Bedrijven

In dit dashboard staan de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Op dit dashboard staan de meest actuele cijfers over bedrijven. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over het aantal bedrijven per bedrijfstak en per regio en u vindt cijfers over de omzet. Ook vindt u hier de nieuwste onderzoeksresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Aantal bedrijven en dynamiek

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

Omzetontwikkeling

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

Productiestatistiek

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

Verwachtingen

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

In de conjunctuurenquête spreken ondernemers ook hun verwachtingen uit voor de korte termijn. De antwoorden laten de stemming in de bedrijfstakken zien en geven een goede indicatie voor de richting waarin de economie zich de komende maanden naar verwachting zal ontwikkelen.

Over de ontwikkeling van de omzet zijn ondernemers overwegend positief. Per saldo 25,4 procent van de bedrijven verwacht in het tweede kwartaal van 2022 meer om te zetten. Gemiddeld in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 27,6 procent van de ondernemers meer om te zullen zetten.

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 waren er meer ondernemers in industrie die een toename van de personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die een afname verwachtten. In het hele niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 23,1 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte.

Er zijn in industrie meer ondernemers die verwachten dat hun investeringen in 2022 hoger zullen zijn dan in 2021, dan ondernemers die verwachten minder te investeren. 59,6 procent van de bedrijven verwacht ongeveer evenveel te investeren als een jaar eerder.

Research and development

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

In 2019 waren er 19,x duizend bedrijven met uitgaven aan eigen onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het gaat hier om private R&D-uitgaven, dus exclusief uitgaven van instellingen en hoger onderwijs.

In 2019 bedroegen de uitgaven van bedrijven aan eigen onderzoek en ontwikkeling (R&D) 11,846 miljoen euro.

Openstaande vacatures

Voor de huidige selectie zijn niet alle visualisaties voor dit onderwerp beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2022 stonden er in Nederland ….duizend vacatures open. Dat is …duizend meer/minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.