Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Inkomen en bestedingen

Datum Publicatie Reden
19-10-2021

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid Geslacht, leeftijd, positie in huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van personen Persoonskenmerken en inkomensbestanddelen
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van personen inkomensklassen, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
19-10-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 2007 t/m 2020

Actualisering
19-10-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2020

Actualisering
19-10-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2021)

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2020

Nieuw
19-10-2021

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Huishoudenskenmerken, gemeente
Frequentie: eenmalig, periode: 2011-2020

Nieuw
19-10-2021

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2021)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente
Frequentie: eenmalig, periode: 2011-2020

Nieuw
19-10-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2020

Actualisering
19-10-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, migratie, inkomen, woning
Frequentie: eenmalig, periode: 2006-2020

Nieuw
19-10-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2020

Actualisering
19-10-2021

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
19-10-2021

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
19-10-2021

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Actualisering
19-10-2021

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroepen populatie, decielen, welvaartsbegrip
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Actualisering
22-09-2021

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Mutaties en indexcijfers van consumptie door huishoudens
Frequentie: per maand, periode: januari 2000 t/m juli 2021

Actualisering
22-09-2021

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - september 2021

Actualisering
22-09-2021

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - september 2021, 2017KW1 - 2021KW3, 2017 - 2020

Actualisering
22-09-2021

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2021KW3, 2017-2020

Actualisering
22-09-2021

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van personen
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2021KW3, 2017-2020

Actualisering
22-09-2021

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017KW1 - 2021KW3, 2017-2020

Actualisering