Bevolking Caribisch Nederland in 2023 met bijna duizend toegenomen

© CBS
Op 1 januari 2024 telde Caribisch Nederland 30 397 inwoners. Dat zijn er 979 (3 procent) meer dan een jaar eerder. De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeide, voornamelijk door migratie. Ook op Saba nam het aantal inwoners toe door een vestigingsoverschot. Op Sint Eustatius was juist sprake van een vestigingstekort. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bonaire had 25 133 inwoners op 1 januari 2024, 1 043 meer (4 procent) dan een jaar eerder. Dit kwam met name doordat veel meer mensen op Bonaire gingen wonen dan dat er vertrokken (941) en in beperkte mate door natuurlijke aanwas (98, het aantal geboorten min het aantal overledenen). Het aantal mensen op Bonaire dat geboren is buiten Caribisch Nederland nam toe met ruim 1 000 personen. Dat kwam grotendeels doordat er meer mensen woonden die zijn geboren in de Dominicaanse Republiek, Colombia, Venezuela en Europees Nederland.

Bevolkingsontwikkeling Bonaire, 2023Bevolkingsontwikkeling Bonaire, 2023 Geboorte Emigratie Immigratie Sterfte Groei* Bevolkingsontwikkeling Bonaire, 2023 237 933 1874 139 + 1043 *Incl. overige correcties
Bevolkingsontwikkeling Bonaire, 2023
Bevolkingsontwikkeling Bonaire
Geboorte 237
Sterfte 139
Immigratie 1 874
Emigratie 933
Groei (incl. overige correcties) 1 043

Aantal inwoners Sint Eustatius met 89 afgenomen

Op 1 januari 2024 had Sint Eustatius 3 204 inwoners, 89 (3 procent) minder dan begin 2023. Dit kwam vooral doordat meer mensen van het eiland vertrokken dan dat er gingen wonen. De natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal mensen op Sint Eustatius dat buiten Caribisch Nederland is geboren, nam af met 65. Met name het aantal mensen dat is geboren in Europees Nederland, de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek nam af.

Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius, 2023Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius, 2023 Geboorte Emigratie Immigratie Sterfte Groei* Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius, 2023 30 168 17 *Incl. overige correcties - 89 269
Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius, 2023
Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius
Geboorte 30
Sterfte 17
Immigratie 168
Emigratie 269
Groei (incl. overige correcties) -89

Bevolking Saba met 25 toegenomen

Op 1 januari 2024 had Saba 2 060 inwoners, 25 (1 procent) meer dan een jaar eerder. Op het eiland gingen meer mensen wonen dan dat er vertrokken (60). De natuurlijk aanwas was beperkt. Het aantal mensen op Saba dat buiten Caribisch Nederland is geboren, nam toe met 34. Dit zijn voornamelijk mensen die in Midden- en Zuid-Amerika zijn geboren.

Bevolkingsontwikkeling Saba, 2023Bevolkingsontwikkeling Saba, 2023 Geboorte Emigratie Immigratie Sterfte Groei* Bevolkingsontwikkeling Saba, 2023 15 186 246 13 + 25 *Incl. overige correcties
Bevolkingsontwikkeling Saba, 2023
Bevolkingsontwikkeling Saba
Geboorte 15
Sterfte 13
Immigratie 246
Emigratie 186
Groei (incl. overige correcties) 25