besteedbaar inkomen Bovenin EU-ranglijst 92,877
Materiële Welvaart Individuele consumptie Bovenin EU-ranglijst 83,399
Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen Middenpositie 43,02
Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen Middenpositie 32,336
Gezondheid Overgewicht bij volwassenen Bovenin EU-ranglijst 85,231
Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid Bovenin EU-ranglijst 92,877
Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie Bovenin EU-ranglijst 100
Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking Bovenin EU-ranglijst 78,632
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd Bovenin EU-ranglijst 82,194
Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Geen data
Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) Bovenin EU-ranglijst 78,632
Wonen Totale woonquote (huur en koop) Onderin EU-ranglijst 25,214
Wonen Thuiswonende jongvolwassenen (25-29 jaar) Bovenin EU-ranglijst 89,316
Wonen Tevredenheid met woning Middenpositie 75,071
Samenleving Contact met familie, vrienden of buren Bovenin EU-ranglijst 100
Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht Bovenin EU-ranglijst 92,877
Samenleving Vertrouwen in instituties Bovenin EU-ranglijst 95,029
Samenleving Vertrouwen in andere mensen Bovenin EU-ranglijst 95,029
Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Geen data
Samenleving Vrijwilligerswerk Geen data
Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Geen data
Veiligheid Slachtofferschap van traditionele criminaliteit Onderin EU-ranglijst 30,409
Milieu Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Geen data
Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren Middenpositie 46,333
Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Geen data
Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Middenpositie 74,154
Milieu Milieuproblemen Middenpositie 37,231

Brede welvaart ‘later’ staat steeds meer onder druk

Waar economisch, menselijk en sociaal kapitaal min of meer stabiel zijn, blijft het natuurlijk kapitaal dalen in omvang en kwaliteit. De productieprocessen van bedrijven worden geleidelijk duurzamer. Toch hoort Nederland net als in voorgaande jaren bij de EU-landen met de hoogste druk op natuur en klimaat. Zo hoorde Nederland in 2019 bij de EU-landen met de hoogste fosfor- en stikstofoverschotten, en is er geen dalende trend. Een teveel aan fosfor en stikstof heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van oppervlaktewater en ecosystemen zoals heide, bos en duinen. De milieudruk hierdoor is groot en is de afgelopen jaren nauwelijks verminderd. Dat is vooral zichtbaar in de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit op land en in zoet water en moeras. Dit vormt, naast een verschraling van de leefomgeving, op termijn ook een bedreiging voor de economie, die sterk afhankelijk is van bepaalde diensten die ecosystemen leveren zoals bestuiving en grondstoffen.

Daar komt bij dat een aantal instituties die voor de brede welvaart van volgende generaties nodig zijn, vast lijkt te lopen. De druk op de brede welvaart ‘later’ wordt geleidelijk opgevoerd door vergrijzing, verstedelijking, migratie en andere langetermijnontwikkelingen. Nederlanders zijn steeds minder goed te spreken over de kwaliteit van overheidsregelgeving, de effectiviteit van overheidsbestuur, de rechtsorde en de mate waarin de publieke sector als vrij van corruptie beschouwd wordt. Dat vermindert de slagkracht van de overheid. Ook andere kritieke systemen, zoals de zorg, het onderwijs, de woningmarkt en het pensioenstelsel, zijn kwetsbaar. Er is schaarste aan personeel, huren en verkoopprijzen van huizen stijgen en doorstroming stokt, en de duurzame financiering van pensioenen staat onder druk. 

Brede-welvaarttrends en SDG's(BWT): later
Economisch kapitaal Fysieke kapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2022: 7e van 12 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Daling Brede Welvaart (-2,3%) Economisch kapitaal Kenniskapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2022: 4e van 12 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-2,5%) Economisch kapitaal Gemiddelde schuld per huishouden Positie in EU in 2022: 24e van 25 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+1,3%) Economisch kapitaal Mediaan vermogen van huishoudens Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+49,7%) Natuurlijk kapitaal Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+21,3%) Natuurlijk kapitaal Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt) Natuurlijk kapitaal Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-0,8%) Natuurlijk kapitaal Fosforoverschot Positie in EU in 2019: 15e van 16 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-75,4%) Natuurlijk kapitaal Stikstofoverschot Positie in EU in 2019: 16e van 16 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-3,6%) Natuurlijk kapitaal Fauna van het land Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-0,4%) Natuurlijk kapitaal Fauna van zoetwater en moeras Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-0,1%) Natuurlijk kapitaal Oppervlaktewater van voldoende chemische kwaliteit Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-1,1%pt) Natuurlijk kapitaal Onttrekking grondwater Positie in EU in 2021: 5e van 16 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (+14,1%) Natuurlijk kapitaal Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Positie in EU in 2019: 8e van 26 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2021-2022: Geen verandering (-3,0%) Natuurlijk kapitaal Cumulatieve CO2-emissies Positie in EU in 2021: 13e van 16 Trend (2016-2023): Daling Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (0,0%) Menselijk kapitaal Gewerkte uren Positie in EU in 2023: 13e van 22 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,3%) Menselijk kapitaal Hoogopgeleide bevolking Positie in EU in 2022: 7e van 27 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt) Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting vrouwen Positie in EU in 2021: 20e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,2%) Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting mannen Positie in EU in 2021: 17e van 27 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+1,4%) Sociaal kapitaal Vertrouwen in andere mensen Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Stijging Brede Welvaart Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt) Sociaal kapitaal Discriminatiegevoelens Positie in EU in 2020: 16e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2018-2020: Geen verandering (+1,7%pt) Sociaal kapitaal Vertrouwen in instituties Positie in EU in 2020: 2e van 19 Trend (2016-2023): Geen verandering Ontwikkeling 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)
Brede-welvaarttrends en SDG's(BWT): later
Thema Indicator Positie in EU Positie in EU-ranglijst Trend Meest recente (gemiddelde) jaarmutatie
Economisch kapitaal Fysieke kapitaalgoederenvoorraad 2022: 7e van 12 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Daling Brede Welvaart (-2,3%)
Economisch kapitaal Kenniskapitaalgoederenvoorraad 2022: 4e van 12 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (-2,5%)
Economisch kapitaal Gemiddelde schuld per huishouden 2022: 24e van 25 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (+1,3%)
Economisch kapitaal Mediaan vermogen van huishoudens Geen data Geen data 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (+49,7%)
Natuurlijk kapitaal Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit Geen data Geen data 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Stijging Brede Welvaart (+21,3%)
Natuurlijk kapitaal Beheerde landnatuur in Natuurnetwerk Nederland Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+0,2%pt)
Natuurlijk kapitaal Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw Geen data Geen data 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-0,8%)
Natuurlijk kapitaal Fosforoverschot 2019: 15e van 16 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-75,4%)
Natuurlijk kapitaal Stikstofoverschot 2019: 16e van 16 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-3,6%)
Natuurlijk kapitaal Fauna van het land Geen data Geen data 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-0,4%)
Natuurlijk kapitaal Fauna van zoetwater en moeras Geen data Geen data 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-0,1%)
Natuurlijk kapitaal Oppervlaktewater van voldoende chemische kwaliteit Geen data Geen data 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-1,1%pt)
Natuurlijk kapitaal Onttrekking grondwater 2021: 5e van 16 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2021-2022: Geen verandering (+14,1%)
Natuurlijk kapitaal Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) 2019: 8e van 26 Middenpositie 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2021-2022: Geen verandering (-3,0%)
Natuurlijk kapitaal Cumulatieve CO2-emissies 2021: 13e van 16 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Daling Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (0,0%)
Menselijk kapitaal Gewerkte uren 2023: 13e van 22 Middenpositie 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (-0,3%)
Menselijk kapitaal Hoogopgeleide bevolking 2022: 7e van 27 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Daling Brede Welvaart (-0,3%pt)
Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting vrouwen 2021: 20e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+0,2%)
Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting mannen 2021: 17e van 27 Middenpositie 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (+1,4%)
Sociaal kapitaal Vertrouwen in andere mensen 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Stijging Brede Welvaart 2022-2023: Geen verandering (+0,7%pt)
Sociaal kapitaal Discriminatiegevoelens 2020: 16e van 19 Onderin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2018-2020: Geen verandering (+1,7%pt)
Sociaal kapitaal Vertrouwen in instituties 2020: 2e van 19 Bovenin EU-ranglijst 2016-2023: Geen verandering 2022-2023: Geen verandering (-0,1%pt)

Positie van Nederland in de EU per indicator voor brede welvaart ‘later’overzichtsfiguur met trendmatige en meest recente ontwikkelingen van de indicatoren voor brede welvaart ‘later’Positie in EUDe balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator.Stijging Brede Welvaart Geen veranderingDaling Brede Welvaart Onvoldoende data(kwaliteit)Langjarige trend (8 jaar)Mutatie (laatste jaar)Economischkapitaal02 010304Natuurlijkkapitaal0506070809101112131415Menselijkkapitaal16171819Sociaalkapitaal202122Onderin EU-ranglijstBovenin EU-ranglijstMiddenpositieGeen dataLegendaLegenda